SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6054 3,6055 0,00
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.806 20.787 0,09
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.257,32 1.256,81 0,04
BRENT 55,99 55,94 0,09

 MAALT | Marmaris Altınyunus

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,87 20,62 6,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 6 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Marmaris Altınyunus
Kuruluş 17.02.1986
Faal Alanı Turistik otel işletmesi.
Telefon (0242)2486800
Faks (0242)2486472
Adres Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 Talya Oteli 07100 Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55.273.46553.599.426
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.536
Net Kâr944.171-778.619

Cari Oranlar

F/K 108,1
FD/FAVÖK -105,7
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 32,4
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,09 -5,08 82,54 -14,20
USD -0,66 2,87 49,40 -4,45
Göreceli -2,47 -9,85 55,54 -3,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
MAALT18.04.20036,020,250045
MAALT20.05.20025,880,250042
MAALT18.04.20036,020,250045
MAALT20.05.20025,880,250042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.089.17918.667.80418.534.57722.191.999
Nakit ve Nakit Benzerleri24.669.32517.288.61617.438.89621.405.187
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar135.3211.123.202751.564498.991
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.4328561.2901.616
Stoklar9.43910.14710.14710.855
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar255.662244.983332.680275.350
(Ara Toplam)25.089.17918.667.80418.534.57722.191.999
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.688.51436.606.55236.952.11237.296.984
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.6286.6286.6286.628
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.486.16921.354.53321.700.69522.047.450
Maddi Duran Varlıklar15.180.98215.228.50915.228.12915.226.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.45014.60014.75014.929
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2852.2821.9101.370
TOPLAM VARLIKLAR62.777.69355.274.35655.486.68959.488.983
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.195.9271.409.0001.480.1142.513.327
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar289.875141.328219.991530.187
Diğer Borçlar47.48234.702185.656125.173
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü150.60200700.959
Borç Karşılıkları1.221.3621.120.552935.171993.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.486.606112.418139.296163.421
(Ara Toplam)7.195.9271.409.0001.480.1142.513.327
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler308.301265.930263.693264.915
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları308.301250.621235.079228.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler015.30928.61436.755
Özkaynaklar55.273.46553.599.42653.742.88256.710.741
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.273.46553.599.42653.742.88256.710.741
Ödenmiş Sermaye5.515.5365.515.5365.515.5365.515.536
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.762.3372.762.3372.762.3370
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.579.714-6.579.714-6.579.714-3.817.377
Dönem Net Kar/Zararı944.171-778.619-635.334-429.943
Diğer Özsermaye Kalemleri52.631.13552.679.88652.680.05755.442.525
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR62.777.69355.274.35655.486.68959.488.983
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.390.3551.237.348812.377402.419
Satışların Maliyeti (-)-2.289.592-1.685.426-1.124.206-563.267
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)100.763-448.078-311.829-160.848
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)100.763-448.078-311.829-160.848
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.752.109-1.829.274-1.241.285-602.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri829.009378.033252.41818.613
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-566.969-337.289-250.217-22.314
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.389.306-2.236.608-1.550.913-767.479
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.651.346-2.277.352-1.553.114-763.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.167.9402.169.3371.463.767648.024
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-683.861-711.348-548.188-310.488
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.094.773-778.619-635.334-429.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-150.602000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-150.602000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI944.171-778.619-635.334-429.943
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)944.171-778.619-635.334-429.943
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları944.171-778.619-635.334-429.943
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.918.8071.433.720956.870479.370
Kıdem Tazminatı43.93834.80819.43712.649
Finansman Giderleri-683.861-711.348-548.188-310.488
Yurtiçi Satışlar2.390.3551.237.348812.377402.419
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.162.2188.416.2447.760.1697.231.051
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.162.2188.416.2447.760.1697.231.051
Net YPP (Hedge Dahil)15.162.2188.416.2447.760.1697.231.051
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAALT 18,5 A/D A/D 32,4 1,8 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAALT 18,51 0,04 0,09 4,41 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MAALT 108,1 345,16 A/D 1,8 43,18
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.