SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7899 5,7861 0,07
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,10 1.360,41 1,45
BRENT 62,45 61,82 1,02

 Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,52 8,44 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 6,2 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42,541,7
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr1,24,5

Cari Değerler

F/K 15,6
FD/FAVÖK 25,6
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 5,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 118,0 mnTL
Net Borç 4,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,49 1,85 4,03 -4,94
USD 0,32 0,98 7,40 -14,19
Göreceli 0,46 0,08 -4,22 -7,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.327.11631.820.09926.717.42829.908.377
Nakit ve Nakit Benzerleri6.529.7347.915.6414.804.0883.268.974
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.335.12720.902.70019.764.28824.744.238
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar429.700409.991482.397347.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar845.7991.142.457780.935745.907
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.186.7561.449.310885.720802.114
(Ara Toplam)28.327.11631.820.09926.717.42829.908.377
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.332.84223.512.48624.951.99518.946.137
Ticari Alacaklar2.791.7032.599.2763.817.874766.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.84000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.971.190808.913844.412660.930
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.850.14917.588.44417.482.72715.414.311
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.716.8122.514.0132.790.1992.101.123
Diğer Duran Varlıklar1.148016.7833.400
TOPLAM VARLIKLAR58.659.95855.332.58551.669.42348.854.514
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.104.99713.234.19910.617.8298.767.641
Finansal Borçlar7.314.1915.511.4746.160.6154.623.408
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.641.5661.354.396658.155980.498
Diğer Borçlar98.8951.401.258434.894141.505
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları239.909284.094246.379246.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)681.074628.28500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları547.096491.576404.368472.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.582.2663.563.1162.713.4182.303.636
(Ara Toplam)12.104.99713.234.19910.617.8298.767.641
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.039.097429.729725.256812.403
Finansal Borçlar3.701.145000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları193.651229.961266.270327.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar144.301199.768458.986484.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar42.515.86441.668.65740.326.33839.274.470
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.515.86441.668.65740.326.33839.274.470
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000-441.913
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.499.9691.049.3821.049.3821.049.382
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.698.48422.619.26322.619.26322.619.263
Dönem Net Kar/Zararı1.232.1404.529.8084.323.9421.901.939
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.183.242-798.309-1.934.762-122.714
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR58.659.95855.332.58551.669.42348.854.514
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.473.41033.619.66815.339.98311.990.763
Satışların Maliyeti (-)-3.458.927-5.482.898-3.243.423-1.977.730
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.014.48328.136.77012.096.56010.013.033
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.014.48328.136.77012.096.56010.013.033
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.138.194-18.698.958-11.655.454-6.978.402
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.087.478-3.574.404-2.386.027-1.586.844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.750.769-7.005.157-5.334.435-3.215.465
Diğer Faaliyet Gelirleri2.965.61415.713.18013.648.7164.510.410
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-525.059-10.395.441-2.616.234-1.449.213
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.478.5974.175.9903.753.1261.293.519
Net Faaliyet Kar/Zararı-961.958-1.141.749-7.279.356-1.767.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0174.526203.542249.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-188.106-18.788-18.757
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.478.5974.162.41000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler183.1752.490.4371.723.437657.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-643.244-2.739.561-2.224.618-459.783
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-13.580184.754230.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.018.5283.913.2863.436.6991.721.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)213.612616.522887.243180.101
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)213.612616.522887.243180.101
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.232.1404.529.8084.323.9421.901.939
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.232.1404.529.8084.323.9421.901.939
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.232.1404.529.8084.323.9421.901.939
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.099.5683.730.3912.590.3421.687.594
Kıdem Tazminatı8.24828.940126.04065.868
Finansman Giderleri-643.244-2.739.561-2.224.618-459.783
Yurtiçi Satışlar5.445.23320.112.2957.966.6425.615.867
Yurtdışı Satışlar4.028.17714.310.2598.085.2276.630.792
Net Yabancı Para Pozisyonu24.815.49318.235.34034.981.34825.832.995
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu24.637.33818.057.42233.318.41425.675.769
Net YPP (Hedge Dahil)24.815.49318.235.33934.981.34825.832.995
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 8,3 15,6 25,6 3,1 2,8 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 8,27 5,32 5,33 1,60 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi