SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.142 -0,20
VIOP 119.736 120.016 -0,23
USD/TRY 5,8950 5,8727 0,38
BIST BANKA 127.484 128.625 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,76 1.275,92 0,14
BRENT 75,19 74,55 0,86

 KRONT Hisse Senedi | Kron Telekomünikasyon

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,78 10,9 3,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,5 12,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,740,3
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr4,54,3

Cari Değerler

F/K 25,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 5,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,5
Piyasa Değeri 113,3 mnTL
Net Borç -2,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,75 -1,85 -5,92 -8,74
USD -1,25 -3,86 -9,29 -17,75
Göreceli -0,95 0,26 -2,80 -13,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.820.09926.717.42829.908.37725.111.547
Nakit ve Nakit Benzerleri7.915.6414.804.0883.268.9743.226.997
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.902.70019.764.28824.744.23819.533.340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar409.991482.397347.144302.768
Stoklar1.142.457780.935745.9071.099.606
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.449.310885.720802.114948.836
(Ara Toplam)31.820.09926.717.42829.908.37725.111.547
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.512.48624.951.99518.946.13716.234.300
Ticari Alacaklar2.599.2763.817.874766.3730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1.840000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar808.913844.412660.930604.738
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.588.44417.482.72715.414.31113.926.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.514.0132.790.1992.101.1231.688.847
Diğer Duran Varlıklar016.7833.40014.107
TOPLAM VARLIKLAR55.332.58551.669.42348.854.51441.345.847
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.234.19910.617.8298.767.6414.117.645
Finansal Borçlar5.511.4746.160.6154.623.40822.015
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.354.396658.155980.498871.272
Diğer Borçlar1.401.258434.894141.505106.520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları284.094246.379246.379226.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları491.576404.368472.2151.756.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.191.4012.713.4182.303.6361.135.247
(Ara Toplam)13.234.19910.617.8298.767.6414.117.645
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler429.729725.256812.403834.790
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları229.961266.270327.865342.864
Uzun vadeli karşılıklar199.768458.986484.538491.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.668.65740.326.33839.274.47036.393.412
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.668.65740.326.33839.274.47036.393.412
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-767.7830-441.9130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.049.3821.049.3821.049.3821.049.382
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.619.26322.619.26322.619.26323.133.753
Dönem Net Kar/Zararı4.529.8084.323.9421.901.939-1.820.053
Diğer Özsermaye Kalemleri-30.526-1.934.762-122.714-238.183
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR55.332.58551.669.42348.854.51441.345.847
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.619.66815.339.98311.990.7633.900.135
Satışların Maliyeti (-)-5.482.898-3.243.423-1.977.730-1.168.691
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.136.77012.096.56010.013.0332.731.444
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.136.77012.096.56010.013.0332.731.444
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-18.698.958-11.655.454-6.978.402-3.080.421
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.574.404-2.386.027-1.586.844-921.457
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.005.157-5.334.435-3.215.465-1.834.007
Diğer Faaliyet Gelirleri15.713.18013.648.7164.510.4101.234.311
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.395.441-2.616.234-1.449.213-121.740
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.175.9903.753.1261.293.519-1.991.870
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.141.749-7.279.356-1.767.678-3.104.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler174.526203.542249.195156.334
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-188.106-18.788-18.757-87.454
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.490.4371.723.437657.664244.838
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.739.561-2.224.618-459.783-32.579
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-13.580184.754230.43868.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.913.2863.436.6991.721.838-1.710.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)616.522887.243180.101-109.322
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)616.522887.243180.101-109.322
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.529.8084.323.9421.901.939-1.820.053
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.529.8084.323.9421.901.939-1.820.053
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.529.8084.323.9421.901.939-1.820.053
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.730.3912.590.3421.687.5941.052.933
Kıdem Tazminatı28.940126.04065.86824.599
Finansman Giderleri-2.739.561-2.224.618-459.783-32.579
Yurtiçi Satışlar20.112.2957.966.6425.615.8672.556.960
Yurtdışı Satışlar14.310.2598.085.2276.630.7921.388.759
Net Yabancı Para Pozisyonu18.235.34034.981.34825.832.99521.963.582
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.057.42233.318.41425.675.76921.810.826
Net YPP (Hedge Dahil)18.235.33934.981.34825.832.99522.356.053
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 7,9 25,0 A/D 3,3 2,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 7,94 5,08 5,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi