SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7682 6,7714 -0,05
BIST BANKA 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
ALTIN 1.645,01 1.645,10 -0,01
BRENT 33,62 33,64 -0,06

 Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 2,31 1,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 531,5 522,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,9121,5
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr0,70,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 23,7
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,3 / 6,3
Piyasa Değeri 129,6 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,27 4,65 -12,34 -10,60
USD 1,82 2,65 -20,87 -21,54
Göreceli 1,35 0,00 -2,65 9,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar121.056.556127.891.156122.401.353113.921.242
Nakit ve Nakit Benzerleri13.380.47216.181.02215.254.26422.756.802
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar66.454.30173.608.16569.563.17958.072.697
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.087.2176.881.5066.927.2636.651.471
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar26.186.90325.050.65625.864.13524.106.257
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.947.6636.169.8074.792.5122.334.015
(Ara Toplam)121.056.556127.891.156122.401.353113.921.242
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.425.16048.099.35048.458.78248.617.964
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.0001.117.3161.117.3161.117.316
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar28.842.61629.286.52229.352.81429.487.597
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.756154.973167.515180.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.197.5317.453.1907.499.5797.587.388
Diğer Duran Varlıklar5.000.0005.042.0925.276.3015.200.294
TOPLAM VARLIKLAR168.481.716175.990.506170.860.135162.539.206
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.091.44640.548.80436.610.95724.782.388
Finansal Borçlar5.028.0108.905.3797.384.1987.668.546
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.209.47629.748.60327.144.58315.025.452
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)271.393140.000140.000140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.43712.74477.66827.688
Borç Karşılıkları627.610800.241879.280692.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler936.402941.719985.1101.228.427
(Ara Toplam)35.091.44640.548.80436.610.95724.782.388
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.221.11413.768.28213.678.25015.802.211
Finansal Borçlar8.030.59410.401.70010.329.32612.453.522
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar01.581.9621.566.3451.416.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.590.6681.784.6201.782.5791.931.946
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.599.852000
Özkaynaklar122.169.156121.673.420120.570.928121.954.607
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.885.181121.474.429120.352.161121.714.741
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00096.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.242.74700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.428.427-8.428.427-8.428.427-8.428.427
Dönem Net Kar/Zararı651.899301.533-820.735541.845
Diğer Özsermaye Kalemleri32.362.24831.059.11532.301.86232.301.862
Azınlık Payları283.975198.991218.767239.866
TOPLAM KAYNAKLAR168.481.716175.990.506170.860.135162.539.206
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri144.654.606114.187.07573.351.77031.112.108
Satışların Maliyeti (-)-134.106.579-105.608.166-68.445.560-27.713.133
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.548.0278.578.9094.906.2103.398.975
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.548.0278.578.9094.906.2103.398.975
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.065.247-1.677.128-1.164.776-918.264
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.381.406-5.178.632-3.162.785-1.782.115
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-118.817-69.322-56.831-35.381
Diğer Faaliyet Gelirleri4.200.1693.370.9132.832.8981.688.373
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.397.126-2.078.250-1.641.713-813.939
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.785.6002.946.4901.713.0031.537.649
Net Faaliyet Kar/Zararı2.982.5571.653.827521.818663.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler82.684000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.868.2842.946.4901.713.0031.537.649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.214.8471.175.4721.015.083591.268
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.043.965-3.598.628-3.368.754-1.373.991
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler82.684000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.039.166523.334-640.668754.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-349.774-269.292-207.782-219.697
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-109.523-90.748-77.668-28.025
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-240.251-178.544-130.114-191.672
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI689.392254.042-848.450535.229
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)689.392254.042-848.450535.229
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları37.493-47.491-27.715-6.616
Ana Ortaklık Payları651.899301.533-820.735541.845
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.473.1121.849.9281.231.550611.613
Kıdem Tazminatı564.686437.251249.685100.083
Finansman Giderleri-5.043.965-3.598.628-3.368.754-1.373.991
Yurtiçi Satışlar129.282.405102.126.16663.823.65425.366.658
Yurtdışı Satışlar13.475.90610.133.9767.569.8663.768.385
Net Yabancı Para Pozisyonu1.826.6051.939.7862.219.8922.287.811
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.826.6051.939.7862.219.8922.287.811
Net YPP (Hedge Dahil)1.826.6051.939.7862.219.8922.287.811

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 1,4 A/D 23,7 0,9 1,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 1,35 0,77 0,53 -23,97 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi