SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4 2,4 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 13,4 13,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar114,8113,1
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr14,412,7

Cari Değerler

F/K 10,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 25,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 155,8 mnTL
Net Borç -24,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,43 0,85 17,41 -1,26
USD 0,60 1,02 17,41 0,08
Göreceli 0,04 -1,48 7,36 -6,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar100.818.76897.954.12090.385.07695.927.248
Nakit ve Nakit Benzerleri3.343.8632.010.501271.9261.284.917
Finansal Yatırımlar21.123.35017.693.12315.906.85117.345.440
Ticari Alacaklar906.5281.506.464517.230528.949
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar160.750160.749160.749161.019
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar73.432.90673.911.95571.698.20674.614.235
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.851.3712.671.3281.830.1141.992.688
(Ara Toplam)100.818.76897.954.12090.385.07695.927.248
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar21.695.25722.247.44212.245.07112.249.767
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.206.43013.206.4304.366.4304.366.430
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.01720.24428.82333.237
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar01708181.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.471.8109.020.5987.849.0007.849.000
TOPLAM VARLIKLAR122.514.025120.201.562102.630.147108.177.015
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.865.0276.176.7072.160.0597.603.102
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.00556.335142.761195.103
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.566.2885.850.5491.569.7497.245.845
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları184.323184.323350.55591.012
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.41185.50096.99471.142
(Ara Toplam)6.865.0276.176.7072.160.0597.603.102
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler811.391924.971170.112126.416
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar151.0582.02500
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)474.562770.58400
Uzun vadeli karşılıklar185.771152.362170.112126.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar114.837.607113.099.884100.299.976100.447.497
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.837.607113.099.884100.299.976100.447.497
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.4071.700.40700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9164.006.9164.006.9164.006.916
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.435.99226.435.99226.435.99221.778.940
Dönem Net Kar/Zararı14.391.05812.653.335-147.5214.657.052
Diğer Özsermaye Kalemleri2.303.2342.303.2344.004.5894.004.589
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR122.514.025120.201.562102.630.147108.177.015
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.532.0597.293.5691.583.82818.262.677
Satışların Maliyeti (-)-1.904.818-1.411.516-665.089-7.802.959
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.627.2415.882.053918.73910.459.718
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.627.2415.882.053918.73910.459.718
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.687.440-2.347.407-1.093.276-4.452.429
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.786.130-1.852.530-1.144.330-3.795.882
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.811.7081.807.108278.317337.045
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.234000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.963.1453.489.224-1.040.5502.548.452
Net Faaliyet Kar/Zararı2.153.6711.682.116-1.318.8672.211.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.427.9139.164.1118.119.6012.108.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.391.05812.653.3357.079.0514.657.052
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.427.9139.164.1118.119.6012.108.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.391.05812.653.3357.079.0514.657.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.391.05812.653.3357.079.0514.657.052
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.391.05812.653.3357.079.0514.657.052
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.391.05812.653.3357.079.0514.657.052
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri17.32013.92335.80735.807
Kıdem Tazminatı48.92515.516282.33118.287
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 2,4 10,0 A/D A/D 1,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 2,36 25,46 25,64 18,17 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi