SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6718 5,5795 1,65
BIST BANKS 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.502,53 1.513,47 -0,72
BRENT 59,24 58,64 1,02

 Kerevitaş Hisse Senedi | KERVT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,54 2,19 0,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 33,6 32,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kerevitaş
Kuruluş 17.04.1972
Faal Alanı Dondurulmuş sebze, meyve, su ürünleri ve ton balığı konservesi imalatı, yurtiçi ve yurtdışı satışı.
Telefon (0212)6950000
Faks (0212)6760129
Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 34580 Avcılar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar638,7600,6
Ödenmiş Sermaye662,0662,0
Net Kâr28,9-34,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,5
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,1
Piyasa Değeri 1.350,5 mnTL
Net Borç 341,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,77 -1,45 -2,39 13,33
USD -4,46 -3,21 -1,51 7,25
Göreceli -3,32 2,81 4,33 8,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KERVT29.05.19969,780,450045,0045,00 210.110 A/D
KERVT29.05.19969,780,450045,0045,00210.110A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.909.457.3511.857.985.2211.790.968.2961.816.534.762
Nakit ve Nakit Benzerleri31.459.81919.448.27338.606.84820.929.566
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar417.862.184509.398.900498.521.180800.650.660
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.053.493.850920.776.371793.777.051556.330.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar359.668.564363.038.616367.193.952331.773.235
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar46.972.93445.323.06192.869.265106.850.515
(Ara Toplam)1.909.457.3511.857.985.2211.790.968.2961.816.534.762
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.211.783.9711.181.848.8601.177.331.2891.126.306.330
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.557.7655.487.5054.769.300288.691
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.420.5941.420.59400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller212.107.001212.107.001200.784.433200.784.433
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları31.454.480000
Maddi Duran Varlıklar879.491.200874.144.623891.191.100847.133.038
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.964.99011.167.3249.381.5669.955.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı66.181.99259.951.12452.085.84945.958.169
Diğer Duran Varlıklar4.605.94917.570.68919.119.04122.186.417
TOPLAM VARLIKLAR3.121.241.3223.039.834.0812.968.299.5852.942.841.092
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler773.030.926798.175.008853.101.278860.875.657
Finansal Borçlar358.291.278317.984.874363.633.325388.283.910
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar348.148.030430.067.335449.648.634425.410.258
Diğer Borçlar137.9692.699.321493.664438.345
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.729.312000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.101.44414.384.165138.7213.326.629
Borç Karşılıkları24.708.97411.355.28211.597.90110.366.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.913.91921.684.03127.589.03333.050.139
(Ara Toplam)773.030.926798.175.008853.101.278860.875.657
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.518.730.3101.459.677.6281.435.727.7871.350.581.210
Finansal Borçlar14.839.474000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.409.060.7871.364.244.0051.350.842.5421.268.401.320
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar29.557.65530.305.48729.396.21328.801.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü65.272.39465.128.13655.489.03253.378.281
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar829.480.086781.981.445679.470.520731.384.225
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.703.730600.591.187508.085.211549.542.737
Ödenmiş Sermaye662.000.000662.000.000662.000.000662.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları93.579.22784.400.388100.956.55168.782.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler36.192.00236.192.00234.656.53434.656.534
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları399.294.136433.864.245452.099.059452.099.059
Dönem Net Kar/Zararı28.933.704-34.570.109-139.303.683-65.672.008
Diğer Özsermaye Kalemleri-581.295.339-581.295.339-602.323.250-602.323.250
Azınlık Payları190.776.356181.390.258171.385.309181.841.488
TOPLAM KAYNAKLAR3.121.241.3223.039.834.0812.968.299.5852.942.841.092
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri612.606.9042.422.035.0821.802.939.4071.264.085.222
Satışların Maliyeti (-)-454.705.187-1.859.089.302-1.386.450.684-1.006.590.157
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)157.901.717562.945.780416.488.723257.495.065
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)157.901.717562.945.780416.488.723257.495.065
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.390.018-208.124.491-162.173.803-114.564.922
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.936.272-52.804.351-41.842.089-29.257.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-802.998-3.137.542-1.747.990-1.017.696
Diğer Faaliyet Gelirleri14.883.87272.452.99457.710.17420.387.993
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.098.375-114.442.085-118.678.512-64.009.755
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)75.557.926256.890.305149.756.50369.033.153
Net Faaliyet Kar/Zararı87.772.429298.879.396210.724.841112.654.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.493.45691.076.58640.291.03052.030.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-11.792.262-25.063.173-39.919.021-19.226.933
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı95.259.120322.903.71800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-54.379.785-364.915.670-331.296.184-174.822.972
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.701.19466.013.413372.00932.803.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.879.335-42.011.952-181.167.672-72.986.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.493.2238.520.79523.208.59512.903.383
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.298.617-14.384.165-228.514-6.825.040
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.805.39422.904.96023.437.10919.728.423
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI34.386.112-33.491.157-157.959.077-60.082.646
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)34.386.112-33.491.157-157.959.077-60.082.646
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5.452.4081.078.952-18.655.3945.589.362
Ana Ortaklık Payları28.933.704-34.570.109-139.303.683-65.672.008
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.644.30044.703.93033.513.33522.113.634
Kıdem Tazminatı08.510.88512.768.0840
Finansman Giderleri-54.379.785-364.915.670-331.296.184-174.822.972
Yurtiçi Satışlar629.528.9212.418.693.7821.806.102.3451.261.638.526
Yurtdışı Satışlar85.892.758386.994.158267.251.517180.879.461
Net Yabancı Para Pozisyonu-480.309.115-509.141.603-505.074.445-462.742.552
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-480.309.115-509.141.603-505.074.445-463.597.947
Net YPP (Hedge Dahil)-480.309.115-509.141.603-505.074.445-462.742.552
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KERVT 2,0 A/D 4,5 0,7 2,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KERVT 2,04 0,49 0,51 1,48 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi