SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.981 118.713 0,23
VIOP 135.453 134.862 0,44
USD/TRY 6,8667 6,8608 0,09
BIST BANKA 129.385 129.657 -0,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
ALTIN 1.814,04 1.809,22 0,27
BRENT 43,34 43,30 0,09

 Koza Anadolu Metal Hisse Senedi | KOZAA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

TUT
  • Son Öneri Tarihi 25.06.2020
  • Hedef Fiyat 11,94
  • Getiri Pot %-13

Ege Taşar

Yatırım Teması


Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran ATP İnşaat’ın %99’una sahip olan Koza Anadolu Metal, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için ikincil bir giriş noktası. Koza Altın’ı tam konsolide eden şirketin ana faaliyetlerini baz metaller oluşturuyor. Şirket, piyasada Koza Altın’a göre iskontolu işlem görmekte. Koza grubunun karmaşık yapısı ve hisse performansının Koza Altın’ın performansına bağımlı oluşunu uygulanan iskonto için temel sebepler olarak görüyoruz.


Katalizör


Koza Altın için katalizör sayılabilecek yeni madenlerin keşfi, beklentinin üzerindeki üretim rakamları ve yüksek altın fiyatları Koza Anadolu için de potansiyel katalizörler olarak sayılabilir. Bunun dışında şirketin baz metallerle ilgili operasyonlarındaki gelişmeler de takip edilebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: beklentimizden düşük gerçekleşebilecek altın fiyatları ve Koza Altın’ın üretiminde yaşanabilecek sıkıntılar.


Önceki Öneri Tarihi 01.06.2020
Önceki Hedef Fiyat 12,57
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,08 13,68 2,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 71,2 526,4 455,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,8 0,9 1,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ana aktivitesi bakır madenlerinin aranması ve keşfedilmesi olan, baz metaller üzerine yoğunlaşan bir Türk madencilik şirketidir.
Telefon (0312)2291358
Faks (0312)2310919
Adres Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. İstanbul Yolu 10.km NO:310 Yenimahalle / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.026,72.877,3
Ödenmiş Sermaye388,1388,1
Net Kâr153,9796,0

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 2.516 mn TL
FAVÖK 1.666 mn TL
Net Kar 802 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 0,2
F/K 6,6
PD/DD 1,0
Satışlar 2.834 mn TL
FAVÖK 1.845 mn TL
Net Kar 835 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 0,1
F/K 6,4
PD/DD 1,1
Satışlar 3.071 mn TL
FAVÖK 1.943 mn TL
Net Kar 861 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 0,1
F/K 6,2
PD/DD 1,4
Satışlar 2.925 mn TL
FAVÖK 1.811 mn TL
Net Kar 796 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 0,1
F/K 6,7
PD/DD 1,8

Cari Değerler

F/K 6,7
FD/FAVÖK 0,1
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 52,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 33,1 / 35,5
Piyasa Değeri 5.308,9 mnTL
Net Borç -5.042,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,37 2,47 13,43 36,39
USD 0,37 2,47 11,94 18,30
Göreceli 0,89 -0,47 5,13 31,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KOZAA 13,68
860,9
3.070,7
1.942,9
3.750,2
8.685,6
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,4
-63,5
-227,1
-62,3
-187,6
-9,9
147,2
-52,2
2,9
41,0
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KOZAA 25.06.2020 TUT 11,94 0,00 TUT 12,57 -0,63 AL 11,11 0,83
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KOZAA 13,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KOZAA 2.515,7 802,0 1.666,0 Tahmin
KOZAA 2.834,4 835,3 1.844,8 Tahmin
KOZAA 3.070,7 860,9 1.942,9 Tahmin
KOZAA 2.924,5 796,0 1.811,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KOZAA 6,6 0,2 0,1 1,0 Tahmin
KOZAA 6,4 0,1 0,1 1,1 Tahmin
KOZAA 6,2 0,1 0,1 1,4 Tahmin
KOZAA 6,7 0,1 0,1 1,8 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAA0,000,00000,000,00 0 A/D
KOZAA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.675.956.0005.385.525.0004.713.323.0004.145.342.000
Nakit ve Nakit Benzerleri5.059.958.0004.713.165.0004.027.706.0003.506.946.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.540.00026.156.00028.160.00027.679.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar138.652.000170.280.000134.781.000124.422.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar403.386.000400.304.000419.066.000384.704.000
Canlı Varlıklar11.276.00013.520.00014.504.00013.144.000
Diğer Dönen Varlıklar36.144.00062.100.00089.106.00088.447.000
(Ara Toplam)5.675.956.0005.385.525.0004.713.323.0004.145.342.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.458.961.0001.307.376.0001.403.638.0001.417.435.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.779.0001.757.0001.727.0001.789.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar267.817.000230.492.000235.607.000235.810.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller212.999.000213.748.000215.535.000217.328.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları16.254.0004.506.0005.518.0006.160.000
Maddi Duran Varlıklar640.830.000631.490.000738.508.000760.843.000
Şerefiye15.415.00015.415.00015.415.00015.415.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.278.0001.531.0001.667.0001.880.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı141.919.000149.964.000136.678.000131.444.000
Diğer Duran Varlıklar160.670.00058.473.00052.983.00046.766.000
TOPLAM VARLIKLAR7.134.917.0006.692.901.0006.116.961.0005.562.777.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler496.610.000440.812.000400.433.000346.870.000
Finansal Borçlar5.921.0003.902.0004.380.0004.400.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar72.099.00073.739.00069.236.00053.543.000
Diğer Borçlar24.251.00019.493.00019.302.00019.923.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)814.0001.226.0001.700.000623.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.136.000140.752.000124.718.00098.142.000
Borç Karşılıkları257.892.000180.394.000164.604.000154.495.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.497.00021.306.00016.493.00015.744.000
(Ara Toplam)496.610.000440.812.000400.433.000346.870.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler206.666.000187.873.000150.170.000165.362.000
Finansal Borçlar11.700.000545.0001.039.0001.634.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar35.781.00032.619.00031.076.00031.603.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar159.185.000154.709.000118.055.000132.125.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.431.641.0006.064.216.0005.566.358.0005.050.545.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.026.729.0002.877.309.0002.658.958.0002.432.897.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000283.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.928.00093.928.00093.928.00093.928.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.397.289.0001.601.251.0001.601.251.0001.601.251.000
Dönem Net Kar/Zararı153.940.000796.038.000574.802.000346.355.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-6.508.000-1.988.000897.0003.000.000
Azınlık Payları3.404.912.0003.186.907.0002.907.400.0002.617.648.000
TOPLAM KAYNAKLAR7.134.917.0006.692.901.0006.116.961.0005.562.777.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri715.945.0002.924.510.0001.958.728.0001.118.729.000
Satışların Maliyeti (-)-274.576.000-1.032.771.000-681.105.000-423.763.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)441.369.0001.891.739.0001.277.623.000694.966.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)441.369.0001.891.739.0001.277.623.000694.966.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.671.000-11.926.000-6.078.000-4.027.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-46.234.000-169.909.000-119.335.000-81.150.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-39.879.000-139.240.000-47.416.000-28.012.000
Diğer Faaliyet Gelirleri36.025.00092.968.00060.798.00049.376.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-44.701.000-78.261.000-57.779.000-36.412.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)344.909.0001.585.371.0001.107.813.000594.741.000
Net Faaliyet Kar/Zararı353.585.0001.570.664.0001.104.794.000581.777.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler176.609.000668.478.000497.049.000344.810.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.747.000-5.106.000-3.893.000-2.606.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı517.771.0002.248.743.0001.600.969.000936.945.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler003.278.0003.278.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler172.862.000663.372.000493.156.000342.204.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)517.771.0002.248.743.0001.604.247.000940.223.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-146.463.000-475.631.000-330.985.000-184.334.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-137.270.000-523.986.000-366.590.000-215.077.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-9.193.00048.355.00035.605.00030.743.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI371.308.0001.773.112.0001.273.262.000755.889.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)371.308.0001.773.112.0001.273.262.000755.889.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları217.368.000977.074.000698.460.000409.534.000
Ana Ortaklık Payları153.940.000796.038.000574.802.000346.355.000
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri49.190.000240.483.000156.022.00089.195.000
Kıdem Tazminatı2.848.0005.703.0002.272.0001.356.000
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar708.378.0002.903.849.0001.939.710.0001.105.047.000
Yurtdışı Satışlar7.462.00019.180.00017.751.00012.816.000
Net Yabancı Para Pozisyonu803.901.000711.625.000690.192.000655.096.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu803.901.000711.625.000690.192.000655.096.000
Net YPP (Hedge Dahil)803.901.000711.625.000690.192.000655.096.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 13,7 6,7 0,1 0,1 1,8 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 13,68 50,97 52,27 129,66 1,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
KOZAA 13,68 6,2 0,1 1,4
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KOZAA 6,2 -16,0 0,1 -89,4 1,4 5,6
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.