SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2936 5,3036 -0,19
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
ALTIN 1.337,44 1.326,53 0,82
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 KOZAA Hisse Senedi | Koza Anadolu Metal

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,39 8,08 2,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 40,0 384,5 344,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,4 0,5

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Davetiye, tebrik, kartadres, kartvizit, kartpostal, poster ve benzeri mallar; matbaa makinaları, matbaa malzemeleri, kırtasiye, ölçü, hesap ve yazı makinaları, her türlü baskı, cilt işleri, kağıt, karton, kutu ve ambalaj malzemeleri imali, alımı satımı ve ithalat, ihracatı.
Telefon (0312)2291358
Faks (0312)2310919
Adres Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. İstanbul Yolu 10.km NO:310 Yenimahalle / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.986,81.794,1
Ödenmiş Sermaye388,1388,1
Net Kâr362,3169,3

Cari Değerler

F/K 5,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 23,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 33,8 / 31,6
Piyasa Değeri 2.157,7 mnTL
Net Borç -2.688,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,15 -6,08 -24,76 -22,99
USD 2,95 -6,79 -24,05 -23,28
Göreceli 3,14 -4,21 -26,29 -30,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAA0,000,00000,000,00 0 A/D
KOZAA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.253.478.0002.840.240.0002.441.388.0002.392.859.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.688.678.0002.298.555.0001.981.512.0002.041.836.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.609.00010.931.0008.048.00041.178.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107.466.000101.654.00063.247.0001.306.000
Stoklar316.088.000274.113.000255.591.000219.009.000
Canlı Varlıklar11.055.00010.968.00010.514.0000
Diğer Dönen Varlıklar117.582.000144.019.000122.476.00089.530.000
(Ara Toplam)3.253.478.0002.840.240.0002.441.388.0002.392.859.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.316.967.0001.192.425.0001.139.662.0001.168.788.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.258.0003.162.0003.327.0007.120.000
Finansal Yatırımlar225.171.000225.729.000226.429.000226.429.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar00011.564.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller221.879.000223.450.000224.863.000109.729.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar716.134.000640.224.000581.048.000695.129.000
Şerefiye15.415.00015.415.00015.415.00015.415.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.198.0002.014.0002.021.0006.016.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı106.705.00058.989.00065.350.00054.220.000
Diğer Duran Varlıklar26.207.00023.442.00021.209.00043.166.000
TOPLAM VARLIKLAR4.570.445.0004.032.665.0003.581.050.0003.561.647.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler325.910.000295.388.000197.093.000255.199.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.402.00049.745.00037.914.00032.580.000
Diğer Borçlar31.594.00049.619.00020.523.00019.031.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü102.580.00088.903.00027.498.00023.320.000
Borç Karşılıkları105.731.00087.116.00086.037.000159.355.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.603.00020.005.00025.121.00020.913.000
(Ara Toplam)325.910.000295.388.000197.093.000255.199.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler153.895.000107.026.000101.356.00050.703.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar32.894.00025.044.00021.685.00020.713.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar121.001.00081.982.00079.671.00028.863.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0001.127.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.090.640.0003.630.251.0003.282.601.0003.255.745.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.986.828.0001.794.122.0001.643.869.0001.644.552.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000283.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.928.00093.928.00093.928.00095.251.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.142.468.0001.142.468.0001.142.468.000971.059.000
Dönem Net Kar/Zararı362.254.000169.282.00020.128.000192.654.000
Diğer Özsermaye Kalemleri98.000364.000-735.000-2.775.000
Azınlık Payları2.103.812.0001.836.129.0001.638.732.0001.611.193.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.570.445.0004.032.665.0003.581.050.0003.561.647.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.148.558.000672.622.000215.269.0001.033.528.000
Satışların Maliyeti (-)-455.001.000-263.179.000-103.153.000-468.057.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)693.557.000409.443.000112.116.000565.471.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)693.557.000409.443.000112.116.000565.471.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.435.000-2.412.000-963.000-5.024.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-126.383.000-91.694.000-58.755.000-128.548.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-26.228.000-16.833.000-8.767.000-21.592.000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.417.0009.744.0003.517.00041.678.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.894.000-2.128.000-1.248.000-58.712.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)542.034.000306.120.00045.900.000393.273.000
Net Faaliyet Kar/Zararı537.511.000298.504.00043.631.000410.307.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler218.985.000108.590.00045.097.000224.214.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-13.365.000-11.704.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler358.211.000175.779.00038.817.000358.780.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-138.000-89.0000-338.217.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler205.620.00096.886.00045.097.000224.214.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.105.727.000578.696.000129.814.000638.050.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-200.991.000-134.282.000-32.009.000-135.760.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-245.463.000-131.643.000-35.388.000-140.677.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)44.472.000-2.639.0003.379.0004.917.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI904.736.000444.414.00097.805.000502.290.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)904.736.000444.414.00097.805.000502.290.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları542.482.000275.132.00077.677.000309.636.000
Ana Ortaklık Payları362.254.000169.282.00020.128.000192.654.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri69.718.00042.228.00020.361.00087.707.000
Kıdem Tazminatı10.050.0005.017.0001.359.0006.510.000
Finansman Giderleri-138.000-89.0000-338.217.000
Yurtiçi Satışlar1.127.536.000659.145.000209.581.0001.008.567.000
Yurtdışı Satışlar18.843.00012.195.0005.480.00023.634.000
Net Yabancı Para Pozisyonu795.123.000731.472.000822.253.000914.725.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu795.123.000731.472.000822.253.000914.725.000
Net YPP (Hedge Dahil)795.123.000731.472.000822.253.000914.725.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 5,6 5,3 A/D A/D 1,1 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 5,56 25,85 23,68 -217,18 -2,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi