SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7900 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,04 1.360,41 1,37
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,06 3,63 0,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 24,8 24,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,951,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-0,46,4

Cari Değerler

F/K 19,9
FD/FAVÖK 3,9
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 65,6 mnTL
Net Borç 24,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 0,92 -8,89
USD -0,17 -0,85 4,19 -17,76
Göreceli -0,03 -1,74 -7,08 -11,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.113.24897.855.791105.812.55198.931.661
Nakit ve Nakit Benzerleri2.036.5481.633.8933.253.3535.454.196
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar66.447.88369.886.76762.501.52558.695.177
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.333.2921.557.4992.173.3061.980.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.961.72022.064.63630.467.66228.647.660
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.333.8052.712.9967.416.7054.154.321
(Ara Toplam)91.113.24897.855.791105.812.55198.931.661
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.352.62760.647.86358.841.25859.179.716
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.484.66059.761.61657.974.24158.301.207
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.079101.35982.12993.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR151.465.875158.503.654164.653.809158.111.377
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler88.355.27094.236.957106.218.19299.273.593
Finansal Borçlar20.285.92618.739.47117.016.35015.600.270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.720.24666.961.22479.960.39674.422.241
Diğer Borçlar97.702100.714133.822138.856
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)951.0971.903.53600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.326.6941.989.8922.414.0081.387.585
Borç Karşılıkları2.665.2783.580.4432.528.1102.302.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.308.327961.6774.165.5065.422.494
(Ara Toplam)88.355.27094.236.957106.218.19299.273.593
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.201.45912.829.2518.568.19911.111.734
Finansal Borçlar5.773.6246.310.9853.122.3875.210.996
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar465.191427.505221.740619.570
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)499.794499.79400
Uzun vadeli karşılıklar2.997.9102.753.4572.997.8742.667.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.9402.837.5102.226.1982.613.235
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.909.14651.437.44649.867.41847.726.050
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.909.14651.437.44649.867.41847.726.050
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-611.161-7.006.726-7.006.726-7.006.726
Dönem Net Kar/Zararı-444.6736.395.5655.105.2312.763.007
Diğer Özsermaye Kalemleri31.964.98032.048.60731.768.91331.969.769
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR151.465.875158.503.654164.653.809158.111.377
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri47.116.307208.389.305153.161.76895.512.553
Satışların Maliyeti (-)-37.661.023-170.048.136-123.958.432-79.185.010
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.455.28438.341.16929.203.33616.327.543
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.455.28438.341.16929.203.33616.327.543
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.732.882-14.706.152-10.787.031-7.038.391
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.323.804-6.325.747-4.601.676-3.027.400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.299.92710.497.2419.396.0943.729.952
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.988.857-10.808.619-11.591.757-3.447.240
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.709.66816.997.89211.618.9666.544.464
Net Faaliyet Kar/Zararı3.398.59817.309.27013.814.6296.261.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0120.000120.000120.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0-239.020-42.429-42.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.709.66816.878.87200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.59695.50185.56860.956
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.172.798-8.823.529-5.038.868-2.971.577
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-119.02077.57177.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-459.5348.150.8446.743.2373.711.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)14.861-1.755.279-1.638.006-948.406
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.989.892-1.638.006-948.406
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0234.61300
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-444.6736.395.5655.105.2312.763.008
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-444.6736.395.5655.105.2312.763.008
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-444.6736.395.5655.105.2312.763.008
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.115.6496.326.1634.663.1843.613.831
Kıdem Tazminatı93.441299.118203.690135.047
Finansman Giderleri-3.172.798-8.823.529-5.038.868-2.971.577
Yurtiçi Satışlar0182.444.48500
Yurtdışı Satışlar029.407.77800
Net Yabancı Para Pozisyonu9.047.1365.832.2156.650.9181.915.018
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.047.1365.832.2156.650.9181.915.018
Net YPP (Hedge Dahil)9.047.1365.832.2156.650.9181.915.018
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 3,3 19,9 3,9 0,4 1,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 3,28 0,50 0,52 2,33 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi