SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Katmerciler Araç Üstü Ekipman Hisse Senedi | KATMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2 3,13 1,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 567,5 561,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Katmerciler Araç Üstü Ekipman
Kuruluş 09.10.1985
Faal Alanı Her türlü araç üstü ekipman üretimi Her türlü araç üstü ekipman üretimi
Telefon (0232)3767575
Faks (0232)3767581
Adres 10032 Sokak No:10 A. O. S. B. Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar81,271,0
Ödenmiş Sermaye39,125,0
Net Kâr-8,6-4,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,7
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 0,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,6 / 3,0
Piyasa Değeri 216,8 mnTL
Net Borç 478,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,71 2,12 0,00 -3,99
USD 6,71 3,36 -1,56 -12,13
Göreceli 0,96 2,76 3,57 -10,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KATMR29.08.20134,850,200020,0017,00 5.000.000 49
KATMR29.08.20134,850,200020,0017,005.000.00049

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar726.615.872675.861.563585.312.525665.819.416
Nakit ve Nakit Benzerleri59.751.80541.832.12724.738.00731.878.884
Finansal Yatırımlar1.656.646127.295121.644114.981
Ticari Alacaklar142.525.300147.740.529118.032.243138.324.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.267.5032.776.9444.320.042845.281
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar405.014.991375.041.796337.940.389375.018.006
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar113.399.627108.342.872100.160.200119.638.227
(Ara Toplam)726.615.872675.861.563585.312.525665.819.416
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar110.267.904106.023.421103.230.36698.242.708
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.67624.59824.59824.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar73.37656.53283.502108.028
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.172.0002.172.0002.172.0002.172.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar63.361.78059.541.24060.267.34560.538.695
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.197.42224.532.18623.278.64020.960.900
Ertelenmiş Vergi Varlığı18.272.15516.593.24214.990.27611.907.111
Diğer Duran Varlıklar168.4953.103.6232.414.0052.531.376
TOPLAM VARLIKLAR836.883.776781.884.984688.542.891764.062.124
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler249.530.722469.838.119445.145.089507.224.127
Finansal Borçlar50.951.873290.210.820285.494.182289.888.598
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar68.758.57076.882.04771.055.952117.869.203
Diğer Borçlar4.891.88010.942.00511.029.25513.702.272
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)119.435.83387.886.53200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.354.2102.673.8822.132.0422.276.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.138.3561.242.83375.433.65883.487.815
(Ara Toplam)249.530.722469.838.119445.145.089507.224.127
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler506.042.767241.024.433167.280.256180.202.942
Finansal Borçlar489.387.944225.756.254152.052.583164.701.294
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar000915.094
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.590.5365.033.7385.386.0985.116.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.064.28710.234.4419.841.5759.470.357
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.310.28771.022.43276.117.54676.635.055
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.246.73870.966.68276.065.12176.591.990
Ödenmiş Sermaye39.095.46625.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.839.173001.839.173
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.515.3824.492.7204.477.7694.421.687
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.626.01129.617.69145.827.30846.637.128
Dönem Net Kar/Zararı-8.622.254-4.848.479-15.718.331-16.018.202
Diğer Özsermaye Kalemleri14.792.96016.704.75016.478.37514.712.204
Azınlık Payları63.54955.75052.42543.065
TOPLAM KAYNAKLAR836.883.776781.884.984688.542.891764.062.124
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri132.569.09466.906.550270.481.715177.967.179
Satışların Maliyeti (-)-77.249.877-44.592.280-163.403.481-74.017.175
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)55.319.21722.314.270107.078.234103.950.004
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)55.319.21722.314.270107.078.234103.950.004
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.107.797-4.323.491-27.438.805-17.175.484
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.755.584-5.136.133-20.304.757-15.242.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-831.350-365.209-1.351.892-684.885
Diğer Faaliyet Gelirleri19.062.63510.660.80989.976.21475.614.218
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.188.926-4.393.380-68.687.317-43.549.983
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.498.19518.756.86679.271.677102.911.868
Net Faaliyet Kar/Zararı32.624.48612.489.43757.982.78070.847.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler993.67696.9863.827.5163.558.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-10.126-26.97000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı41.481.74518.826.88283.099.1930
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.538.2513.191.44043.904.2996.613.445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-58.290.312-27.828.267-145.112.967-129.440.536
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler993.67696.9863.827.5163.558.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.270.316-5.809.945-18.109.475-16.356.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.659.186964.7912.409.588347.313
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-317.737-174.808-640.877-224.389
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.976.9231.139.5993.050.465571.702
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.611.130-4.845.154-15.699.887-16.009.117
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.611.130-4.845.154-15.699.887-16.009.117
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları11.1243.32518.4449.085
Ana Ortaklık Payları-8.622.254-4.848.479-15.718.331-16.018.202
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri1.969.802983.8074.226.0753.012.411
Kıdem Tazminatı623.509303.0991.186.627878.042
Finansman Giderleri-58.290.312-27.828.267-145.112.967-129.440.536
Yurtiçi Satışlar00163.150.9080
Yurtdışı Satışlar00102.849.6390
Net Yabancı Para Pozisyonu-381.944.750-193.355.684-140.052.009-184.344.609
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-351.821.363-195.418.243-134.170.427-207.804.279
Net YPP (Hedge Dahil)-381.944.750-193.355.685-140.052.009-184.344.609
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KATMR 2,9 A/D 10,7 2,1 2,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KATMR 2,89 0,32 0,46 13,85 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi