SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 KRONT | Kron Telekomünikasyon

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,8 7,5 3,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 28 28

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32.573.22322.986.105
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.513
Net Kâr12.546.5062.910.644

Cari Oranlar

F/K 8,3
FD/FAVÖK 7,3
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%) 12,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,95 46,09 92,86 27,05
USD 1,54 58,33 57,85 41,49
Göreceli -0,31 38,75 64,33 43,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.660.18118.424.92716.107.21716.244.181
Nakit ve Nakit Benzerleri1.969.738747.374428.2022.452.643
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.974.20716.152.09514.417.74512.608.262
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar139.580215.82084.26675.869
Stoklar1.228.759916.503887.845655.826
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar347.897393.135289.159451.581
(Ara Toplam)31.660.18118.424.92716.107.21716.244.181
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.041.67810.216.3379.961.7349.374.565
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0001.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar236.115230.095242.880251.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.158.4008.818.2468.574.6638.232.106
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.269.636790.469898.119880.857
Diğer Duran Varlıklar377.527377.527246.0727.783
TOPLAM VARLIKLAR42.701.85928.641.26426.068.95125.618.746
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.541.2665.170.8844.805.2084.761.333
Finansal Borçlar2.519.2042.126.9022.037.3222.046.212
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar820.439201.197207.902654.724
Diğer Borçlar2.395.457688.00694.528176.793
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları40.63240.63240.63261.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları427.816384.796451.271330.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.337.7181.729.3511.973.5531.491.356
(Ara Toplam)9.541.2665.170.8844.805.2084.761.333
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler587.370484.275468.620446.570
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları37.25447.41057.56767.726
Borç Karşılıkları505.270419.509393.697354.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler44.84617.35617.35624.618
Özkaynaklar32.573.22322.986.10520.795.12320.410.843
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.573.22322.986.10520.795.12320.410.843
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler177.868177.868177.868177.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.578.4735.578.4735.578.4735.578.473
Dönem Net Kar/Zararı12.546.5062.910.644716.441298.623
Diğer Özsermaye Kalemleri1.86350.60753.82887.366
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.701.85928.641.26426.068.95125.618.746
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.236.11411.182.3706.225.2993.521.006
Satışların Maliyeti (-)-4.713.144-2.256.659-1.542.635-951.635
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.522.9708.925.7114.682.6642.569.371
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.522.9708.925.7114.682.6642.569.371
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.817.598-1.371.986-957.103-520.090
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.488.476-1.563.707-1.090.007-581.604
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.662.539-3.135.801-1.939.792-981.245
Diğer Faaliyet Gelirleri4.608.8992.182.5821.432.985506.114
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.552.815-1.882.511-1.362.112-669.381
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.610.4413.154.288766.635323.165
Net Faaliyet Kar/Zararı12.554.3572.854.217695.762486.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler958.601765.422645.0610
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.414.252-899.364-691.723-10.523
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler57.16322.72620.44018.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.211.9533.043.072740.413331.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)334.553-132.428-23.972-32.850
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)334.553-132.428-23.972-32.850
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.546.5062.910.644716.441298.623
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.546.5062.910.644716.441298.623
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.546.5062.910.644716.441298.623
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.791.8751.224.416726.007322.536
Kıdem Tazminatı82.193000
Finansman Giderleri-1.414.252-899.364-691.723-10.523
Yurtiçi Satışlar25.306.3058.494.7444.839.4512.569.198
Yurtdışı Satışlar3.025.8462.687.6261.385.848951.808
Net Yabancı Para Pozisyonu25.641.13111.306.26410.184.37413.909.293
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu25.641.13111.306.26410.184.37413.909.293
Net YPP (Hedge Dahil)25.641.13111.306.26410.184.37413.909.293
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 7,3 8,3 7,3 3,8 3,2 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 7,29 12,52 12,47 -4,42 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KRONT 8,3 4,28 7,3 1,09 3,2 86,75
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.