SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,3 3,49 2,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 19,4 19,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar113,8114,8
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr13,414,4

Cari Değerler

F/K 8,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 13,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 106,9 mnTL
Net Borç -27,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,52 15,71 -38,40 -32,22
USD 4,85 16,61 -41,46 -37,47
Göreceli 8,56 12,66 -20,06 -12,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.714.485100.818.76897.954.12090.385.076
Nakit ve Nakit Benzerleri7.753.6843.343.8632.010.501271.926
Finansal Yatırımlar19.935.79821.123.35017.693.12315.906.851
Ticari Alacaklar513.808906.5281.506.464517.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0160.750160.749160.749
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar73.479.67373.432.90673.911.95571.698.206
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.031.5221.851.3712.671.3281.830.114
(Ara Toplam)102.714.485100.818.76897.954.12090.385.076
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.770.22021.695.25722.247.44212.245.071
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.500.00013.206.43013.206.4304.366.430
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.06017.01720.24428.823
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00170818
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.261.1608.471.8109.020.5987.849.000
TOPLAM VARLIKLAR123.484.705122.514.025120.201.562102.630.147
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.263.5506.865.0276.176.7072.160.059
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar42.39126.00556.335142.761
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.012.6396.566.2885.850.5491.569.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları114.255184.323184.323350.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler94.26588.41185.50096.994
(Ara Toplam)7.263.5506.865.0276.176.7072.160.059
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.378.708811.391924.971170.112
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar158.883151.0582.0250
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.885.840474.562770.5840
Uzun vadeli karşılıklar333.985185.771152.362170.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar113.842.447114.837.607113.099.884100.299.976
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.842.447114.837.607113.099.884100.299.976
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.4071.700.4071.700.4070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9164.006.9164.006.9164.006.916
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.435.99226.435.99226.435.99226.435.992
Dönem Net Kar/Zararı13.420.57214.391.05812.653.335-147.521
Diğer Özsermaye Kalemleri2.278.5602.303.2342.303.2344.004.589
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR123.484.705122.514.025120.201.562102.630.147
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.552.58110.532.0597.293.5691.583.828
Satışların Maliyeti (-)-2.003.987-1.904.818-1.411.516-665.089
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.548.5948.627.2415.882.053918.739
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.548.5948.627.2415.882.053918.739
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.878.792-3.687.440-2.347.407-1.093.276
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.745.562-2.786.130-1.852.530-1.144.330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.913.2921.811.7081.807.108278.317
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.590-2.23400
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.831.9423.963.1453.489.224-1.040.550
Net Faaliyet Kar/Zararı924.2402.153.6711.682.116-1.318.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.005.06010.427.9139.164.1118.119.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.416.430000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.420.57214.391.05812.653.3357.079.051
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.588.63010.427.9139.164.1118.119.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.420.57214.391.05812.653.3357.079.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.420.57214.391.05812.653.3357.079.051
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.420.57214.391.05812.653.3357.079.051
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.420.57214.391.05812.653.3357.079.051
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri25.27717.32013.92335.807
Kıdem Tazminatı104.17648.92515.516282.331
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 1,6 8,0 A/D A/D 0,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 1,62 13,82 13,82 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi