SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,9 4,73 2,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 163,5 160,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.096,11.064,5
Ödenmiş Sermaye124,0124,0
Net Kâr-81,3-112,8

Cari Değerler

F/K 4,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,0 / 3,5
Piyasa Değeri 468,7 mnTL
Net Borç 649,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,82 3,28 10,20 -0,26
USD -1,65 3,46 10,20 1,09
Göreceli -2,20 0,89 0,77 -6,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar715.499.000792.217.000948.213.000941.654.000
Nakit ve Nakit Benzerleri4.922.0001.688.0005.914.0005.188.000
Finansal Yatırımlar4.335.00010.193.00000
Ticari Alacaklar55.549.00071.239.000558.148.000519.971.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar618.287.000678.492.000366.799.000385.489.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.406.00030.605.00017.352.00031.006.000
(Ara Toplam)715.499.000792.217.000948.213.000941.654.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.339.711.0001.257.225.0001.257.966.0001.245.414.000
Ticari Alacaklar5.056.00014.012.00013.475.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar116.216.000115.265.000114.754.000118.398.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.215.277.0001.124.751.0001.124.751.0001.124.751.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.151.0003.185.0002.024.0002.249.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.00012.00014.00016.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar002.948.0000
TOPLAM VARLIKLAR2.055.210.0002.049.442.0002.206.179.0002.187.068.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler574.918.000449.280.000537.724.000633.992.000
Finansal Borçlar282.771.000142.954.000183.530.000301.804.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.423.00020.968.00013.576.00012.377.000
Diğer Borçlar1.944.0001.906.000514.000484.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)273.238.000282.763.000339.392.000318.667.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler542.000689.000712.000660.000
(Ara Toplam)574.918.000449.280.000537.724.000633.992.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler384.230.000535.688.000503.050.000375.808.000
Finansal Borçlar375.719.000528.275.000495.426.000368.953.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.511.0007.413.0007.624.0006.855.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.096.062.0001.064.474.0001.165.405.0001.177.268.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.096.062.0001.064.474.0001.165.405.0001.177.268.000
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00126.511.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları908.683.000908.683.000908.683.000764.452.000
Dönem Net Kar/Zararı-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.231.000
Diğer Özsermaye Kalemleri126.543.000126.482.00068.000126.492.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.055.210.0002.049.442.0002.206.179.0002.187.068.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.842.00057.188.00040.419.000101.398.028
Satışların Maliyeti (-)-53.147.000-46.899.000-40.023.000-73.443.460
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.695.00010.289.000396.00027.954.568
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.695.00010.289.000396.00027.954.568
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-715.000-546.000-150.000-2.607.030
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.005.000-5.554.000-3.432.000-7.418.726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri63.756.00064.600.000372.000126.054.921
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-545.000-275.000-213.000-9.755.190
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000155.869.087
FAALİYET KARI (ZARARI)69.186.00068.514.000-3.027.000290.097.630
Net Faaliyet Kar/Zararı5.975.0004.189.000-3.186.000173.797.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.463.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.218.000-3.109.000-3.681.00022.269.751
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı88.431.00065.405.000-6.708.000312.367.381
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler44.847.00041.991.00040.630.0007.683.826
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-214.535.000-220.180.000-45.872.000-175.820.217
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler21.463.000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.230.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.230.990
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.230.990
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.230.990
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri493.000326.000166.000693.275
Kıdem Tazminatı111.000072.000107.058
Finansman Giderleri-214.535.000-220.180.000-45.872.000-175.820.217
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-69.891.000-52.328.000358.120.00084.211.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-69.891.000-52.328.000358.120.00084.211.000
Net YPP (Hedge Dahil)-69.891.000-52.328.000358.120.00084.211.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 3,8 4,9 A/D A/D 0,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 3,78 10,65 10,70 5,29 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi