SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 KRSAN | Karsusan Karadeniz Su Ürünleri

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,04 3,12 1,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34.945.59735.024.593
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.000
Net Kâr-952.832-875.854

Cari Oranlar

F/K -5,7
FD/FAVÖK -13,5
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 3,7
Yabancı Oranı (%) 24,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,63 2,54 4,31 -13,11
USD -1,36 6,73 -15,59 -4,99
Göreceli -3,13 -4,11 -13,76 -1,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.590.59018.294.14520.785.59424.197.147
Nakit ve Nakit Benzerleri870.58521.11560.0505.752
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.014.4544.231.3153.798.1343.471.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.950.7199.286.04311.991.90915.492.013
Stoklar184.408149.13637.78612.990
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.570.4244.606.5364.897.7154.664.515
(Ara Toplam)18.590.59018.294.14520.785.59423.646.300
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000550.847
Duran Varlıklar71.456.56468.240.18368.285.89955.736.227
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.0513.0513.0513.051
Finansal Yatırımlar12.787.84012.787.84012.787.8400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller41.443.50038.043.50038.043.50038.043.500
Maddi Duran Varlıklar11.801.43311.946.21211.953.24912.121.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.380.6932.419.5332.458.2122.483.968
Şerefiye2.508.7512.508.7512.508.7512.508.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar531.296531.296531.296575.000
TOPLAM VARLIKLAR90.047.15486.534.32889.071.49379.933.374
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.207.38940.799.32344.154.72943.537.796
Finansal Borçlar1.912.0081.463.2721.505.3733.741.180
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.701.7091.761.0511.955.1402.170.362
Diğer Borçlar716.046777.9034.118.1301.419.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları627.786627.786535.767595.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.249.84036.169.31136.040.31935.611.247
(Ara Toplam)41.207.38940.799.32344.154.72943.537.796
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.129.9547.134.5057.259.8767.544.800
Finansal Borçlar2.097.345123.214231.891517.815
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları64.69440.28235.66330.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.967.9156.971.0096.992.3226.996.876
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.709.81138.600.50037.656.88828.850.778
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.945.59735.024.59334.463.13427.258.649
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.480.9597.480.9597.480.9597.480.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.897.911-2.897.911-3.993.112-9.060.446
Dönem Net Kar/Zararı-952.832-875.854-341.949-2.491.830
Diğer Özsermaye Kalemleri26.415.38126.417.39926.417.23626.429.966
Azınlık Payları4.764.2143.575.9073.193.7541.592.129
TOPLAM KAYNAKLAR90.047.15486.534.32889.071.49379.933.374
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.143.3091.585.236783.9446.439.984
Satışların Maliyeti (-)-762.012-475.160-207.709-5.975.886
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.381.2971.110.076576.235464.098
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.381.2971.110.076576.235464.098
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-440.440-383.693-79.148-312.576
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.108.371-1.395.783-599.528-2.871.145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri472.754391.829265.5702.057.824
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-278.812-346.462-329.190-3.746.070
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-973.572-624.033-166.061-4.407.869
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.167.514-669.400-102.441-2.719.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler385.540321.466241.005626.543
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-422.849-339.567-207.003-1.546.005
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.626.143134.128129.1403.586.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)615.262-508.006-2.919-1.741.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)26.42923.2361.708-673.522
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)26.42923.2361.708-673.522
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI641.691-484.770-1.211-2.414.726
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)641.691-484.770-1.211-2.414.726
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.594.523391.084340.73877.104
Ana Ortaklık Payları-952.832-875.854-341.949-2.491.830
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri675.421448.924223.806586.475
Kıdem Tazminatı20.1048.3493.56914.349
Finansman Giderleri-422.849-339.567-207.003-1.546.005
Yurtiçi Satışlar225.279111.43122.0895.219.133
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-967.081-1.263.251-1.572.542-5.496.491
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-967.081-1.263.251-1.572.542-5.496.491
Net YPP (Hedge Dahil)-967.081-1.263.251-1.572.542-5.496.491
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 2,4 A/D A/D 3,6 0,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 2,47 24,55 24,55 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KRSAN 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.