SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.615 98.415 -0,81
VIOP 120.837 122.040 -0,99
USD/TRY 5,8243 5,7922 0,55
BIST BANKA 137.600 140.323 -1,94
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.493,89 1.490,58 0,22
BRENT 58,70 59,42 -1,21

 Korfez GYO Hisse Senedi | KRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,29 1,65 0,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 6,2 5,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar113,1100,3
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr12,77,1

Cari Değerler

F/K 5,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 92,4 mnTL
Net Borç -19,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,70 0,00 -6,67 14,75
USD 5,68 1,21 -8,12 5,02
Göreceli -0,01 0,62 -3,34 6,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.954.12090.385.07695.927.248102.881.631
Nakit ve Nakit Benzerleri2.010.501271.9261.284.9171.238.984
Finansal Yatırımlar17.693.12315.906.85117.345.44011.069.022
Ticari Alacaklar1.506.464517.230528.9496.765.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar160.749160.749161.019163.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar73.911.95571.698.20674.614.23580.909.375
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.671.3281.830.1141.992.6882.735.073
(Ara Toplam)97.954.12090.385.07695.927.248102.881.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.247.44212.245.07112.249.7678.096.669
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.206.4304.366.4304.366.4300
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar20.24428.82333.23738.444
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1708181.1004.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar9.020.5987.849.0007.849.0008.053.380
TOPLAM VARLIKLAR120.201.562102.630.147108.177.015110.978.300
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.176.7072.160.0597.603.10211.520.590
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar56.335142.761195.103754.032
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.850.5491.569.7497.245.8450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları184.323350.55591.012103.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.50096.99471.14210.663.092
(Ara Toplam)6.176.7072.160.0597.603.10211.520.590
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler924.971170.112126.416122.518
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.025000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)770.584000
Uzun vadeli karşılıklar152.362170.112126.416122.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar113.099.884100.299.976100.447.49799.335.192
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.099.884100.299.976100.447.49799.335.192
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.700.407000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9164.006.9164.006.9164.006.915
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.435.99226.435.99221.778.94021.778.941
Dönem Net Kar/Zararı12.653.335-147.5214.657.0523.540.067
Diğer Özsermaye Kalemleri2.303.2344.004.5894.004.5894.009.269
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR120.201.562102.630.147108.177.015110.978.300
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.293.5691.583.82818.262.67713.232.152
Satışların Maliyeti (-)-1.411.516-665.089-7.802.959-8.252.852
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.882.053918.73910.459.7184.979.300
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.882.053918.73910.459.7184.979.300
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.347.407-1.093.276-4.452.429-2.962.046
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.852.530-1.144.330-3.795.882-3.025.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.807.108278.317337.0453.533.257
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.489.224-1.040.5502.548.4522.524.925
Net Faaliyet Kar/Zararı1.682.116-1.318.8672.211.407-1.008.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.164.1118.119.6012.108.6001.015.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.653.3357.079.0514.657.0520
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.164.1118.119.6012.108.6001.015.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.653.3357.079.0514.657.0523.540.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.653.3357.079.0514.657.0523.540.067
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.653.3357.079.0514.657.0523.540.067
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.653.3357.079.0514.657.0523.540.067
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri13.92335.80735.80726.855
Kıdem Tazminatı15.516282.33118.28730.214
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 1,4 5,7 A/D A/D 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRGYO 1,40 0,79 0,63 -16,56 -0,36
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi