SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6670 5,5795 1,57
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.502,24 1.513,47 -0,74
BRENT 59,31 58,64 1,14

 Kristal Kola Hisse Senedi | KRSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,77 0,91 0,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 49,7 49,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kristal Kola
Kuruluş 10.09.1996
Faal Alanı Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan PET şişe imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanması.
Telefon (0212)8680909
Faks (0212)8680900
Adres Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,773,2
Ödenmiş Sermaye96,048,1
Net Kâr0,5-9,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,3
Piyasa Değeri 84,5 mnTL
Net Borç -2,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,15 0,00 -1,12 -16,19
USD 0,43 -1,79 -0,23 -20,69
Göreceli 1,63 4,32 5,69 -19,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,04 1.228.000 A/D
KRSTL30.05.20003,200,511851,1849,041.228.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar113.921.24286.362.33695.347.49690.333.119
Nakit ve Nakit Benzerleri22.756.8025.717.1262.393.0694.086.074
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar58.072.69743.751.07750.952.13951.497.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.651.4716.240.97511.609.1646.626.826
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.106.25723.090.70924.154.73523.849.739
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.334.0157.562.4496.238.3894.273.458
(Ara Toplam)113.921.24286.362.33695.347.49690.333.119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar48.617.96449.182.94042.940.27347.568.676
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.117.3161.117.3161.056.0001.056.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.487.59729.974.75030.539.85531.019.278
Şerefiye5.045.2575.045.2575.045.2575.045.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar180.112192.710205.308214.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.587.3887.852.9075.952.1495.229.283
Diğer Duran Varlıklar5.200.2945.000.000141.7045.004.585
TOPLAM VARLIKLAR162.539.206135.545.276138.287.769137.901.795
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.782.38846.051.43140.535.62340.627.126
Finansal Borçlar7.668.54614.772.1264.645.4514.628.433
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.025.45229.617.03334.036.96133.944.601
Diğer Borçlar118118118118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)140.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27.68820113.37511.777
Borç Karşılıkları692.157493.294655.801708.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.228.4271.168.6591.183.9171.333.511
(Ara Toplam)24.782.38846.051.43140.535.62340.627.126
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.802.21116.003.43818.426.32018.254.554
Finansal Borçlar12.453.52212.620.10215.337.68615.280.051
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.416.74301.314.6980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.931.9462.005.7931.773.9361.708.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.377.54301.266.371
Özkaynaklar121.954.60773.490.40779.325.82679.020.115
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.714.74173.243.92579.111.96578.789.779
Ödenmiş Sermaye96.000.00048.071.48448.000.00048.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.242.2921.242.2921.242.292
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.299.4611.299.4611.299.4611.299.461
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.428.427889.648889.648889.648
Dönem Net Kar/Zararı541.845-9.318.075-3.321.855-3.644.041
Diğer Özsermaye Kalemleri32.301.86231.059.11531.002.41931.002.419
Azınlık Payları239.866246.482213.861230.336
TOPLAM KAYNAKLAR162.539.206135.545.276138.287.769137.901.795
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.112.10891.739.65672.145.63242.811.929
Satışların Maliyeti (-)-27.713.133-95.166.794-71.972.922-42.428.360
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.398.975-3.427.138172.710383.569
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.398.975-3.427.138172.710383.569
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-918.264-1.940.325-1.504.982-1.149.871
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.782.115-5.159.142-3.694.611-2.303.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-35.381-112.153-89.828-70.744
Diğer Faaliyet Gelirleri1.688.3734.653.2964.425.7461.854.390
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-813.939-2.730.134-1.527.367-725.217
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.537.649-8.715.596-2.218.332-2.010.946
Net Faaliyet Kar/Zararı663.215-10.638.758-5.116.711-3.140.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler061.31600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.537.649-8.654.28000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler591.268153.70198.08156.842
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.373.991-3.372.695-2.113.258-1.929.653
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler061.31600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)754.926-11.873.274-4.233.509-3.883.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-219.6972.570.564894.398238.935
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-28.025-13.576-13.375-11.777
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-191.6722.584.140907.773250.712
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI535.229-9.302.710-3.339.111-3.644.822
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)535.229-9.302.710-3.339.111-3.644.822
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-6.61615.365-17.256-781
Ana Ortaklık Payları541.845-9.318.075-3.321.855-3.644.041
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri611.6132.482.6851.779.0921.206.420
Kıdem Tazminatı100.083456.142269.471221.144
Finansman Giderleri-1.373.991-3.372.695-2.113.258-1.929.653
Yurtiçi Satışlar25.366.65881.352.76465.946.68839.318.056
Yurtdışı Satışlar3.768.3859.507.8535.930.2533.552.692
Net Yabancı Para Pozisyonu2.287.8112.353.9672.724.130408.272
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.287.8112.353.9672.724.130657.734
Net YPP (Hedge Dahil)2.287.8112.353.9672.724.130657.734
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSTL 0,9 A/D A/D 0,8 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSTL 0,88 0,25 0,24 -0,88 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi