SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.748 119.339 0,34
VIOP 135.955 135.758 0,15
USD/TRY 6,8642 6,8577 0,09
BIST BANKS 130.779 131.476 -0,53
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
GOLD 1.798,14 1.794,97 0,18
BRENT 43,02 43,08 -0,14

 Kiler GYO Hisse Senedi | KLGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,32 5,01 2,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,8 253,8 242,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar744,9729,6
Ödenmiş Sermaye124,0124,0
Net Kâr15,2-447,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,1 / 5,7
Piyasa Değeri 621,2 mnTL
Net Borç 114,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,87 16,51 29,12 32,19
USD 9,87 16,51 27,43 14,66
Göreceli 9,08 13,77 19,04 26,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
KLGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar695.435.000784.727.000715.499.000792.217.000
Nakit ve Nakit Benzerleri6.951.00044.439.0004.922.0001.688.000
Finansal Yatırımlar004.335.00010.193.000
Ticari Alacaklar187.192.000241.185.00055.549.00071.239.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar474.229.000418.721.000618.287.000678.492.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.063.00080.382.00032.406.00030.605.000
(Ara Toplam)695.435.000784.727.000715.499.000792.217.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar620.724.000622.162.0001.339.711.0001.257.225.000
Ticari Alacaklar2.132.0004.727.0005.056.00014.012.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar119.928.000119.426.000116.216.000115.265.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller494.424.000494.424.0001.215.277.0001.124.751.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.233.0003.576.0003.151.0003.185.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.0009.00011.00012.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.316.159.0001.406.889.0002.055.210.0002.049.442.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler515.546.000578.330.000574.918.000449.280.000
Finansal Borçlar77.607.00075.426.000282.771.000142.954.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.926.00035.855.00016.423.00020.968.000
Diğer Borçlar1.289.0001.227.0001.944.0001.906.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)404.248.000465.182.000273.238.000282.763.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler476.000640.000542.000689.000
(Ara Toplam)515.546.000578.330.000574.918.000449.280.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler55.686.00098.987.000384.230.000535.688.000
Finansal Borçlar43.736.00087.694.000375.719.000528.275.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.613.00011.293.0008.511.0007.413.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler337.000000
Özkaynaklar744.927.000729.572.0001.096.062.0001.064.474.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar744.927.000729.572.0001.096.062.0001.064.474.000
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0126.511.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.093.00018.093.00018.093.00018.093.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları461.045.000908.683.000908.683.000908.683.000
Dönem Net Kar/Zararı15.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000
Diğer Özsermaye Kalemleri126.546.000-77.000126.543.000126.482.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.316.159.0001.406.889.0002.055.210.0002.049.442.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri109.377.000747.299.00068.842.00057.188.000
Satışların Maliyeti (-)-54.807.000-1.030.232.000-53.147.000-46.899.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.570.000-282.933.00015.695.00010.289.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.570.000-282.933.00015.695.00010.289.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.767.000-1.201.000-715.000-546.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.186.000-15.129.000-9.005.000-5.554.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.708.000102.669.00063.756.00064.600.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.474.000-9.177.000-545.000-275.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler052.415.00000
FAALİYET KARI (ZARARI)45.851.000-153.356.00069.186.00068.514.000
Net Faaliyet Kar/Zararı46.617.000-246.848.0005.975.0004.189.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0021.463.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar496.0001.064.000-2.218.000-3.109.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı46.347.000-152.292.00088.431.00065.405.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler425.0009.463.00044.847.00041.991.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31.529.000-304.809.000-214.535.000-220.180.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0021.463.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri168.000667.000493.000326.000
Kıdem Tazminatı58.000141.000111.0000
Finansman Giderleri-31.529.000-304.809.000-214.535.000-220.180.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-44.391.000-32.377.000-69.891.000-52.328.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-44.528.000-32.377.000-69.891.000-52.328.000
Net YPP (Hedge Dahil)-44.391.000-32.377.000-69.891.000-52.328.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 5,0 A/D A/D A/D 0,8 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 5,01 5,82 6,21 39,47 0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi