SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,72 6,43 2,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,8 3,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,345,3
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-3,3-5,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,8
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 98,4 mnTL
Net Borç 39,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,96 26,15 -21,41 -11,35
USD 7,29 27,13 -25,31 -18,22
Göreceli 11,09 22,82 1,99 15,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar94.858.83492.994.18299.726.11191.113.248
Nakit ve Nakit Benzerleri1.861.948339.5711.851.9162.036.548
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar69.221.86467.989.81768.538.23966.447.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.273.432375.895837.7411.333.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.714.63020.772.05125.149.80119.961.720
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.786.9603.516.8483.348.4141.333.805
(Ara Toplam)94.858.83492.994.18299.726.11191.113.248
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar65.494.28763.297.13662.288.18760.352.627
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.216.983000
Maddi Duran Varlıklar62.438.84462.448.94061.430.25759.484.660
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.57263.30873.04283.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR160.353.121156.291.318162.014.298151.465.875
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler100.532.74699.694.81899.562.32088.355.270
Finansal Borçlar35.859.81437.269.23929.545.90920.285.926
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar58.553.45955.798.21063.839.48259.720.246
Diğer Borçlar151.058111.848114.11397.702
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.642.3961.762.286316.373951.097
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00339.7692.326.694
Borç Karşılıkları2.951.7002.904.5583.028.7332.665.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.374.3191.848.6772.377.9412.308.327
(Ara Toplam)100.532.74699.694.81899.562.32088.355.270
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.552.89111.267.39611.787.75112.201.459
Finansal Borçlar5.115.7684.536.3295.187.1035.773.624
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar802.8590428.657465.191
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)333.196333.196333.196499.794
Uzun vadeli karşılıklar4.392.4423.643.0743.355.4232.997.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.908.6262.754.7972.483.3722.464.940
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar47.267.48445.329.10450.664.22750.909.146
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.267.48445.329.10450.664.22750.909.146
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-611.161-611.161-611.161-611.161
Dönem Net Kar/Zararı-3.282.791-5.777.491-545.561-444.673
Diğer Özsermaye Kalemleri31.161.43631.717.75631.820.94931.964.980
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR160.353.121156.291.318162.014.298151.465.875
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri186.876.183141.544.48593.098.89547.116.307
Satışların Maliyeti (-)-153.380.781-117.684.633-75.640.321-37.661.023
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.495.40223.859.85217.458.5749.455.284
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.495.40223.859.85217.458.5749.455.284
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.865.281-12.356.660-8.053.538-3.732.882
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.542.456-5.377.300-3.662.086-2.323.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.255.0962.191.6662.034.0341.299.927
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.776.830-4.168.245-2.136.385-1.988.857
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.565.9314.149.3135.640.5992.709.668
Net Faaliyet Kar/Zararı10.087.6656.125.8925.742.9503.398.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler511.007000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.076.9384.149.3135.640.5992.709.668
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.1028.0085.6543.596
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.078.922-9.934.812-6.428.872-3.172.798
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler511.007000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.989.882-5.777.491-782.619-459.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)707.0910-42.54514.861
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-339.7690
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)707.0910297.2240
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.282.791-5.777.491-825.164-444.673
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.282.791-5.777.491-825.164-444.673
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.282.791-5.777.491-825.164-444.673
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.486.9793.321.1312.527.6621.115.649
Kıdem Tazminatı671.974241.200159.91693.441
Finansman Giderleri-12.078.922-9.934.812-6.428.872-3.172.798
Yurtiçi Satışlar155.010.823000
Yurtdışı Satışlar34.809.520000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.461.2718.712.21512.613.6199.047.136
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.461.2718.712.21512.613.6199.047.136
Net YPP (Hedge Dahil)6.461.2718.712.21512.613.6199.047.136

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 4,9 A/D 8,8 0,7 2,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 4,92 0,28 0,28 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi