SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9454 5,9428 0,04
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.577,95 1.571,81 0,39
BRENT 58,59 59,89 -2,17

 Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Hisse Senedi | KRSAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,3 9,56 3,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,449,7
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr9,510,5

Cari Değerler

F/K 4,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 34,3
Yabancı Oranı (%) 22,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 39,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,42 -10,85 -10,75 -14,27
USD -2,59 -11,45 -10,75 -14,27
Göreceli -0,80 -9,02 -15,55 -18,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRSAN0,000,00000,000,00 0 A/D
KRSAN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.105.38747.250.83767.264.12865.041.087
Nakit ve Nakit Benzerleri2.8728.6702.400.51158.735
Finansal Yatırımlar000658.000
Ticari Alacaklar788.4281.208.37723.381.9571.897.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.608.9225.624.5011.538.00824.027.597
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar52.1041.292.8751.292.87552.104
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.535.7344.999.0874.533.4504.229.537
(Ara Toplam)21.988.06013.133.51033.146.80130.923.760
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.117.32734.117.32734.117.32734.117.327
Duran Varlıklar75.317.50693.997.42017.556.64420.890.071
Ticari Alacaklar001.495.0720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.3443.3443.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar002.279.0009.832.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.350.88310.596.88410.775.9198.044.123
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar64.963.27980.397.1923.3090
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00010.604
TOPLAM VARLIKLAR131.422.893141.248.25784.820.77285.931.158
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler73.317.17383.810.47239.844.78138.774.456
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.978.03635.882.370218.452938.452
Diğer Borçlar26.885.66410.443.2141.849.440182.583
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.0001.726.0001.726.0001.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.518.5691.516.6581.482.6881.446.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler91.577124.903450.874363.779
(Ara Toplam)39.199.84649.693.1455.727.4544.657.129
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34.117.32734.117.32734.117.32734.117.327
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.747.2007.783.5185.450.0065.335.395
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00029.467
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0016.99053.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.747.2007.783.5185.433.0165.252.621
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.358.52049.654.26739.525.98541.821.307
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.358.52049.654.26739.525.98541.821.307
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-5.263.149-5.263.1490
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.874.1317.228.2647.314.72711.595.329
Dönem Net Kar/Zararı9.537.21310.415.958250.557-4.634.735
Diğer Özsermaye Kalemleri22.564.91824.890.93624.841.59222.478.455
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR131.422.893141.248.25784.820.77285.931.158
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri133.303133.30301.118.321
Satışların Maliyeti (-)000-270.853
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)133.303133.3030847.468
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)133.303133.3030847.468
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.996.026-2.031.241-649.439-1.250.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.358.2152.575.9612.318.666128.613
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-2.818-1.748.501
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)495.492678.0231.666.409-2.022.443
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.862.723-1.897.938-649.439-402.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.527.82910.253.66277.925786.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-333.291-4.299.018
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.023.32110.931.6851.411.043-5.535.383
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler73.3311.601.69101.204.649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-64.860-64.860-1.619.359-284.539
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.527.82910.253.662-255.366-3.512.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.031.79212.468.516-208.316-4.615.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.494.579-1.979.12310.470446.613
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-28.446
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.494.579-1.979.12310.470475.059
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.537.21310.489.393-197.846-4.168.660
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.537.21310.489.393-197.846-4.168.660
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.537.21310.489.393-197.846-4.168.660
Hisse Başına Kazanç222-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç222-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç222-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç222-1
Dipnot
Amortisman Giderleri2.794.6521.071.624198.507807.568
Kıdem Tazminatı001.90118.621
Finansman Giderleri-64.860-64.860-1.619.359-284.539
Yurtiçi Satışlar133.303340.391191.1511.118.321
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRSAN 8,1 4,1 A/D 34,3 0,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRSAN 8,05 22,34 22,34 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi