SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,35 3,44 2,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 56,7 1.196,2 1.139,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar662,3669,2
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr-8,418,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,9
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 1,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 40,7 / 20,4
Piyasa Değeri 3.096,0 mnTL
Net Borç 1.504,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,24 25,09 87,98 117,72
USD 4,40 25,09 86,34 89,11
Göreceli 5,28 23,93 75,55 115,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.379.342.0001.300.368.0861.379.290.9321.342.164.188
Nakit ve Nakit Benzerleri34.530.00047.238.95323.626.77252.308.856
Finansal Yatırımlar13.077.0002.465.70821.974.01333.080.138
Ticari Alacaklar883.103.000855.940.460837.524.041748.587.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar75.677.00064.382.15755.766.22154.739.191
Diğer Alacaklar283.00099.213168.45566.994
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar166.354.000124.280.288229.290.181201.202.948
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar206.318.000205.961.307210.941.249252.178.912
(Ara Toplam)1.379.342.0001.300.368.0861.379.290.9321.342.164.188
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.148.496.0001.235.582.1881.215.074.4141.202.609.543
Ticari Alacaklar0017.325.71939.517.662
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar69.876.00085.880.40394.815.271116.297.907
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.738.000150.612.827155.374.199153.265.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları390.000663.950810.4811.077.757
Maddi Duran Varlıklar468.740.000467.628.209451.383.945451.990.668
Şerefiye10.645.00010.644.65800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar217.293.000224.810.626229.258.693228.302.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı92.709.00090.974.22390.823.09082.325.269
Diğer Duran Varlıklar138.105.000204.367.292175.283.016129.832.204
TOPLAM VARLIKLAR2.527.838.0002.535.950.2742.594.365.3462.544.773.731
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.364.725.0001.376.060.3071.474.834.5801.534.964.061
Finansal Borçlar1.091.686.0001.051.305.1601.108.940.1931.137.281.245
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar186.123.000229.845.353284.720.057318.211.967
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.351.00014.729.58814.042.22514.390.160
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü215.000157.12800
Borç Karşılıkları46.534.00046.451.95642.603.65337.982.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.816.00033.571.12224.528.45227.098.564
(Ara Toplam)1.364.725.0001.376.060.3071.474.834.5801.534.964.061
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler508.655.000496.354.546567.751.394660.613.081
Finansal Borçlar460.160.000446.591.230509.790.804599.324.708
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)101.000169.9612.423.6835.344.083
Uzun vadeli karşılıklar48.394.00049.593.35551.328.38046.928.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler004.208.5279.015.723
Özkaynaklar654.458.000663.535.421551.779.372349.196.589
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar662.314.000669.164.910557.055.373349.196.589
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000600.000.000600.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri006.165.2316.165.231
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları3.063.0001.496.339956.0681.220.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.045.0001.045.0861.054.3611.045.086
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-413.936.000-431.961.126-437.261.453-430.111.281
Dönem Net Kar/Zararı-8.418.00018.024.51220.418.0358.322.262
Diğer Özsermaye Kalemleri180.560.000180.560.099365.723.131162.555.223
Azınlık Payları-7.856.000-5.629.489-5.276.0010
TOPLAM KAYNAKLAR2.527.838.0002.535.950.2742.594.365.3462.544.773.731
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri267.849.0001.704.291.4961.171.079.310758.666.884
Satışların Maliyeti (-)-228.348.000-1.416.644.647-967.846.806-618.909.614
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39.501.000287.646.849203.232.504139.757.270
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler159.810.000177.836.871164.306.722191.424.548
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-145.553.000-150.262.560-150.581.492-171.037.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)14.257.00027.574.31113.725.23020.387.450
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)53.758.000315.221.160216.957.734160.144.720
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.417.000-63.460.120-50.215.716-32.921.941
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.537.000-56.743.391-35.980.984-24.976.843
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.743.000-9.518.695-7.843.037-6.335.615
Diğer Faaliyet Gelirleri65.127.000102.422.34329.137.58157.899.967
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-550.000-29.937.030-10.095.681-7.359.136
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)89.638.000257.984.267141.959.897146.451.152
Net Faaliyet Kar/Zararı25.061.000185.498.954122.917.99795.910.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler388.00083.364.40580.287.71580.287.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.827.069-32.255-27.654
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı90.026.000338.521.603222.215.357226.711.213
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-102.406.000-313.796.056-199.762.111-204.247.081
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler388.00080.537.33680.255.46080.260.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.380.00024.725.54722.453.24622.464.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.734.000-4.421.510-2.035.211-14.141.870
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.145.27200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.734.000-2.276.238-2.035.211-14.141.870
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.646.00020.304.03720.418.0358.322.262
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.646.00020.304.03720.418.0358.322.262
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.228.0002.279.52500
Ana Ortaklık Payları-8.418.00018.024.51220.418.0358.322.262
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.514.00060.814.43745.711.53030.532.353
Kıdem Tazminatı3.035.00010.391.1829.630.3967.826.837
Finansman Giderleri-102.406.000-313.796.056-199.762.111-204.247.081
Yurtiçi Satışlar214.647.000663.907.057442.024.026302.031.494
Yurtdışı Satışlar52.599.0001.054.317.563735.828.005460.859.389
Net Yabancı Para Pozisyonu-233.004.000-88.198.679-280.049.432-410.942.064
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-561.753.000-407.961.077-625.851.774-756.814.412
Net YPP (Hedge Dahil)-213.764.000-66.916.759-253.666.072-442.385.424

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 3,4 A/D 19,9 2,9 4,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 3,44 1,34 1,49 14,52 0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi