SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 KLGYO | Kiler GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,39 1,74 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 19 18

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Kiler GYO
Kuruluş 01.09.2005
Faal Alanı Gayrimenkul yatırımları.
Telefon (0212)4561500
Faks (0212)4280994
Adres Zafer Mahallesi. Tonguç Baba Caddesi. No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar760.582.800772.561.627
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000
Net Kâr1.495.50412.807.377

Cari Oranlar

F/K 12,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 2,7
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,29 6,25 -3,95 -1,62
USD 4,57 10,60 -22,27 7,57
Göreceli 2,70 -0,65 -20,59 11,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar246.815.815275.131.502308.454.258281.257.990
Nakit ve Nakit Benzerleri3.605.1002.706.2846.700.325959.318
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.688.52275.741.60777.320.46574.421.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar104.888.456106.743.232106.743.232106.743.232
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar98.633.73789.940.379117.690.23699.134.410
(Ara Toplam)246.815.815275.131.502308.454.258281.257.990
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.023.099.8571.002.524.987353.297.753881.489.226
Ticari Alacaklar1.188.3811.164.3641.177.1571.255.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar2.5002.5002.5002.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar155.252.544155.653.89478.962.359151.717.919
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller852.158.847831.115.572259.120.030714.359.381
Maddi Duran Varlıklar1.076.7051.088.579459.431461.974
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.73925.39030.04173.788
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar13.403.14113.474.68813.546.23513.617.783
TOPLAM VARLIKLAR1.269.915.6721.277.656.489661.752.0111.162.747.216
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler355.072.524314.617.710239.042.630228.674.982
Finansal Borçlar292.858.860256.236.641190.199.348182.173.558
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.373.0643.530.0201.198.0862.372.250
Diğer Borçlar325.394359.527289.653827.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.515.20654.491.52247.355.54343.302.062
(Ara Toplam)355.072.524314.617.710239.042.630228.674.982
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler154.260.348190.477.152190.440.758175.003.607
Finansal Borçlar147.228.924183.112.155182.738.989163.947.814
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları5.887.8675.878.3735.872.0788.883.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.143.5571.486.6241.829.6912.172.758
Özkaynaklar760.582.800772.561.627232.268.623759.068.627
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar760.582.800772.561.627232.268.623759.068.627
Ödenmiş Sermaye124.000.000124.000.000124.000.000124.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0126.511.21100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.5139.055.5139.055.5139.055.513
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları499.502.765500.166.744-33.986.997450.945.020
Dönem Net Kar/Zararı1.495.50412.807.3776.667.08148.557.745
Diğer Özsermaye Kalemleri126.529.01820.782126.533.026126.510.349
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.269.915.6721.277.656.489661.752.0111.162.747.216
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.833.1995.010.1082.565.36138.034.514
Satışların Maliyeti (-)-2.069.417-143.094-71.547-3.089.506
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.763.7824.867.0142.493.81434.945.008
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.763.7824.867.0142.493.81434.945.008
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-557.767-399.252-85.676-347.452
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.195.640-3.261.127-1.405.820-6.894.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.771.88210.500.4308.671.9767.866.493
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.253.422-1.812.940-3.455.339-8.011.820
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.528.8359.894.1256.218.95527.557.939
Net Faaliyet Kar/Zararı3.010.3751.206.6351.002.31827.703.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.725.8121.463.1831.812.791-6.008.831
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.048.0807.984.5007.872.16313.864.241
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.807.223-6.534.431-8.535.998-106.054.867
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00016.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.495.50412.807.3777.367.911-70.624.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.495.50412.807.3777.367.911-70.624.573
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.495.50412.807.3777.367.911-70.624.573
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.495.50412.807.3777.367.911-70.624.573
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri388.068256.848772.3773.265.317
Kıdem Tazminatı00-11.71919.294
Finansman Giderleri-19.807.223-6.534.431-8.535.998-106.054.867
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-301.382.473-268.795.884-290.731.450-272.652.315
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-301.479.840-268.889.926-290.823.536-272.746.812
Net YPP (Hedge Dahil)-301.382.473-268.795.884-290.731.450-272.652.315
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLGYO 1,7 12,2 A/D A/D 0,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLGYO 1,70 1,31 1,31 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KLGYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.