SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 KARSN Hisse Senedi | Karsan Otomotiv

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,58 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 57,3 55,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar290,5307,3
Ödenmiş Sermaye600,0600,0
Net Kâr-20,1-19,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,6
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 4,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 10,4
Piyasa Değeri 858,0 mnTL
Net Borç 1.733,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,69 2,88 -3,38 11,72
USD -0,88 2,10 -2,47 11,30
Göreceli -0,70 4,93 -5,34 0,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.189.546.987887.424.260815.525.184644.128.688
Nakit ve Nakit Benzerleri10.688.73338.937.27621.005.28116.241.710
Finansal Yatırımlar28.002.8217.892.099017.333.500
Ticari Alacaklar667.890.702543.187.388438.926.411416.289.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar46.358.96033.490.86928.942.37625.216.799
Diğer Alacaklar155.738121.612181.523210.251
Stoklar239.517.847180.267.818153.097.531109.867.482
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar196.932.18683.527.198173.372.06258.969.568
(Ara Toplam)1.189.546.987887.424.260815.525.184644.128.688
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.310.122.4311.225.405.6961.132.196.7491.181.916.658
Ticari Alacaklar109.294.584100.638.236107.986.703114.769.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar169.256.844138.621.450135.639.896133.773.952
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar25.580.4479.723.7469.725.8609.725.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar486.854.108473.713.404466.516.160463.849.772
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar197.366.410204.367.379210.970.085217.768.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı112.234.60394.863.78584.083.51780.160.836
Diğer Duran Varlıklar209.535.435203.477.696117.274.528161.867.977
TOPLAM VARLIKLAR2.499.669.4182.112.829.9561.947.721.9331.826.045.346
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.079.058.260915.686.794682.770.465426.246.801
Finansal Borçlar709.579.617576.430.328382.398.481172.593.467
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar276.301.585251.816.729234.569.402190.053.554
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları47.321.97145.631.63633.574.14340.575.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.855.08741.808.10132.228.43923.023.899
(Ara Toplam)1.079.058.260915.686.794682.770.465426.246.801
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.130.099.565889.804.361931.744.0981.044.794.111
Finansal Borçlar1.062.204.558840.798.094888.239.5441.000.454.748
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar29.183.45423.660.38227.965.54930.128.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü08.790.858702.1390
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler38.711.55316.555.02714.836.86614.210.656
Özkaynaklar290.511.593307.338.801333.207.370355.004.434
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar290.511.593307.338.801333.207.370355.004.434
Ödenmiş Sermaye600.000.000600.000.000600.000.000600.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri006.165.2316.165.231
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları1.067.151432.457339.999215.704
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.031.6131.031.6131.031.6131.031.613
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-430.465.691-430.465.691-423.956.572-430.863.437
Dönem Net Kar/Zararı-20.110.804-19.906.481-12.914.4186.906.865
Diğer Özsermaye Kalemleri138.989.324156.246.903162.541.517171.548.458
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.499.669.4182.112.829.9561.947.721.9331.826.045.346
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri985.459.465616.740.341261.969.873953.186.497
Satışların Maliyeti (-)-805.332.734-535.645.888-235.599.310-849.103.192
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)180.126.73181.094.45326.370.563104.083.305
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler304.051.946204.176.010179.262.060198.645.447
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-215.615.810-172.112.319-164.582.272-158.990.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)88.436.13632.063.69114.679.78839.654.696
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)268.562.867113.158.14441.050.351143.738.001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-57.137.589-33.472.050-10.768.168-41.969.239
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.062.090-20.917.361-10.433.159-37.831.898
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6.955.407-4.300.109-2.061.304-6.630.883
Diğer Faaliyet Gelirleri176.440.83366.849.66628.697.527123.888.897
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.174.348-9.814.193-4.690.040-12.102.832
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)334.674.266111.504.09741.795.207169.092.046
Net Faaliyet Kar/Zararı170.407.78154.468.62417.787.72057.305.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.036.7783.126.3242.484.5235.060.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-278.876-271.1620-423.037
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-389.858.577-141.078.049-58.576.410-171.465.995
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler15.757.9022.855.1622.484.5234.637.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.426.409-26.718.790-14.296.6802.263.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)19.315.6056.812.3091.382.262-180.998
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)19.315.6056.812.3091.382.262-180.998
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-20.110.804-19.906.481-12.914.4182.082.943
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-20.110.804-19.906.481-12.914.4182.082.943
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-4.823.922
Ana Ortaklık Payları-20.110.804-19.906.481-12.914.4186.906.865
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.920.50827.403.01013.759.12051.354.268
Kıdem Tazminatı7.148.6183.970.8282.494.4223.494.314
Finansman Giderleri-389.858.577-141.078.049-58.576.410-171.465.995
Yurtiçi Satışlar474.149.024333.992.697154.958.232572.315.446
Yurtdışı Satışlar528.536.499304.663.311118.976.962407.019.801
Net Yabancı Para Pozisyonu-588.453.522-458.441.314-459.581.546-318.615.215
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-767.962.716-772.444.477-604.116.867-403.780.222
Net YPP (Hedge Dahil)-588.453.522-458.441.314-459.581.546-318.615.215
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 1,4 A/D 10,6 2,0 3,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 1,43 4,62 4,55 -6,87 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi