SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6164 6,6150 0,02
BIST BANKA 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
ALTIN 1.570,61 1.577,18 -0,42
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Marmaris Altınyunus Hisse Senedi | MAALT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 46,6 99,75 53,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 19,8 19,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,184,9
Ödenmiş Sermaye5,55,5
Net Kâr17,213,9

Cari Değerler

F/K 19,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 329,8 mnTL
Net Borç -129,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,93 23,81 -23,77 -15,77
USD 9,09 22,49 -27,71 -23,84
Göreceli 7,99 23,32 -9,86 7,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00 427.500 45
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00 427.500 42
MAALT17.04.20036,020,250025,0025,00427.50045
MAALT19.05.20025,880,250025,0025,00427.50042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar129.830.110126.825.174124.382.614120.683.776
Nakit ve Nakit Benzerleri129.488.706126.554.716123.897.901120.379.789
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar59.76529.679318.575129.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.6637.8247.8247.824
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar273.976232.955158.314166.230
(Ara Toplam)129.830.110126.825.174124.382.614120.683.776
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.086.89235.556.53135.736.16436.005.792
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.544.92819.906.61620.269.86820.638.150
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.511.74515.617.62515.433.67415.335.420
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.26023.59323.92524.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3312.0692.0691.337
TOPLAM VARLIKLAR164.917.002162.381.705160.118.778156.689.568
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.350.2657.902.8978.110.0368.517.095
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar353.843319.738210.744457.525
Diğer Borçlar10.79813.42012.0556.969
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.779.3324.769.0444.800.7974.812.837
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü389.047188.319539.680702.601
Borç Karşılıkları2.706.1062.547.8002.457.7542.455.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.13964.57689.00681.836
(Ara Toplam)8.350.2657.902.8978.110.0368.517.095
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.435.56869.627.48670.763.81371.929.245
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)67.839.08569.059.69670.236.91371.416.385
Uzun vadeli karşılıklar596.483567.790526.900512.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar88.131.16984.851.32281.244.92976.243.228
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.131.16984.851.32281.244.92976.243.228
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.455.6693.455.6693.455.6693.455.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.437.6819.437.6819.437.6819.437.681
Dönem Net Kar/Zararı17.185.30113.897.20610.290.7495.288.937
Diğer Özsermaye Kalemleri52.536.98252.545.23052.545.29452.545.405
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR164.917.002162.381.705160.118.778156.689.568
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.885.8263.653.8372.422.3811.204.499
Satışların Maliyeti (-)-2.595.114-1.819.312-1.233.266-618.360
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.290.7121.834.5251.189.115586.139
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.290.7121.834.5251.189.115586.139
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.226.199-1.953.530-1.383.076-682.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri143.80233.78218.33610.515
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-104-104-1040
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-791.789-85.327-175.729-86.058
Net Faaliyet Kar/Zararı-935.487-119.005-193.961-96.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler64.95247.30047.30034.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-726.837-38.027-128.429-51.450
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler25.592.96820.692.57113.964.8386.870.494
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.109.561-3.107.904-894.006-991
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler64.95247.30047.30034.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.756.57017.546.64012.942.4036.818.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.571.269-3.649.434-2.651.654-1.529.116
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.571.269-3.649.434-2.651.654-1.529.116
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.185.30113.897.20610.290.7495.288.937
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.185.30113.897.20610.290.7495.288.937
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.185.30113.897.20610.290.7495.288.937
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.019.5051.521.1131.017.266510.889
Kıdem Tazminatı105.50985.06444.23835.544
Finansman Giderleri-3.109.561-3.107.904-894.006-991
Yurtiçi Satışlar4.885.8263.653.8372.422.3811.204.499
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu30.960.35029.348.43729.645.09728.789.800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu30.960.35029.348.43729.645.09728.789.800
Net YPP (Hedge Dahil)30.960.35029.348.43729.645.09728.789.800

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 59,8 19,2 A/D A/D 3,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 59,80 7,57 7,57 -0,17 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi