SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 MEGAP | Mega Polietilen Köpük

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,87 1,78 0,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13.448.74512.823.304
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.450
Net Kâr672.5972.102.616

Cari Oranlar

F/K 9,1
FD/FAVÖK 14,2
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -26,67 67,80 -5,75
USD 2,51 -20,53 37,34 4,96
Göreceli 0,64 -30,35 42,98 6,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.702.85914.330.34614.380.8659.904.203
Nakit ve Nakit Benzerleri232.64960.43120.62511.012
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.810.3992.583.0314.301.6663.201.397
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.226.3869.455.2765.202.5364.942.466
Stoklar2.277.1592.100.3811.546.3141.715.218
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar112.76687.72790.88934.110
(Ara Toplam)14.659.35914.286.84611.162.0309.904.203
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar43.50043.5003.218.8350
Duran Varlıklar960.4841.242.0821.561.4413.790.093
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0001.962.339
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar828.0441.154.9091.383.2641.686.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.4848.1498.82110.310
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı116.50158.723151.825107.301
Diğer Duran Varlıklar8.45520.30117.53123.229
TOPLAM VARLIKLAR15.663.34315.572.42815.942.30613.694.296
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.825.9052.552.8613.595.7602.754.166
Finansal Borçlar280.205747.9271.978.8501.570.961
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar427.943640.993762.543536.854
Diğer Borçlar436.783619.457405.434305.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü154.378043.8523.431
Borç Karşılıkları167.977193.125159.219116.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler358.619351.359245.862220.763
(Ara Toplam)1.825.9052.552.8613.595.7602.754.166
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler388.693196.263271.790189.316
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları388.693196.263271.790189.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar13.448.74512.823.30412.074.75610.750.814
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.448.74512.823.30412.074.75610.750.814
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri864.519000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler277.856000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.528.206-3.316.644-3.316.644-3.627.447
Dönem Net Kar/Zararı672.5972.102.6161.337.840310.803
Diğer Özsermaye Kalemleri-59.471815.882832.110846.008
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.663.34315.572.42815.942.30613.694.296
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.211.16112.554.3306.435.80911.797.336
Satışların Maliyeti (-)-4.755.755-10.180.499-5.252.058-9.316.160
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.455.4062.373.8311.183.7512.481.176
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.455.4062.373.8311.183.7512.481.176
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-318.202-524.370-318.167-535.438
Genel Yönetim Giderleri (-)-904.433-1.915.736-966.189-1.881.382
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri956.6342.559.5691.819.372978.769
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-200.022-283.745-189.697-487.132
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)989.3832.209.5491.529.070555.993
Net Faaliyet Kar/Zararı232.771-66.275-100.60564.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000139.349
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-108.270-356.531-156.014-317.296
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-27.443370.47403.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)853.6702.223.4921.373.056381.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-181.073-120.876-35.216-70.243
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-236.143-64.767-76.266-29.257
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)55.070-56.10941.050-40.986
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI672.5972.102.6161.337.840310.803
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)672.5972.102.6161.337.840310.803
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları672.5972.102.6161.337.840310.803
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri327.581654.632323.797664.430
Kıdem Tazminatı260.553183.564186.953107.465
Finansman Giderleri-108.270-356.531-156.014-317.296
Yurtiçi Satışlar5.963.73411.890.7206.120.76811.326.690
Yurtdışı Satışlar375.577786.209324.262463.296
Net Yabancı Para Pozisyonu66.161136.78669.42051.982
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu66.161136.78669.42051.982
Net YPP (Hedge Dahil)66.161136.78669.42051.982
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 1,0 9,1 14,2 1,1 1,0 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MEGAP 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.