SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 122.620 0,76
VIOP 149.679 148.578 0,74
USD/TRY 5,9362 5,9346 0,03
BIST BANKA 181.051 179.233 1,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.555,13 1.558,76 -0,23
BRENT 64,39 64,51 -0,19

 Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,66 94,95 72,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 39,0 38,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar84,981,2
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr13,910,3

Cari Değerler

F/K 34,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,3
Piyasa Değeri 523,7 mnTL
Net Borç -126,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 19,96 8,27 63,43 33,73
USD 19,55 7,54 63,15 34,19
Göreceli 19,06 6,40 47,06 23,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar126.825.174124.382.614120.683.776115.264.559
Nakit ve Nakit Benzerleri126.554.716123.897.901120.379.789115.113.600
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.679318.575129.93360.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.8247.8247.8248.471
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar232.955158.314166.23081.891
(Ara Toplam)126.825.174124.382.614120.683.776115.264.559
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.556.53135.736.16436.005.79236.114.933
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.906.61620.269.86820.638.15021.015.731
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.617.62515.433.67415.335.42015.067.362
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.59323.92524.25724.590
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.0692.0691.337622
TOPLAM VARLIKLAR162.381.705160.118.778156.689.568151.379.492
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.902.8978.110.0368.517.0957.385.473
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar319.738210.744457.525314.231
Diğer Borçlar13.42012.0556.9698.654
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.769.0444.800.7974.812.8374.763.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü188.319539.680702.6016.325
Borç Karşılıkları2.547.8002.457.7542.455.3272.197.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.57689.00681.83695.290
(Ara Toplam)7.902.8978.110.0368.517.0957.385.473
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler69.627.48670.763.81371.929.24573.038.107
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)69.059.69670.236.91371.416.38572.582.896
Uzun vadeli karşılıklar567.790526.900512.860455.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.851.32281.244.92976.243.22870.955.912
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.851.32281.244.92976.243.22870.955.912
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.455.6693.455.6693.455.6692.839.746
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.437.6819.437.6819.437.681-3.276.838
Dönem Net Kar/Zararı13.897.20610.290.7495.288.93713.330.442
Diğer Özsermaye Kalemleri52.545.23052.545.29452.545.40552.547.026
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR162.381.705160.118.778156.689.568151.379.492
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.653.8372.422.3811.204.4994.524.751
Satışların Maliyeti (-)-1.819.312-1.233.266-618.360-2.408.935
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.834.5251.189.115586.1392.115.816
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.834.5251.189.115586.1392.115.816
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.953.530-1.383.076-682.712-2.475.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.78218.33610.515137.090
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-104-1040-16.370
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-85.327-175.729-86.058-238.997
Net Faaliyet Kar/Zararı-119.005-193.961-96.573-359.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler47.30047.30034.60843.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-38.027-128.429-51.450-195.798
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler20.692.57113.964.8386.870.49423.526.015
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.107.904-894.006-991-6.314.679
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler47.30047.30034.60843.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.546.64012.942.4036.818.05317.015.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.649.434-2.651.654-1.529.116-3.685.096
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.649.434-2.651.654-1.529.116-3.685.096
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.897.20610.290.7495.288.93713.330.442
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.897.20610.290.7495.288.93713.330.442
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.897.20610.290.7495.288.93713.330.442
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.521.1131.017.266510.8891.957.818
Kıdem Tazminatı85.06444.23835.54463.911
Finansman Giderleri-3.107.904-894.006-991-6.314.679
Yurtiçi Satışlar3.653.8372.422.3811.204.4994.524.751
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu29.348.43729.645.09728.789.80026.695.136
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.348.43729.645.09728.789.80026.695.136
Net YPP (Hedge Dahil)29.348.43729.645.09728.789.80026.695.136
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 95,0 34,1 A/D A/D 6,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 94,95 6,72 6,71 -0,65 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi