SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 MEGAP Hisse Senedi | Mega Polietilen Köpük

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2 2,87 0,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,6 5,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,215,3
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr0,92,3

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK 14,7
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 34,6 mnTL
Net Borç 0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,26 0,38 24,17 28,43
USD 8,05 -0,75 22,77 27,46
Göreceli 7,54 -0,08 22,50 13,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAP0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.956.63116.190.83615.486.98613.968.623
Nakit ve Nakit Benzerleri606.703358.133162.531832.350
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.299.2073.515.4933.483.3312.206.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar631.0389.572.1879.315.8538.574.503
Stoklar5.255.5802.458.2452.338.7272.166.615
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.129.603252.278152.044154.076
(Ara Toplam)17.922.13116.156.33615.452.48613.934.123
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.50034.50034.50034.500
Duran Varlıklar3.051.5251.493.545791.437835.807
Ticari Alacaklar486.40079.15400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar2.296.681660.827461.116526.367
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.8125.4786.1506.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı247.113288.586313.939292.345
Diğer Duran Varlıklar16.519459.50010.23210.283
TOPLAM VARLIKLAR21.008.15617.684.38116.278.42314.804.430
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.536.7121.797.1701.712.6841.435.515
Finansal Borçlar1.280.61151.15300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.978.482546.958517.972402.220
Diğer Borçlar374.029362.705444.787469.903
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü209.681157.775159.494133.468
Borç Karşılıkları122.413189.683241.368207.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler571.496488.896349.063222.049
(Ara Toplam)4.536.7121.797.1701.712.6841.435.515
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler296.206598.406341.571326.252
Finansal Borçlar097.27300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar296.206501.133341.571326.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.175.23815.288.80514.224.16813.042.663
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.175.23815.288.80514.224.16813.042.663
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0864.519864.519864.519
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler277.856277.856277.856277.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.011.288-1.247.417-1.247.417-1.528.206
Dönem Net Kar/Zararı886.4332.258.7051.199.250280.789
Diğer Özsermaye Kalemleri778.211-86.308-91.490-73.745
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR21.008.15617.684.38116.278.42314.804.430
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.293.30517.382.8978.326.79512.767.168
Satışların Maliyeti (-)-12.646.795-12.975.876-6.106.047-9.793.085
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.646.5104.407.0212.220.7482.974.083
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.646.5104.407.0212.220.7482.974.083
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-372.817-653.822-311.074-529.574
Genel Yönetim Giderleri (-)-776.186-2.121.471-987.797-1.911.171
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri456.6942.136.0771.453.4091.582.756
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-398.942-588.810-697.523-1.365.100
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.555.2593.178.9951.677.763750.994
Net Faaliyet Kar/Zararı1.497.5071.631.728921.877533.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler078.98800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-27.444
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.176000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-460.083-416.631-165.008-265.836
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler078.9880-27.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.150.3522.841.3521.512.755457.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-263.919-582.647-313.505-176.925
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-222.446-575.344-330.663-404.270
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-41.473-7.30317.158227.345
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI886.4332.258.7051.199.250280.789
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)886.4332.258.7051.199.250280.789
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları886.4332.258.7051.199.250280.789
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri126.914150.51177.989629.930
Kıdem Tazminatı4.438237.759-9.169230.607
Finansman Giderleri-460.083-416.631-165.008-265.836
Yurtiçi Satışlar11.844.34916.595.6597.749.10611.995.884
Yurtdışı Satışlar3.393.6141.031.914662.2801.001.057
Net Yabancı Para Pozisyonu2.997.375649.570146.84043.125
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu649.570649.570146.84043.125
Net YPP (Hedge Dahil)2.997.375649.570146.84043.125
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 2,6 17,8 14,7 1,5 2,1 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 2,62 0,31 0,23 -8,09 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi