SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 KRONT Hisse Senedi | Kron Telekomünikasyon

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,05 10,42 2,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 12,5 12,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kron Telekomünikasyon
Kuruluş 03.03.2005
Faal Alanı Telekom
Telefon (0212)2865122
Faks (0212)2865343
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Teknokent, No: B401, 34469, Maslak/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,339,3
Ödenmiş Sermaye14,314,3
Net Kâr4,31,9

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%) 6,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,5
Piyasa Değeri 148,7 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,87 15,78 18,41 19,77
USD 0,68 14,47 17,08 18,87
Göreceli 0,20 15,25 16,82 5,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,11 2.368.091 19
KRONT05.05.20171,250,166016,6014,112.368.09119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.717.42829.908.37725.111.54732.789.365
Nakit ve Nakit Benzerleri4.804.0883.268.9743.226.9972.610.748
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.764.28824.744.23819.533.34028.654.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar482.397347.144302.768181.401
Stoklar780.935745.9071.099.606585.570
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar885.720802.114948.836757.423
(Ara Toplam)26.717.42829.908.37725.111.54732.789.365
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.951.99518.946.13716.234.30015.602.416
Ticari Alacaklar3.817.874766.37300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar844.412660.930604.738465.348
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.482.72715.414.31113.926.60813.358.161
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.790.1992.101.1231.688.8471.773.133
Diğer Duran Varlıklar16.7833.40014.1075.774
TOPLAM VARLIKLAR51.669.42348.854.51441.345.84748.391.781
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.617.8298.767.6414.117.6459.072.256
Finansal Borçlar6.160.6154.623.40822.0152.067.217
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar658.155980.498871.272536.609
Diğer Borçlar434.894141.505106.5201.522.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları246.379246.379226.410226.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları404.368472.2151.756.1813.763.529
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.713.4182.303.6361.135.247956.238
(Ara Toplam)10.617.8298.767.6414.117.6459.072.256
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler725.256812.403834.790888.245
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları266.270327.865342.864399.467
Uzun vadeli karşılıklar458.986484.538491.926488.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.326.33839.274.47036.393.41238.431.280
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.326.33839.274.47036.393.41238.431.280
Ödenmiş Sermaye14.268.51314.268.51314.268.51314.268.513
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0-441.91300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.049.3821.049.3821.049.3821.049.382
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.619.26322.619.26323.133.75314.903.289
Dönem Net Kar/Zararı4.323.9421.901.939-1.820.0538.230.464
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.934.762-122.714-238.183-20.368
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR51.669.42348.854.51441.345.84748.391.781
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.339.98311.990.7633.900.13527.435.039
Satışların Maliyeti (-)-3.243.423-1.977.730-1.168.691-5.273.637
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.096.56010.013.0332.731.44422.161.402
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.096.56010.013.0332.731.44422.161.402
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.655.454-6.978.402-3.080.421-5.027.799
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.386.027-1.586.844-921.457-3.235.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.334.435-3.215.465-1.834.007-6.770.972
Diğer Faaliyet Gelirleri13.648.7164.510.4101.234.3113.179.581
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.616.234-1.449.213-121.740-2.082.738
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.753.1261.293.519-1.991.8708.223.777
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.279.356-1.767.678-3.104.4417.126.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler203.542249.195156.334170.665
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-18.788-18.757-87.454-279.312
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.723.437657.664244.838470.686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.224.618-459.783-32.579-843.622
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler184.754230.43868.880-108.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.436.6991.721.838-1.710.7317.742.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)887.243180.101-109.322488.270
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-3.349
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)887.243180.101-109.322491.619
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.323.9421.901.939-1.820.0538.230.464
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.9421.901.939-1.820.0538.230.464
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.323.9421.901.939-1.820.0538.230.464
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.590.3421.687.5941.052.9332.539.553
Kıdem Tazminatı126.04065.86824.59917.484
Finansman Giderleri-2.224.618-459.783-32.579-843.622
Yurtiçi Satışlar7.966.6425.615.8672.556.96024.621.929
Yurtdışı Satışlar8.085.2276.630.7921.388.7593.089.110
Net Yabancı Para Pozisyonu34.981.34825.832.99521.963.58222.800.281
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu33.318.41425.675.76921.810.82622.668.313
Net YPP (Hedge Dahil)34.981.34825.832.99522.356.05322.800.281
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRONT 10,4 13,5 A/D 5,0 3,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRONT 10,42 6,71 6,48 -23,46 -0,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi