SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,47 12,3 7,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,9 9,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,787,5
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr10,29,2

Cari Değerler

F/K 5,9
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 60,6 mnTL
Net Borç 39,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 24,44 -44,40 -29,86
USD 10,32 25,41 -47,16 -35,30
Göreceli 14,23 21,16 -27,85 -8,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.633.18056.448.43660.052.68554.995.933
Nakit ve Nakit Benzerleri16.085.53612.509.94512.877.0775.129.143
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.731.84323.450.36026.467.08627.596.615
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0497.373663.690627.914
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.587.38915.034.72514.963.73415.194.505
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.228.4124.956.0335.081.0986.447.756
(Ara Toplam)60.633.18056.448.43660.052.68554.995.933
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar108.801.809108.957.676108.135.668101.979.078
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.65445.00045.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.00067.350.00067.350.00067.350.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları469.693464.266510.6930
Maddi Duran Varlıklar38.156.06240.946.83640.228.57734.612.545
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.867135.0411.3980
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.53316.533016.533
TOPLAM VARLIKLAR169.434.989165.406.112168.188.353156.975.011
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.375.91826.082.89128.185.48632.761.582
Finansal Borçlar16.802.57816.565.09317.475.16019.089.925
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.448.8786.651.2347.417.83110.282.841
Diğer Borçlar696.490345.34516.368274.647
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)222.411180.0711.429.449844.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü359.881715.3200435.861
Borç Karşılıkları972.462671.318620.367582.861
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler873.218954.5101.226.3111.250.668
(Ara Toplam)25.375.91826.082.89128.185.48632.761.582
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler55.341.17551.791.83056.228.37743.360.303
Finansal Borçlar39.228.96534.999.01539.794.82927.292.212
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.385.5583.436.6283.013.2361.553.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.726.65213.356.18713.420.31214.363.592
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000151.111
Özkaynaklar88.717.89687.531.39183.774.49080.853.126
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.717.89687.531.39183.774.49080.853.126
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.272.9282.272.9282.272.9281.800.208
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.547.90851.547.90851.547.90852.020.628
Dönem Net Kar/Zararı10.227.4819.169.7715.369.0331.371.392
Diğer Özsermaye Kalemleri14.669.57914.540.78414.584.62115.660.898
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR169.434.989165.406.112168.188.353156.975.011
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri84.782.83564.336.85245.635.38723.180.151
Satışların Maliyeti (-)-59.409.189-44.422.976-29.191.085-16.216.944
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.373.64619.913.87616.444.3026.963.207
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.373.64619.913.87616.444.3026.963.207
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.643.121-5.137.917-3.663.310-1.661.760
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.938.814-1.726.854-2.445.713-994.379
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.338.5385.418.4503.642.8661.469.239
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.809.376-5.865.768-3.776.320-1.523.456
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.320.87312.601.78710.201.8254.252.851
Net Faaliyet Kar/Zararı12.791.71113.049.10510.335.2794.307.068
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.508.04863.49463.4940
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.688.900000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.140.02112.665.28110.265.3194.252.851
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler509.1708.446.9802.985.1411.931.192
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.632.346-11.412.297-8.017.381-4.257.035
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.819.14863.49463.4940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.016.8459.699.9645.233.0791.927.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-789.364-530.193135.954-563.402
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.415.782-1.102.737-383.423-435.861
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)626.418572.544519.377-127.541
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.227.4819.169.7715.369.0331.363.606
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.227.4819.169.7715.369.0331.363.606
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.227.4819.169.7715.369.0331.363.606
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Dipnot
Amortisman Giderleri3.033.9232.163.2611.086.570595.729
Kıdem Tazminatı287.014499.733302.60455.784
Finansman Giderleri-13.632.346-11.412.297-8.017.381-4.257.035
Yurtiçi Satışlar49.605.24741.190.33717.653.70212.819.732
Yurtdışı Satışlar31.698.30924.605.63128.609.0488.867.768
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.478.346-43.313.884-52.947.855-31.449.074
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu163.070.294-43.450.981-53.002.271-31.449.074
Net YPP (Hedge Dahil)164.762.982-44.038.249-54.421.161-32.892.556

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 6,1 5,9 6,4 1,2 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LUKSK 6,06 0,63 0,63 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi