SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9179 5,8838 0,58
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,19 1.488,71 0,30
BRENT 59,30 60,51 -2,00

 Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,86 1,26 0,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 186,1 185,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar120,4121,7
Ödenmiş Sermaye96,096,0
Net Kâr-0,80,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 1,9
Piyasa Değeri 101,8 mnTL
Net Borç 2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,19 -7,02 -3,64 0,95
USD -7,30 -9,85 -7,55 -9,79
Göreceli -1,15 1,90 5,68 -1,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar122.401.353113.921.24286.362.33695.347.496
Nakit ve Nakit Benzerleri15.254.26422.756.8025.717.1262.393.069
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar69.563.17958.072.69743.751.07750.952.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.927.2636.651.4716.240.97511.609.164
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.864.13524.106.25723.090.70924.154.735
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.792.5122.334.0157.562.4496.238.389
(Ara Toplam)122.401.353113.921.24286.362.33695.347.496
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar48.458.78248.617.96449.182.94042.940.273
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.117.3161.117.3161.117.3161.056.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.352.81429.487.59729.974.75030.539.855
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar167.515180.112192.710205.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.499.5797.587.3887.852.9075.952.149
Diğer Duran Varlıklar5.276.3015.200.2945.000.000141.704
TOPLAM VARLIKLAR170.860.135162.539.206135.545.276138.287.769
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler36.610.95724.782.38846.051.43140.535.623
Finansal Borçlar7.384.1987.668.54614.772.1264.645.451
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.144.58315.025.45229.617.03334.036.961
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000140.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü77.66827.68820113.375
Borç Karşılıkları879.280692.157493.294655.801
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler985.1101.228.4271.168.6591.183.917
(Ara Toplam)36.610.95724.782.38846.051.43140.535.623
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.678.25015.802.21116.003.43818.426.320
Finansal Borçlar10.329.32612.453.52212.620.10215.337.686
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.566.3451.416.74301.314.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.782.5791.931.9462.005.7931.773.936
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler001.377.5430
Özkaynaklar120.570.928121.954.60773.490.40779.325.826
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.352.161121.714.74173.243.92579.111.965
Ödenmiş Sermaye96.000.00096.000.00048.071.48448.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.242.2921.242.292
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.428.427-8.428.427889.648889.648
Dönem Net Kar/Zararı-820.735541.845-9.318.075-3.321.855
Diğer Özsermaye Kalemleri32.301.86232.301.86231.059.11531.002.419
Azınlık Payları218.767239.866246.482213.861
TOPLAM KAYNAKLAR170.860.135162.539.206135.545.276138.287.769
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri73.351.77031.112.10891.739.65672.145.632
Satışların Maliyeti (-)-68.445.560-27.713.133-95.166.794-71.972.922
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.906.2103.398.975-3.427.138172.710
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.906.2103.398.975-3.427.138172.710
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.164.776-918.264-1.940.325-1.504.982
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.162.785-1.782.115-5.159.142-3.694.611
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-56.831-35.381-112.153-89.828
Diğer Faaliyet Gelirleri2.832.8981.688.3734.653.2964.425.746
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.641.713-813.939-2.730.134-1.527.367
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.713.0031.537.649-8.715.596-2.218.332
Net Faaliyet Kar/Zararı521.818663.215-10.638.758-5.116.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0061.3160
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.713.0031.537.649-8.654.2800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.015.083591.268153.70198.081
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.368.754-1.373.991-3.372.695-2.113.258
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0061.3160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-640.668754.926-11.873.274-4.233.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-207.782-219.6972.570.564894.398
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-77.668-28.025-13.576-13.375
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-130.114-191.6722.584.140907.773
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-848.450535.229-9.302.710-3.339.111
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-848.450535.229-9.302.710-3.339.111
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-27.715-6.61615.365-17.256
Ana Ortaklık Payları-820.735541.845-9.318.075-3.321.855
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.231.550611.6132.482.6851.779.092
Kıdem Tazminatı249.685100.083456.142269.471
Finansman Giderleri-3.368.754-1.373.991-3.372.695-2.113.258
Yurtiçi Satışlar63.823.65425.366.65881.352.76465.946.688
Yurtdışı Satışlar7.569.8663.768.3859.507.8535.930.253
Net Yabancı Para Pozisyonu2.219.8922.287.8112.353.9672.724.130
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.219.8922.287.8112.353.9672.724.130
Net YPP (Hedge Dahil)2.219.8922.287.8112.353.9672.724.130
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 1,1 A/D A/D 0,9 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 1,06 0,24 0,87 63,03 0,67
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi