SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKS 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 KRSTL Hisse Senedi | Kristal Kola

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9866 1,1317 0,1451
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 38,8 37,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar79,178,8
Ödenmiş Sermaye48,048,0
Net Kâr-3,3-3,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 3,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,0
Piyasa Değeri 97,0 mnTL
Net Borç 17,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,94 -1,94 -3,81
USD 0,57 -2,31 -0,45 -3,44
Göreceli -0,57 -2,19 -6,01 -14,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar95.347.49690.333.11987.816.04288.418.790
Nakit ve Nakit Benzerleri2.393.0694.086.0744.184.1687.564.761
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar50.952.13951.497.02249.350.11648.122.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.609.1646.626.82611.657.27011.245.843
Stoklar24.154.73523.849.73920.294.65114.322.964
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.238.3894.273.4582.329.8377.162.338
(Ara Toplam)95.347.49690.333.11987.816.04288.418.790
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.940.27347.568.67642.451.24542.137.723
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.056.0001.056.0001.056.0001.056.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar30.539.85531.019.27831.237.26230.930.566
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar205.308214.273222.821235.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.952.1495.229.2834.885.3204.866.255
Diğer Duran Varlıklar141.7045.004.5854.5854.585
TOPLAM VARLIKLAR138.287.769137.901.795130.267.287130.556.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.535.62340.627.12627.003.83127.544.338
Finansal Borçlar4.645.4514.628.4334.522.1036.672.377
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.036.96133.944.60120.523.46219.337.497
Diğer Borçlar118118118118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.37511.77717.56315.315
Borç Karşılıkları655.801708.686893.308767.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.183.9171.333.5111.047.277751.133
(Ara Toplam)40.535.62340.627.12627.003.83127.544.338
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.426.32018.254.55420.415.20920.347.238
Finansal Borçlar15.337.68615.280.05117.580.63917.520.729
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar1.314.69801.255.3611.230.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.773.9361.708.1321.579.2091.595.816
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.266.37100
Özkaynaklar79.325.82679.020.11582.848.24782.664.937
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.111.96578.789.77982.617.47582.433.820
Ödenmiş Sermaye48.000.00048.000.00048.000.00048.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.242.2921.242.2921.242.2921.242.292
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.178.152
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları889.648889.648889.648-2.105.533
Dönem Net Kar/Zararı-3.321.855-3.644.041183.6553.116.490
Diğer Özsermaye Kalemleri31.002.41931.002.41931.002.41931.002.419
Azınlık Payları213.861230.336230.772231.117
TOPLAM KAYNAKLAR138.287.769137.901.795130.267.287130.556.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri72.145.63242.811.92915.107.125115.864.089
Satışların Maliyeti (-)-71.972.922-42.428.360-14.038.819-105.473.654
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)172.710383.5691.068.30610.390.435
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)172.710383.5691.068.30610.390.435
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.504.982-1.149.871-114.694-3.271.514
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.694.611-2.303.073-957.548-2.956.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-89.828-70.744-63.171-34.247
Diğer Faaliyet Gelirleri4.425.7461.854.390687.9193.252.516
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.527.367-725.217-309.519-1.678.296
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.218.332-2.010.946311.2935.702.403
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.116.711-3.140.119-67.1074.128.183
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000308.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-82.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler98.08156.8429.445228.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.113.258-1.929.653-97.537-2.485.576
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000226.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.233.509-3.883.757223.2013.671.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)894.398238.935-39.891-457.619
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-13.375-11.777-75.562-571.475
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)907.773250.71235.671113.856
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.339.111-3.644.822183.3103.213.948
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.339.111-3.644.822183.3103.213.948
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-17.256-781-34597.458
Ana Ortaklık Payları-3.321.855-3.644.041183.6553.116.490
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.779.0921.206.420611.1442.209.996
Kıdem Tazminatı269.471221.144125.984303.834
Finansman Giderleri-2.113.258-1.929.653-97.537-2.485.576
Yurtiçi Satışlar65.946.68839.318.05613.760.412107.856.313
Yurtdışı Satışlar5.930.2533.552.6921.273.1876.500.391
Net Yabancı Para Pozisyonu2.724.130408.272326.984-2.259.739
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.724.130657.734326.984-2.259.740
Net YPP (Hedge Dahil)2.724.130657.734326.984-2.259.740
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 1,0 A/D A/D 1,1 1,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 1,01 3,07 3,22 14,18 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi