SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Katmerciler Araç Üstü Ekipman Hisse Senedi | KATMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,89 4,23 1,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,5 266,8 258,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Katmerciler Araç Üstü Ekipman
Kuruluş 09.10.1985
Faal Alanı Her türlü araç üstü ekipman üretimi Her türlü araç üstü ekipman üretimi
Telefon (0232)3767575
Faks (0232)3767581
Adres 10032 Sokak No:10 A. O. S. B. Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar129,781,2
Ödenmiş Sermaye75,039,1
Net Kâr3,1-8,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 29,4
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 5,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,3 / 4,8
Piyasa Değeri 312,0 mnTL
Net Borç 442,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,65 4,00 9,47 8,33
USD -1,82 2,78 9,66 8,51
Göreceli -1,32 3,43 1,42 1,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KATMR29.08.20134,850,200020,0017,00 5.000.000 49
KATMR29.08.20134,850,200020,0017,005.000.00049

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar747.431.098726.615.872675.861.563585.312.525
Nakit ve Nakit Benzerleri71.377.26759.751.80541.832.12724.738.007
Finansal Yatırımlar138.6171.656.646127.295121.644
Ticari Alacaklar141.240.214142.525.300147.740.529118.032.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.406.9354.267.5032.776.9444.320.042
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar425.697.626405.014.991375.041.796337.940.389
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar104.570.439113.399.627108.342.872100.160.200
(Ara Toplam)747.431.098726.615.872675.861.563585.312.525
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar114.249.958110.267.904106.023.421103.230.366
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.67622.67624.59824.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar98.95173.37656.53283.502
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.172.0002.172.0002.172.0002.172.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.519.75363.361.78059.541.24060.267.345
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.951.67826.197.42224.532.18623.278.640
Ertelenmiş Vergi Varlığı17.122.89618.272.15516.593.24214.990.276
Diğer Duran Varlıklar362.004168.4953.103.6232.414.005
TOPLAM VARLIKLAR861.681.056836.883.776781.884.984688.542.891
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler225.863.125249.530.722469.838.119445.145.089
Finansal Borçlar25.680.33450.951.873290.210.820285.494.182
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar69.218.58068.758.57076.882.04771.055.952
Diğer Borçlar4.796.7054.891.88010.942.00511.029.255
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)120.891.010119.435.83387.886.5320
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.511.0193.354.2102.673.8822.132.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.765.4772.138.3561.242.83375.433.658
(Ara Toplam)225.863.125249.530.722469.838.119445.145.089
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler506.077.081506.042.767241.024.433167.280.256
Finansal Borçlar488.637.643489.387.944225.756.254152.052.583
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.683.5965.590.5365.033.7385.386.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.755.84211.064.28710.234.4419.841.575
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar129.740.85081.310.28771.022.43276.117.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.667.50381.246.73870.966.68276.065.121
Ödenmiş Sermaye75.000.00039.095.46625.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.239.0891.839.17300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.515.3824.515.3824.492.7204.477.769
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.626.01029.626.01129.617.69145.827.308
Dönem Net Kar/Zararı3.134.139-8.622.254-4.848.479-15.718.331
Diğer Özsermaye Kalemleri15.152.88314.792.96016.704.75016.478.375
Azınlık Payları73.34763.54955.75052.425
TOPLAM KAYNAKLAR861.681.056836.883.776781.884.984688.542.891
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri208.702.423132.569.09466.906.550270.481.715
Satışların Maliyeti (-)-131.731.872-77.249.877-44.592.280-163.403.481
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)76.970.55155.319.21722.314.270107.078.234
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)76.970.55155.319.21722.314.270107.078.234
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.536.718-9.107.797-4.323.491-27.438.805
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.386.740-12.755.584-5.136.133-20.304.757
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.671.766-831.350-365.209-1.351.892
Diğer Faaliyet Gelirleri24.127.42219.062.63510.660.80989.976.214
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.817.699-11.188.926-4.393.380-68.687.317
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.685.05040.498.19518.756.86679.271.677
Net Faaliyet Kar/Zararı34.375.32732.624.48612.489.43757.982.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.426.527993.67696.9863.827.516
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar15.449-10.126-26.9700
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı39.127.02641.481.74518.826.88283.099.193
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler41.729.7236.538.2513.191.44043.904.299
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-78.259.158-58.290.312-27.828.267-145.112.967
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.426.527993.67696.9863.827.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.597.591-10.270.316-5.809.945-18.109.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)557.4701.659.186964.7912.409.588
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-680.156-317.737-174.808-640.877
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.237.6261.976.9231.139.5993.050.465
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.155.061-8.611.130-4.845.154-15.699.887
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.155.061-8.611.130-4.845.154-15.699.887
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları20.92211.1243.32518.444
Ana Ortaklık Payları3.134.139-8.622.254-4.848.479-15.718.331
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri2.945.5741.969.802983.8074.226.075
Kıdem Tazminatı1.066.154623.509303.0991.186.627
Finansman Giderleri-78.259.158-58.290.312-27.828.267-145.112.967
Yurtiçi Satışlar000163.150.908
Yurtdışı Satışlar000102.849.639
Net Yabancı Para Pozisyonu-367.603.902-381.944.750-193.355.684-140.052.009
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-311.216.767-351.821.363-195.418.243-134.170.427
Net YPP (Hedge Dahil)-367.603.902-381.944.750-193.355.685-140.052.009
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KATMR 4,2 A/D 29,4 2,5 2,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KATMR 4,16 5,09 5,34 24,66 0,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi