SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.711 98.415 -0,72
VIOP 120.976 122.040 -0,87
USD/TRY 5,8221 5,7922 0,52
BIST BANKS 137.761 140.323 -1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,61 1.490,58 0,07
BRENT 59,06 59,42 -0,61

 Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Hisse Senedi | KRSAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,75 7,3 2,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,739,5
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr10,4-0,2

Cari Değerler

F/K 3,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 22,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 35,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 17,55 46,00 45,71 97,30
USD 19,79 47,77 43,44 80,58
Göreceli 13,34 46,91 50,92 82,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSAN0,000,00000,000,00 0 A/D
KRSAN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.250.83767.264.12867.866.04967.590.954
Nakit ve Nakit Benzerleri8.6702.400.51172.01435.096
Finansal Yatırımlar00658.0000
Ticari Alacaklar1.208.37723.381.9571.075.1581.296.637
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.624.5011.538.00825.305.93424.376.254
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.292.8751.292.8751.327.6881.374.701
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.999.0874.533.4505.309.9285.095.766
(Ara Toplam)13.133.51033.146.80133.748.72232.178.454
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.117.32734.117.32734.117.32735.412.500
Duran Varlıklar93.997.42017.556.64416.332.93121.911.272
Ticari Alacaklar01.495.07200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.3443.3443.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar02.279.0002.332.0007.175.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.596.88410.775.91910.983.67411.184.952
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.397.1923.3093.3093.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0010.604544.560
TOPLAM VARLIKLAR141.248.25784.820.77284.198.98089.502.226
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler83.810.47239.844.78139.111.13242.778.776
Finansal Borçlar0001.284.318
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar35.882.370218.4521.075.3881.739.753
Diğer Borçlar10.443.2141.849.440208.1542.231.127
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.0001.726.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0017.3880
Borç Karşılıkları1.516.6581.482.6881.427.5361.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.903450.8742.265.3392.325.249
(Ara Toplam)49.693.1455.727.4544.993.8059.007.983
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34.117.32734.117.32734.117.32733.770.793
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.783.5185.450.0065.849.5465.591.166
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar016.99053.30745.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.783.5185.433.0165.794.7305.501.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler001.50944.215
Özkaynaklar49.654.26739.525.98539.238.30241.132.284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.654.26739.525.98539.238.30241.132.284
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.263.149-5.263.14900
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.228.2647.314.72711.483.37911.483.379
Dönem Net Kar/Zararı10.415.958250.557-4.168.660-3.895.402
Diğer Özsermaye Kalemleri24.890.93624.841.59219.541.32521.162.049
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR141.248.25784.820.77284.198.98089.502.226
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri351.81301.118.321818.756
Satışların Maliyeti (-)-144.0010-270.853-1.242.407
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)207.8120847.468-423.651
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)207.8120847.468-423.651
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.204.088-649.439-1.250.023-873.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.615.9682.318.666128.613131.177
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.604-2.818-1.748.501-140.077
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)618.0881.666.409-2.022.443-1.305.905
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.996.276-649.439-402.555-1.297.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.253.66277.925786.078119.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-333.291-4.299.018-4.121.824
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.871.7501.411.043-5.535.3830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.643.86001.204.6491.114.349
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-110.864-1.619.359-284.539-151.096
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.253.662-255.366-3.512.940-4.002.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.404.746-208.316-4.615.273-4.344.807
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.988.78810.470446.613449.405
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-28.4460
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.988.78810.470475.059449.405
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.415.958-197.846-4.168.660-3.895.402
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.415.958-197.846-4.168.660-3.895.402
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.415.958-197.846-4.168.660-3.895.402
Hisse Başına Kazanç22-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç22-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç22-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç22-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri1.071.624198.507807.568606.183
Kıdem Tazminatı01.90118.62117.433
Finansman Giderleri-110.864-1.619.359-284.539-151.096
Yurtiçi Satışlar340.391191.1511.118.321825.415
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 7,3 3,9 A/D A/D 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 7,30 22,34 22,34 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi