SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.255 94.022 1,31
VIOP 119.423 117.767 1,41
USD/TRY 5,7976 5,8224 -0,43
BIST BANKA 133.703 128.956 3,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.406,85 1.399,50 0,53
BRENT 64,60 64,45 0,23

 Kuştur Turizm Hisse Senedi | KSTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,2805 36 19,7195
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kuştur Turizm
Kuruluş 01.01.1966
Faal Alanı Turizm faaliyetlerinde bulunmak.
Telefon (0256)6181313
Faks (0256)6180440
Adres Bayraklıdede Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,035,0
Ödenmiş Sermaye4,24,2
Net Kâr16,12,1

Cari Değerler

F/K 7,1
FD/FAVÖK 5,5
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 114,2 mnTL
Net Borç -22,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 8,91 45,41 96,21
USD -1,04 10,60 52,68 78,96
Göreceli 0,14 5,17 29,40 90,48
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,92 12.430.359 77
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,05 2.499.213 49
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,58 2.362.823 171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,10 2.440.002 61
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,54 1.853.608 31
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,9212.430.35977
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,052.499.21349
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,582.362.823171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,102.440.00261
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,541.853.60831

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.402.40425.781.95813.559.02410.480.031
Nakit ve Nakit Benzerleri27.614.56019.686.33712.204.1807.932.223
Finansal Yatırımlar1.03951987968
Ticari Alacaklar821.2993.863.716290.9501.534.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar65.09270.3426.3227.222
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.572.9241.723.121806.834852.348
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.327.490438.391249.751152.387
(Ara Toplam)31.402.40425.781.95813.559.02410.480.031
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.706.50024.181.21324.533.80023.870.476
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.19717.19716.75110.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.80950.80950.80950.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.633.41624.106.88224.465.83523.794.511
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.8425.95900
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar23636640514.498
TOPLAM VARLIKLAR58.108.90449.963.17138.092.82434.350.507
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.637.42614.633.9092.082.9414.640.986
Finansal Borçlar5.425.2004.778.28000
Diğer Finansal Yükümlülükler65.018129.08832.9182.263
Ticari Borçlar2.466.6652.732.0661.490.5361.214.119
Diğer Borçlar283.266501.272277.162449.444
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0545.28700
Borç Karşılıkları87.511104.65051.13387.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler309.7665.843.266231.1922.887.361
(Ara Toplam)8.637.42614.633.9092.082.9414.640.986
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler483.490372.851372.352268.369
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar279.414189.011161.96191.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü204.076183.840210.391177.148
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar48.987.98834.956.41135.637.53129.441.152
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.987.98834.956.41135.637.53129.441.152
Ödenmiş Sermaye4.244.5874.244.5874.244.5874.244.587
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri560.707560.707560.7070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.368.4843.368.4842.854.5202.854.520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.860.71117.870.97416.162.61416.162.614
Dönem Net Kar/Zararı16.143.2922.077.7735.051.382-1.170.402
Diğer Özsermaye Kalemleri6.810.2076.833.8866.763.7217.349.833
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR58.108.90449.963.17138.092.82434.350.507
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.966.4966.400.95915.008.0262.357.760
Satışların Maliyeti (-)-15.934.535-5.912.893-10.136.178-3.739.447
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.031.961488.0664.871.848-1.381.687
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.031.961488.0664.871.848-1.381.687
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-223.165-27.020-177.314-4.533
Genel Yönetim Giderleri (-)-854.774-395.357-822.095-396.774
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.245.220786.803962.530342.700
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.672.953-605.618-129.128-70.308
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.526.289246.8744.705.841-1.510.602
Net Faaliyet Kar/Zararı14.954.02265.6893.872.439-1.782.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0036.79436.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.526.289000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.524.8792.922.0123.079.3611.230.764
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.983.270-592.168-1.662.562-951.999
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0036.79436.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.067.8982.576.7186.159.434-1.195.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.924.606-498.945-1.108.05224.646
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.941.138-545.287-1.093.4060
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)16.53246.342-14.64624.646
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.143.2922.077.7735.051.382-1.170.402
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.143.2922.077.7735.051.382-1.170.402
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.143.2922.077.7735.051.382-1.170.402
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.757.295864.1771.649.650798.021
Kıdem Tazminatı144.15297.29198.0351.630.724
Finansman Giderleri-9.983.270-592.168-1.662.562-951.999
Yurtiçi Satışlar31.398.7196.237.20114.537.9152.201.976
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu23.165.50511.968.18512.318.2867.493.238
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu23.165.50511.968.18512.318.2867.493.238
Net YPP (Hedge Dahil)23.165.50511.968.18512.318.2867.493.238
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KSTUR 26,9 7,1 5,5 2,9 2,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi