SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | KRSAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,98 11 4,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,251,4
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr12,49,5

Cari Değerler

F/K 3,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 22,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 42,3 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,59 15,51 -15,13 -7,99
USD -6,30 16,41 -19,34 -15,12
Göreceli -2,98 12,46 10,13 19,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSAN0,000,00000,000,00 0 A/D
KRSAN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.333.92456.105.38747.250.83767.264.128
Nakit ve Nakit Benzerleri4.9412.8728.6702.400.511
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar788.429788.4281.208.37723.381.957
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.200.5265.608.9225.624.5011.538.008
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar052.1041.292.8751.292.875
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.340.02815.535.7344.999.0874.533.450
(Ara Toplam)22.333.92421.988.06013.133.51033.146.801
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar034.117.32734.117.32734.117.327
Duran Varlıklar73.441.18775.317.50693.997.42017.556.644
Ticari Alacaklar0001.495.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.3443.3443.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0002.279.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.154.6497.350.88310.596.88410.775.919
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.283.19464.963.27980.397.1923.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR95.775.111131.422.893141.248.25784.820.772
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.795.70173.317.17383.810.47239.844.781
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar192.8308.978.03635.882.370218.452
Diğer Borçlar35.839.80326.885.66410.443.2141.849.440
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.0001.726.0001.726.0001.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.837.5161.518.5691.516.6581.482.688
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler199.55291.577124.903450.874
(Ara Toplam)40.795.70139.199.84649.693.1455.727.454
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler034.117.32734.117.32734.117.327
Uzun Vadeli Yükümlülükler747.1486.747.2007.783.5185.450.006
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00016.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü747.1486.747.2007.783.5185.433.016
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.232.26251.358.52049.654.26739.525.985
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.232.26251.358.52049.654.26739.525.985
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-5.263.149-5.263.149
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.456.9266.874.1317.228.2647.314.727
Dönem Net Kar/Zararı12.410.9559.537.21310.415.958250.557
Diğer Özsermaye Kalemleri-17.87722.564.91824.890.93624.841.592
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR95.775.111131.422.893141.248.25784.820.772
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri153.303133.303133.3030
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)153.303133.303133.3030
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)153.303133.303133.3030
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.492.151-3.996.026-2.031.241-649.439
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.563.2804.358.2152.575.9612.318.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.464.05500-2.818
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.239.623495.492678.0231.666.409
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.338.848-3.862.723-1.897.938-649.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.526.47210.527.82910.253.66277.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-333.291
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.286.84911.023.32110.931.6851.411.043
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler073.3311.601.6910
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.860-64.860-64.860-1.619.359
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.526.47210.527.82910.253.662-255.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.274.98911.031.79212.468.516-208.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.864.034-1.494.579-1.979.12310.470
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.864.034-1.494.579-1.979.12310.470
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.410.9559.537.21310.489.393-197.846
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.410.9559.537.21310.489.393-197.846
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.410.9559.537.21310.489.393-197.846
Hisse Başına Kazanç0222
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0222
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0222
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0222
Dipnot
Amortisman Giderleri4.652.9152.794.6521.071.624198.507
Kıdem Tazminatı0001.901
Finansman Giderleri-11.860-64.860-64.860-1.619.359
Yurtiçi Satışlar133.303133.303340.391191.151
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 8,6 3,4 A/D A/D 0,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 8,64 22,34 22,34 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi