SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.294 98.415 -1,14
VIOP 120.406 122.040 -1,34
USD/TRY 5,8444 5,7922 0,90
BIST BANKA 137.053 140.323 -2,33
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.489,64 1.490,58 -0,06
BRENT 58,62 59,42 -1,35

 Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,22 9,66 1,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 8,7 8,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,542,5
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr3,41,2

Cari Değerler

F/K 21,0
FD/FAVÖK 21,0
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 4,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 126,3 mnTL
Net Borç 7,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,75 0,34 -8,10 1,72
USD 5,73 1,56 -9,53 -6,90
Göreceli 0,04 0,97 -4,82 -5,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.283.67328.327.11631.820.09926.717.428
Nakit ve Nakit Benzerleri4.369.7736.529.7347.915.6414.804.088
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.070.84718.335.12720.902.70019.764.288
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar431.689429.700409.991482.397
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar741.358845.7991.142.457780.935
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.670.0062.186.7561.449.310885.720
(Ara Toplam)33.283.67328.327.11631.820.09926.717.428
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.585.08930.332.84223.512.48624.951.995
Ticari Alacaklar2.429.9382.791.7032.599.2763.817.874
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.674.7025.971.190808.913844.412
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.493.42318.850.14917.588.44417.482.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.932.6082.716.8122.514.0132.790.199
Diğer Duran Varlıklar52.5781.148016.783
TOPLAM VARLIKLAR63.868.76258.659.95855.332.58551.669.423
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.672.52212.104.99713.234.19910.617.829
Finansal Borçlar8.306.9017.314.1915.511.4746.160.615
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.056.2891.641.5661.354.396658.155
Diğer Borçlar84.63298.8951.401.258434.894
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları195.723239.909284.094246.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.614.746681.074628.2850
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları668.579547.096491.576404.368
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.745.6521.582.2663.563.1162.713.418
(Ara Toplam)15.672.52212.104.99713.234.19910.617.829
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.718.7904.039.097429.729725.256
Finansal Borçlar3.364.5953.701.14500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları157.342193.651229.961266.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar196.853144.301199.768458.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.477.45042.515.86441.668.65740.326.338
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.477.45042.515.86441.668.65740.326.338
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.499.9691.499.9691.049.3821.049.382
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.698.48426.698.48422.619.26322.619.263
Dönem Net Kar/Zararı3.393.3981.232.1404.529.8084.323.942
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.382.914-1.183.242-798.309-1.934.762
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR63.868.76258.659.95855.332.58551.669.423
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.533.0199.473.41033.619.66815.339.983
Satışların Maliyeti (-)-5.500.617-3.458.927-5.482.898-3.243.423
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.032.4026.014.48328.136.77012.096.560
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.032.4026.014.48328.136.77012.096.560
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.150.690-3.138.194-18.698.958-11.655.454
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.144.198-1.087.478-3.574.404-2.386.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.644.792-2.750.769-7.005.157-5.334.435
Diğer Faaliyet Gelirleri3.993.0552.965.61415.713.18013.648.716
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.442.638-525.059-10.395.441-2.616.234
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.643.1391.478.5974.175.9903.753.126
Net Faaliyet Kar/Zararı1.092.722-961.958-1.141.749-7.279.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00174.526203.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-188.106-18.788
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.643.1391.478.5974.162.4100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler607.449183.1752.490.4371.723.437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.275.289-643.244-2.739.561-2.224.618
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-13.580184.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.975.2991.018.5283.913.2863.436.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)418.099213.612616.522887.243
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)418.099213.612616.522887.243
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.393.3981.232.1404.529.8084.323.942
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.393.3981.232.1404.529.8084.323.942
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.393.3981.232.1404.529.8084.323.942
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.589.2781.099.5683.730.3912.590.342
Kıdem Tazminatı7.0248.24828.940126.040
Finansman Giderleri-1.275.289-643.244-2.739.561-2.224.618
Yurtiçi Satışlar16.233.6905.445.23320.112.2957.966.642
Yurtdışı Satışlar5.299.3294.028.17714.310.2598.085.227
Net Yabancı Para Pozisyonu12.949.92824.815.49318.235.34034.981.348
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.796.19424.637.33818.057.42233.318.414
Net YPP (Hedge Dahil)12.949.92824.815.49318.235.33934.981.348
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 8,9 21,0 21,0 3,1 2,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 8,85 4,26 4,34 8,70 0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi