SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,49 61,82 1,08

 Konfrut Gıda Hisse Senedi | KNFRT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,8 30,18 7,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 15,5 15,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konfrut Gıda
Kuruluş 01.02.1991
Faal Alanı Meyve suyu konsantresi, meyve püresi ve salça üretimi
Telefon (0216)5456868
Faks (0216)3408208
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar129,0118,1
Ödenmiş Sermaye6,66,6
Net Kâr10,633,6

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK 4,5
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 1,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 198,1 mnTL
Net Borç 10,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,21 -0,46 2,32 25,71
USD 1,04 -1,31 5,64 13,48
Göreceli 1,18 -2,19 -5,79 21,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KNFRT0,000,00000,000,00 0 A/D
KNFRT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar163.848.228144.302.767105.698.71985.232.175
Nakit ve Nakit Benzerleri934.420415.8931.555.733418.996
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar37.719.77615.089.55625.597.34926.211.216
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.842.2937.285.2556.634.2495.223.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar98.664.412105.954.73458.099.32540.879.406
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.687.32715.557.32913.812.06312.499.288
(Ara Toplam)163.848.228144.302.767105.698.71985.232.175
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar65.191.38567.202.90860.708.27345.564.590
Ticari Alacaklar270270394.085247.387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar418418418418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar58.561.50960.809.07255.036.76942.699.180
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.32411.02312.9179.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.554.9144.282.1254.629.5842.184.811
Diğer Duran Varlıklar3.059.9502.100.000634.500423.000
TOPLAM VARLIKLAR229.039.613211.505.675166.406.992130.796.765
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler97.610.77491.105.21650.336.91932.828.650
Finansal Borçlar10.931.52410.428.4407.645.5509.715.836
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.233.19775.654.10336.357.08719.476.955
Diğer Borçlar14.4241.48711.3011.111
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.491.7981.460.92100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.377.08634.788446.194347.079
Borç Karşılıkları636.907602.5621.555.944691.956
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.925.8382.922.9154.320.8432.595.713
(Ara Toplam)97.610.77491.105.21650.336.91932.828.650
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.454.4242.302.8642.278.4031.988.882
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.454.4242.302.8642.278.4031.988.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar128.974.415118.097.595113.791.67095.979.233
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.974.415118.097.595113.791.67095.979.233
Ödenmiş Sermaye6.600.0006.600.0006.600.0006.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.0352.135.0352.135.0352.135.035
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları103.334.06769.733.39569.750.98669.750.986
Dönem Net Kar/Zararı10.649.98233.600.67229.212.44611.155.807
Diğer Özsermaye Kalemleri6.255.3316.028.4936.093.2036.337.405
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR229.039.613211.505.675166.406.992130.796.765
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.945.103134.884.494105.553.72569.229.829
Satışların Maliyeti (-)-33.382.815-86.050.816-70.963.701-49.824.352
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.562.28848.833.67834.590.02419.405.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.562.28848.833.67834.590.02419.405.477
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.350.138-8.545.748-4.093.782-2.412.503
Genel Yönetim Giderleri (-)-974.970-3.346.847-2.174.728-1.176.163
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00-2.1970
Diğer Faaliyet Gelirleri4.346.98916.674.44015.546.4734.349.510
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.255.888-10.584.351-7.800.120-3.393.736
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.328.28143.031.17236.065.67016.772.585
Net Faaliyet Kar/Zararı13.237.18036.941.08328.319.31715.816.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.84316.26813.3767.897
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.330.12443.047.44000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler57.8782.311.359669.694595.498
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-618.295-9.282.101-5.401.243-2.037.702
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.84316.26813.3767.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.769.70736.076.69831.347.49715.338.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.119.725-2.476.026-2.135.051-4.182.471
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.342.610-1.001.230-994.772-548.578
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-777.115-1.474.796-1.140.279-3.633.893
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.649.98233.600.67229.212.44611.155.807
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.649.98233.600.67229.212.44611.155.807
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.649.98233.600.67229.212.44611.155.807
Hisse Başına Kazanç2542
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2542
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2542
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2542
Dipnot
Amortisman Giderleri1.432.7373.686.0082.576.7851.692.063
Kıdem Tazminatı198.387198.387203.343153.933
Finansman Giderleri-618.295-9.282.101-5.401.243-2.037.702
Yurtiçi Satışlar12.726.66854.119.05342.452.29831.533.641
Yurtdışı Satışlar37.118.75579.224.80561.744.30636.839.349
Net Yabancı Para Pozisyonu15.322.509-5.111.61311.002.04827.326.645
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.527.860-4.904.88911.232.45727.150.645
Net YPP (Hedge Dahil)15.322.509-5.111.61311.002.04827.326.645
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KNFRT 30,0 5,6 4,5 1,3 1,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KNFRT 30,02 1,19 1,17 -1,94 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi