SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3326 5,3083 0,46
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.244,00 1.248,61 -0,37
BRENT 59,70 61,67 -3,19

 MARTI Hisse Senedi | Martı Otel İşletmeleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,5 0,7 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 11,2 11,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı Otel İşletmeleri
Kuruluş 08.03.1967
Faal Alanı Otel, tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmak.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres Inonu Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-18,0-29,9
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-40,3-27,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,8
PD/DD A/D
FD/Satışlar 8,2
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 1,0
Piyasa Değeri 69,6 mnTL
Net Borç 835,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,69 -1,69 13,73 -36,96
USD -0,76 -3,36 18,03 -54,96
Göreceli -0,12 1,24 14,49 -21,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00 440.000 A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00 160.000 A/D
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00440.000A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar120.097.92249.450.92050.835.96492.357.468
Nakit ve Nakit Benzerleri1.669.7822.569.068766.2551.295.063
Finansal Yatırımlar1.452.8721.564.6322.436.3554.738.599
Ticari Alacaklar50.034.40920.019.8136.940.8985.271.405
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar48.234.3724.422.11725.368.87867.370.275
Stoklar4.897.9835.145.0443.501.7883.923.138
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.808.50415.730.24611.821.7909.758.988
(Ara Toplam)120.097.92249.450.92050.835.96492.357.468
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.049.506.969843.848.447765.917.169760.657.090
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.320.20772.793.46560.056.50615.353.409
Finansal Yatırımlar057.40852.63091.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller65.143.74849.760.62045.618.90038.958.795
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar888.959.744682.907.378629.937.810673.822.004
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar429.861338.690320.419319.490
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.392.11310.156.70410.818.58212.157.408
Diğer Duran Varlıklar28.261.29627.834.18219.112.32219.954.381
TOPLAM VARLIKLAR1.169.604.891893.299.367816.753.133853.014.558
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler326.241.761246.601.616204.747.371191.344.734
Finansal Borçlar191.968.418140.989.957119.069.22295.801.427
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.584.42834.955.44421.305.61520.556.052
Diğer Borçlar47.904.93235.069.00731.205.58842.980.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları7.365.3607.323.2816.755.5346.797.510
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.418.62328.263.92726.411.41225.208.789
(Ara Toplam)326.241.761246.601.616204.747.371191.344.734
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler663.199.376518.277.843464.720.264448.989.434
Finansal Borçlar646.603.423502.828.916449.075.799430.954.420
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar12.666.286013.239.12815.460.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar3.929.6673.434.2242.405.3372.574.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler012.014.70300
Özkaynaklar180.163.754128.419.908147.285.498212.680.390
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-18.038.687-29.887.569-6.471.37142.468.973
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000100.459.409
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri008.956.7478.956.747
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları58.051.07932.863.956014.968.624
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.2534.498.2534.498.2534.498.253
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-329.901.224-328.640.042-315.896.015-315.896.015
Dönem Net Kar/Zararı-40.300.928-27.918.087-12.744.027732.160
Diğer Özsermaye Kalemleri169.614.133169.308.351188.713.671228.749.795
Azınlık Payları198.202.441158.307.477153.756.869170.211.417
TOPLAM KAYNAKLAR1.169.604.891893.299.367816.753.133853.014.558
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri103.686.73926.697.91758.176.40155.471.057
Satışların Maliyeti (-)-49.511.955-22.184.837-37.181.523-31.120.770
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.174.7844.513.08020.994.87824.350.287
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.174.7844.513.08020.994.87824.350.287
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.431.353-1.290.734-5.265.980-4.419.500
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.961.591-6.843.690-19.801.476-19.264.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.129.8692.706.19512.195.6766.608.142
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-31.255.451-2.049.304-12.403.925-29.205.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.656.258-2.964.453-4.280.827-21.930.938
Net Faaliyet Kar/Zararı28.781.840-3.621.344-4.072.578666.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.867.0953.328.43211.281.5929.859.934
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.359.45337.58424.725.87937.937.381
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-103.689.241-33.715.970-52.130.630-31.077.640
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.867.0953.328.43211.281.5929.859.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-53.806.435-33.314.407-20.403.986-5.211.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.260.052-1.644.0952.507.7114.337.115
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.260.052-1.644.0952.507.7114.337.115
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-58.066.487-34.958.502-17.896.275-874.148
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-58.066.487-34.958.502-17.896.275-874.148
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-17.765.559-7.040.415-5.152.248-1.606.308
Ana Ortaklık Payları-40.300.928-27.918.087-12.744.027732.160
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.427.1044.609.91216.338.95714.043.096
Kıdem Tazminatı1.293.7341.051.453131.488406.331
Finansman Giderleri-103.689.241-33.715.970-52.130.630-31.077.640
Yurtiçi Satışlar117.608.79929.882.88560.078.22557.478.886
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-419.235.387-290.071.923-256.032.797-130.338.964
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-497.216.781-364.837.637-341.676.539-131.342.480
Net YPP (Hedge Dahil)-419.235.387-290.071.923-256.032.797-130.338.964
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARTI 0,6 A/D 24,8 8,2 A/D 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARTI 0,58 0,03 0,03 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi