SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.445 98.415 -0,99
VIOP 120.612 122.040 -1,17
USD/TRY 5,8231 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.337 140.323 -2,13
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,14 1.490,58 -0,03
BRENT 59,08 59,42 -0,57

 Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,93 6,9 2,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 10,2 10,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,750,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-0,5-0,4

Cari Değerler

F/K 26,8
FD/FAVÖK 5,2
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 82,6 mnTL
Net Borç 32,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,74 -1,67 -15,71 14,72
USD 4,70 -0,48 -17,02 5,00
Göreceli -0,94 -1,06 -12,70 6,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar99.726.11191.113.24897.855.791105.812.551
Nakit ve Nakit Benzerleri1.851.9162.036.5481.633.8933.253.353
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar68.538.23966.447.88369.886.76762.501.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar837.7411.333.2921.557.4992.173.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.149.80119.961.72022.064.63630.467.662
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.348.4141.333.8052.712.9967.416.705
(Ara Toplam)99.726.11191.113.24897.855.791105.812.551
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar62.288.18760.352.62760.647.86358.841.258
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar61.430.25759.484.66059.761.61657.974.241
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.04283.079101.35982.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR162.014.298151.465.875158.503.654164.653.809
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler99.562.32088.355.27094.236.957106.218.192
Finansal Borçlar29.545.90920.285.92618.739.47117.016.350
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.839.48259.720.24666.961.22479.960.396
Diğer Borçlar114.11397.702100.714133.822
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)316.373951.0971.903.5360
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.7692.326.6941.989.8922.414.008
Borç Karşılıkları3.028.7332.665.2783.580.4432.528.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.377.9412.308.327961.6774.165.506
(Ara Toplam)99.562.32088.355.27094.236.957106.218.192
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.787.75112.201.45912.829.2518.568.199
Finansal Borçlar5.187.1035.773.6246.310.9853.122.387
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar428.657465.191427.505221.740
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)333.196499.794499.7940
Uzun vadeli karşılıklar3.355.4232.997.9102.753.4572.997.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.483.3722.464.9402.837.5102.226.198
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.664.22750.909.14651.437.44649.867.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.664.22750.909.14651.437.44649.867.418
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-611.161-611.161-7.006.726-7.006.726
Dönem Net Kar/Zararı-545.561-444.6736.395.5655.105.231
Diğer Özsermaye Kalemleri31.820.94931.964.98032.048.60731.768.913
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR162.014.298151.465.875158.503.654164.653.809
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri94.300.15447.116.307208.389.305153.161.768
Satışların Maliyeti (-)-76.561.977-37.661.023-170.048.136-123.958.432
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.738.1779.455.28438.341.16929.203.336
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.738.1779.455.28438.341.16929.203.336
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.053.538-3.732.882-14.706.152-10.787.031
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.662.086-2.323.804-6.325.747-4.601.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.034.0341.299.92710.497.2419.396.094
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.136.385-1.988.857-10.808.619-11.591.757
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.920.2022.709.66816.997.89211.618.966
Net Faaliyet Kar/Zararı6.022.5533.398.59817.309.27013.814.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00120.000120.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler00-239.020-42.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.920.2022.709.66816.878.8720
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.6543.59695.50185.568
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.428.872-3.172.798-8.823.529-5.038.868
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-119.02077.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-503.016-459.5348.150.8446.743.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-42.54514.861-1.755.279-1.638.006
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-339.7690-1.989.892-1.638.006
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)297.2240234.6130
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-545.561-444.6736.395.5655.105.231
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-545.561-444.6736.395.5655.105.231
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-545.561-444.6736.395.5655.105.231
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.527.6621.115.6496.326.1634.663.184
Kıdem Tazminatı159.91693.441299.118203.690
Finansman Giderleri-6.428.872-3.172.798-8.823.529-5.038.868
Yurtiçi Satışlar00182.444.4850
Yurtdışı Satışlar0029.407.7780
Net Yabancı Para Pozisyonu12.613.6199.047.1365.832.2156.650.918
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.613.6199.047.1365.832.2156.650.918
Net YPP (Hedge Dahil)12.613.6199.047.1365.832.2156.650.918
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 4,1 26,8 5,2 0,6 1,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 4,13 0,30 0,30 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi