SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,68 30,26 13,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 127,1 125,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,851,7
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr1,111,1

Cari Değerler

F/K 37,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,9
FD/Satışlar 7,5
Yabancı Oranı (%) 5,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 1,5
Piyasa Değeri 410,1 mnTL
Net Borç 6,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,89 13,51 7,24 125,94
USD 5,05 13,51 6,30 96,25
Göreceli 5,94 12,45 0,15 123,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.753.88042.666.42726.394.08833.283.673
Nakit ve Nakit Benzerleri14.968.0916.013.7007.379.7344.369.773
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.962.41433.646.80515.669.36426.070.847
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar503.607460.921432.624431.689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar789.591573.807842.893741.358
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.530.1771.971.1942.069.4731.670.006
(Ara Toplam)46.753.88042.666.42726.394.08833.283.673
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.463.08234.321.46332.392.59630.585.089
Ticari Alacaklar3.907.1493.388.8694.374.8542.429.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.232.2305.171.6455.244.4475.674.702
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.818.82721.924.63420.085.22619.493.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.503.0363.834.4752.686.2292.932.608
Diğer Duran Varlıklar00052.578
TOPLAM VARLIKLAR83.216.96276.987.89058.786.68463.868.762
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.373.79822.245.46211.918.92515.672.522
Finansal Borçlar18.946.2758.198.3846.329.8918.306.901
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.191.1833.870.589918.8592.056.289
Diğer Borçlar679.7072.283.402137.14884.632
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları145.238145.238152.588195.723
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.994.2561.256.9702.241.6062.614.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü205.872000
Borç Karşılıkları632.065486.694479.845668.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.579.2026.004.1851.658.9881.745.652
(Ara Toplam)28.373.79822.245.46211.918.92515.672.522
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.009.2663.064.3533.196.5253.718.790
Finansal Borçlar2.489.6202.600.1342.848.4683.364.595
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları193.671229.980121.032157.342
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)65.982000
Uzun vadeli karşılıklar259.993234.239227.025196.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.833.89851.678.07543.671.23444.477.450
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.833.89851.678.07543.671.23444.477.450
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.106.9692.106.9691.499.9691.499.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları37.208.66726.091.48426.698.48426.698.484
Dönem Net Kar/Zararı1.069.93011.117.1822.454.8913.393.398
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.820.181-1.906.073-1.250.623-1.382.914
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR83.216.96276.987.89058.786.68463.868.762
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.346.80755.862.66727.124.95121.533.019
Satışların Maliyeti (-)-1.826.231-12.303.299-8.138.512-5.500.617
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.520.57643.559.36818.986.43916.032.402
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.520.57643.559.36818.986.43916.032.402
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.990.062-19.625.788-10.646.013-7.150.690
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.415.000-4.992.666-3.292.155-2.144.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.304.142-12.214.534-8.414.801-5.644.792
Diğer Faaliyet Gelirleri8.915.3897.895.2548.271.1603.993.055
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.897.268-4.024.492-1.986.428-1.442.638
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.829.49310.597.1422.918.2023.643.139
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.188.6286.726.380-3.366.5301.092.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.829.49310.597.1422.918.2023.643.139
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler473.1901.369.655953.879607.449
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.695.123-2.169.758-1.582.272-1.275.289
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.607.5609.797.0392.289.8092.975.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-537.6301.320.143165.082418.099
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-205.872000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-331.7581.320.143165.082418.099
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.069.93011.117.1822.454.8913.393.398
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.93011.117.1822.454.8913.393.398
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.069.93011.117.1822.454.8913.393.398
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.712.3835.196.3373.837.0992.589.278
Kıdem Tazminatı21.84942.8124.6227.024
Finansman Giderleri-1.695.123-2.169.758-1.582.272-1.275.289
Yurtiçi Satışlar8.056.38735.798.32420.319.65216.233.690
Yurtdışı Satışlar1.290.42020.302.3436.805.2995.299.329
Net Yabancı Para Pozisyonu33.824.70929.165.73017.555.66012.949.928
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu33.824.70929.016.00417.529.32712.796.194
Net YPP (Hedge Dahil)33.824.70929.165.73017.555.66012.949.928

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 28,7 37,4 A/D 7,5 7,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 28,74 4,60 5,85 125,14 1,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi