SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9525 5,9428 0,16
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.580,39 1.571,81 0,55
BRENT 58,06 59,89 -3,06

 Kuştur Turizm Hisse Senedi | KSTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 17,35 30 12,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kuştur Turizm
Kuruluş 01.01.1966
Faal Alanı Turizm faaliyetlerinde bulunmak.
Telefon (0256)6181313
Faks (0256)6180440
Adres Bayraklıdede Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,049,0
Ödenmiş Sermaye4,24,2
Net Kâr2,616,1

Cari Değerler

F/K 5,7
FD/FAVÖK 4,7
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 95,5 mnTL
Net Borç -14,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,71 -4,26 -2,43 -5,06
USD -7,87 -4,91 -2,43 -5,06
Göreceli -6,18 -2,30 -7,68 -9,58
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,92 12.430.359 77
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,05 2.499.213 49
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,58 2.362.823 171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,10 2.440.002 61
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,54 1.853.608 31
KSTUR17.04.201914,312,9285292,85248,9212.430.35977
KSTUR17.04.20184,910,588858,8850,052.499.21349
KSTUR21.04.20175,920,548054,8046,582.362.823171
KSTUR15.04.20164,320,565956,5948,102.440.00261
KSTUR20.04.20152,580,429942,9936,541.853.60831

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.293.60031.402.40425.781.95813.559.024
Nakit ve Nakit Benzerleri17.494.49527.614.56019.686.33712.204.180
Finansal Yatırımlar621.03951987
Ticari Alacaklar5.388.700821.2993.863.716290.950
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar273.09965.09270.3426.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.286.7611.572.9241.723.121806.834
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar850.4831.327.490438.391249.751
(Ara Toplam)26.293.60031.402.40425.781.95813.559.024
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.533.43726.706.50024.181.21324.533.800
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.22117.19717.19716.751
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.80950.80950.80950.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.464.79326.633.41624.106.88224.465.835
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.7254.8425.9590
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar889236366405
TOPLAM VARLIKLAR52.827.03758.108.90449.963.17138.092.824
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.293.3728.637.42614.633.9092.082.941
Finansal Borçlar2.620.2805.425.2004.778.2800
Diğer Finansal Yükümlülükler365.018129.08832.918
Ticari Borçlar3.291.0372.466.6652.732.0661.490.536
Diğer Borçlar1.327.308283.266501.272277.162
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.415.369000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü616.3940545.2870
Borç Karşılıkları163.37987.511104.65051.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler859.602309.7665.843.266231.192
(Ara Toplam)14.293.3728.637.42614.633.9092.082.941
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler531.608483.490372.851372.352
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar389.977279.414189.011161.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü141.631204.076183.840210.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar38.002.05748.987.98834.956.41135.637.531
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.002.05748.987.98834.956.41135.637.531
Ödenmiş Sermaye4.244.5874.244.5874.244.5874.244.587
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0560.707560.707560.707
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.719.4433.368.4843.368.4842.854.520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.931.22217.860.71117.870.97416.162.614
Dönem Net Kar/Zararı2.641.21616.143.2922.077.7735.051.382
Diğer Özsermaye Kalemleri7.465.5896.810.2076.833.8866.763.721
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.827.03758.108.90449.963.17138.092.824
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.041.51931.966.4966.400.95915.008.026
Satışların Maliyeti (-)-8.143.598-15.934.535-5.912.893-10.136.178
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)897.92116.031.961488.0664.871.848
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)897.92116.031.961488.0664.871.848
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-24.851-223.165-27.020-177.314
Genel Yönetim Giderleri (-)-488.048-854.774-395.357-822.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.152.6344.245.220786.803962.530
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-456.827-2.672.953-605.618-129.128
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.080.82916.526.289246.8744.705.841
Net Faaliyet Kar/Zararı385.02214.954.02265.6893.872.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00036.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.080.82916.526.289246.8740
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.871.18713.524.8792.922.0123.079.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-724.545-9.983.270-592.168-1.662.562
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00036.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.227.47120.067.8982.576.7186.159.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-586.255-3.924.606-498.945-1.108.052
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-675.403-3.941.138-545.287-1.093.406
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)89.14816.53246.342-14.646
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.641.21616.143.2922.077.7735.051.382
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.641.21616.143.2922.077.7735.051.382
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.641.21616.143.2922.077.7735.051.382
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri887.3951.757.295864.1771.649.650
Kıdem Tazminatı179.583144.15297.29198.035
Finansman Giderleri-724.545-9.983.270-592.168-1.662.562
Yurtiçi Satışlar9.047.17831.398.7196.237.20114.537.915
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.235.41223.165.50511.968.18512.318.286
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.235.41223.165.50511.968.18512.318.286
Net YPP (Hedge Dahil)14.235.41223.165.50511.968.18512.318.286
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KSTUR 22,5 5,7 4,7 2,3 2,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi