SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 KRGYO Hisse Senedi | Korfez GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,5 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,7 4,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Korfez GYO
Kuruluş 22.05.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)2172929
Faks (0212)2172728
Adres Buyukdere Cad. No: 129/1 K: 9 PK: 34394 Esentepe - Sisli / Ist

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar99,396,8
Ödenmiş Sermaye66,066,0
Net Kâr3,51,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 80,5 mnTL
Net Borç -12,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,81 0,00 3,39 0,00
USD -1,00 -1,13 2,22 -0,75
Göreceli -1,47 -0,46 2,00 -11,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KRGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.881.63196.799.026110.729.575107.395.464
Nakit ve Nakit Benzerleri1.238.984281.625693.8714.743.993
Finansal Yatırımlar11.069.0228.198.7787.823.28710.250.033
Ticari Alacaklar6.765.368861.7071.550.0262.975.094
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar163.8091271272.046
Stoklar80.909.37582.092.38888.014.59876.234.399
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.735.0735.364.40112.647.66613.189.899
(Ara Toplam)102.881.63196.799.026110.729.575107.395.464
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.096.6699.862.02254.50863.014
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar38.44443.65142.17446.935
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.8458.58912.33416.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.053.3809.809.78200
TOPLAM VARLIKLAR110.978.300106.661.048110.784.083107.458.478
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.520.5909.683.45413.556.36511.559.255
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar754.032539.9161.549.471401.043
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları103.466136.986149.56991.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.663.0929.006.55211.857.32511.066.540
(Ara Toplam)11.520.5909.683.45413.556.36511.559.255
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler122.518174.211111.350104.098
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar122.518174.211111.350104.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar99.335.19296.803.38397.116.36895.795.125
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.335.19296.803.38397.116.36895.795.125
Ödenmiş Sermaye66.000.00066.000.00066.000.00066.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.700.4071.700.407
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.9154.006.9151.731.8551.731.855
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.778.94121.778.94124.054.00113.544.920
Dönem Net Kar/Zararı3.540.0671.008.2581.321.24310.509.081
Diğer Özsermaye Kalemleri4.009.2694.009.2692.308.8622.308.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR110.978.300106.661.048110.784.083107.458.478
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.232.1526.363.803518.21569.691.856
Satışların Maliyeti (-)-8.252.852-2.654.868-342.585-57.962.453
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.979.3003.708.935175.63011.729.403
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.979.3003.708.935175.63011.729.403
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.962.046-1.045.319-189.489-962.935
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.025.586-2.342.929-1.447.263-3.553.998
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.533.25758.3552.104.749948.108
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.524.925379.042643.6278.160.578
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.008.332320.687-1.461.1227.212.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.015.142629.216677.6162.348.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.015.142629.216677.6162.348.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.540.0671.008.2581.321.24310.509.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.540.0671.008.2581.321.24310.509.081
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.540.0671.008.2581.321.24310.509.081
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.540.0671.008.2581.321.24310.509.081
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri26.85517.9038.50650.630
Kıdem Tazminatı30.214115.42765.1499.105
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRGYO 1,2 A/D A/D A/D 0,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi