SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 MCTAS | MCT Danışmanlık

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,84 5,16 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı MCT Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.953.1239.029.124
Ödenmiş Sermaye5.141.0005.141.000
Net Kâr-271.1381.366.346

Cari Oranlar

F/K 43,4
FD/FAVÖK 27,3
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,19 1,18 22,91 -9,00
USD 2,32 9,66 0,60 1,35
Göreceli 0,45 -3,90 4,73 2,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
MCTAS20.05.20161,680,084032
MCTAS21.05.20151,950,060032
MCTAS20.05.20141,780,070033
MCTAS31.05.20131,090,030013
MCTAS20.05.20161,680,084032
MCTAS21.05.20151,950,060032
MCTAS20.05.20141,780,070033
MCTAS31.05.20131,090,030013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.190.7267.964.6857.426.9907.172.801
Nakit ve Nakit Benzerleri1.231.2083.931.2302.712.9853.532.251
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.524.7803.361.3202.448.3222.625.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar175.553308.7251.398.650696.771
Stoklar95.000110.50076.25079.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar164.185252.910790.783238.966
(Ara Toplam)4.190.7267.964.6857.426.9907.172.801
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.724.3164.347.6153.114.2213.157.230
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.671.2971.234.52700
Finansal Yatırımlar107.105107.10530.00030.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar623.989646.846669.550711.654
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.943.1811.980.3932.035.9272.036.832
Şerefiye378.744378.744378.744378.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR9.915.04212.312.30010.541.21110.330.031
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.463.6242.797.8661.358.9051.329.625
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar765.624656.091748.669549.901
Diğer Borçlar6.48126.4169.3303.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0189.77410.95452.576
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler691.5191.925.585589.952723.697
(Ara Toplam)1.463.6242.797.8661.358.9051.329.625
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler487.206475.302703.394626.458
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları00171.669164.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.174.041167.17100
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü313.165308.131531.725461.784
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.964.2129.039.1328.478.9128.373.948
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.953.1239.029.1248.473.5208.360.426
Ödenmiş Sermaye5.141.0005.141.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.919.8451.919.84500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler462.498462.498462.498462.498
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.165.3331.211.5281.211.5281.211.528
Dönem Net Kar/Zararı-271.1381.366.346711.046484.710
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.464.415-1.072.093947.4481.060.690
Azınlık Payları11.08910.0085.39213.522
TOPLAM KAYNAKLAR9.915.04212.312.30010.541.21110.330.031
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.451.04517.652.28911.977.5728.992.016
Satışların Maliyeti (-)-5.793.083-11.837.237-7.557.065-5.718.539
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.657.9625.815.0524.420.5073.273.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.657.9625.815.0524.420.5073.273.477
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-404.363-721.108-559.601-397.421
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.364.340-4.080.694-3.627.996-2.506.595
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri449.6841.076.702974.125492.294
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-618.671-423.156-159.452-103.446
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-279.7281.666.7961.047.583758.309
Net Faaliyet Kar/Zararı-110.7411.013.250232.910369.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler15.34562.72259.11945.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-264.3831.729.5181.106.702803.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.674-363.028-400.128-320.552
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-309.160-107.645-102.514
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.674-53.868-292.483-218.038
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-270.0571.366.490706.574482.795
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-270.0571.366.490706.574482.795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.081144-4.472-1.915
Ana Ortaklık Payları-271.1381.366.346711.046484.710
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri143.681403.632243.352155.244
Kıdem Tazminatı34.39759.21092.79959.210
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar8.446.53417.401.14511.752.5818.926.237
Yurtdışı Satışlar4.511251.144224.99165.779
Net Yabancı Para Pozisyonu3.523.4944.486.6093.430.5232.960.410
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.523.4944.486.6093.430.5232.960.410
Net YPP (Hedge Dahil)3.523.4944.486.6093.430.5232.960.410
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MCTAS 5,2 A/D 27,3 1,5 3,3 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MCTAS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.