SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,49 61,82 1,08

 Koza Altın Hisse Senedi | KOZAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 40,3 50,65 10,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,8 143,0 127,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,0 1,1 1,2

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Altın
Kuruluş 29.08.1989
Faal Alanı Altın madenciliği
Telefon (0312)5871000
Faks (0312)5871100
Adres İstanbul Yolu 10. km No:310 Yenimahalle/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.313,23.987,7
Ödenmiş Sermaye152,5152,5
Net Kâr319,51.173,7

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK 4,4
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 62,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 12,7 / 23,5
Piyasa Değeri 7.524,4 mnTL
Net Borç -2.869,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,59 -1,32 6,47 -3,82
USD -2,76 -2,16 9,92 -13,18
Göreceli -2,62 -3,04 -1,97 -6,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAL01.04.20153,490,983698,3683,61 150.000.007 30
KOZAL03.09.20144,291,0000100,0085,00 152.500.000 31
KOZAL04.04.20144,530,889988,9975,64 135.708.027 27
KOZAL14.05.20132,660,860486,0473,13 131.208.652 21
KOZAL15.05.20121,830,621962,1952,86 94.834.452 21
KOZAL06.05.20110,630,147614,7612,55 22.514.827 10
KOZAL24.05.20101,190,458345,8338,96 27.500.000 19
KOZAL01.04.20153,490,983698,3683,61150.000.00730
KOZAL03.09.20144,291,0000100,0085,00152.500.00031
KOZAL04.04.20144,530,889988,9975,64135.708.02727
KOZAL14.05.20132,660,860486,0473,13131.208.65221
KOZAL15.05.20121,830,621962,1952,8694.834.45221
KOZAL06.05.20110,630,147614,7612,5522.514.82710
KOZAL24.05.20101,190,458345,8338,9627.500.00019

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.563.125.0003.203.587.0003.133.654.0002.680.470.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.874.246.0002.558.718.0002.455.957.0002.069.797.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar166.0001.510.0001.729.0001.601.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar296.222.000272.318.000259.084.000224.647.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar331.159.000307.335.000301.568.000263.711.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.332.00063.706.000115.316.000120.714.000
(Ara Toplam)3.563.125.0003.203.587.0003.133.654.0002.680.470.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.198.217.0001.132.633.0001.089.644.000964.390.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar235.316.000225.821.000225.073.000225.631.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller103.446.000104.020.000104.593.000105.166.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.895.000000
Maddi Duran Varlıklar697.215.000672.859.000645.210.000568.970.000
Şerefiye14.017.00014.017.00014.017.00014.017.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.833.0002.367.0002.042.0001.831.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı84.755.00081.886.00092.841.00045.720.000
Diğer Duran Varlıklar57.740.00031.663.0005.868.0003.055.000
TOPLAM VARLIKLAR4.761.342.0004.336.220.0004.223.298.0003.644.860.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler291.832.000214.823.000275.420.000227.411.000
Finansal Borçlar1.648.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.721.00052.856.00051.193.00040.979.000
Diğer Borçlar588.000732.000829.000477.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü90.938.00036.282.000101.193.00087.689.000
Borç Karşılıkları137.208.000109.148.000101.725.00081.720.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.729.00015.805.00020.480.00016.546.000
(Ara Toplam)291.832.000214.823.000275.420.000227.411.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler156.306.000133.721.000148.493.000102.530.000
Finansal Borçlar2.672.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar30.907.00028.889.00032.894.00025.044.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar122.727.000104.832.000115.599.00077.486.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.313.204.0003.987.676.0003.799.385.0003.314.919.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.313.204.0003.987.676.0003.799.385.0003.314.919.000
Ödenmiş Sermaye152.500.000152.500.000152.500.000152.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler137.390.000137.390.000137.390.000137.390.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.696.220.0002.522.473.0002.522.473.0002.522.473.000
Dönem Net Kar/Zararı319.506.0001.173.747.000982.708.000498.730.000
Diğer Özsermaye Kalemleri7.588.0001.566.0004.314.0003.826.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.761.342.0004.336.220.0004.223.298.0003.644.860.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri467.841.0001.610.623.0001.105.532.000644.609.000
Satışların Maliyeti (-)-182.858.000-632.899.000-405.249.000-233.228.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)284.983.000977.724.000700.283.000411.381.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)284.983.000977.724.000700.283.000411.381.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-613.000-2.466.000-1.784.000-1.128.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.947.000-120.996.000-87.558.000-56.213.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-15.730.000-38.003.000-23.450.000-13.660.000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.086.00027.228.0009.688.0007.788.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.842.000-43.930.000-1.365.000-790.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)233.937.000799.557.000595.814.000347.378.000
Net Faaliyet Kar/Zararı231.693.000816.259.000587.491.000340.380.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler171.941.000612.204.000192.555.00096.446.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı405.878.0001.411.761.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler027.789.000390.283.000187.152.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-13.901.000-91.000-58.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler171.941.000612.204.000192.555.00096.446.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)405.878.0001.425.649.0001.178.561.000630.918.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-86.372.000-251.902.000-195.853.000-132.188.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-90.938.000-283.098.000-238.713.000-127.805.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.566.00031.196.00042.860.000-4.383.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI319.506.0001.173.747.000982.708.000498.730.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)319.506.0001.173.747.000982.708.000498.730.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları319.506.0001.173.747.000982.708.000498.730.000
Hisse Başına Kazanç0800
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0800
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0800
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0800
Dipnot
Amortisman Giderleri26.558.00084.137.00056.806.00033.169.000
Kıdem Tazminatı1.832.0007.094.0004.466.0003.745.000
Finansman Giderleri0-13.901.000-91.000-58.000
Yurtiçi Satışlar467.841.0001.610.623.0001.105.532.000644.609.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu718.460.000646.203.000926.870.000726.035.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu718.460.000646.203.000926.870.000786.467.000
Net YPP (Hedge Dahil)718.460.000646.203.000926.870.000786.467.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAL 49,3 5,6 4,4 2,5 1,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAL 49,34 62,69 62,85 15,46 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi