SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 122.620 0,76
VIOP 149.679 148.578 0,74
USD/TRY 5,9356 5,9346 0,02
BIST BANKA 181.051 179.233 1,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.553,59 1.558,76 -0,33
BRENT 64,40 64,51 -0,17

 Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,22 5,75 1,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45,350,7
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-5,8-0,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,2
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,2
Piyasa Değeri 107,2 mnTL
Net Borç 41,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,37 0,56 0,19 -3,42
USD -0,71 -0,12 0,02 -3,09
Göreceli -1,12 -1,18 -9,84 -10,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar92.994.18299.726.11191.113.24897.855.791
Nakit ve Nakit Benzerleri339.5711.851.9162.036.5481.633.893
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar67.989.81768.538.23966.447.88369.886.767
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar375.895837.7411.333.2921.557.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.772.05125.149.80119.961.72022.064.636
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.516.8483.348.4141.333.8052.712.996
(Ara Toplam)92.994.18299.726.11191.113.24897.855.791
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.297.13662.288.18760.352.62760.647.863
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar62.448.94061.430.25759.484.66059.761.616
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.30873.04283.079101.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR156.291.318162.014.298151.465.875158.503.654
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler99.694.81899.562.32088.355.27094.236.957
Finansal Borçlar37.269.23929.545.90920.285.92618.739.471
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar55.798.21063.839.48259.720.24666.961.224
Diğer Borçlar111.848114.11397.702100.714
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.762.286316.373951.0971.903.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0339.7692.326.6941.989.892
Borç Karşılıkları2.904.5583.028.7332.665.2783.580.443
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.848.6772.377.9412.308.327961.677
(Ara Toplam)99.694.81899.562.32088.355.27094.236.957
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.267.39611.787.75112.201.45912.829.251
Finansal Borçlar4.536.3295.187.1035.773.6246.310.985
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0428.657465.191427.505
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)333.196333.196499.794499.794
Uzun vadeli karşılıklar3.643.0743.355.4232.997.9102.753.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.754.7972.483.3722.464.9402.837.510
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar45.329.10450.664.22750.909.14651.437.446
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.329.10450.664.22750.909.14651.437.446
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-611.161-611.161-611.161-7.006.726
Dönem Net Kar/Zararı-5.777.491-545.561-444.6736.395.565
Diğer Özsermaye Kalemleri31.717.75631.820.94931.964.98032.048.607
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR156.291.318162.014.298151.465.875158.503.654
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri141.544.48593.098.89547.116.307208.389.305
Satışların Maliyeti (-)-117.684.633-75.640.321-37.661.023-170.048.136
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.859.85217.458.5749.455.28438.341.169
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.859.85217.458.5749.455.28438.341.169
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.356.660-8.053.538-3.732.882-14.706.152
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.377.300-3.662.086-2.323.804-6.325.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.191.6662.034.0341.299.92710.497.241
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.168.245-2.136.385-1.988.857-10.808.619
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.149.3135.640.5992.709.66816.997.892
Net Faaliyet Kar/Zararı6.125.8925.742.9503.398.59817.309.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000120.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler000-239.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.149.3135.640.5992.709.66816.878.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.0085.6543.59695.501
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.934.812-6.428.872-3.172.798-8.823.529
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-119.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.777.491-782.619-459.5348.150.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-42.54514.861-1.755.279
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-339.7690-1.989.892
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0297.2240234.613
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.777.491-825.164-444.6736.395.565
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.777.491-825.164-444.6736.395.565
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.777.491-825.164-444.6736.395.565
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.321.1312.527.6621.115.6496.326.163
Kıdem Tazminatı241.200159.91693.441299.118
Finansman Giderleri-9.934.812-6.428.872-3.172.798-8.823.529
Yurtiçi Satışlar000182.444.485
Yurtdışı Satışlar00029.407.778
Net Yabancı Para Pozisyonu8.712.21512.613.6199.047.1365.832.215
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.712.21512.613.6199.047.1365.832.215
Net YPP (Hedge Dahil)8.712.21512.613.6199.047.1365.832.215
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 5,4 A/D 10,2 0,8 2,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 5,36 0,30 0,30 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi