SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.602 98.415 -0,83
VIOP 120.827 122.040 -0,99
USD/TRY 5,8238 5,7922 0,55
BIST BANKS 137.622 140.323 -1,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,90 1.490,58 0,02
BRENT 59,05 59,42 -0,62

 Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,47 23,66 5,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 10,9 10,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar81,276,2
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr10,35,3

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 4,4
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 129,6 mnTL
Net Borç -123,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,86 2,53 3,07 33,83
USD 2,78 3,78 1,47 22,49
Göreceli -2,75 3,17 6,75 24,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar124.382.614120.683.776115.264.559117.334.789
Nakit ve Nakit Benzerleri123.897.901120.379.789115.113.600117.247.492
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar318.575129.93360.59730.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.8247.8248.4718.634
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar158.314166.23081.89147.744
(Ara Toplam)124.382.614120.683.776115.264.559117.334.789
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.736.16436.005.79236.114.93334.937.868
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.269.86820.638.15021.015.73120.292.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.433.67415.335.42015.067.36214.612.065
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.92524.25724.59024.922
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.0691.3376221.438
TOPLAM VARLIKLAR160.118.778156.689.568151.379.492152.272.657
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.110.0368.517.0957.385.4738.515.703
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar210.744457.525314.231104.435
Diğer Borçlar12.0556.9698.65452.471
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.800.7974.812.8374.763.7330
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü539.680702.6016.3251.587.798
Borç Karşılıkları2.457.7542.455.3272.197.2401.930.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler89.00681.83695.2904.840.585
(Ara Toplam)8.110.0368.517.0957.385.4738.515.703
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.763.81371.929.24573.038.10774.237.715
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)70.236.91371.416.38572.582.8960
Uzun vadeli karşılıklar526.900512.860455.211448.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00073.788.741
Özkaynaklar81.244.92976.243.22870.955.91269.519.239
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.244.92976.243.22870.955.91269.519.239
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.455.6693.455.6692.839.7462.839.746
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.437.6819.437.681-3.276.838-3.276.838
Dönem Net Kar/Zararı10.290.7495.288.93713.330.44211.891.102
Diğer Özsermaye Kalemleri52.545.29452.545.40552.547.02652.549.693
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR160.118.778156.689.568151.379.492152.272.657
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.422.3811.204.4994.524.7513.294.360
Satışların Maliyeti (-)-1.233.266-618.360-2.408.935-1.543.751
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.189.115586.1392.115.8161.750.609
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.189.115586.1392.115.8161.750.609
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.383.076-682.712-2.475.533-1.697.658
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.33610.515137.09085.227
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1040-16.370-15.564
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-175.729-86.058-238.997122.614
Net Faaliyet Kar/Zararı-193.961-96.573-359.71752.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler47.30034.60843.19939.981
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-128.429-51.450-195.7980
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.964.8386.870.49423.526.01517.185.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-894.006-991-6.314.679-2.167.291
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler47.30034.60843.19939.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.942.4036.818.05317.015.53815.180.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.651.654-1.529.116-3.685.096-3.289.720
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.651.654-1.529.116-3.685.096-3.289.720
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.290.7495.288.93713.330.44211.891.102
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.290.7495.288.93713.330.44211.891.102
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.290.7495.288.93713.330.44211.891.102
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.017.266510.8891.957.8181.467.666
Kıdem Tazminatı44.23835.54463.91160.341
Finansman Giderleri-894.006-991-6.314.679-2.167.291
Yurtiçi Satışlar2.422.3811.204.4994.524.7513.294.360
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu29.645.09728.789.80026.695.13630.004.380
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.645.09728.789.80026.695.13630.004.380
Net YPP (Hedge Dahil)29.645.09728.789.80026.695.13630.004.380
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 23,5 6,6 4,4 1,2 1,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 23,50 0,01 0,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi