SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9360 5,9346 0,02
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.553,66 1.558,76 -0,33
BRENT 64,30 64,51 -0,33

 Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,46 16,53 8,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 33,3 32,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,744,5
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr2,53,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 30,7
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 5,2
Yabancı Oranı (%) 6,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 235,9 mnTL
Net Borç 1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,29 22,90 36,39 29,95
USD 0,95 22,07 36,16 30,39
Göreceli 0,53 20,77 22,73 20,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.394.08833.283.67328.327.11631.820.099
Nakit ve Nakit Benzerleri7.379.7344.369.7736.529.7347.915.641
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.669.36426.070.84718.335.12720.902.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar432.624431.689429.700409.991
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar842.893741.358845.7991.142.457
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.069.4731.670.0062.186.7561.449.310
(Ara Toplam)26.394.08833.283.67328.327.11631.820.099
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.392.59630.585.08930.332.84223.512.486
Ticari Alacaklar4.374.8542.429.9382.791.7032.599.276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.244.4475.674.7025.971.190808.913
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.085.22619.493.42318.850.14917.588.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.686.2292.932.6082.716.8122.514.013
Diğer Duran Varlıklar052.5781.1480
TOPLAM VARLIKLAR58.786.68463.868.76258.659.95855.332.585
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.918.92515.672.52212.104.99713.234.199
Finansal Borçlar6.329.8918.306.9017.314.1915.511.474
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar918.8592.056.2891.641.5661.354.396
Diğer Borçlar137.14884.63298.8951.401.258
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları152.588195.723239.909284.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.241.6062.614.746681.074628.285
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları479.845668.579547.096491.576
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.658.9881.745.6521.582.2663.563.116
(Ara Toplam)11.918.92515.672.52212.104.99713.234.199
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.196.5253.718.7904.039.097429.729
Finansal Borçlar2.848.4683.364.5953.701.1450
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları121.032157.342193.651229.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar227.025196.853144.301199.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.671.23444.477.45042.515.86441.668.657
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.671.23444.477.45042.515.86441.668.657
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.499.9691.499.9691.499.9691.049.382
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.698.48426.698.48426.698.48422.619.263
Dönem Net Kar/Zararı2.454.8913.393.3981.232.1404.529.808
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.250.623-1.382.914-1.183.242-798.309
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR58.786.68463.868.76258.659.95855.332.585
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.124.95121.533.0199.473.41033.619.668
Satışların Maliyeti (-)-8.138.512-5.500.617-3.458.927-5.482.898
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.986.43916.032.4026.014.48328.136.770
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.986.43916.032.4026.014.48328.136.770
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.646.013-7.150.690-3.138.194-18.698.958
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.292.155-2.144.198-1.087.478-3.574.404
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8.414.801-5.644.792-2.750.769-7.005.157
Diğer Faaliyet Gelirleri8.271.1603.993.0552.965.61415.713.180
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.986.428-1.442.638-525.059-10.395.441
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.918.2023.643.1391.478.5974.175.990
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.366.5301.092.722-961.958-1.141.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000174.526
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-188.106
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.918.2023.643.1391.478.5974.162.410
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler953.879607.449183.1752.490.437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.582.272-1.275.289-643.244-2.739.561
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-13.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.289.8092.975.2991.018.5283.913.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)165.082418.099213.612616.522
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)165.082418.099213.612616.522
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.454.8913.393.3981.232.1404.529.808
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.454.8913.393.3981.232.1404.529.808
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.454.8913.393.3981.232.1404.529.808
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.837.0992.589.2781.099.5683.730.391
Kıdem Tazminatı4.6227.0248.24828.940
Finansman Giderleri-1.582.272-1.275.289-643.244-2.739.561
Yurtiçi Satışlar20.319.65216.233.6905.445.23320.112.295
Yurtdışı Satışlar6.805.2995.299.3294.028.17714.310.259
Net Yabancı Para Pozisyonu17.555.66012.949.92824.815.49317.837.961
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.529.32712.796.19424.637.33817.660.043
Net YPP (Hedge Dahil)17.555.66012.949.92824.815.49317.837.961
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 16,5 A/D 30,7 5,2 5,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 16,53 6,25 6,09 -16,01 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi