SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.277 98.415 -1,16
VIOP 120.378 122.040 -1,36
USD/TRY 5,8479 5,7922 0,96
BIST BANKA 136.966 140.323 -2,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.489,45 1.490,58 -0,08
BRENT 58,70 59,42 -1,21

 Kardemir (A) Hisse Senedi | KRDMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,92 2,23 0,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 9,8 9,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kardemir (A)
Kuruluş 20.02.1995
Faal Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
Telefon (0370)4183244
Faks (0370)4191054
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar866,7875,8
Ödenmiş Sermaye240,3240,3
Net Kâr35,914,2

Cari Değerler

F/K 4,4
FD/FAVÖK 2,8
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 4,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,6
Piyasa Değeri 504,6 mnTL
Net Borç 301,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,48 0,96 -3,67 22,81
USD 6,47 2,19 -5,17 12,40
Göreceli 0,74 1,59 -0,23 13,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRDMA27.11.20196,270,131613,1611,18 31.599.929 18
KRDMA26.06.20195,950,131613,1611,18 31.599.929 18
KRDMA10.12.20153,050,04394,393,73 10.539.622 14
KRDMA30.06.20152,070,04394,393,73 10.539.646 14
KRDMA29.05.20125,130,05695,694,84 10.539.699 27
KRDMA26.06.20195,950,131613,1611,1831.599.92918
KRDMA10.12.20153,050,04394,393,7310.539.62214
KRDMA30.06.20152,070,04394,393,7310.539.64614
KRDMA29.05.20125,130,05695,694,8410.539.69927
KRDMA27.11.20196,270,131613,1611,1831.599.92918

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar675.876.231739.537.285614.207.772769.627.500
Nakit ve Nakit Benzerleri101.120.83470.271.22857.481.881215.275.263
Finansal Yatırımlar769.21514.231.2352.185.3852.039.793
Ticari Alacaklar173.957.288285.595.713170.179.489144.748.480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.791.77511.173.31512.403.9945.061.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar281.713.952278.519.419346.783.349283.432.800
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar107.523.16979.746.37525.173.675119.069.237
(Ara Toplam)675.876.231739.537.285614.207.772769.627.500
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.149.644.4941.139.700.7941.121.199.228910.673.168
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.88457.84757.73558.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar102.439102.439102.4391.750.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.563.6632.761.0043.228.2322.860.638
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller127.880128.600129.246130.038
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.130.088.1441.119.158.6931.097.017.025857.374.717
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.988.3587.233.3907.372.6217.410.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı00208.28233.574.222
Diğer Duran Varlıklar9.715.12610.258.82213.083.6497.514.342
TOPLAM VARLIKLAR1.825.520.7251.879.238.0791.735.407.0001.680.300.668
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler552.101.708605.140.224443.850.403635.015.730
Finansal Borçlar96.167.649100.926.367104.389.610118.727.245
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar344.796.563331.119.808290.561.764432.063.552
Diğer Borçlar695.833642.193607.241638.040
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)84.634.783155.144.87821.974.1610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü57.03156.0091.127.98840.302
Borç Karşılıkları2.706.2995.197.3502.288.4192.806.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.043.55012.053.62022.901.21980.740.369
(Ara Toplam)552.101.708605.140.224443.850.403635.015.730
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler406.729.433398.335.283430.022.539426.703.284
Finansal Borçlar307.465.592302.528.692314.580.704373.833.367
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.151.38811.721.21911.181.79212.871.031
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.584.1651.593.5201.633.3690
Uzun vadeli karşılıklar44.679.85839.880.59338.863.13638.339.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40.848.43042.611.25863.763.5370
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.659.605
Özkaynaklar866.689.584875.762.572861.534.059618.581.654
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar866.689.599875.762.569861.534.053618.659.164
Ödenmiş Sermaye240.303.646240.303.646240.303.646240.303.646
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-17.360.842-17.360.842-17.360.842-17.360.842
Hisse Senedi İhraç Primleri2.488.1872.488.1872.488.1872.488.187
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.338.9457.720.8977.720.8977.720.897
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları238.273.268281.270.386107.592.079107.189.885
Dönem Net Kar/Zararı35.868.42314.245.513171.687.375102.570.045
Diğer Özsermaye Kalemleri342.777.972347.094.783349.102.711175.747.346
Azınlık Payları-1535-77.510
TOPLAM KAYNAKLAR1.825.520.7251.879.238.0791.735.407.0001.680.300.668
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri690.420.966344.868.8201.176.813.453833.086.523
Satışların Maliyeti (-)-607.679.891-308.564.581-816.635.853-555.157.481
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.741.07536.304.239360.177.600277.929.041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.741.07536.304.239360.177.600277.929.041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.179.219-1.032.606-6.509.990-4.292.599
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.391.083-3.477.983-12.519.987-8.288.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri29.404.7458.496.170247.157.057201.727.178
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-53.453.107-28.681.954-244.089.505-208.614.285
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.122.41111.607.866344.215.175258.461.313
Net Faaliyet Kar/Zararı73.170.77331.793.650341.147.623265.348.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.443.5446.283.2866.774.8756.652.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-397.549-200.20948.236-319.358
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı55.168.40617.690.943351.038.2860
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.785.3537.989.694124.900.48866.943.110
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-70.180.741-32.323.114-251.225.901-237.582.403
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.443.5446.283.2866.774.8756.652.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.773.018-6.642.477224.712.87494.155.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)22.095.38420.887.987-53.073.0108.370.034
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-57.031-56.009-1.127.988-56.245
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)22.152.41520.943.996-51.945.0228.426.279
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35.868.40214.245.510171.639.864102.525.448
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)35.868.40214.245.510171.639.864102.525.448
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-21-3-47.511-44.597
Ana Ortaklık Payları35.868.42314.245.513171.687.375102.570.045
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.176.69111.080.83530.797.62622.572.370
Kıdem Tazminatı1.505.942752.9712.818.2092.029.105
Finansman Giderleri-70.180.741-32.323.114-251.225.901-237.582.403
Yurtiçi Satışlar699.792.456349.654.4211.170.308.534753.698.563
Yurtdışı Satışlar1.688.898786.42716.472.06186.107.326
Net Yabancı Para Pozisyonu-602.117.643-604.159.896-599.837.869-643.374.983
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-602.898.154-605.543.697-602.168.176-652.348.424
Net YPP (Hedge Dahil)-481.813.395-403.530.323-497.192.356-542.641.243
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRDMA 2,1 4,4 2,8 0,6 0,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRDMA 2,10 4,57 4,55 -2,41 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi