SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.939 96.142 -0,21
VIOP 119.711 120.016 -0,25
USD/TRY 5,8956 5,8727 0,39
BIST BANKA 127.670 128.625 -0,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,81 1.275,92 0,15
BRENT 74,92 74,55 0,50

 KOZAL Hisse Senedi | Koza Altın

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 40,88 58,5 17,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,8 243,8 228,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,8 0,9 1,0

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Altın
Kuruluş 29.08.1989
Faal Alanı Altın madenciliği
Telefon (0312)5871000
Faks (0312)5871100
Adres İstanbul Yolu 10. km No:310 Yenimahalle/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.987,73.799,4
Ödenmiş Sermaye152,5152,5
Net Kâr1.173,7982,7

Cari Değerler

F/K 5,4
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 51,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 18,6 / 30,1
Piyasa Değeri 6.383,6 mnTL
Net Borç -2.558,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,57 -1,27 -4,47 -18,40
USD -1,07 -3,29 -7,89 -26,46
Göreceli -0,77 0,85 -1,30 -22,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAL01.04.20153,490,983698,3683,61 150.000.007 30
KOZAL03.09.20144,291,0000100,0085,00 152.500.000 31
KOZAL04.04.20144,530,889988,9975,64 135.708.027 27
KOZAL14.05.20132,660,860486,0473,13 131.208.652 21
KOZAL15.05.20121,830,621962,1952,86 94.834.452 21
KOZAL06.05.20110,630,147614,7612,55 22.514.827 10
KOZAL24.05.20101,190,458345,8338,96 27.500.000 19
KOZAL01.04.20153,490,983698,3683,61150.000.00730
KOZAL03.09.20144,291,0000100,0085,00152.500.00031
KOZAL04.04.20144,530,889988,9975,64135.708.02727
KOZAL14.05.20132,660,860486,0473,13131.208.65221
KOZAL15.05.20121,830,621962,1952,8694.834.45221
KOZAL06.05.20110,630,147614,7612,5522.514.82710
KOZAL24.05.20101,190,458345,8338,9627.500.00019

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.203.587.0003.133.654.0002.680.470.0002.252.081.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.558.718.0002.455.957.0002.069.797.0001.812.742.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.510.0001.729.0001.601.0001.365.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar272.318.000259.084.000224.647.000145.320.000
Stoklar307.335.000301.568.000263.711.000210.236.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.706.000115.316.000120.714.00082.418.000
(Ara Toplam)3.203.587.0003.133.654.0002.680.470.0002.252.081.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.132.633.0001.089.644.000964.390.000874.737.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar225.821.000225.073.000225.631.000226.331.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller104.020.000104.593.000105.166.000106.313.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar672.859.000645.210.000568.970.000467.300.000
Şerefiye14.017.00014.017.00014.017.00014.017.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.367.0002.042.0001.831.0001.246.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı81.886.00092.841.00045.720.00050.491.000
Diğer Duran Varlıklar31.663.0005.868.0003.055.0009.039.000
TOPLAM VARLIKLAR4.336.220.0004.223.298.0003.644.860.0003.126.818.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler214.823.000275.420.000227.411.000230.039.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar52.856.00051.193.00040.979.00022.734.000
Diğer Borçlar732.000829.000477.0003.909.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36.282.000101.193.00087.689.00022.860.000
Borç Karşılıkları109.148.000101.725.00081.720.000163.940.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.805.00020.480.00016.546.00016.596.000
(Ara Toplam)214.823.000275.420.000227.411.000230.039.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler133.721.000148.493.000102.530.00082.144.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar28.889.00032.894.00025.044.00020.713.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar104.832.000115.599.00077.486.00061.431.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.987.676.0003.799.385.0003.314.919.0002.814.635.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.987.676.0003.799.385.0003.314.919.0002.814.635.000
Ödenmiş Sermaye152.500.000152.500.000152.500.000152.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler137.390.000137.390.000137.390.000137.390.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.522.473.0002.522.473.0002.522.473.0001.990.584.000
Dönem Net Kar/Zararı1.173.747.000982.708.000498.730.000531.889.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.566.0004.314.0003.826.0002.272.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.336.220.0004.223.298.0003.644.860.0003.126.818.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.610.623.0001.105.532.000644.609.000967.579.000
Satışların Maliyeti (-)-632.899.000-405.249.000-233.228.000-429.510.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)977.724.000700.283.000411.381.000538.069.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)977.724.000700.283.000411.381.000538.069.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.466.000-1.784.000-1.128.000-2.175.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-120.996.000-87.558.000-56.213.000-105.851.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-38.003.000-23.450.000-13.660.000-5.700.000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.228.0009.688.0007.788.00033.825.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.930.000-1.365.000-790.000-21.106.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)799.557.000595.814.000347.378.000437.062.000
Net Faaliyet Kar/Zararı816.259.000587.491.000340.380.000424.343.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler612.204.000192.555.00096.446.000216.771.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler27.789.000390.283.000187.152.0007.915.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.901.000-91.000-58.000-5.802.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler612.204.000192.555.00096.446.000216.771.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.425.649.0001.178.561.000630.918.000655.946.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-251.902.000-195.853.000-132.188.000-124.057.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-283.098.000-238.713.000-127.805.000-134.784.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)31.196.00042.860.000-4.383.00010.727.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.173.747.000982.708.000498.730.000531.889.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.173.747.000982.708.000498.730.000531.889.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.173.747.000982.708.000498.730.000531.889.000
Hisse Başına Kazanç8003
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç8003
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç8003
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç8003
Dipnot
Amortisman Giderleri84.137.00056.806.00033.169.00092.100.000
Kıdem Tazminatı7.094.0004.466.0003.745.0006.534.000
Finansman Giderleri-13.901.000-91.000-58.000-5.802.000
Yurtiçi Satışlar1.610.623.0001.105.532.000644.609.000967.579.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu646.203.000926.870.000726.035.000934.083.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu646.203.000926.870.000786.467.000934.083.000
Net YPP (Hedge Dahil)646.203.000926.870.000786.467.000934.083.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAL 41,9 5,4 4,2 2,4 1,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAL 41,86 51,28 51,28 0,58 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi