SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.734 119.339 0,33
VIOP 135.869 135.758 0,08
USD/TRY 6,8643 6,8577 0,10
BIST BANKA 130.754 131.476 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
ALTIN 1.796,23 1.794,97 0,07
BRENT 43,06 43,08 -0,05

 Kapital Yatırım Holding Hisse Senedi | KPHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,18 3,9 1,72
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kapital Yatırım Holding
Kuruluş 06.04.2005
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0212)2102525
Faks (0212)2215152
Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,25,0
Ödenmiş Sermaye4,34,3
Net Kâr0,1-1,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 15,7 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,93 7,25 52,89
USD 0,00 3,93 5,84 32,61
Göreceli -0,71 1,48 -1,12 46,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01 150.306 31
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59 464.855 87
KPHOL21.08.20174,480,03543,543,01150.30631
KPHOL17.05.200615,890,185918,5918,59464.85587

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.356.615476.8587.854.3577.409.535
Nakit ve Nakit Benzerleri12.0328.2537.794729
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.330.367468.6057.835.2757.396.872
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.216011.28811.934
(Ara Toplam)13.356.615476.8587.854.3577.409.535
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.089.6617.103.19400
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7.089.6617.094.87100
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı08.32300
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR20.446.2767.580.0527.854.3577.409.535
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.184.3062.516.594597.074527.208
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar83.41060.63341.28536.071
Diğer Borçlar14.974.5682.216.646454.277404.915
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0130.35400
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler126.328108.961101.51286.222
(Ara Toplam)15.184.3062.516.594597.074527.208
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler86.87437.834305.123212.165
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar43.51737.83437.56135.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü43.3570267.562176.481
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.175.0965.025.6246.952.1606.670.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.175.0965.025.6246.952.1606.670.162
Ödenmiş Sermaye4.250.0004.250.0004.250.0004.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.45680.45680.45680.456
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları695.0941.759.0911.759.0911.759.091
Dönem Net Kar/Zararı149.472-1.063.997862.539580.541
Diğer Özsermaye Kalemleri74747474
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.446.2767.580.0527.854.3577.409.535
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-114.336-406.533-308.162-196.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri04.91200
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.364-6.428-6.427-6.427
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-117.700-408.049-314.589-202.826
Net Faaliyet Kar/Zararı-114.336-406.533-308.162-196.399
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler324.062884.1481.450.824964.971
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.411.93100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-5.210000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı201.152-935.8321.136.235762.145
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-1.011-1.0110
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler324.062-527.7831.450.824964.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)201.152-936.8431.135.224762.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-51.680-127.154-272.685-181.604
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-130.35400
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-51.6803.200-272.685-181.604
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI149.472-1.063.997862.539580.541
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)149.472-1.063.997862.539580.541
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları149.472-1.063.997862.539580.541
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı5.7725.19011.94517.314
Finansman Giderleri0-1.011-1.0110
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KPHOL 3,7 A/D A/D A/D 3,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi