SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.672 114.809 2,49
VIOP 133.910 131.285 2,00
USD/TRY 6,8654 6,8612 0,06
BIST BANKA 127.630 124.982 2,12
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,36 1.798,58 0,54
BRENT 42,62 43,24 -1,43

 Mega Polietilen Köpük Hisse Senedi | MEGAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,87 5,06 3,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 12,0 11,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,522,3
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr6,72,5

Cari Değerler

F/K 9,6
FD/FAVÖK 5,6
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 64,9 mnTL
Net Borç 4,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,84 13,13 20,64 123,18
USD 10,01 12,96 19,59 93,58
Göreceli 10,78 14,05 14,79 122,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAP0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar95.207.01159.862.28531.619.56317.956.631
Nakit ve Nakit Benzerleri5.451.853741.132505.963606.703
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar47.973.51739.177.81420.493.8698.299.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar190.1361.581.1251.570.591631.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.144.4703.163.0513.577.6815.255.580
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.412.53515.164.6635.436.9593.129.603
(Ara Toplam)95.172.51159.827.78531.585.06317.922.131
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.50034.50034.50034.500
Duran Varlıklar16.030.4704.463.1373.456.1993.051.525
Ticari Alacaklar4.955.10700486.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00204.9240
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.977.550000
Maddi Duran Varlıklar5.087.3613.668.4572.756.9272.296.681
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.1577.4977.1844.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı919.664764.239442.491247.113
Diğer Duran Varlıklar84.63122.94444.67316.519
TOPLAM VARLIKLAR111.237.48164.325.42235.075.76221.008.156
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler78.999.86941.976.11914.913.3764.536.712
Finansal Borçlar4.405.8243.361.0801.562.9191.280.611
Diğer Finansal Yükümlülükler094.76659.0500
Ticari Borçlar56.831.28728.280.5658.478.9241.978.482
Diğer Borçlar7.235.9636.095.3432.140.321374.029
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.790.4971.940.508787.1730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.585.7061.055.7771.657.884209.681
Borç Karşılıkları450.771163.138153.551122.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler699.821984.94273.554571.496
(Ara Toplam)78.999.86941.976.11914.913.3764.536.712
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.698.12935.538349.582296.206
Finansal Borçlar5.623.315038.3960
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar74.81435.538311.186296.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.539.48322.313.76519.812.80416.175.238
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.539.48322.313.76519.812.80416.175.238
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0864.51900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0277.856277.856277.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.779.9475.502.091962.2611.011.288
Dönem Net Kar/Zararı6.747.1232.500.9614.539.830886.433
Diğer Özsermaye Kalemleri790.963-53.112811.407778.211
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR111.237.48164.325.42235.075.76221.008.156
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri169.359.89755.093.50850.373.30315.293.305
Satışların Maliyeti (-)-155.200.572-50.257.619-40.649.290-12.646.795
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.159.3254.835.8899.724.0132.646.510
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.159.3254.835.8899.724.0132.646.510
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-369.786-58.744-533.855-372.817
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.949.228-751.862-1.928.255-776.186
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.420.8952.618.2262.290.062456.694
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.262.050-4.127.979-4.233.408-398.942
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.999.1562.515.5305.318.5571.555.259
Net Faaliyet Kar/Zararı11.840.3114.025.2837.261.9031.497.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.65501.355.1290
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-964000
Diğer Gelir ve Giderler-1.739.726000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.307.1212.515.5306.673.6861.555.259
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.3101.288.807055.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.450.664-554.843-611.824-460.083
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.692.03501.355.1290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.860.7673.249.4946.061.8621.150.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.113.644-748.533-1.522.032-263.919
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.585.706-1.070.281-1.671.978-222.446
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)472.062321.748149.946-41.473
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.747.1232.500.9614.539.830886.433
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.747.1232.500.9614.539.830886.433
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.747.1232.500.9614.539.830886.433
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri597.265250.2003.597.247126.914
Kıdem Tazminatı-270.010-279.656123.9954.438
Finansman Giderleri-1.450.664-554.843-611.824-460.083
Yurtiçi Satışlar167.730.66954.445.14136.286.40411.844.349
Yurtdışı Satışlar5.455.3304.049.81914.340.7913.393.614
Net Yabancı Para Pozisyonu6.458.13210.429.33111.001.9522.997.375
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.436.61710.408.48611.251.415649.570
Net YPP (Hedge Dahil)6.458.13210.429.33111.538.9882.997.375

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 4,9 9,6 5,6 0,4 2,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 4,91 0,35 0,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi