SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6160 6,6150 0,02
BIST BANKA 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
ALTIN 1.577,27 1.577,18 0,01
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,71 4,18 2,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,3 352,6 344,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar729,61.096,1
Ödenmiş Sermaye124,0124,0
Net Kâr-447,6-81,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,6 / 4,3
Piyasa Değeri 266,6 mnTL
Net Borç 118,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,69 10,26 -28,09 -43,27
USD 8,85 9,08 -31,81 -48,70
Göreceli 7,75 9,82 -14,97 -27,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar784.727.000715.499.000792.217.000948.213.000
Nakit ve Nakit Benzerleri44.439.0004.922.0001.688.0005.914.000
Finansal Yatırımlar04.335.00010.193.0000
Ticari Alacaklar241.185.00055.549.00071.239.000558.148.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar418.721.000618.287.000678.492.000366.799.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar80.382.00032.406.00030.605.00017.352.000
(Ara Toplam)784.727.000715.499.000792.217.000948.213.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar622.162.0001.339.711.0001.257.225.0001.257.966.000
Ticari Alacaklar4.727.0005.056.00014.012.00013.475.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar119.426.000116.216.000115.265.000114.754.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller494.424.0001.215.277.0001.124.751.0001.124.751.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.576.0003.151.0003.185.0002.024.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.00011.00012.00014.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0002.948.000
TOPLAM VARLIKLAR1.406.889.0002.055.210.0002.049.442.0002.206.179.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler578.330.000574.918.000449.280.000537.724.000
Finansal Borçlar75.426.000282.771.000142.954.000183.530.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar35.855.00016.423.00020.968.00013.576.000
Diğer Borçlar1.227.0001.944.0001.906.000514.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)465.182.000273.238.000282.763.000339.392.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler640.000542.000689.000712.000
(Ara Toplam)578.330.000574.918.000449.280.000537.724.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler98.987.000384.230.000535.688.000503.050.000
Finansal Borçlar87.694.000375.719.000528.275.000495.426.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.293.0008.511.0007.413.0007.624.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar729.572.0001.096.062.0001.064.474.0001.165.405.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar729.572.0001.096.062.0001.064.474.0001.165.405.000
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri126.511.00000126.511.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları908.683.000908.683.000908.683.000908.683.000
Dönem Net Kar/Zararı-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-77.000126.543.000126.482.00068.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.406.889.0002.055.210.0002.049.442.0002.206.179.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri747.299.00068.842.00057.188.00040.419.000
Satışların Maliyeti (-)-1.030.232.000-53.147.000-46.899.000-40.023.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-282.933.00015.695.00010.289.000396.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-282.933.00015.695.00010.289.000396.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.201.000-715.000-546.000-150.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.129.000-9.005.000-5.554.000-3.432.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri102.669.00063.756.00064.600.000372.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.177.000-545.000-275.000-213.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler52.415.000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-153.356.00069.186.00068.514.000-3.027.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-246.848.0005.975.0004.189.000-3.186.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler021.463.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.064.000-2.218.000-3.109.000-3.681.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-152.292.00088.431.00065.405.000-6.708.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.463.00044.847.00041.991.00040.630.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-304.809.000-214.535.000-220.180.000-45.872.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler021.463.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri667.000493.000326.000166.000
Kıdem Tazminatı141.000111.000072.000
Finansman Giderleri-304.809.000-214.535.000-220.180.000-45.872.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.377.000-69.891.000-52.328.000358.120.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.377.000-69.891.000-52.328.000358.120.000
Net YPP (Hedge Dahil)-32.377.000-69.891.000-52.328.000358.120.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 2,2 A/D A/D A/D 0,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 2,15 3,76 3,69 -7,44 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi