SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9446 5,8727 1,22
BIST BANKS 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
GOLD 1.278,02 1.275,92 0,16
BRENT 74,95 74,55 0,54

 KARSN Hisse Senedi | Karsan Otomotiv

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,35 1,81 0,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,8 180,6 174,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar327,6290,5
Ödenmiş Sermaye600,0600,0
Net Kâr-23,4-20,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 4,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,8 / 5,6
Piyasa Değeri 882,0 mnTL
Net Borç 1.475,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,65 -2,65 -3,29 14,84
USD -3,14 -3,97 -9,84 2,97
Göreceli -0,96 -0,19 -0,34 10,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.035.696.0811.189.546.987887.424.260815.525.184
Nakit ve Nakit Benzerleri82.769.14810.688.73338.937.27621.005.281
Finansal Yatırımlar48.225.63528.002.8217.892.0990
Ticari Alacaklar522.505.326667.890.702543.187.388438.926.411
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar42.386.88446.358.96033.490.86928.942.376
Diğer Alacaklar73.732155.738121.612181.523
Stoklar184.366.071239.517.847180.267.818153.097.531
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar155.369.285196.932.18683.527.198173.372.062
(Ara Toplam)1.035.696.0811.189.546.987887.424.260815.525.184
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.324.188.9521.310.122.4311.225.405.6961.132.196.749
Ticari Alacaklar84.373.034109.294.584100.638.236107.986.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar136.195.638169.256.844138.621.450135.639.896
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar98.904.82725.580.4479.723.7469.725.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar561.416.085486.854.108473.713.404466.516.160
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar195.607.116197.366.410204.367.379210.970.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı100.075.978112.234.60394.863.78584.083.517
Diğer Duran Varlıklar147.616.274209.535.435203.477.696117.274.528
TOPLAM VARLIKLAR2.359.885.0332.499.669.4182.112.829.9561.947.721.933
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.242.154.3231.079.058.260915.686.794682.770.465
Finansal Borçlar881.273.513709.579.617576.430.328382.398.481
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar248.490.404276.301.585251.816.729234.569.402
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü174.775000
Borç Karşılıkları29.469.39247.321.97145.631.63633.574.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler82.746.23945.855.08741.808.10132.228.439
(Ara Toplam)1.242.154.3231.079.058.260915.686.794682.770.465
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler790.166.8391.130.099.565889.804.361931.744.098
Finansal Borçlar725.051.5091.062.204.558840.798.094888.239.544
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar35.728.26029.183.45423.660.38227.965.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü008.790.858702.139
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29.387.07038.711.55316.555.02714.836.866
Özkaynaklar327.563.871290.511.593307.338.801333.207.370
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.563.871290.511.593307.338.801333.207.370
Ödenmiş Sermaye600.000.000600.000.000600.000.000600.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.165.231006.165.231
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları704.5851.067.151432.457339.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.045.0861.031.6131.031.6131.031.613
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-451.295.277-430.465.691-430.465.691-423.956.572
Dönem Net Kar/Zararı-23.387.670-20.110.804-19.906.481-12.914.418
Diğer Özsermaye Kalemleri194.331.916138.989.324156.246.903162.541.517
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.359.885.0332.499.669.4182.112.829.9561.947.721.933
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.441.587.850985.459.465616.740.341261.969.873
Satışların Maliyeti (-)-1.224.801.604-805.332.734-535.645.888-235.599.310
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)216.786.246180.126.73181.094.45326.370.563
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler241.606.076304.051.946204.176.010179.262.060
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-178.582.522-215.615.810-172.112.319-164.582.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)63.023.55488.436.13632.063.69114.679.788
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)279.809.800268.562.867113.158.14441.050.351
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-83.190.637-57.137.589-33.472.050-10.768.168
Genel Yönetim Giderleri (-)-47.101.954-34.062.090-20.917.361-10.433.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9.284.865-6.955.407-4.300.109-2.061.304
Diğer Faaliyet Gelirleri117.984.842176.440.83366.849.66628.697.527
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.834.473-12.174.348-9.814.193-4.690.040
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)227.382.713334.674.266111.504.09741.795.207
Net Faaliyet Kar/Zararı140.232.344170.407.78154.468.62417.787.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70.024.30816.036.7783.126.3242.484.523
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-354.994-278.876-271.1620
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-334.154.984-389.858.577-141.078.049-58.576.410
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler69.669.31415.757.9022.855.1622.484.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.102.957-39.426.409-26.718.790-14.296.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)13.715.28719.315.6056.812.3091.382.262
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-476.986000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.192.27319.315.6056.812.3091.382.262
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.387.670-20.110.804-19.906.481-12.914.418
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.387.670-20.110.804-19.906.481-12.914.418
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.387.670-20.110.804-19.906.481-12.914.418
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri53.083.44540.920.50827.403.01013.759.120
Kıdem Tazminatı6.141.9437.148.6183.970.8282.494.422
Finansman Giderleri-334.154.984-389.858.577-141.078.049-58.576.410
Yurtiçi Satışlar725.902.875474.149.024333.992.697154.958.232
Yurtdışı Satışlar807.119.634528.536.499304.663.311118.976.962
Net Yabancı Para Pozisyonu-435.027.945-588.453.522-458.441.314-459.581.546
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-563.640.869-767.962.716-772.444.477-604.116.867
Net YPP (Hedge Dahil)-435.027.945-588.453.522-458.441.314-459.581.546
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 1,5 A/D 12,2 1,6 2,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 1,47 4,27 4,27 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi