SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6342 3,6303 0,11
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,77 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 KRGYO | Korfez GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 1,85 0,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 7 7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar78.855.26379.198.797
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.000
Net Kâr30.203.28930.546.824

Cari Oranlar

F/K 4,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,56 14,01 64,22 4,97
USD 0,83 18,67 32,90 14,77
Göreceli -0,97 6,61 35,78 19,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar113.294.065104.385.00189.962.855103.238.002
Nakit ve Nakit Benzerleri32.771.28030.404.04042.534.14628.890.962
Finansal Yatırımlar5.259.0785.122.87707.371.229
Ticari Alacaklar7.766.57214.928.43600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar61.592.24048.429.49439.802.21561.941.136
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.904.8955.500.1547.626.4945.034.675
(Ara Toplam)113.294.065104.385.00189.962.855103.238.002
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.61089.51329.202.40569.228
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar43.31348.01152.71048.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.23833.89317.17320.394
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar597.60900
TOPLAM VARLIKLAR113.376.675104.474.514119.165.260103.307.230
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.424.37325.197.17560.073.33054.514.313
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar995.500990.178501.8771.205.017
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları00100.3790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.428.87324.206.99759.471.07453.309.296
(Ara Toplam)34.424.37325.197.17560.073.33054.514.313
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler97.03978.54211.097.659142.583
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları00128.0040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.97.03978.5420142.583
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0010.969.6550
Özkaynaklar78.855.26379.198.79747.994.27148.650.334
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.855.26379.198.79747.994.27148.650.334
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.4071.700.40701.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-21.365.931-21.365.931-21.365.931-20.603.535
Dönem Net Kar/Zararı30.203.28930.546.824-657.702-762.396
Diğer Özsermaye Kalemleri2.317.4982.317.4974.017.9042.315.858
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR113.376.675104.474.514119.165.260103.307.230
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri78.519.83878.519.83800
Satışların Maliyeti (-)-47.324.046-47.324.04600
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.195.79231.195.79200
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.195.79231.195.79200
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.465.067-2.288.226-1.319.925-3.244.836
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.096.4831.400.558547.1502.470.099
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-93000-879.754
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.826.27830.308.124-772.775-1.654.491
Net Faaliyet Kar/Zararı27.730.72528.907.566-1.319.925-3.244.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler377.011238.700115.073892.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.203.28930.546.824-657.702-762.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.203.28930.546.824-657.702-762.396
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.203.28930.546.824-657.702-762.396
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00015
Ana Ortaklık Payları30.203.28930.546.824-657.702-762.396
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri36.81221.9598.88933.984
Kıdem Tazminatı0-7.51748.18331.923
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 1,8 4,0 A/D A/D 1,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KRGYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.