SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3391 5,3524 -0,25
BIST BANKA 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.781 10.622 1,49
ALTIN 1.246,19 1.243,00 0,26
BRENT 61,28 60,20 1,79

 MAALT Hisse Senedi | Marmaris Altınyunus

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,29 20,9 4,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,1 5,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar69,561,7
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr11,94,0

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 96,6 mnTL
Net Borç -117,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,79 -7,10 -6,11 -7,79
USD -3,97 -6,92 -4,01 -35,09
Göreceli -1,92 -3,06 -4,66 18,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar117.334.78984.162.44363.530.40431.668.130
Nakit ve Nakit Benzerleri117.247.49284.067.07262.615.37231.368.960
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar30.9193.332483.47225.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00303.680232.349
Stoklar8.6348.7958.7958.795
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.74483.244119.08532.422
(Ara Toplam)117.334.78984.162.44363.530.40431.668.130
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.937.86835.394.99335.856.06536.321.547
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.292.81520.650.01221.013.89521.378.831
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar14.612.06514.711.66114.809.46214.909.956
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.92225.25425.58725.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.4381.438493213
TOPLAM VARLIKLAR152.272.657119.557.43699.386.46967.989.677
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.515.7036.825.4788.405.9959.912.159
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar104.435159.347438.792250.452
Diğer Borçlar52.47144.22341.49742.108
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.587.798297.022945.948565.260
Borç Karşılıkları1.930.4141.765.1452.487.9122.321.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.840.5854.559.7414.491.8466.732.645
(Ara Toplam)8.515.7036.825.4788.405.9959.912.159
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler74.237.71551.066.87332.017.082370.238
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar448.974407.681397.1440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler73.788.74150.659.19231.619.938370.238
Özkaynaklar69.519.23961.665.08558.963.39257.707.280
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.519.23961.665.08558.963.39257.707.280
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.839.7462.839.7462.839.7462.762.337
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.276.838-3.276.838-3.276.838-5.635.543
Dönem Net Kar/Zararı11.891.1024.036.8571.335.0492.436.114
Diğer Özsermaye Kalemleri52.549.69352.549.78452.549.89952.628.836
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR152.272.657119.557.43699.386.46967.989.677
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.294.3602.261.2321.099.4536.385.300
Satışların Maliyeti (-)-1.543.751-1.011.684-521.149-3.176.324
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.750.6091.249.548578.3043.208.976
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.750.6091.249.548578.3043.208.976
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.697.658-1.126.369-588.199-2.724.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri85.22775.90064.49645.558
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.564-4.260-1.931-6.934
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)122.614194.81952.670522.655
Net Faaliyet Kar/Zararı52.951123.179-9.895484.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler39.98139.49630.07958.035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.185.5184.953.9391.633.3055.694.851
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.167.291-81.242-317-3.274.167
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler39.98139.49630.07958.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.180.8225.107.0121.715.7373.001.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.289.720-1.070.155-380.688-565.260
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.289.720-1.070.155-380.688-565.260
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.891.1024.036.8571.335.0492.436.114
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.891.1024.036.8571.335.0492.436.114
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.891.1024.036.8571.335.0492.436.114
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.467.666985.749497.5412.008.559
Kıdem Tazminatı60.34119.1398.71745.764
Finansman Giderleri-2.167.291-81.242-317-3.274.167
Yurtiçi Satışlar3.294.3602.261.2321.099.4536.385.300
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu30.004.380-18.290-25.42324.032.075
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu30.004.380-18.290-25.42324.032.075
Net YPP (Hedge Dahil)30.004.380-18.290-25.42324.032.075
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 17,5 7,4 A/D A/D 1,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi