SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.770 119.802 -0,03
VIOP 144.079 143.996 0,06
USD/TRY 5,9589 5,9413 0,30
BIST BANKS 173.596 174.718 -0,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.569,70 1.569,02 0,04
BRENT 59,05 58,81 0,41

 Mega Polietilen Köpük Hisse Senedi | MEGAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,69 2,6 0,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,2 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,319,8
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr2,54,5

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK 2,8
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 34,4 mnTL
Net Borç 2,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,36 13,04 22,07 18,18
USD 2,53 12,85 22,28 18,38
Göreceli 2,66 16,58 15,84 12,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAP0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar59.862.28531.619.56317.956.63116.190.836
Nakit ve Nakit Benzerleri741.132505.963606.703358.133
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.177.81420.493.8698.299.2073.515.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.581.1251.570.591631.0389.572.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.163.0513.577.6815.255.5802.458.245
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.164.6635.436.9593.129.603252.278
(Ara Toplam)59.827.78531.585.06317.922.13116.156.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.50034.50034.50034.500
Duran Varlıklar4.463.1373.456.1993.051.5251.493.545
Ticari Alacaklar00486.4000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0204.924079.154
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.668.4572.756.9272.296.681660.827
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.4977.1844.8125.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı764.239442.491247.113288.586
Diğer Duran Varlıklar22.94444.67316.519459.500
TOPLAM VARLIKLAR64.325.42235.075.76221.008.15617.684.381
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.976.11914.913.3764.536.7121.797.170
Finansal Borçlar3.361.0801.562.9191.280.61151.153
Diğer Finansal Yükümlülükler94.76659.05000
Ticari Borçlar28.280.5658.478.9241.978.482546.958
Diğer Borçlar6.095.3432.140.321374.029362.705
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.940.508000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.055.7771.657.884209.681157.775
Borç Karşılıkları163.138153.551122.413189.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler984.942860.727571.496488.896
(Ara Toplam)41.976.11914.913.3764.536.7121.797.170
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.538349.582296.206598.406
Finansal Borçlar038.396097.273
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.538311.186296.206501.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.313.76519.812.80416.175.23815.288.805
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.313.76519.812.80416.175.23815.288.805
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri864.519000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler277.856277.856277.856277.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.502.091962.2611.011.288-1.247.417
Dönem Net Kar/Zararı2.500.9614.539.830886.4332.258.705
Diğer Özsermaye Kalemleri-53.112811.407778.211778.211
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR64.325.42235.075.76221.008.15617.684.381
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri55.093.50850.373.30315.293.30517.382.897
Satışların Maliyeti (-)-50.257.619-40.649.290-12.646.795-12.975.876
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.835.8899.724.0132.646.5104.407.021
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.835.8899.724.0132.646.5104.407.021
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-58.744-533.855-372.817-653.822
Genel Yönetim Giderleri (-)-751.862-1.928.255-776.186-2.121.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.618.2262.290.062456.6942.136.077
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.127.979-4.233.408-398.942-588.810
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.515.5305.318.5571.555.2593.178.995
Net Faaliyet Kar/Zararı4.025.2837.261.9031.497.5071.631.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.355.129078.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.515.5306.673.6861.555.2590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.288.807055.1760
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-554.843-611.824-460.083-416.631
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.355.129078.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.249.4946.061.8621.150.3522.841.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-748.533-1.522.032-263.919-582.647
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.070.281-1.671.978-222.446-575.344
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)321.748149.946-41.473-7.303
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.500.9614.539.830886.4332.258.705
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.500.9614.539.830886.4332.258.705
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.500.9614.539.830886.4332.258.705
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri250.2003.597.247126.914150.511
Kıdem Tazminatı-279.656123.9954.438237.759
Finansman Giderleri-554.843-611.824-460.083-416.631
Yurtiçi Satışlar54.445.14136.286.40411.844.34916.595.659
Yurtdışı Satışlar4.049.81914.340.7913.393.6141.031.914
Net Yabancı Para Pozisyonu10.429.33111.001.9522.997.375649.570
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.408.48611.251.415649.570182.303
Net YPP (Hedge Dahil)10.429.33111.538.9882.997.375649.570
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 2,6 5,6 2,7 0,4 1,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 2,60 0,35 0,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi