SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.711 98.415 -0,72
VIOP 120.976 122.040 -0,87
USD/TRY 5,8221 5,7922 0,52
BIST BANKS 137.761 140.323 -1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,61 1.490,58 0,07
BRENT 59,06 59,42 -0,61

 Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,59 6,72 2,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,9 4,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar83,880,9
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr5,41,4

Cari Değerler

F/K 19,3
FD/FAVÖK 5,1
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 67,2 mnTL
Net Borç 44,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 20,00 15,27 20,21 38,56
USD 22,29 16,67 18,34 26,82
Göreceli 15,71 15,99 24,51 28,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.052.68554.995.93349.473.76276.346.521
Nakit ve Nakit Benzerleri12.877.0775.129.1439.373.00225.355.414
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.467.08627.596.61519.142.87521.968.872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar663.690627.914794.644808.882
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.963.73415.194.50515.042.02822.103.039
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.081.0986.447.7565.121.2136.110.314
(Ara Toplam)60.052.68554.995.93349.473.76276.346.521
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar108.135.668101.979.078101.235.333101.169.966
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar45.000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller67.350.00067.350.00067.350.00071.216.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları510.693000
Maddi Duran Varlıklar40.228.57734.612.54533.861.91829.914.365
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.39806.8826.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar016.53316.53333.067
TOPLAM VARLIKLAR168.188.353156.975.011150.709.095177.516.487
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.185.48632.761.58230.296.11545.308.086
Finansal Borçlar17.475.16019.089.92522.367.48832.842.227
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.417.83110.282.8415.201.9639.575.676
Diğer Borçlar16.368274.647255.051346.952
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.429.449844.77900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0435.861229.076369.200
Borç Karşılıkları620.367582.861481.609524.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.226.3111.250.6681.760.9281.649.720
(Ara Toplam)28.185.48632.761.58230.296.11545.308.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler56.228.37743.360.30340.822.07651.879.894
Finansal Borçlar39.794.82927.292.21224.947.33335.434.194
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.013.2361.553.3881.487.5811.252.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.420.31214.363.59214.236.05115.178.551
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0151.111151.11114.898
Özkaynaklar83.774.49080.853.12679.590.90480.328.507
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.774.49080.853.12679.590.90480.328.507
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.272.9281.800.2081.800.2081.800.208
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.547.90852.020.62853.057.67225.358.913
Dönem Net Kar/Zararı5.369.0331.371.392-1.037.044-463.436
Diğer Özsermaye Kalemleri14.584.62115.660.89815.770.06843.632.822
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR168.188.353156.975.011150.709.095177.516.487
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.635.38723.180.15175.445.96950.378.025
Satışların Maliyeti (-)-29.191.085-16.216.944-50.640.501-28.693.167
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.444.3026.963.20724.805.46821.684.858
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.444.3026.963.20724.805.46821.684.858
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.663.310-1.661.760-5.221.659-3.729.407
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.445.713-994.379-3.231.819-2.763.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.642.8661.469.2397.633.962742.628
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.776.320-1.523.456-9.627.048-480.574
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.201.8254.252.85114.358.90415.454.011
Net Faaliyet Kar/Zararı10.335.2794.307.06816.351.99015.191.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler63.49400401.590
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.265.3194.252.85114.358.9040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.985.1411.931.19211.055.56420.735.944
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.017.381-4.257.035-25.930.873-35.892.284
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler63.49400401.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.233.0791.927.008-516.405699.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)135.954-563.402-520.639-1.162.697
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-383.423-435.861-1.155.189-923.908
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)519.377-127.541634.550-238.789
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.369.0331.363.606-1.037.044-463.436
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.369.0331.363.606-1.037.044-463.436
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.369.0331.363.606-1.037.044-463.436
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.086.570595.7291.769.9031.365.661
Kıdem Tazminatı302.60455.784178.71875.609
Finansman Giderleri-8.017.381-4.257.035-25.930.873-35.892.284
Yurtiçi Satışlar17.653.70212.819.73239.838.53923.072.042
Yurtdışı Satışlar28.609.0488.867.76832.695.69725.038.323
Net Yabancı Para Pozisyonu-52.947.855-31.449.074-30.383.231-32.211.092
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-53.002.271-31.449.074-30.383.231-32.710.566
Net YPP (Hedge Dahil)-54.421.161-32.892.556-32.697.983-32.211.091
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 6,7 19,3 5,1 1,2 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi