SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Kron Telekomünikasyon Hisse Senedi | KRONT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,51 22,78 11,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 103,5 102,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,743,7
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr11,12,5

Cari Değerler

F/K 20,1
FD/FAVÖK 19,1
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 4,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 0,8
Piyasa Değeri 223,4 mnTL
Net Borç 4,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,10 20,74 -23,01 23,11
USD -7,81 21,68 -26,83 13,57
Göreceli -4,55 17,55 -0,09 59,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.666.42726.394.08833.283.67328.327.116
Nakit ve Nakit Benzerleri6.013.7007.379.7344.369.7736.529.734
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.646.80515.669.36426.070.84718.335.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar460.921432.624431.689429.700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar573.807842.893741.358845.799
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.971.1942.069.4731.670.0062.186.756
(Ara Toplam)42.666.42726.394.08833.283.67328.327.116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.321.46332.392.59630.585.08930.332.842
Ticari Alacaklar3.388.8694.374.8542.429.9382.791.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.8401.8401.8401.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.171.6455.244.4475.674.7025.971.190
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.924.63420.085.22619.493.42318.850.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.834.4752.686.2292.932.6082.716.812
Diğer Duran Varlıklar0052.5781.148
TOPLAM VARLIKLAR76.987.89058.786.68463.868.76258.659.958
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.245.46211.918.92515.672.52212.104.997
Finansal Borçlar8.198.3846.329.8918.306.9017.314.191
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.870.589918.8592.056.2891.641.566
Diğer Borçlar2.283.402137.14884.63298.895
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları145.238152.588195.723239.909
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.256.9702.241.6062.614.746681.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları486.694479.845668.579547.096
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.004.1851.658.9881.745.6521.582.266
(Ara Toplam)22.245.46211.918.92515.672.52212.104.997
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.064.3533.196.5253.718.7904.039.097
Finansal Borçlar2.600.1342.848.4683.364.5953.701.145
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları229.980121.032157.342193.651
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar234.239227.025196.853144.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.678.07543.671.23444.477.45042.515.864
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.678.07543.671.23444.477.45042.515.864
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.106.9691.499.9691.499.9691.499.969
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.091.48426.698.48426.698.48426.698.484
Dönem Net Kar/Zararı11.117.1822.454.8913.393.3981.232.140
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.906.073-1.250.623-1.382.914-1.183.242
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.987.89058.786.68463.868.76258.659.958
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri55.862.66727.124.95121.533.0199.473.410
Satışların Maliyeti (-)-12.303.299-8.138.512-5.500.617-3.458.927
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)43.559.36818.986.43916.032.4026.014.483
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)43.559.36818.986.43916.032.4026.014.483
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.625.788-10.646.013-7.150.690-3.138.194
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.992.666-3.292.155-2.144.198-1.087.478
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-12.214.534-8.414.801-5.644.792-2.750.769
Diğer Faaliyet Gelirleri7.895.2548.271.1603.993.0552.965.614
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.024.492-1.986.428-1.442.638-525.059
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.597.1422.918.2023.643.1391.478.597
Net Faaliyet Kar/Zararı6.726.380-3.366.5301.092.722-961.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.597.1422.918.2023.643.1391.478.597
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.369.655953.879607.449183.175
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.169.758-1.582.272-1.275.289-643.244
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.797.0392.289.8092.975.2991.018.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.320.143165.082418.099213.612
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.320.143165.082418.099213.612
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.117.1822.454.8913.393.3981.232.140
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.117.1822.454.8913.393.3981.232.140
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.117.1822.454.8913.393.3981.232.140
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.196.3373.837.0992.589.2781.099.568
Kıdem Tazminatı42.8124.6227.0248.248
Finansman Giderleri-2.169.758-1.582.272-1.275.289-643.244
Yurtiçi Satışlar35.798.32420.319.65216.233.6905.445.233
Yurtdışı Satışlar20.302.3436.805.2995.299.3294.028.177
Net Yabancı Para Pozisyonu29.165.73017.555.66012.949.92824.815.493
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.016.00417.529.32712.796.19424.637.338
Net YPP (Hedge Dahil)29.165.73017.555.66012.949.92824.815.493

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 15,7 20,1 19,1 4,1 4,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 15,66 5,00 4,98 -2,00 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi