SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.225 102.715 -0,48
VIOP 128.829 129.612 -0,60
USD/TRY 5,3040 5,2791 0,47
BIST BANKA 134.047 135.211 -0,86
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.326,34 1.321,02 0,40
BRENT 66,38 66,25 0,20

 KERVT Hisse Senedi | Kerevitaş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,71 1,96 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 16,3 15,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kerevitaş
Kuruluş 17.04.1972
Faal Alanı Dondurulmuş sebze, meyve, su ürünleri ve ton balığı konservesi imalatı, yurtiçi ve yurtdışı satışı.
Telefon (0212)6950000
Faks (0212)6760129
Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 34580 Avcılar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar508,1549,5
Ödenmiş Sermaye662,0662,0
Net Kâr-139,3-65,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 2,2
Piyasa Değeri 1.145,3 mnTL
Net Borç 325,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,17 -1,14 -4,95 -3,89
USD 1,75 -1,51 -3,50 -3,52
Göreceli 0,60 -1,40 -8,89 -14,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KERVT29.05.19969,780,450045,0045,00 210.110 A/D
KERVT29.05.19969,780,450045,0045,00210.110A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.790.968.2961.816.534.7622.247.805.6211.840.522.941
Nakit ve Nakit Benzerleri38.606.84820.929.56628.578.584439.356.378
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar498.521.180800.650.660726.151.661573.697.313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar793.777.051556.330.7861.021.214.771438.350.302
Stoklar367.193.952331.773.235398.223.684335.427.244
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar92.869.265106.850.51573.636.92153.691.704
(Ara Toplam)1.790.968.2961.816.534.7622.247.805.6211.840.522.941
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.177.331.2891.126.306.3301.175.470.5961.555.646.653
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.769.300288.69114.757.959414.100.768
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller200.784.433200.784.433254.103.000254.103.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar891.191.100847.133.038829.665.131819.153.047
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.381.5669.955.5827.543.4366.276.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı52.085.84945.958.16940.167.73333.279.349
Diğer Duran Varlıklar19.119.04122.186.41729.233.33728.734.158
TOPLAM VARLIKLAR2.968.299.5852.942.841.0923.423.276.2173.396.169.594
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler853.101.278860.875.6572.087.960.7001.670.561.503
Finansal Borçlar363.633.325388.283.9101.451.487.851994.434.269
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar449.648.634425.410.258567.612.306447.963.684
Diğer Borçlar493.664438.3459.449.953187.255.439
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü138.7213.326.62915.579.9629.304.481
Borç Karşılıkları11.597.90110.366.37616.422.50112.469.813
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.589.03333.050.13927.408.12719.133.817
(Ara Toplam)853.101.278860.875.6572.087.960.7001.670.561.503
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.435.727.7871.350.581.210568.427.627965.619.985
Finansal Borçlar00824.921400.102.168
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.350.842.5421.268.401.320479.385.000479.385.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar29.396.21328.801.60926.856.65025.473.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55.489.03253.378.28161.361.05660.659.570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar679.470.520731.384.225766.887.890759.988.106
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar508.085.211549.542.737591.691.126593.179.427
Ödenmiş Sermaye662.000.000662.000.00023.900.00023.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00886.860.880886.860.880
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları100.956.55168.782.40258.243.11946.747.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.656.53434.656.53434.656.53434.656.534
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları452.099.059452.099.059168.754.931114.893.278
Dönem Net Kar/Zararı-139.303.683-65.672.008-12.984.33653.861.653
Diğer Özsermaye Kalemleri-602.323.250-602.323.250-567.740.002-567.740.002
Azınlık Payları171.385.309181.841.488175.196.764166.808.679
TOPLAM KAYNAKLAR2.968.299.5852.942.841.0923.423.276.2173.396.169.594
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.802.939.4071.264.085.222655.554.5732.420.708.265
Satışların Maliyeti (-)-1.386.450.684-1.006.590.157-521.761.569-1.992.515.999
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)416.488.723257.495.065133.793.004428.192.266
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)416.488.723257.495.065133.793.004428.192.266
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-162.173.803-114.564.922-64.649.172-222.344.777
Genel Yönetim Giderleri (-)-41.842.089-29.257.532-13.701.321-56.883.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.747.990-1.017.696-492.449-2.117.344
Diğer Faaliyet Gelirleri57.710.17420.387.9939.494.37534.062.247
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-118.678.512-64.009.755-31.113.198-72.781.729
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)149.756.50369.033.15333.331.239108.127.132
Net Faaliyet Kar/Zararı210.724.841112.654.91554.950.062146.846.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.291.03052.030.72318.796.622214.328.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-39.919.021-19.226.933-901-34.586.618
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-331.296.184-174.822.972-62.710.723-191.599.970
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler372.00932.803.79018.795.721179.742.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-181.167.672-72.986.029-10.583.76396.269.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)23.208.59512.903.3831.060.787-29.590.373
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-228.514-6.825.040-5.126.111-13.511.327
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)23.437.10919.728.4236.186.898-16.079.046
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-157.959.077-60.082.646-9.522.97666.678.925
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-157.959.077-60.082.646-9.522.97666.678.925
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-18.655.3945.589.3623.461.36012.817.272
Ana Ortaklık Payları-139.303.683-65.672.008-12.984.33653.861.653
Hisse Başına Kazanç00-17
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.513.33522.113.63410.243.03738.682.247
Kıdem Tazminatı12.768.084002.294.287
Finansman Giderleri-331.296.184-174.822.972-62.710.723-191.599.970
Yurtiçi Satışlar1.806.102.3451.261.638.526649.402.6442.422.509.795
Yurtdışı Satışlar267.251.517180.879.46195.226.339315.868.996
Net Yabancı Para Pozisyonu-505.074.445-462.742.552-476.919.522-42.845.674
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-505.074.445-463.597.947-476.916.936-42.633.952
Net YPP (Hedge Dahil)-505.074.445-462.742.552-476.919.522-42.845.674
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KERVT 1,7 A/D 4,9 0,6 2,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KERVT 1,73 0,17 0,16 -1,16 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi