SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9361 5,9346 0,03
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.552,84 1.558,76 -0,38
BRENT 64,33 64,51 -0,28

 Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,03 9,32 2,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 5,7 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar87,583,8
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr9,25,4

Cari Değerler

F/K 10,3
FD/FAVÖK 7,6
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 1,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,1
Piyasa Değeri 88,9 mnTL
Net Borç 39,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,07 1,60 1,60 2,89
USD 1,72 0,91 1,43 3,24
Göreceli 1,30 -0,16 -8,58 -4,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.448.43660.052.68554.995.93349.473.762
Nakit ve Nakit Benzerleri12.509.94512.877.0775.129.1439.373.002
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar23.450.36026.467.08627.596.61519.142.875
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar497.373663.690627.914794.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.034.72514.963.73415.194.50515.042.028
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.956.0335.081.0986.447.7565.121.213
(Ara Toplam)56.448.43660.052.68554.995.93349.473.762
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar108.957.676108.135.668101.979.078101.235.333
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar45.00045.00000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller67.350.00067.350.00067.350.00067.350.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları464.266510.69300
Maddi Duran Varlıklar40.946.83640.228.57734.612.54533.861.918
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar135.0411.39806.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.533016.53316.533
TOPLAM VARLIKLAR165.406.112168.188.353156.975.011150.709.095
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.082.89128.185.48632.761.58230.296.115
Finansal Borçlar16.565.09317.475.16019.089.92522.367.488
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.651.2347.417.83110.282.8415.201.963
Diğer Borçlar345.34516.368274.647255.051
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)180.0711.429.449844.7790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü715.3200435.861229.076
Borç Karşılıkları671.318620.367582.861481.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler954.5101.226.3111.250.6681.760.928
(Ara Toplam)26.082.89128.185.48632.761.58230.296.115
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.791.83056.228.37743.360.30340.822.076
Finansal Borçlar34.999.01539.794.82927.292.21224.947.333
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.436.6283.013.2361.553.3881.487.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.356.18713.420.31214.363.59214.236.051
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00151.111151.111
Özkaynaklar87.531.39183.774.49080.853.12679.590.904
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.531.39183.774.49080.853.12679.590.904
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.272.9282.272.9281.800.2081.800.208
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.547.90851.547.90852.020.62853.057.672
Dönem Net Kar/Zararı9.169.7715.369.0331.371.392-1.037.044
Diğer Özsermaye Kalemleri14.540.78414.584.62115.660.89815.770.068
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR165.406.112168.188.353156.975.011150.709.095
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.336.85245.635.38723.180.15175.445.969
Satışların Maliyeti (-)-44.422.976-29.191.085-16.216.944-50.640.501
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.913.87616.444.3026.963.20724.805.468
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.913.87616.444.3026.963.20724.805.468
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.137.917-3.663.310-1.661.760-5.221.659
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.726.854-2.445.713-994.379-3.231.819
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.418.4503.642.8661.469.2397.633.962
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.865.768-3.776.320-1.523.456-9.627.048
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.601.78710.201.8254.252.85114.358.904
Net Faaliyet Kar/Zararı13.049.10510.335.2794.307.06816.351.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler63.49463.49400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.665.28110.265.3194.252.85114.358.904
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.446.9802.985.1411.931.19211.055.564
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.412.297-8.017.381-4.257.035-25.930.873
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler63.49463.49400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.699.9645.233.0791.927.008-516.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-530.193135.954-563.402-520.639
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.102.737-383.423-435.861-1.155.189
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)572.544519.377-127.541634.550
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.169.7715.369.0331.363.606-1.037.044
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.169.7715.369.0331.363.606-1.037.044
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.169.7715.369.0331.363.606-1.037.044
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Dipnot
Amortisman Giderleri2.163.2611.086.570595.7291.769.903
Kıdem Tazminatı499.733302.60455.784178.718
Finansman Giderleri-11.412.297-8.017.381-4.257.035-25.930.873
Yurtiçi Satışlar41.190.33717.653.70212.819.73239.838.539
Yurtdışı Satışlar24.605.63128.609.0488.867.76832.695.697
Net Yabancı Para Pozisyonu-43.313.884-52.947.855-31.449.074-30.383.231
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-43.450.981-53.002.271-31.449.074-30.383.231
Net YPP (Hedge Dahil)-44.038.249-54.421.161-32.892.556-32.697.983
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 8,9 10,3 7,6 1,4 1,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LUKSK 8,89 1,48 1,38 -10,08 -0,67
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi