SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6360 3,6303 0,16
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.628 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,62 1.235,69 -0,01
BRENT 56,25 55,69 1,01

 MEMSA | Mensa Mensucat

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,13 0,15 0,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Mensa Mensucat
Kuruluş 28.07.1972
Faal Alanı Her türlü pamuk, suni sentetik ve elyaftan iplik, dokuma, trikotaj, konfeksiyon ve hazır giyimi mal etmek veya ettirmek.
Telefon (0212)4826763
Faks (0212)4829014
Adres İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Mimarsinan Büyükçekmece / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar77.768.08280.204.874
Ödenmiş Sermaye162.000.000162.000.000
Net Kâr-8.978.648-7.238.118

Cari Oranlar

F/K -6,4
FD/FAVÖK 11,1
PD/DD 0,3
FD/Satışlar 129,5
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,14 15,38 0,00 1,50
USD 7,43 20,10 -19,07 10,97
Göreceli 5,50 7,89 -17,32 15,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.524.3597.638.7448.621.3823.612.595
Nakit ve Nakit Benzerleri282.810280.718281.626280.133
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.639.1306.110.2927.129.3232.227.476
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.548.046155.847192.339192.339
Stoklar349.805349.805349.805349.805
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar704.568742.082668.289562.842
(Ara Toplam)6.524.3597.638.7448.621.3823.612.595
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar208.235.460210.239.699212.419.769215.138.164
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar90.00090.00090.00090.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar207.933.069209.937.308212.117.378214.835.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar212.391212.391212.391212.391
TOPLAM VARLIKLAR214.759.819217.878.443221.041.151218.750.759
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler84.259.01384.027.13081.803.13175.487.336
Finansal Borçlar11.295.6949.395.6838.855.0367.778.986
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.617.8091.694.1951.630.6991.536.629
Diğer Borçlar69.497.55071.193.28769.598.94164.585.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları182.6271.513.3691.513.3691.513.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.665.333230.596205.08672.616
(Ara Toplam)84.259.01384.027.13081.803.13175.487.336
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler52.732.72453.646.43954.035.24555.412.529
Finansal Borçlar37.677.85039.287.85139.287.85139.287.851
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.750.488000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.304.38614.358.58814.747.39416.124.678
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar77.768.08280.204.87485.202.77587.850.894
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.768.08280.204.87485.202.77587.850.894
Ödenmiş Sermaye162.000.000162.000.000162.000.000162.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-344.283-344.283-344.283-344.283
Hisse Senedi İhraç Primleri010.877.51200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-172.891.007-174.645.217-176.570.419-176.314.067
Dönem Net Kar/Zararı-8.978.748-7.238.218-2.190.138-2.765.725
Diğer Özsermaye Kalemleri97.982.12089.555.080102.307.615105.274.969
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR214.759.819217.878.443221.041.151218.750.759
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri000563.706
Satışların Maliyeti (-)000-1.074.069
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000-510.363
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)000-510.363
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.095.086-701.670-332.019-1.258.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri155.40116.1174.38329.442.582
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.773.733-5.890.375-2.028.731-28.139.631
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.713.418-6.575.928-2.356.367-465.855
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.095.086-701.670-332.019-1.768.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.564.262-2.127.299-1.078.529-1.492.607
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-624.584-708.044-589.668921.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.902.264-9.411.271-4.024.564-1.037.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.923.6162.173.1531.834.526-1.728.321
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.923.6162.173.1531.834.526-1.728.321
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.978.648-7.238.118-2.190.038-2.765.725
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.978.648-7.238.118-2.190.038-2.765.725
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-8.978.648-7.238.118-2.190.038-2.765.725
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.031.6194.030.9672.042.3008.194.211
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-3.564.262-2.127.299-1.078.529-1.492.607
Yurtiçi Satışlar000562.056
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.342.6527.034.322-7.042.444-6.975.900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.342.6527.034.322-7.042.444-6.975.900
Net YPP (Hedge Dahil)-7.342.6527.034.322-7.042.444-6.975.900
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEMSA 0,2 A/D 11,1 A/D 0,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEMSA 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MEMSA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.