SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9480 5,9428 0,09
BIST BANKA 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.581,25 1.571,81 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Konfrut Gıda Hisse Senedi | KNFRT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,01 8,61 1,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 29,6 28,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Konfrut Gıda
Kuruluş 01.02.1991
Faal Alanı Meyve suyu konsantresi, meyve püresi ve salça üretimi
Telefon (0216)5456868
Faks (0216)3408208
Adres Bahçelievler Mahallesi Akabe Sokak No:1 34893 Pendik/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar142,3140,9
Ödenmiş Sermaye33,06,6
Net Kâr24,222,6

Cari Değerler

F/K 9,7
FD/FAVÖK 6,0
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 3,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,4
Piyasa Değeri 275,6 mnTL
Net Borç 10,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,60 5,03 9,01 6,78
USD -0,77 3,79 9,20 6,96
Göreceli -0,27 4,46 0,99 0,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KNFRT0,000,00000,000,00 0 A/D
KNFRT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar150.322.373150.433.083163.848.228144.302.767
Nakit ve Nakit Benzerleri1.391.7632.326.140934.420415.893
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.649.14748.282.81137.719.77615.089.556
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.628.0275.030.3036.842.2937.285.255
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar82.833.31274.620.41198.664.412105.954.734
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.820.12420.173.41819.687.32715.557.329
(Ara Toplam)150.322.373150.433.083163.848.228144.302.767
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.678.80266.793.09465.191.38567.202.908
Ticari Alacaklar0270270270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00418418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar61.856.83261.053.30558.561.50960.809.072
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.90312.14714.32411.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.082.0672.997.3723.554.9144.282.125
Diğer Duran Varlıklar2.730.0002.730.0003.059.9502.100.000
TOPLAM VARLIKLAR218.001.175217.226.177229.039.613211.505.675
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler69.281.94573.760.26297.610.77491.105.216
Finansal Borçlar8.224.1888.712.43110.931.52410.428.440
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar51.031.27056.999.17274.233.19775.654.103
Diğer Borçlar11.07514.24714.4241.487
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.215.4504.585.1755.491.7981.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü713.83802.377.08634.788
Borç Karşılıkları1.090.7571.899.174636.907602.562
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.995.3671.550.0633.925.8382.922.915
(Ara Toplam)69.281.94573.760.26297.610.77491.105.216
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.432.7992.594.5722.454.4242.302.864
Finansal Borçlar3.720.753000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.712.0462.594.5722.454.4242.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar142.286.431140.871.343128.974.415118.097.595
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.286.431140.871.343128.974.415118.097.595
Ödenmiş Sermaye33.000.0006.600.0006.600.0006.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri142.100000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.135.0352.135.0352.135.0352.135.035
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.934.067103.334.067103.334.06769.733.395
Dönem Net Kar/Zararı24.171.39622.617.85510.649.98233.600.672
Diğer Özsermaye Kalemleri5.903.8336.184.3866.255.3316.028.493
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR218.001.175217.226.177229.039.613211.505.675
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri148.057.801109.175.81950.945.103134.884.494
Satışların Maliyeti (-)-102.660.187-69.542.288-33.382.815-86.050.816
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)45.397.61439.633.53117.562.28848.833.678
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)45.397.61439.633.53117.562.28848.833.678
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.065.242-6.818.933-3.350.138-8.545.748
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.479.183-2.235.160-974.970-3.346.847
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.654.1836.537.7134.346.98916.674.440
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.092.932-6.456.786-3.255.888-10.584.351
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)32.414.44030.660.36514.328.28143.031.172
Net Faaliyet Kar/Zararı33.853.18930.579.43813.237.18036.941.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.4833.0051.84316.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı32.421.92330.663.37014.330.12443.047.440
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler705.255379.87357.8782.311.359
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.390.025-2.228.999-618.295-9.282.101
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.4833.0051.84316.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.737.15328.814.24413.769.70736.076.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.565.757-6.196.389-3.119.725-2.476.026
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.361.862-4.877.340-2.342.610-1.001.230
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.203.895-1.319.049-777.115-1.474.796
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.171.39622.617.85510.649.98233.600.672
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.171.39622.617.85510.649.98233.600.672
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları24.171.39622.617.85510.649.98233.600.672
Hisse Başına Kazanç1325
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0025
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0025
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0025
Dipnot
Amortisman Giderleri4.397.8542.883.7961.432.7373.686.008
Kıdem Tazminatı257.058198.387198.387198.387
Finansman Giderleri-2.390.025-2.228.999-618.295-9.282.101
Yurtiçi Satışlar52.943.41837.454.20612.726.66854.119.053
Yurtdışı Satışlar95.955.79973.307.66637.118.75579.224.805
Net Yabancı Para Pozisyonu19.534.98326.114.61215.322.509-5.111.613
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu73.009.85526.331.76815.527.860-4.904.889
Net YPP (Hedge Dahil)73.009.85526.114.61215.322.509-5.111.613
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KNFRT 8,4 9,6 6,0 1,6 1,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KNFRT 8,35 3,26 3,72 45,78 1,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi