SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 KOZAA | Koza Anadolu Metal

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Davetiye, tebrik, kartadres, kartvizit, kartpostal, poster ve benzeri mallar; matbaa makinaları, matbaa malzemeleri, kırtasiye, ölçü, hesap ve yazı makinaları, her türlü baskı, cilt işleri, kağıt, karton, kutu ve ambalaj malzemeleri imali, alımı satımı ve ithalat, ihracatı.
Telefon (0312)2291358
Faks (0312)2310919
Adres Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. İstanbul Yolu 10.km NO:310 Yenimahalle / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.504.162.0001.466.002.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000
Net Kâr45.906.00018.325.000

Cari Oranlar

F/K
FD/FAVÖK
PD/DD
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,40 0,96 97,20 -13,27
USD -1,13 5,09 59,59 -5,16
Göreceli -2,90 -5,59 63,04 -1,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.829.343.0001.677.000.0001.771.141.0001.640.557.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.502.853.0001.349.311.0001.469.107.0001.322.031.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.961.00051.021.00043.910.00042.199.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.377.0005.362.0002.133.0007.637.000
Stoklar223.530.000208.404.000210.578.000230.773.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar52.622.00062.902.00045.413.00037.917.000
(Ara Toplam)1.829.343.0001.677.000.0001.771.141.0001.640.557.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.140.029.0001.137.710.0001.156.700.0001.141.605.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.113.0001.106.0001.082.0001.578.000
Finansal Yatırımlar12.105.0007.962.00098.00098.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar7.423.0007.198.0007.178.0006.746.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.081.00021.195.00021.308.00021.422.000
Maddi Duran Varlıklar832.436.000842.902.000860.290.000855.856.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.186.00057.151.00058.964.00059.233.000
Şerefiye15.415.00015.415.00015.415.00015.415.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı68.833.00066.688.00075.826.00072.094.000
Diğer Duran Varlıklar126.437.000118.093.000116.539.000109.163.000
TOPLAM VARLIKLAR2.969.372.0002.814.710.0002.927.841.0002.782.162.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler219.139.000181.088.000333.965.000193.250.000
Finansal Borçlar36.478.00044.177.00044.767.00039.664.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.393.00056.097.00061.862.00049.711.000
Diğer Borçlar1.177.00014.418.000113.368.00012.701.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33.011.0004.029.00025.027.00026.809.000
Borç Karşılıkları47.756.00038.799.00048.535.00041.926.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.324.00023.568.00040.406.00022.439.000
(Ara Toplam)219.139.000181.088.000333.965.000193.250.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler128.681.000123.825.000120.750.000107.684.000
Finansal Borçlar19.591.00024.307.00027.537.00021.531.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar16.738.00014.775.00014.356.00012.754.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları87.458.00080.512.00077.805.00071.765.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.894.0004.231.0001.052.0001.634.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.621.552.0002.509.797.0002.473.126.0002.481.228.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.504.162.0001.466.002.0001.470.175.0001.445.053.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları27.312.00016.148.0006.316.000-1.137.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.936.00093.936.00093.208.00085.748.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları953.936.000953.936.000956.959.000847.740.000
Dönem Net Kar/Zararı45.906.00018.325.00027.292.000127.824.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-5.008.000-4.423.000-1.680.000-3.202.000
Azınlık Payları1.117.390.0001.043.795.0001.002.951.0001.036.175.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.969.372.0002.814.710.0002.927.841.0002.782.162.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri663.347.000452.665.000201.928.0001.034.608.000
Satışların Maliyeti (-)-389.470.000-268.962.000-131.455.000-491.500.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)273.877.000183.703.00070.473.000543.108.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)273.877.000183.703.00070.473.000543.108.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.659.000-11.153.000-4.856.000-19.260.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-106.912.000-67.691.000-34.962.000-119.808.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-20.757.000-13.228.000-5.619.000-20.200.000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.860.00012.362.00025.855.00027.582.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-98.954.000-69.108.000-19.293.000-59.053.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)48.455.00034.885.00031.598.000352.369.000
Net Faaliyet Kar/Zararı130.549.00091.631.00025.036.000383.840.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler246.211.000136.378.000101.348.000115.391.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.664.000-73.284.000-26.441.000-73.148.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.883.00032.474.000-6.210.00073.272.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)246.885.000130.453.000100.295.000467.884.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-64.973.000-35.250.000-19.510.000-69.204.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-58.211.000-27.006.000-24.295.000-121.121.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.762.000-8.244.0004.785.00051.917.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI181.912.00095.203.00080.785.000398.680.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)181.912.00095.203.00080.785.000398.680.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları136.006.00076.878.00053.493.000270.856.000
Ana Ortaklık Payları45.906.00018.325.00027.292.000127.824.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri114.348.00074.307.00037.962.000170.241.000
Kıdem Tazminatı005.932.0001.990.000
Finansman Giderleri-75.664.000-73.284.000-26.441.000-73.148.000
Yurtiçi Satışlar650.686.000444.001.000199.456.0001.029.358.000
Yurtdışı Satışlar15.800.00011.596.0005.494.00017.651.000
Net Yabancı Para Pozisyonu992.909.0001.077.205.000631.330.000406.936.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu995.975.0001.082.299.00000
Net YPP (Hedge Dahil)731.570.000583.887.00000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 2,1 10,7 A/D A/D 0,5 9/2015
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 2,08 36,62 36,46 -15,37 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KOZAA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.