SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6225 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.634 20.588 0,22
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,67 1.235,69 0,16
BRENT 56,15 55,69 0,83

 KIPA | Kipa

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,34 1,78 0,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 104 103

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Kipa
Kuruluş 17.08.1992
Faal Alanı Hipermarket işletmeciliği
Telefon (0232)3988888
Faks (0232)3986355
Adres Yeni Havaalanı Cad. No: 40 35610 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar513.728.000553.822.000
Ödenmiş Sermaye1.332.682.0001.332.682.000
Net Kâr-136.656.000-96.562.000

Cari Oranlar

F/K -15,6
FD/FAVÖK -46,3
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 3,8
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,06 3,68 -26,52 -4,71
USD -4,80 7,92 -40,54 4,19
Göreceli -6,51 -3,05 -39,25 8,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
KIPA16.05.20050,340,091329
KIPA07.06.20040,260,045866
KIPA10.04.20031,660,211625
KIPA31.05.20022,300,211626
KIPA31.05.20011,920,100060
KIPA31.05.20000,770,15000
KIPA31.05.19992,850,92500
KIPA15.05.19981,320,25000
KIPA16.05.20050,340,091329
KIPA07.06.20040,260,045866
KIPA10.04.20031,660,211625
KIPA31.05.20022,300,211626
KIPA31.05.20011,920,100060
KIPA31.05.20000,770,15000
KIPA31.05.19992,850,92500
KIPA15.05.19981,320,25000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar372.339.000319.674.000344.840.000289.873.000
Nakit ve Nakit Benzerleri91.507.00042.043.00038.514.00013.472.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.919.00012.958.00014.637.00015.348.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.637.00017.530.00018.847.00016.774.000
Stoklar229.393.000217.515.000244.622.000174.371.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.883.00029.628.00028.220.00032.669.000
(Ara Toplam)372.339.000319.674.000344.840.000252.634.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00037.239.000
Duran Varlıklar956.481.0001.024.838.0001.037.013.0001.021.661.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar190.00056.628.00055.821.00029.386.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar916.468.000925.023.000934.110.000942.373.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.701.00026.047.00028.288.00030.701.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.122.00017.140.00018.794.00019.201.000
TOPLAM VARLIKLAR1.328.820.0001.344.512.0001.381.853.0001.311.534.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler775.443.000754.576.000746.809.000626.389.000
Finansal Borçlar333.437.000291.625.000296.434.000240.877.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar370.238.000367.132.000380.061.000319.066.000
Diğer Borçlar4.099.0003.838.0003.836.0003.992.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları25.842.00048.014.00028.545.00035.563.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.827.00043.967.00037.933.00025.179.000
(Ara Toplam)775.443.000754.576.000746.809.000624.677.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0001.712.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.649.00036.114.00045.302.00034.761.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar001.104.0000
Diğer Borçlar1.499.0001.252.00001.017.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları38.150.00034.862.00044.198.00033.744.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar513.728.000553.822.000589.742.000650.384.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar513.728.000553.822.000589.742.000650.384.000
Ödenmiş Sermaye1.332.682.0001.332.682.0001.332.682.0001.332.682.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.213.0002.213.0002.213.0002.213.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-969.169.000-969.169.000-969.169.000-753.189.000
Dönem Net Kar/Zararı-136.656.000-96.562.000-60.642.000-215.980.000
Diğer Özsermaye Kalemleri284.658.000284.658.000284.658.000284.658.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.328.820.0001.344.512.0001.381.853.0001.311.534.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.769.410.0001.170.663.000515.751.0002.247.225.000
Satışların Maliyeti (-)-1.366.848.000-895.892.000-395.548.000-1.721.958.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)402.562.000274.771.000120.203.000525.267.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)402.562.000274.771.000120.203.000525.267.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-314.582.000-216.110.000-104.085.000-452.825.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-158.017.000-106.833.000-58.197.000-267.608.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.173.0001.584.000236.0001.292.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.319.000-20.323.000-5.595.000-11.026.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-97.183.000-66.911.000-47.438.000-204.900.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-70.037.000-48.172.000-42.079.000-195.166.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler609.000000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.879.000-33.046.000-15.713.000-59.102.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.597.0003.838.0002.910.00071.687.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-135.856.000-96.119.000-60.241.000-192.315.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)000-4.978.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)000-4.978.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-135.856.000-96.119.000-60.241.000-197.293.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-800.000-443.000-401.000-18.687.000
DÖNEM KARI (ZARARI)-136.656.000-96.562.000-60.642.000-215.980.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-136.656.000-96.562.000-60.642.000-215.980.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri45.314.00030.673.00016.635.00068.740.000
Kıdem Tazminatı14.298.00013.129.00010.934.00044.799.000
Finansman Giderleri-49.879.000-33.046.000-15.713.000-59.102.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.555.000-15.000737.000-4.615.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.555.000-15.000737.000-4.615.000
Net YPP (Hedge Dahil)-1.555.000-15.000737.000-4.615.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KIPA 1,7 A/D A/D 1,1 4,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KIPA 1,70 0,07 0,07 -0,25 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KIPA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.