SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Martı Otel İşletmeleri Hisse Senedi | MARTI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı Otel İşletmeleri
Kuruluş 08.03.1967
Faal Alanı Otel, tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmak.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres Inonu Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-107,9-86,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-42,7-16,8

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,17 1,85 -46,60 -39,56
USD -4,88 2,64 -49,25 -44,24
Göreceli -1,51 -0,84 -30,70 -21,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00 440.000 A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00 160.000 A/D
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00440.000A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar143.964.514167.898.589125.101.878146.127.179
Nakit ve Nakit Benzerleri1.864.1571.817.7191.883.7591.721.539
Finansal Yatırımlar2.257.5401.200.5961.341.1131.363.465
Ticari Alacaklar13.688.65137.633.9108.194.89327.055.436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar103.507.862105.840.33487.909.41295.102.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.224.2155.436.7036.109.5384.285.498
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.422.08915.969.32719.663.16316.598.337
(Ara Toplam)143.964.514167.898.589125.101.878146.127.179
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar958.440.136878.949.540933.592.749903.533.701
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.586.676668.583684.096503.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller53.793.78350.016.42752.985.73651.110.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar834.139.765780.412.120827.977.558807.156.577
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar332.669334.180317.283334.612
Ertelenmiş Vergi Varlığı14.624.09110.398.86710.359.4607.311.066
Diğer Duran Varlıklar35.963.15237.119.36341.268.61637.117.604
TOPLAM VARLIKLAR1.102.404.6501.046.848.1291.058.694.6271.049.660.880
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler461.264.537425.080.761359.575.136375.013.709
Finansal Borçlar298.244.973260.873.841222.094.351212.453.619
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.945.72138.200.27833.400.28129.439.062
Diğer Borçlar84.022.80580.827.91159.089.57861.429.985
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)36.017.40720.181.01528.618.93760.087.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.256.42720.254.82610.754.1097.730.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.777.2044.742.8905.617.8803.873.633
(Ara Toplam)461.264.537425.080.761359.575.136375.013.709
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler586.345.295557.340.128608.323.676586.362.405
Finansal Borçlar580.075.308549.965.755595.213.981575.779.773
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.373.270006.482.995
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.896.7174.365.2704.007.9414.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler03.009.1039.101.7540
Özkaynaklar54.794.81864.427.24090.795.81588.284.766
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-107.937.275-86.070.000-71.744.533-68.902.938
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.2534.498.2534.498.2534.498.253
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-433.294.053-433.294.053-433.294.053-329.820.282
Dönem Net Kar/Zararı-42.730.502-16.806.243-2.591.799-103.473.771
Diğer Özsermaye Kalemleri243.589.027239.532.043239.643.066239.892.862
Azınlık Payları162.732.093150.497.240162.540.348157.187.704
TOPLAM KAYNAKLAR1.102.404.6501.046.848.1291.058.694.6271.049.660.880
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri149.460.724133.287.99543.134.374120.564.633
Satışların Maliyeti (-)-86.264.404-68.931.645-27.652.949-68.082.668
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)63.196.32064.356.35015.481.42552.481.965
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)63.196.32064.356.35015.481.42552.481.965
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.482.500-1.104.504-573.497-7.286.685
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.475.250-19.002.416-10.968.320-29.823.629
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.957.85013.908.0548.387.50739.645.216
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.130.490-24.856.787-10.758.553-52.430.649
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.065.93033.300.6971.568.5622.586.218
Net Faaliyet Kar/Zararı22.238.57044.249.4303.939.60815.371.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.735.3669.220.1323.665.17315.024.434
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.801.29642.520.8295.233.73517.610.652
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.780.6081.474.93924.570.7061.892.319
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-83.694.832-65.808.533-34.125.475-151.086.265
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.735.3669.220.1323.665.17315.024.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-52.112.928-21.812.765-4.321.034-131.583.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.809.5893.278.7552.721.960-3.674.970
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.809.5893.278.7552.721.960-3.674.970
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-45.303.339-18.534.010-1.599.074-135.258.264
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-45.303.339-18.534.010-1.599.074-135.258.264
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.572.837-1.727.767992.725-31.784.493
Ana Ortaklık Payları-42.730.502-16.806.243-2.591.799-103.473.771
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri18.324.07410.757.2446.866.82024.139.573
Kıdem Tazminatı305.376168.033205.9001.363.816
Finansman Giderleri-83.694.832-65.808.533-34.125.475-151.086.265
Yurtiçi Satışlar162.072.667140.390.27644.712.837137.934.058
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-399.146.697-372.971.339-410.082.850-382.904.617
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-492.272.582-447.905.378-403.899.054-459.487.116
Net YPP (Hedge Dahil)-399.146.697-372.971.339-410.082.850-382.904.617

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARTI 0,6 A/D 21,4 6,1 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARTI 0,55 4,03 3,98 -4,53 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi