SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.416 98.415 -1,02
VIOP 120.562 122.040 -1,21
USD/TRY 5,8231 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.209 140.323 -2,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,75 1.490,58 0,01
BRENT 59,09 59,42 -0,56

 Konfrut Gıda Hisse Senedi | KNFRT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 31,34 40,72 9,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 12,7 12,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konfrut Gıda
Kuruluş 01.02.1991
Faal Alanı Meyve suyu konsantresi, meyve püresi ve salça üretimi
Telefon (0216)5456868
Faks (0216)3408208
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar140,9129,0
Ödenmiş Sermaye6,66,6
Net Kâr22,610,6

Cari Değerler

F/K 5,9
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 3,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 264,7 mnTL
Net Borç 6,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,47 -1,13 7,28 67,92
USD 3,40 0,07 5,61 53,69
Göreceli -2,16 -0,51 11,11 55,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KNFRT0,000,00000,000,00 0 A/D
KNFRT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar150.433.083163.848.228144.302.767105.698.719
Nakit ve Nakit Benzerleri2.326.140934.420415.8931.555.733
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar48.282.81137.719.77615.089.55625.597.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.030.3036.842.2937.285.2556.634.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar74.620.41198.664.412105.954.73458.099.325
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.173.41819.687.32715.557.32913.812.063
(Ara Toplam)150.433.083163.848.228144.302.767105.698.719
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.793.09465.191.38567.202.90860.708.273
Ticari Alacaklar270270270394.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0418418418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar61.053.30558.561.50960.809.07255.036.769
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.14714.32411.02312.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.997.3723.554.9144.282.1254.629.584
Diğer Duran Varlıklar2.730.0003.059.9502.100.000634.500
TOPLAM VARLIKLAR217.226.177229.039.613211.505.675166.406.992
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler73.760.26297.610.77491.105.21650.336.919
Finansal Borçlar8.712.43110.931.52410.428.4407.645.550
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar56.999.17274.233.19775.654.10336.357.087
Diğer Borçlar14.24714.4241.48711.301
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.585.1755.491.7981.460.9210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü02.377.08634.788446.194
Borç Karşılıkları1.899.174636.907602.5621.555.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.550.0633.925.8382.922.9154.320.843
(Ara Toplam)73.760.26297.610.77491.105.21650.336.919
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.594.5722.454.4242.302.8642.278.403
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.594.5722.454.4242.302.8642.278.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar140.871.343128.974.415118.097.595113.791.670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.871.343128.974.415118.097.595113.791.670
Ödenmiş Sermaye6.600.0006.600.0006.600.0006.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.0352.135.0352.135.0352.135.035
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları103.334.067103.334.06769.733.39569.750.986
Dönem Net Kar/Zararı22.617.85510.649.98233.600.67229.212.446
Diğer Özsermaye Kalemleri6.184.3866.255.3316.028.4936.093.203
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR217.226.177229.039.613211.505.675166.406.992
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri109.175.81950.945.103134.884.494105.553.725
Satışların Maliyeti (-)-69.542.288-33.382.815-86.050.816-70.963.701
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.633.53117.562.28848.833.67834.590.024
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)39.633.53117.562.28848.833.67834.590.024
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.818.933-3.350.138-8.545.748-4.093.782
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.235.160-974.970-3.346.847-2.174.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-2.197
Diğer Faaliyet Gelirleri6.537.7134.346.98916.674.44015.546.473
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.456.786-3.255.888-10.584.351-7.800.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.660.36514.328.28143.031.17236.065.670
Net Faaliyet Kar/Zararı30.579.43813.237.18036.941.08328.319.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.0051.84316.26813.376
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı30.663.37014.330.12443.047.4400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler379.87357.8782.311.359669.694
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.228.999-618.295-9.282.101-5.401.243
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.0051.84316.26813.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.814.24413.769.70736.076.69831.347.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.196.389-3.119.725-2.476.026-2.135.051
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.877.340-2.342.610-1.001.230-994.772
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.319.049-777.115-1.474.796-1.140.279
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI22.617.85510.649.98233.600.67229.212.446
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)22.617.85510.649.98233.600.67229.212.446
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları22.617.85510.649.98233.600.67229.212.446
Hisse Başına Kazanç3254
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0254
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0254
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0254
Dipnot
Amortisman Giderleri2.883.7961.432.7373.686.0082.576.785
Kıdem Tazminatı198.387198.387198.387203.343
Finansman Giderleri-2.228.999-618.295-9.282.101-5.401.243
Yurtiçi Satışlar37.454.20612.726.66854.119.05342.452.298
Yurtdışı Satışlar73.307.66637.118.75579.224.80561.744.306
Net Yabancı Para Pozisyonu26.114.61215.322.509-5.111.61311.002.048
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu26.331.76815.527.860-4.904.88911.232.457
Net YPP (Hedge Dahil)26.114.61215.322.509-5.111.61311.002.048
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KNFRT 40,1 5,9 4,8 1,6 1,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KNFRT 40,10 3,31 3,36 5,18 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi