SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Konfrut Gıda Hisse Senedi | KNFRT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,7 9,34 4,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 16,6 15,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konfrut Gıda
Kuruluş 01.02.1991
Faal Alanı Meyve suyu konsantresi, meyve püresi ve salça üretimi
Telefon (0216)5456868
Faks (0216)3408208
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar136,7142,3
Ödenmiş Sermaye33,033,0
Net Kâr18,724,2

Cari Değerler

F/K 12,2
FD/FAVÖK 6,0
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 1,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,5
Piyasa Değeri 228,0 mnTL
Net Borç 7,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,50 15,17 -3,49 -11,64
USD 5,18 10,87 -12,14 -21,53
Göreceli 5,45 13,33 19,40 12,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KNFRT0,000,00000,000,00 0 A/D
KNFRT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar231.354.136150.322.373150.433.083163.848.228
Nakit ve Nakit Benzerleri1.570.5331.391.7632.326.140934.420
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar46.930.36145.649.14748.282.81137.719.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.497.2822.628.0275.030.3036.842.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar143.234.98582.833.31274.620.41198.664.412
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.120.97517.820.12420.173.41819.687.327
(Ara Toplam)231.354.136150.322.373150.433.083163.848.228
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.585.84567.678.80266.793.09465.191.385
Ticari Alacaklar00270270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.665.76961.856.83261.053.30558.561.509
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.2569.90312.14714.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.654.8203.082.0672.997.3723.554.914
Diğer Duran Varlıklar5.255.0002.730.0002.730.0003.059.950
TOPLAM VARLIKLAR305.939.981218.001.175217.226.177229.039.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler166.483.30469.281.94573.760.26297.610.774
Finansal Borçlar8.845.2988.224.1888.712.43110.931.524
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar67.474.41851.031.27056.999.17274.233.197
Diğer Borçlar83.990.81911.07514.24714.424
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.793.0306.215.4504.585.1755.491.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0713.83802.377.086
Borç Karşılıkları2.223.5361.090.7571.899.174636.907
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.156.2031.995.3671.550.0633.925.838
(Ara Toplam)166.483.30469.281.94573.760.26297.610.774
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.749.0266.432.7992.594.5722.454.424
Finansal Borçlar03.720.75300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.749.0262.712.0462.594.5722.454.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar136.707.651142.286.431140.871.343128.974.415
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.707.651142.286.431140.871.343128.974.415
Ödenmiş Sermaye33.000.00033.000.0006.600.0006.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0142.10000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.0352.135.0352.135.0352.135.035
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.934.06776.934.067103.334.067103.334.067
Dönem Net Kar/Zararı18.683.72524.171.39622.617.85510.649.982
Diğer Özsermaye Kalemleri5.954.8245.903.8336.184.3866.255.331
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR305.939.981218.001.175217.226.177229.039.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri182.107.390148.057.801109.175.81950.945.103
Satışların Maliyeti (-)-132.679.068-102.660.187-69.542.288-33.382.815
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)49.428.32245.397.61439.633.53117.562.288
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)49.428.32245.397.61439.633.53117.562.288
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.712.365-8.065.242-6.818.933-3.350.138
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.535.840-3.479.183-2.235.160-974.970
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.766.2157.654.1836.537.7134.346.989
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.942.616-9.092.932-6.456.786-3.255.888
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)33.003.71632.414.44030.660.36514.328.281
Net Faaliyet Kar/Zararı34.180.11733.853.18930.579.43813.237.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.4717.4833.0051.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.012.18732.421.92330.663.37014.330.124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler943.939705.255379.87357.878
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.288.357-2.390.025-2.228.999-618.295
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.4717.4833.0051.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.667.76930.737.15328.814.24413.769.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.984.044-6.565.757-6.196.389-3.119.725
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.335.960-5.361.862-4.877.340-2.342.610
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.648.084-1.203.895-1.319.049-777.115
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.683.72524.171.39622.617.85510.649.982
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.683.72524.171.39622.617.85510.649.982
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.683.72524.171.39622.617.85510.649.982
Hisse Başına Kazanç1132
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1002
Dipnot
Amortisman Giderleri5.221.5614.397.8542.883.7961.432.737
Kıdem Tazminatı291.713257.058198.387198.387
Finansman Giderleri-10.288.357-2.390.025-2.228.999-618.295
Yurtiçi Satışlar69.720.56652.943.41837.454.20612.726.668
Yurtdışı Satışlar115.112.70995.955.79973.307.66637.118.755
Net Yabancı Para Pozisyonu15.525.99819.534.98326.114.61215.322.509
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.167.14573.009.85526.331.76815.527.860
Net YPP (Hedge Dahil)15.525.99873.009.85526.114.61215.322.509

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KNFRT 6,9 12,2 6,0 1,3 1,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KNFRT 6,91 1,53 1,71 18,41 0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi