SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3281 5,3083 0,37
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.242,76 1.248,61 -0,47
BRENT 59,82 61,67 -3,00

 KRSAN Hisse Senedi | Karsusan Karadeniz Su Ürünleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,83 5 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,142,0
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr-3,9-3,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 23,6
Yabancı Oranı (%) 22,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 19,6 mnTL
Net Borç 1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,18 -4,09 -3,86 -19,39
USD 5,17 -5,72 -0,23 -42,40
Göreceli 5,84 -1,24 -3,22 0,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSAN0,000,00000,000,00 0 A/D
KRSAN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.590.95466.460.28266.398.42174.614.373
Nakit ve Nakit Benzerleri35.09616.82968.7922.937
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.296.637901.881937.164977.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.376.25423.175.54122.839.35230.855.122
Stoklar1.374.7011.412.0011.477.5951.598.541
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.095.7665.541.5305.663.0185.768.015
(Ara Toplam)32.178.45431.047.78230.985.92139.201.873
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar35.412.50035.412.50035.412.50035.412.500
Duran Varlıklar21.911.27222.918.34723.857.39721.907.398
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.3443.3443.3443.051
Finansal Yatırımlar7.175.0007.980.0008.718.5006.572.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar11.184.95211.386.92011.587.36311.789.291
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.4163.5233.6303.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar544.560544.560544.560539.320
TOPLAM VARLIKLAR89.502.22689.378.62990.255.81896.521.771
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler42.778.77641.751.03441.399.69745.793.454
Finansal Borçlar1.284.318851.39700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.739.7531.770.1311.773.4202.235.904
Diğer Borçlar2.231.1271.698.5812.317.8396.065.605
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.427.5361.427.5361.384.8311.384.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.325.2492.232.5962.152.8142.336.321
(Ara Toplam)9.007.9837.980.2417.628.90412.022.661
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler33.770.79333.770.79333.770.79333.770.793
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.591.1665.638.7685.852.7056.072.814
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar45.14937.71741.14032.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.501.8025.556.2115.751.0875.950.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler44.21544.84060.47890.597
Özkaynaklar41.132.28441.988.82743.003.41644.655.503
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.132.28441.988.82743.003.41644.655.503
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.483.37911.483.37911.115.37915.097.799
Dönem Net Kar/Zararı-3.895.402-3.039.802-1.652.975-3.982.420
Diğer Özsermaye Kalemleri21.162.04921.162.99221.158.75421.157.866
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.502.22689.378.62990.255.81896.521.771
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri818.756586.553180.405522.676
Satışların Maliyeti (-)-1.242.407-828.857-445.370-141.566
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-423.651-242.304-264.965381.110
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-423.651-242.304-264.965381.110
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-873.354-558.577-277.054-1.194.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri131.17793.94243.356288.052
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-140.077-76.236-32.766-2.177.071
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.305.905-783.175-531.429-2.702.574
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.297.005-800.881-542.019-813.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler119.66993.77209.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.121.824-3.583.574-1.828.500-6.215.840
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.114.349891.969511.1914.050.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-151.096-54.026-3.533-59.828
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-4.002.155-3.489.802-1.828.500-6.206.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.344.807-3.435.034-1.852.271-4.918.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)449.405395.232199.296935.743
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)449.405395.232199.296935.743
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.895.402-3.039.802-1.652.975-3.982.420
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.895.402-3.039.802-1.652.975-3.982.420
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.895.402-3.039.802-1.652.975-3.982.420
Hisse Başına Kazanç-1-10-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-10-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-10-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-10-1
Dipnot
Amortisman Giderleri606.183404.108202.034722.946
Kıdem Tazminatı17.43311.4769.89725.921
Finansman Giderleri-151.096-54.026-3.533-59.828
Yurtiçi Satışlar825.415593.212187.0640
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 4,0 A/D A/D 23,6 0,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 3,99 22,36 22,36 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi