SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 KSTUR | Kuştur Turizm

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,9 8,85 0,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Kuştur Turizm
Kuruluş 01.01.1966
Faal Alanı Turizm faaliyetlerinde bulunmak.
Telefon (0256)6181313
Faks (0256)6180440
Adres Bayraklıdede Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/AYDIN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar29.504.13534.332.590
Ödenmiş Sermaye4.311.7204.311.720
Net Kâr-2.177.5074.026.283

Cari Oranlar

F/K -75,9
FD/FAVÖK -14,1
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 18,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,73 8,06 -14,33 -3,89
USD 6,02 12,48 -30,67 5,09
Göreceli 4,12 1,05 -29,17 9,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
KSTUR15.04.20164,320,565961
KSTUR20.04.20152,580,429931
KSTUR15.04.20164,320,565961
KSTUR20.04.20152,580,429931

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.741.80916.537.50614.124.90812.473.845
Nakit ve Nakit Benzerleri7.431.9169.670.18210.169.1887.072.321
Finansal Yatırımlar9308968630
Ticari Alacaklar1.353.4606.804.3123.901.5814.934.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.530000
Stoklar735.500000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar218.47362.11653.276466.840
(Ara Toplam)9.741.80916.537.50614.124.90812.473.845
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.941.63125.089.13828.335.32726.274.884
Ticari Alacaklar002.441.9020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.3887.0287.0287.028
Finansal Yatırımlar50.80950.80950.80950.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar24.868.10325.021.85225.828.38726.187.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.1321.8852.6394.663
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı00018.725
Diğer Duran Varlıklar11.1997.5644.5625.831
TOPLAM VARLIKLAR34.683.44041.626.64442.460.23538.748.729
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.938.4217.059.6527.017.1776.174.663
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler000888
Ticari Borçlar1.308.63033.964144.070677.524
Diğer Borçlar488.472386.275606.680440.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00262.3850
Borç Karşılıkları22.74020.44510.52610.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.118.5796.618.9685.993.5165.045.165
(Ara Toplam)4.938.4217.059.6527.017.1776.174.663
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler240.884234.4022.784.31052.222
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları41.36516.73115.88452.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü199.519217.671139.7180
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler002.628.7080
Özkaynaklar29.504.13534.332.59032.658.74832.521.844
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.504.13534.332.59032.658.74832.521.844
Ödenmiş Sermaye4.311.7204.311.7204.311.7204.311.720
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri560.707000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.555.3052.129.6422.129.6421.616.467
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.544.18016.624.85216.624.85213.418.024
Dönem Net Kar/Zararı-2.177.5074.026.2832.351.8155.951.323
Diğer Özsermaye Kalemleri6.709.7307.240.0937.240.7197.224.310
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR34.683.44041.626.64442.460.23538.748.729
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.485.463374.149148.76019.060.278
Satışların Maliyeti (-)-3.535.513-2.298.380-1.133.715-12.147.987
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.050.050-1.924.231-984.9556.912.291
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.050.050-1.924.231-984.9556.912.291
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.98200-189.810
Genel Yönetim Giderleri (-)-415.735-728.246-347.227-858.528
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri339.4928.131.6764.111.2572.068.974
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.820-2.614.086-1.079.928-1.003.048
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.186.0952.865.1131.699.1476.929.879
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.477.767-2.652.477-1.332.1825.863.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler669.3192.928.6981.531.410966.526
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-686.545-737.550-212.530-800.119
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler761.385964.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.203.2455.057.6463.018.0367.160.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)25.738-1.031.363-666.221-1.209.158
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-798.914-511.881-1.233.195
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)25.738-232.449-154.34024.037
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.177.5074.026.2832.351.8155.951.323
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.177.5074.026.2832.351.8155.951.323
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.177.5074.026.2832.351.8155.951.323
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri817.9851.635.357828.0691.709.531
Kıdem Tazminatı1.512.8204.20502.059
Finansman Giderleri-686.545-737.550-212.530-800.119
Yurtiçi Satışlar1.458.030369.126146.22118.897.250
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.924.6249.841.4167.847.7816.885.260
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.924.6249.841.4167.847.7816.885.260
Net YPP (Hedge Dahil)6.924.6249.841.4167.847.7816.885.260
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KSTUR 8,9 A/D A/D 18,0 1,3 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KSTUR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.