SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.785 96.142 -0,37
VIOP 119.500 120.016 -0,43
USD/TRY 5,8978 5,8727 0,43
BIST BANKS 127.093 128.625 -1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,69 1.275,92 0,14
BRENT 75,31 74,55 1,02

 KRGYO Hisse Senedi | Korfez GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 1,42 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,2 3,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar100,499,3
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr4,73,5

Cari Değerler

F/K 17,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 80,5 mnTL
Net Borç -18,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,83 -3,17 -3,17 0,00
USD 0,32 -5,15 -6,63 -9,88
Göreceli 0,63 -1,09 0,04 -5,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar95.927.248102.881.63196.799.026110.729.575
Nakit ve Nakit Benzerleri1.284.9171.238.984281.625693.871
Finansal Yatırımlar17.345.44011.069.0228.198.7787.823.287
Ticari Alacaklar528.9496.765.368861.7071.550.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar161.019163.809127127
Stoklar74.614.23580.909.37582.092.38888.014.598
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.992.6882.735.0735.364.40112.647.666
(Ara Toplam)95.927.248102.881.63196.799.026110.729.575
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.249.7678.096.6699.862.02254.508
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.366.430000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar33.23738.44443.65142.174
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.1004.8458.58912.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.849.0008.053.3809.809.7820
TOPLAM VARLIKLAR108.177.015110.978.300106.661.048110.784.083
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.603.10211.520.5909.683.45413.556.365
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar195.103754.032539.9161.549.471
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları91.012103.466136.986149.569
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.316.98710.663.0929.006.55211.857.325
(Ara Toplam)7.603.10211.520.5909.683.45413.556.365
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler126.416122.518174.211111.350
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar126.416122.518174.211111.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar100.447.49799.335.19296.803.38397.116.368
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.447.49799.335.19296.803.38397.116.368
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9164.006.9154.006.9151.731.855
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.778.94021.778.94121.778.94124.054.001
Dönem Net Kar/Zararı4.657.0523.540.0671.008.2581.321.243
Diğer Özsermaye Kalemleri4.004.5894.009.2694.009.2692.308.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR108.177.015110.978.300106.661.048110.784.083
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.262.67713.232.1526.363.803518.215
Satışların Maliyeti (-)-7.802.959-8.252.852-2.654.868-342.585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.459.7184.979.3003.708.935175.630
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.459.7184.979.3003.708.935175.630
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.452.429-2.962.046-1.045.319-189.489
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.795.882-3.025.586-2.342.929-1.447.263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri337.0453.533.25758.3552.104.749
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.548.4522.524.925379.042643.627
Net Faaliyet Kar/Zararı2.211.407-1.008.332320.687-1.461.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.108.6001.015.142629.216677.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.108.6001.015.142629.216677.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.657.0523.540.0671.008.2581.321.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.657.0523.540.0671.008.2581.321.243
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.657.0523.540.0671.008.2581.321.243
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.657.0523.540.0671.008.2581.321.243
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri35.80726.85517.9038.506
Kıdem Tazminatı18.28730.214115.42765.149
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 1,2 17,3 A/D A/D 0,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi