SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6230 3,6303 -0,20
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.638 20.588 0,24
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,67 1.235,69 0,16
BRENT 56,16 55,69 0,84

 KPHOL | Kapital Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,39 0,54 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Kapital Yatırım Holding
Kuruluş 06.04.2005
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0212)2102525
Faks (0212)2215152
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.405.7694.337.735
Ödenmiş Sermaye4.250.0004.250.000
Net Kâr259.538191.504

Cari Oranlar

F/K 28,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,52 19,51 25,64 2,63
USD 6,81 24,40 1,68 12,22
Göreceli 4,89 11,75 3,88 16,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
KPHOL18.05.200615,890,185987
KPHOL18.05.200615,890,185987

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.434.0464.362.5144.292.8444.165.427
Nakit ve Nakit Benzerleri661.214727.282599.4352.886.572
Finansal Yatırımlar72.00077.20093.20085.600
Ticari Alacaklar000640.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.693.4963.546.8723.591.510548.709
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.33611.1608.6993.984
(Ara Toplam)4.434.0464.362.5144.292.8444.165.427
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.67022.35218.86221.562
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı23.67022.35218.86221.562
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.457.7164.384.8664.311.7064.186.989
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.70436.27629.54532.717
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.5150467.269
Diğer Borçlar19.60823.54417.62513.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.58112.73211.87411.453
(Ara Toplam)39.70436.27629.54532.717
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.24310.8559.4188.041
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları12.24310.8559.4188.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00015
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.405.7694.337.7354.272.7434.146.231
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.405.7694.337.7354.272.7434.146.231
Ödenmiş Sermaye4.250.0004.250.0004.250.0004.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri074074
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler60.96860.96860.96860.968
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-164.811-164.811-164.811-253.120
Dönem Net Kar/Zararı259.538191.504126.51288.309
Diğer Özsermaye Kalemleri740740
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.457.7164.384.8664.311.7064.186.989
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-188.137-113.572-56.016-287.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri00049.501
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-6
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-188.137-113.572-56.016-238.490
Net Faaliyet Kar/Zararı-188.137-113.572-56.016-287.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler473.045326.564191.506459.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.878-13.878-13.878-129.665
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-13.600-8.4007.600-6.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)257.430190.714129.21285.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.108790-2.7003.248
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.108790-2.7003.248
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI259.538191.504126.51288.309
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)259.538191.504126.51288.309
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00015
Ana Ortaklık Payları259.538191.504126.51288.309
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri000667
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-13.878-13.878-13.878-129.665
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.136.4101.083.0881.129.1043.447.199
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu555.286527.688591.4412.886.123
Net YPP (Hedge Dahil)1.136.4101.083.0881.129.1043.447.199
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KPHOL 0,5 26,0 A/D A/D 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KPHOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.