SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,9 0,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,1 581,6 576,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,5120,4
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr0,3-0,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 5,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,9 / 4,2
Piyasa Değeri 177,6 mnTL
Net Borç 3,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,63 17,09 18,59 22,52
USD -2,80 15,71 18,79 22,73
Göreceli -2,31 16,45 9,87 14,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar127.891.156122.401.353113.921.24286.362.336
Nakit ve Nakit Benzerleri16.181.02215.254.26422.756.8025.717.126
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar73.608.16569.563.17958.072.69743.751.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.881.5066.927.2636.651.4716.240.975
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.050.65625.864.13524.106.25723.090.709
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.169.8074.792.5122.334.0157.562.449
(Ara Toplam)127.891.156122.401.353113.921.24286.362.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar48.099.35048.458.78248.617.96449.182.940
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.117.3161.117.3161.117.3161.117.316
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.286.52229.352.81429.487.59729.974.750
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar154.973167.515180.112192.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.453.1907.499.5797.587.3887.852.907
Diğer Duran Varlıklar5.042.0925.276.3015.200.2945.000.000
TOPLAM VARLIKLAR175.990.506170.860.135162.539.206135.545.276
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.548.80436.610.95724.782.38846.051.431
Finansal Borçlar8.905.3797.384.1987.668.54614.772.126
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.748.60327.144.58315.025.45229.617.033
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000140.000140.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.74477.66827.688201
Borç Karşılıkları800.241879.280692.157493.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler941.719985.1101.228.4271.168.659
(Ara Toplam)40.548.80436.610.95724.782.38846.051.431
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.768.28213.678.25015.802.21116.003.438
Finansal Borçlar10.401.70010.329.32612.453.52212.620.102
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.581.9621.566.3451.416.7430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.784.6201.782.5791.931.9462.005.793
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.377.543
Özkaynaklar121.673.420120.570.928121.954.60773.490.407
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.474.429120.352.161121.714.74173.243.925
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00048.071.484
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.242.747001.242.292
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.428.427-8.428.427-8.428.427889.648
Dönem Net Kar/Zararı301.533-820.735541.845-9.318.075
Diğer Özsermaye Kalemleri31.059.11532.301.86232.301.86231.059.115
Azınlık Payları198.991218.767239.866246.482
TOPLAM KAYNAKLAR175.990.506170.860.135162.539.206135.545.276
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri114.187.07573.351.77031.112.10891.739.656
Satışların Maliyeti (-)-105.608.166-68.445.560-27.713.133-95.166.794
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.578.9094.906.2103.398.975-3.427.138
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.578.9094.906.2103.398.975-3.427.138
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.677.128-1.164.776-918.264-1.940.325
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.178.632-3.162.785-1.782.115-5.159.142
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-69.322-56.831-35.381-112.153
Diğer Faaliyet Gelirleri3.370.9132.832.8981.688.3734.653.296
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.078.250-1.641.713-813.939-2.730.134
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.946.4901.713.0031.537.649-8.715.596
Net Faaliyet Kar/Zararı1.653.827521.818663.215-10.638.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00061.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.946.4901.713.0031.537.649-8.654.280
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.175.4721.015.083591.268153.701
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.598.628-3.368.754-1.373.991-3.372.695
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00061.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)523.334-640.668754.926-11.873.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-269.292-207.782-219.6972.570.564
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-90.748-77.668-28.025-13.576
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-178.544-130.114-191.6722.584.140
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI254.042-848.450535.229-9.302.710
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)254.042-848.450535.229-9.302.710
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-47.491-27.715-6.61615.365
Ana Ortaklık Payları301.533-820.735541.845-9.318.075
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.849.9281.231.550611.6132.482.685
Kıdem Tazminatı437.251249.685100.083456.142
Finansman Giderleri-3.598.628-3.368.754-1.373.991-3.372.695
Yurtiçi Satışlar102.126.16663.823.65425.366.65881.352.764
Yurtdışı Satışlar10.133.9767.569.8663.768.3859.507.853
Net Yabancı Para Pozisyonu1.939.7862.219.8922.287.8112.353.967
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.939.7862.219.8922.287.8112.353.967
Net YPP (Hedge Dahil)1.939.7862.219.8922.287.8112.353.967
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 1,9 A/D A/D 1,4 1,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 1,85 4,33 5,03 70,09 0,74
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi