SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.960 118.713 0,21
VIOP 135.424 134.862 0,42
USD/TRY 6,8655 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.422 129.657 -0,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.814,40 1.809,22 0,29
BRENT 43,31 43,30 0,02

 Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S Hisse Senedi | MAVI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

TUT
  • Son Öneri Tarihi 25.06.2020
  • Hedef Fiyat 53,50
  • Getiri Pot %13

Kayahan Demirak

Yatırım Teması


İç talepte öngördüğümüz toparlanma, orta vadeli enflasyon tahminlerimizdeki düşüş, faizlerdeki gerileme ve TL’deki oynaklığın azalması, Mavi ile ilgili 2020 ve gelecek tahminlerimizi olumlu etkiliyor. 2020 yılı tahminlerimize göre enflasyondaki gerileme ve kurdaki sınırlı artış personel ve kira gibi maliyet artışlarını kontrol altında tutarken satışlarda adet bazındaki büyüme şirketin FAVÖK marjını 130 baz puan arttırıyor. Buna göre 2020 ve 2021 yılları için önceki FAVÖK tahminlerimizi, sırasıyla, %5 ve %7 yukarı çektik. TL fonlama maliyetinin 2019 yılında ortalama %23’ten tahminen %14 civarına gerilemesi 2020 net kar tahminlerimizde %5 ve %9 oranlarında yukarı güncellemeye neden oldu.


Katalizör


Buna göre Mavi’nin 2019-2021 yılları arasında ortalama yıllık net kar büyümesini %43 olarak tahmin ediyoruz.


Riskler


Perakende sektörü, tüketici güveni, büyüme ve işsizlik gibi makro ekonomik parametrelerdeki değişimlere oldukça hassas. Dolayısı ile makro parametrelerde görülecek kötüleşme şirket için önemli risk faktörü. Döviz bazlı kira giderleri kar marjları için risk oluşturabilir. p>

Önceki Öneri Tarihi 06.04.2020
Önceki Hedef Fiyat -
G.G.

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 37,4 49,42 12,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,4 97,9 88,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S
Kuruluş 13.01.1994
Faal Alanı Mavi, kadın ve erkek kategorilerinde hazır giyim ve aksesuar markası olarak faaliyet gösteriyor.
Telefon (0212)3712000
Faks (0212)2840690
Adres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34419 Kağıthane/IST

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar455,7460,2
Ödenmiş Sermaye49,749,7
Net Kâr-50,194,8

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 2.863 mn TL
FAVÖK 640 mn TL
Net Kar 95 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK 4,7
F/K 24,7
PD/DD 5,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 76,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,0 / 2,5
Piyasa Değeri 2.340,8 mnTL
Net Borç 673,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,60 0,43 4,20 -18,58
USD -2,60 0,43 2,83 -29,38
Göreceli -2,09 -2,45 -3,43 -21,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
MAVI 47,14
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
MAVI 25.06.2020 TUT 53,50 0,00 G.G. 53,50 G.G. 53,50
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
MAVI 47,14
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
MAVI 2.862,9 94,8 639,9 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
MAVI 24,7 4,7 1,1 5,1 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAVI29.05.20181,100,522052,2044,37 25.923.189 30
MAVI29.05.20181,100,522052,2044,3725.923.18930

