SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7 18,79 11,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 11,0 10,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,088,7
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,810,2

Cari Değerler

F/K 20,0
FD/FAVÖK 14,4
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 161,0 mnTL
Net Borç 45,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,37 3,34 36,09 86,34
USD 0,52 3,34 34,90 61,85
Göreceli 1,37 2,38 27,09 84,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.405.00060.633.18056.448.43660.052.685
Nakit ve Nakit Benzerleri12.496.31116.085.53612.509.94512.877.077
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.464.00221.731.84323.450.36026.467.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar446.4720497.373663.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.799.86315.587.38915.034.72514.963.734
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.198.3527.228.4124.956.0335.081.098
(Ara Toplam)61.405.00060.633.18056.448.43660.052.685
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar110.764.270108.801.809108.957.676108.135.668
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.654150.65445.00045.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.00070.000.00067.350.00067.350.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları419.369469.693464.266510.693
Maddi Duran Varlıklar40.172.65838.156.06240.946.83640.228.577
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.5898.867135.0411.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar016.53316.5330
TOPLAM VARLIKLAR172.169.270169.434.989165.406.112168.188.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.333.33725.375.91826.082.89128.185.486
Finansal Borçlar19.817.11416.802.57816.565.09317.475.160
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.128.9455.448.8786.651.2347.417.831
Diğer Borçlar943.685696.490345.34516.368
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)338.872222.411180.0711.429.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü402.546359.881715.3200
Borç Karşılıkları912.800972.462671.318620.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler789.375873.218954.5101.226.311
(Ara Toplam)30.333.33725.375.91826.082.89128.185.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.869.06055.341.17551.791.83056.228.377
Finansal Borçlar37.825.22639.228.96534.999.01539.794.829
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.510.0352.385.5583.436.6283.013.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.533.79913.726.65213.356.18713.420.312
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar87.966.87388.717.89687.531.39183.774.490
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.966.87388.717.89687.531.39183.774.490
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.7852.272.9282.272.9282.272.928
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları61.150.53351.547.90851.547.90851.547.908
Dönem Net Kar/Zararı-799.32510.227.4819.169.7715.369.033
Diğer Özsermaye Kalemleri14.717.88014.669.57914.540.78414.584.621
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR172.169.270169.434.989165.406.112168.188.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.909.05184.782.83564.336.85245.635.387
Satışların Maliyeti (-)-14.754.216-59.409.189-44.422.976-29.191.085
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.154.83525.373.64619.913.87616.444.302
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.154.83525.373.64619.913.87616.444.302
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.036.793-6.643.121-5.137.917-3.663.310
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.609.818-5.938.814-1.726.854-2.445.713
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.842.10417.338.5385.418.4503.642.866
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.320.669-8.809.376-5.865.768-3.776.320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.029.65921.320.87312.601.78710.201.825
Net Faaliyet Kar/Zararı2.508.22412.791.71113.049.10510.335.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler04.508.04863.49463.494
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.688.90000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.029.65924.140.02112.665.28110.265.319
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler83.255509.1708.446.9802.985.141
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.707.657-13.632.346-11.412.297-8.017.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler02.819.14863.49463.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-594.74311.016.8459.699.9645.233.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-204.582-789.364-530.193135.954
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-409.510-1.415.782-1.102.737-383.423
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)204.928626.418572.544519.377
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-799.32510.227.4819.169.7715.369.033
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-799.32510.227.4819.169.7715.369.033
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-799.32510.227.4819.169.7715.369.033
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Dipnot
Amortisman Giderleri912.4843.033.9232.163.2611.086.570
Kıdem Tazminatı99.198287.014499.733302.604
Finansman Giderleri-5.707.657-13.632.346-11.412.297-8.017.381
Yurtiçi Satışlar13.849.18649.605.24741.190.33717.653.702
Yurtdışı Satışlar6.148.26231.698.30924.605.63128.609.048
Net Yabancı Para Pozisyonu-38.657.691-13.478.346-43.313.884-52.947.855
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-38.657.690163.070.294-43.450.981-53.002.271
Net YPP (Hedge Dahil)-38.657.691164.762.982-44.038.249-54.421.161

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 16,1 20,0 14,4 2,5 1,8 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi