SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8632 6,8602 0,04
BIST BANKA 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
ALTIN 1.783,77 1.784,47 -0,04
BRENT 42,59 43,10 -1,18

 Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 2,39 0,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,5 363,8 346,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar123,4121,9
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr1,50,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 36,5
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 9,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,2 / 8,3
Piyasa Değeri 229,4 mnTL
Net Borç 2,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,91 9,13 20,71 58,28
USD 3,75 8,97 19,13 37,29
Göreceli 1,51 6,70 12,09 52,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar128.291.161121.056.556127.891.156122.401.353
Nakit ve Nakit Benzerleri10.694.80813.380.47216.181.02215.254.264
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar83.179.69266.454.30173.608.16569.563.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.882.5867.087.2176.881.5066.927.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.266.54126.186.90325.050.65625.864.135
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.267.5347.947.6636.169.8074.792.512
(Ara Toplam)128.291.161121.056.556127.891.156122.401.353
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar46.620.87847.425.16048.099.35048.458.782
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.0001.175.0001.117.3161.117.316
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar28.893.71928.842.61629.286.52229.352.814
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar150.681164.756154.973167.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.354.8037.197.5317.453.1907.499.579
Diğer Duran Varlıklar5.001.4185.000.0005.042.0925.276.301
TOPLAM VARLIKLAR174.912.039168.481.716175.990.506170.860.135
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.768.87635.091.44640.548.80436.610.957
Finansal Borçlar5.086.7475.028.0108.905.3797.384.198
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.945.96528.209.47629.748.60327.144.583
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000271.393140.000140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.00518.43712.74477.668
Borç Karşılıkları774.263627.610800.241879.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.802.778936.402941.719985.110
(Ara Toplam)39.768.87635.091.44640.548.80436.610.957
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.481.02611.221.11413.768.28213.678.250
Finansal Borçlar8.166.3938.030.59410.401.70010.329.326
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.742.62701.581.9621.566.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.572.0061.590.6681.784.6201.782.579
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.599.85200
Özkaynaklar123.662.137122.169.156121.673.420120.570.928
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.400.461121.885.181121.474.429120.352.161
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00096.000.00096.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.242.7470
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.776.528-8.428.427-8.428.427-8.428.427
Dönem Net Kar/Zararı1.515.280651.899301.533-820.735
Diğer Özsermaye Kalemleri32.362.24832.362.24831.059.11532.301.862
Azınlık Payları261.676283.975198.991218.767
TOPLAM KAYNAKLAR174.912.039168.481.716175.990.506170.860.135
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.967.786144.654.606114.187.07573.351.770
Satışların Maliyeti (-)-34.523.772-134.106.579-105.608.166-68.445.560
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.444.01410.548.0278.578.9094.906.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.444.01410.548.0278.578.9094.906.210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-456.197-2.065.247-1.677.128-1.164.776
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.396.857-5.381.406-5.178.632-3.162.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-36.485-118.817-69.322-56.831
Diğer Faaliyet Gelirleri1.466.1214.200.1693.370.9132.832.898
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-529.888-2.397.126-2.078.250-1.641.713
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.490.7084.785.6002.946.4901.713.003
Net Faaliyet Kar/Zararı1.554.4752.982.5571.653.827521.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler082.68400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.490.7084.868.2842.946.4901.713.003
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler27.3611.214.8471.175.4721.015.083
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-182.016-5.043.965-3.598.628-3.368.754
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler082.68400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.336.0531.039.166523.334-640.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-843.072-349.774-269.292-207.782
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-19.005-109.523-90.748-77.668
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-824.067-240.251-178.544-130.114
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.492.981689.392254.042-848.450
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.981689.392254.042-848.450
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-22.29937.493-47.491-27.715
Ana Ortaklık Payları1.515.280651.899301.533-820.735
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri628.8552.473.1121.849.9281.231.550
Kıdem Tazminatı142.774564.686437.251249.685
Finansman Giderleri-182.016-5.043.965-3.598.628-3.368.754
Yurtiçi Satışlar34.294.783129.282.405102.126.16663.823.654
Yurtdışı Satışlar4.492.74613.475.90610.133.9767.569.866
Net Yabancı Para Pozisyonu2.379.1381.826.6051.939.7862.219.892
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.379.1381.826.6051.939.7862.219.892
Net YPP (Hedge Dahil)2.379.1381.826.6051.939.7862.219.892

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 2,4 A/D 36,5 1,5 1,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 2,39 2,83 9,38 655,19 6,96
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi