SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 KPHOL Hisse Senedi | Kapital Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,16 3,05 0,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kapital Yatırım Holding
Kuruluş 06.04.2005
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0212)2102525
Faks (0212)2215152
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,65,3
Ödenmiş Sermaye4,34,3
Net Kâr0,70,4

Cari Değerler

F/K 11,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 10,6 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,79 -0,40 -2,72 -12,89
USD -0,98 -1,52 -3,82 -13,55
Göreceli -1,45 -0,86 -4,03 -22,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01 150.306 31
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59 464.855 87
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01150.30631
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59464.85587

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.885.6635.433.2785.096.8094.991.053
Nakit ve Nakit Benzerleri3663.65930.19492.177
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.880.0545.422.0445.052.0104.898.832
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.2437.57514.60544
(Ara Toplam)5.885.6635.433.2785.096.8094.991.053
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar03.6323.1632.989
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı03.6323.1632.989
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR5.885.6635.436.9105.099.9724.994.042
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler282.307148.56778.96883.727
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.8717.4605853
Diğer Borçlar13.11255.2188.82239.097
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü166.14060.79827.84827.213
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.18425.09142.24017.364
(Ara Toplam)282.307148.56778.96883.727
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.89418.15815.81514.945
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar19.16418.15815.81514.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.730000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.581.4625.270.1855.005.1894.895.370
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.581.4625.270.1855.005.1894.895.370
Ödenmiş Sermaye4.250.0004.250.0004.250.0004.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007474
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.45680.45680.45680.456
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları561.286561.286561.286150.305
Dönem Net Kar/Zararı689.646378.369113.373414.535
Diğer Özsermaye Kalemleri747400
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.885.6635.436.9105.099.9724.994.042
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-204.863-133.683-63.610-306.196
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.74222.817070.534
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-88000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-182.209-110.866-63.610-235.662
Net Faaliyet Kar/Zararı-204.863-133.683-63.610-306.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.074.936580.612204.657764.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-29.503
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.074.936580.612204.657735.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)892.727469.746141.047499.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-203.081-91.377-27.674-85.269
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-197.362-92.020-27.848-62.774
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.719643174-22.495
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI689.646378.369113.373414.535
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)689.646378.369113.373414.535
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları689.646378.369113.373414.535
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı07.72703.232
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.070.7701.566.7381.241.7701.013.041
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.070.7701.566.7381.241.7701.013.041
Net YPP (Hedge Dahil)2.070.7701.566.7381.241.7701.013.041
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KPHOL 2,5 11,8 A/D A/D 1,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi