SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6349 3,6303 0,13
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,61 1.235,69 -0,01
BRENT 56,23 55,69 0,97

 LUKSK | Lüks Kadife

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,95 5,92 2,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 4 4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar56.024.57956.808.929
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr-2.751.358-1.759.779

Cari Oranlar

F/K 150,6
FD/FAVÖK 21,2
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,94 -11,32 86,83 18,42
USD -0,67 -7,69 51,19 29,48
Göreceli -2,45 -17,07 54,47 34,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
LUKSK31.05.20043,790,105354
LUKSK29.05.19989,651,11000
LUKSK20.05.19977,081,15000
LUKSK31.05.20043,790,105354
LUKSK29.05.19989,651,11000
LUKSK20.05.19977,081,15000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.208.10130.512.21928.662.29530.109.181
Nakit ve Nakit Benzerleri4.119.9723.321.4642.749.2564.139.067
Finansal Yatırımlar2222
Ticari Alacaklar11.092.98511.099.08011.169.45812.238.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99.776198.47161.652108.733
Stoklar12.900.59211.906.07710.890.2089.877.610
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.994.7743.987.1253.791.7193.745.064
(Ara Toplam)32.208.10130.512.21928.662.29530.109.181
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.047.03175.456.15975.465.18576.015.128
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar20.80620.80620.80620.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller64.642.30364.922.50965.202.71065.482.908
Maddi Duran Varlıklar9.352.8359.777.96110.202.67310.468.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.08735.04238.99642.951
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0699.84100
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR106.255.132105.968.378104.127.480106.124.309
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.630.06915.628.75218.900.27819.622.184
Finansal Borçlar12.061.33010.740.32013.934.60814.057.899
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.833.4753.542.0912.953.5994.084.106
Diğer Borçlar153.012109.72278.653107.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü448.258262.013149.41965.956
Borç Karşılıkları218.939231.975186.156211.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler915.055742.6311.597.8431.095.413
(Ara Toplam)17.630.06915.628.75218.900.27819.622.184
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.600.48033.530.69328.384.77728.330.489
Finansal Borçlar19.514.97519.670.35815.496.59416.462.893
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları4.255.5714.294.5523.943.2762.701.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.829.9349.565.7838.944.9079.165.685
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar56.024.58356.808.93356.842.42558.171.636
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.024.57956.808.92956.842.42158.171.632
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.102.0161.102.016994.781724.093
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.794.4197.794.4197.901.6596.097.354
Dönem Net Kar/Zararı-2.751.358-1.759.779-1.515.5582.074.993
Diğer Özsermaye Kalemleri39.879.50239.672.27339.461.53939.275.192
Azınlık Payları4444
TOPLAM KAYNAKLAR106.255.132105.968.378104.127.480106.124.309
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.622.41213.461.2335.921.82532.468.667
Satışların Maliyeti (-)-15.597.914-10.182.171-4.410.896-22.038.212
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.024.4983.279.0621.510.92910.430.455
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.024.4983.279.0621.510.92910.430.455
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.695.341-1.201.595-566.652-2.420.206
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.836.071-3.895.107-2.265.320-2.826.990
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri575.006419.035116.249619.555
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-96.763-85.807-84.565-91.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.028.671-1.484.412-1.289.3595.711.694
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.506.914-1.817.640-1.321.0435.183.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.460.4363.262.8571.195.3748.531.135
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.369.777-3.823.308-1.642.337-11.673.919
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler148.083148.083102.81810.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.789.929-1.896.780-1.633.5042.578.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)38.571137.001117.946-503.917
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-448.258-262.013-149.419-688.411
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)486.829399.014267.365184.494
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.751.358-1.759.779-1.515.5582.074.993
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.751.358-1.759.779-1.515.5582.074.993
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.751.358-1.759.779-1.515.5582.074.993
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.710.0601.341.627682.7472.843.017
Kıdem Tazminatı2.053.3722.059.3721.659.323419.845
Finansman Giderleri-6.369.777-3.823.308-1.642.337-11.673.919
Yurtiçi Satışlar10.640.0406.535.9433.066.95215.376.813
Yurtdışı Satışlar8.441.9735.865.4652.447.53715.288.989
Net Yabancı Para Pozisyonu-22.169.750-24.603.097-21.311.844-19.870.270
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-22.243.209-24.822.127-21.649.549-19.919.689
Net YPP (Hedge Dahil)-19.480.586-27.568.569-18.408.058-16.520.550
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 5,3 A/D 21,2 2,8 0,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
LUKSK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.