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.712.783.0001.118.672.0001.209.144.0001.199.986.000
Nakit ve Nakit Benzerleri756.380.000310.838.000344.908.000399.037.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar223.233.000231.101.000258.411.000202.995.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.337.00017.267.00012.794.00011.903.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar611.265.000496.064.000515.027.000514.996.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar111.568.00063.402.00078.004.00071.055.000
(Ara Toplam)1.712.783.0001.118.672.0001.209.144.0001.199.986.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar900.282.000818.752.000790.933.000808.161.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.395.0003.207.0003.161.0003.260.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları431.844.000406.679.000394.877.000420.721.000
Maddi Duran Varlıklar192.121.000180.719.000175.646.000174.970.000
Şerefiye178.980.000154.398.000148.595.000144.332.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar75.374.00068.051.00065.670.00062.684.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı002.716.0001.809.000
Diğer Duran Varlıklar18.568.0005.698.000268.000385.000
TOPLAM VARLIKLAR2.613.065.0001.937.424.0002.000.077.0002.008.147.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.572.596.0001.123.025.0001.192.865.0001.252.953.000
Finansal Borçlar886.471.000433.648.000470.843.000574.474.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar613.212.000597.283.000617.041.000574.146.000
Diğer Borçlar6.977.0006.971.0008.142.00017.815.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19.222.00018.917.00020.868.00017.579.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.195.0006.935.00022.205.00010.837.000
Borç Karşılıkları19.819.00016.565.00017.218.00015.944.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.700.00042.706.00036.548.00042.158.000
(Ara Toplam)1.572.596.0001.123.025.0001.192.865.0001.252.953.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler566.176.000336.735.000351.228.000377.478.000
Finansal Borçlar543.544.000324.867.000341.227.000368.994.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)2.916.0003.405.0003.902.000114.000
Uzun vadeli karşılıklar7.463.0007.931.0006.099.0005.848.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.253.000532.00002.522.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar474.293.000477.664.000455.984.000377.716.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.679.000460.224.000443.622.000370.225.000
Ödenmiş Sermaye49.657.00049.657.00049.657.00049.657.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları122.069.00088.013.00081.033.00070.669.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771.00019.771.00019.771.00019.771.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları342.930.000248.086.000248.086.000248.086.000
Dönem Net Kar/Zararı-50.088.00094.844.00086.448.00027.690.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-28.660.000-40.147.000-41.373.000-45.648.000
Azınlık Payları18.614.00017.440.00012.362.0007.491.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.613.065.0001.937.424.0002.000.077.0002.008.147.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri387.122.0002.862.882.0002.148.254.0001.340.120.000
Satışların Maliyeti (-)-211.366.000-1.458.268.000-1.079.165.000-678.773.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)175.756.0001.404.614.0001.069.089.000661.347.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)175.756.0001.404.614.0001.069.089.000661.347.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-181.260.000-857.177.000-633.065.000-410.093.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-39.202.000-161.960.000-117.369.000-79.281.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.903.000-25.858.000-18.266.000-11.443.000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.913.00010.176.0006.373.0001.080.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.874.000-7.793.000-4.076.000-1.100.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-48.570.000362.002.000302.686.000160.510.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-52.609.000359.619.000300.389.000160.530.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0105.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-385.000-913.000-749.000-179.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-48.955.000361.194.000301.937.000160.331.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler33.673.0008.424.0008.108.0005.408.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-51.857.000-232.093.000-187.377.000-124.909.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-385.000-808.000-749.000-179.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-67.139.000137.525.000122.668.00040.830.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)15.498.000-29.638.000-27.699.000-9.237.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)9.851.000-49.313.000-43.232.000-20.629.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.647.00019.675.00015.533.00011.392.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-51.641.000107.887.00094.969.00031.593.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-51.641.000107.887.00094.969.00031.593.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.553.00013.043.0008.521.0003.903.000
Ana Ortaklık Payları-50.088.00094.844.00086.448.00027.690.000
Hisse Başına Kazanç-1221
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri71.928.000280.254.000206.305.000136.390.000
Kıdem Tazminatı1.128.0008.657.0006.400.0003.822.000
Finansman Giderleri-51.857.000-232.093.000-187.377.000-124.909.000
Yurtiçi Satışlar304.743.0002.364.841.0001.772.866.0001.095.084.000
Yurtdışı Satışlar82.379.000498.041.000375.388.000245.036.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.367.000-19.392.000-5.562.000-17.582.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-24.586.000-20.556.000-15.613.000-27.376.000
Net YPP (Hedge Dahil)-135.777.000-138.297.000-75.597.00089.698.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAVI 47,1 A/D 5,7 1,2 5,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAVI 47,14 76,71 76,46 -24,30 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MAVI 0,0
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.