SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8231 5,8096 0,23
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,30 1.275,80 -0,04
BRENT 74,13 71,95 3,03

 KRSTL Hisse Senedi | Kristal Kola

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,78 1,06 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 38,8 38,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,279,1
Ödenmiş Sermaye48,148,0
Net Kâr-9,3-3,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 1,8
Piyasa Değeri 79,7 mnTL
Net Borç 21,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,47 2,47 -5,68 -20,95
USD 1,77 1,77 -10,53 -28,40
Göreceli 3,44 1,66 -1,86 -24,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.362.33695.347.49690.333.11987.816.042
Nakit ve Nakit Benzerleri5.717.1262.393.0694.086.0744.184.168
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar43.751.07750.952.13951.497.02249.350.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.240.97511.609.1646.626.82611.657.270
Stoklar23.090.70924.154.73523.849.73920.294.651
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.562.4496.238.3894.273.4582.329.837
(Ara Toplam)86.362.33695.347.49690.333.11987.816.042
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.182.94042.940.27347.568.67642.451.245
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.117.3161.056.0001.056.0001.056.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar29.974.75030.539.85531.019.27831.237.262
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar192.710205.308214.273222.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.852.9075.952.1495.229.2834.885.320
Diğer Duran Varlıklar5.000.000141.7045.004.5854.585
TOPLAM VARLIKLAR135.545.276138.287.769137.901.795130.267.287
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler46.051.43140.535.62340.627.12627.003.831
Finansal Borçlar14.772.1264.645.4514.628.4334.522.103
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.617.03334.036.96133.944.60120.523.462
Diğer Borçlar118118118118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20113.37511.77717.563
Borç Karşılıkları493.294655.801708.686893.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.168.6591.183.9171.333.5111.047.277
(Ara Toplam)46.051.43140.535.62340.627.12627.003.831
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.003.43818.426.32018.254.55420.415.209
Finansal Borçlar12.620.10215.337.68615.280.05117.580.639
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar01.314.69801.255.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.005.7931.773.9361.708.1321.579.209
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.377.54301.266.3710
Özkaynaklar73.490.40779.325.82679.020.11582.848.247
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.243.92579.111.96578.789.77982.617.475
Ödenmiş Sermaye48.071.48448.000.00048.000.00048.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.242.2921.242.2921.242.2921.242.292
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları889.648889.648889.648889.648
Dönem Net Kar/Zararı-9.318.075-3.321.855-3.644.041183.655
Diğer Özsermaye Kalemleri31.059.11531.002.41931.002.41931.002.419
Azınlık Payları246.482213.861230.336230.772
TOPLAM KAYNAKLAR135.545.276138.287.769137.901.795130.267.287
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri91.739.65672.145.63242.811.92915.107.125
Satışların Maliyeti (-)-95.166.794-71.972.922-42.428.360-14.038.819
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.427.138172.710383.5691.068.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.427.138172.710383.5691.068.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.940.325-1.504.982-1.149.871-114.694
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.159.142-3.694.611-2.303.073-957.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-112.153-89.828-70.744-63.171
Diğer Faaliyet Gelirleri4.653.2964.425.7461.854.390687.919
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.730.134-1.527.367-725.217-309.519
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.715.596-2.218.332-2.010.946311.293
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.638.758-5.116.711-3.140.119-67.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler61.316000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler153.70198.08156.8429.445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.372.695-2.113.258-1.929.653-97.537
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler61.316000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.873.274-4.233.509-3.883.757223.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.570.564894.398238.935-39.891
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-13.576-13.375-11.777-75.562
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.584.140907.773250.71235.671
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.302.710-3.339.111-3.644.822183.310
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.302.710-3.339.111-3.644.822183.310
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.365-17.256-781-345
Ana Ortaklık Payları-9.318.075-3.321.855-3.644.041183.655
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.482.6851.779.0921.206.420611.144
Kıdem Tazminatı456.142269.471221.144125.984
Finansman Giderleri-3.372.695-2.113.258-1.929.653-97.537
Yurtiçi Satışlar81.352.76465.946.68839.318.05613.760.412
Yurtdışı Satışlar9.507.8535.930.2533.552.6921.273.187
Net Yabancı Para Pozisyonu2.353.9672.724.130408.272326.984
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.353.9672.724.130657.734326.984
Net YPP (Hedge Dahil)2.353.9672.724.130657.734326.984
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 0,8 A/D A/D 1,1 1,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 0,83 0,25 0,26 0,77 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi