SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.722 96.142 -0,44
VIOP 119.420 120.016 -0,50
USD/TRY 5,8986 5,8727 0,44
BIST BANKA 126.985 128.625 -1,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.276,91 1.275,92 0,08
BRENT 75,30 74,55 1,01

 MARTI Hisse Senedi | Martı Otel İşletmeleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Martı Otel İşletmeleri
Kuruluş 08.03.1967
Faal Alanı Otel, tatil köyü,restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, işletmek ve turizm hizmetleri sunmak.
Telefon (0212)3348850
Faks (0212)3348852
Adres Inonu Cad. Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu,Beyoğlu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-54,3-18,0
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-67,7-40,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 5,17 5,17
USD -0,51 -2,05 1,41 -5,22
Göreceli -0,20 2,15 8,66 -0,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00 440.000 A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00 160.000 A/D
MARTI28.05.19986,980,220022,0022,00440.000A/D
MARTI29.05.19976,670,200020,0020,00160.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar108.049.504120.097.92249.450.92050.835.964
Nakit ve Nakit Benzerleri1.774.0711.669.7822.569.068766.255
Finansal Yatırımlar1.452.8721.452.8721.564.6322.436.355
Ticari Alacaklar34.769.04750.034.40920.019.8136.940.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar49.851.70848.234.3724.422.11725.368.878
Stoklar4.095.2604.897.9835.145.0443.501.788
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.106.54613.808.50415.730.24611.821.790
(Ara Toplam)108.049.504120.097.92249.450.92050.835.964
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar906.601.2431.049.506.969843.848.447765.917.169
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.653.26955.320.20772.793.46560.056.506
Finansal Yatırımlar0057.40852.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.497.59265.143.74849.760.62045.618.900
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar765.281.292888.959.744682.907.378629.937.810
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar346.008429.861338.690320.419
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.316.40711.392.11310.156.70410.818.582
Diğer Duran Varlıklar29.506.67528.261.29627.834.18219.112.322
TOPLAM VARLIKLAR1.014.650.7471.169.604.891893.299.367816.753.133
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler316.157.412326.241.761246.601.616204.747.371
Finansal Borçlar176.793.139191.968.418140.989.957119.069.222
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.891.64834.584.42834.955.44421.305.615
Diğer Borçlar51.107.49247.904.93235.069.00731.205.588
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.336.0137.365.3607.323.2816.755.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.029.12044.418.62328.263.92726.411.412
(Ara Toplam)316.157.412326.241.761246.601.616204.747.371
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler582.009.513663.199.376518.277.843464.720.264
Finansal Borçlar570.042.696646.603.423502.828.916449.075.799
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar7.956.63012.666.286013.239.128
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar4.010.1873.929.6673.434.2242.405.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0012.014.7030
Özkaynaklar116.483.822180.163.754128.419.908147.285.498
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-54.343.349-18.038.687-29.887.569-6.471.371
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0008.956.747
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları058.051.07932.863.9560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.2534.498.2534.498.2534.498.253
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-329.901.224-329.901.224-328.640.042-315.896.015
Dönem Net Kar/Zararı-67.683.566-40.300.928-27.918.087-12.744.027
Diğer Özsermaye Kalemleri218.743.188169.614.133169.308.351188.713.671
Azınlık Payları170.827.171198.202.441158.307.477153.756.869
TOPLAM KAYNAKLAR1.014.650.7471.169.604.891893.299.367816.753.133
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri116.960.770103.686.73926.697.91758.176.401
Satışların Maliyeti (-)-62.065.441-49.511.955-22.184.837-37.181.523
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.895.32954.174.7844.513.08020.994.878
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.895.32954.174.7844.513.08020.994.878
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.577.297-4.431.353-1.290.734-5.265.980
Genel Yönetim Giderleri (-)-28.465.319-20.961.591-6.843.690-19.801.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri36.333.11027.129.8692.706.19512.195.676
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-38.375.324-31.255.451-2.049.304-12.403.925
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.810.49924.656.258-2.964.453-4.280.827
Net Faaliyet Kar/Zararı19.852.71328.781.840-3.621.344-4.072.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.403.8756.867.0953.328.43211.281.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.592.24918.359.45337.58424.725.879
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-131.225.916-103.689.241-33.715.970-52.130.630
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.403.8756.867.0953.328.43211.281.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-84.419.293-53.806.435-33.314.407-20.403.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.253.001-4.260.052-1.644.0952.507.711
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.253.001-4.260.052-1.644.0952.507.711
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-86.672.294-58.066.487-34.958.502-17.896.275
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-86.672.294-58.066.487-34.958.502-17.896.275
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-18.988.728-17.765.559-7.040.415-5.152.248
Ana Ortaklık Payları-67.683.566-40.300.928-27.918.087-12.744.027
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri16.208.48110.427.1044.609.91216.338.957
Kıdem Tazminatı1.301.0191.293.7341.051.453131.488
Finansman Giderleri-131.225.916-103.689.241-33.715.970-52.130.630
Yurtiçi Satışlar134.209.080117.608.79929.882.88560.078.225
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu473.746.487-419.235.387-290.071.923-256.032.797
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu510.949.851-497.216.781-364.837.637-341.676.539
Net YPP (Hedge Dahil)473.746.487-419.235.387-290.071.923-256.032.797
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARTI 0,6 A/D 24,3 6,8 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARTI 0,61 0,03 0,03 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi