SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,92 3,8 1,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 182,4 181,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar113,9113,8
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr0,113,4

Cari Değerler

F/K 16,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 0,9
Piyasa Değeri 231,0 mnTL
Net Borç -25,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,29 14,01 11,46 46,44
USD 0,44 14,01 10,49 27,20
Göreceli 1,29 12,95 4,09 44,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar104.006.356102.714.485100.818.76897.954.120
Nakit ve Nakit Benzerleri6.467.1147.753.6843.343.8632.010.501
Finansal Yatırımlar19.474.76219.935.79821.123.35017.693.123
Ticari Alacaklar915.212513.808906.5281.506.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00160.750160.749
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar72.530.03673.479.67373.432.90673.911.955
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.619.2321.031.5221.851.3712.671.328
(Ara Toplam)104.006.356102.714.485100.818.76897.954.120
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.649.96420.770.22021.695.25722.247.442
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.500.00012.500.00013.206.43013.206.430
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.3659.06017.01720.244
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000170
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.141.5998.261.1608.471.8109.020.598
TOPLAM VARLIKLAR124.656.320123.484.705122.514.025120.201.562
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.962.2117.263.5506.865.0276.176.707
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar58.67942.39126.00556.335
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.670.8737.012.6396.566.2885.850.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları118.236114.255184.323184.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler114.42394.26588.41185.500
(Ara Toplam)8.962.2117.263.5506.865.0276.176.707
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.828.5962.378.708811.391924.971
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar227.532158.883151.0582.025
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.268.9251.885.840474.562770.584
Uzun vadeli karşılıklar332.139333.985185.771152.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar113.865.513113.842.447114.837.607113.099.884
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.865.513113.842.447114.837.607113.099.884
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.4071.700.4071.700.4071.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9164.006.9164.006.9164.006.916
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları39.856.56426.435.99226.435.99226.435.992
Dönem Net Kar/Zararı71.51613.420.57214.391.05812.653.335
Diğer Özsermaye Kalemleri2.230.1102.278.5602.303.2342.303.234
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR124.656.320123.484.705122.514.025120.201.562
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.895.04811.552.58110.532.0597.293.569
Satışların Maliyeti (-)-1.048.390-2.003.987-1.904.818-1.411.516
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.846.6589.548.5948.627.2415.882.053
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.846.6589.548.5948.627.2415.882.053
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.297.705-4.878.792-3.687.440-2.347.407
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.210.793-3.745.562-2.786.130-1.852.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri118.6691.913.2921.811.7081.807.108
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.372-5.590-2.2340
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-560.5432.831.9423.963.1453.489.224
Net Faaliyet Kar/Zararı-661.840924.2402.153.6711.682.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler632.05912.005.06010.427.9139.164.111
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.416.43000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı71.51613.420.57214.391.05812.653.335
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler632.05910.588.63010.427.9139.164.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.51613.420.57214.391.05812.653.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI71.51613.420.57214.391.05812.653.335
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)71.51613.420.57214.391.05812.653.335
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları71.51613.420.57214.391.05812.653.335
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri5.35525.27717.32013.923
Kıdem Tazminatı25.865104.17648.92515.516
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 3,5 16,9 A/D A/D 2,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 3,50 4,81 4,81 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi