SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6348 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.627 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,89 1.235,69 0,02
BRENT 56,27 55,69 1,04

 KAPLM | Kaplamin

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,15 0,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15.352.83215.814.586
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr-630.172210.400

Cari Oranlar

F/K -19,5
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,77 15,00 5,50 4,29
USD 2,05 19,70 -14,62 14,03
Göreceli 0,22 7,54 -12,77 18,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
KAPLM01.05.20070,700,058513
KAPLM29.05.19981,690,13500
KAPLM01.05.20070,700,058513
KAPLM29.05.19981,690,13500

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.250.86648.976.01446.476.50749.196.891
Nakit ve Nakit Benzerleri1.384.9931.373.8441.119.082796.860
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar34.896.55936.852.67134.137.20834.559.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar463.603804.7521.329.1911.833.257
Stoklar8.770.2249.470.1449.393.08811.312.549
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar735.487474.603497.938694.344
(Ara Toplam)46.250.86648.976.01446.476.50749.196.891
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.868.60530.695.69132.054.85632.022.927
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888797.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar29.062.12629.547.14130.286.39930.839.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.29982.03292.143102.845
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı-62.708281.630891.426282.952
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR76.119.47179.671.70578.531.36381.219.818
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler56.671.08560.277.24058.508.16860.034.261
Finansal Borçlar18.844.16622.685.44818.820.10719.646.702
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.786.68934.832.62035.626.38736.535.554
Diğer Borçlar358.727355.5211.438.8491.581.395
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.403.4771.436.7791.546.1551.078.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.278.026966.8721.076.6701.191.614
(Ara Toplam)56.671.08560.277.24058.508.16860.034.261
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.095.5543.579.8795.241.8195.410.803
Finansal Borçlar2.762.8242.058.2383.595.1894.168.550
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.332.7301.521.6411.646.6301.242.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar15.352.83215.814.58614.781.37615.774.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.352.83215.814.58614.781.37615.774.754
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.408.449-14.408.449-14.408.449-6.967.236
Dönem Net Kar/Zararı-630.172210.400-779.893-7.441.213
Diğer Özsermaye Kalemleri10.391.45310.012.6359.969.71810.183.203
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.119.47179.671.70578.531.36381.219.818
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri84.771.94958.658.82928.519.380125.658.246
Satışların Maliyeti (-)-70.363.592-48.874.490-24.366.229-113.970.967
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.408.3579.784.3394.153.15111.687.279
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.408.3579.784.3394.153.15111.687.279
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.687.834-5.340.073-2.673.163-12.072.361
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.631.001-1.595.153-1.071.419-3.804.390
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri160.279327.810100.9912.227.968
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.149.107-777.253-546.499-1.120.539
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.100.6942.399.670-36.939-3.082.043
Net Faaliyet Kar/Zararı4.089.5222.849.113408.569-4.189.472
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler011.58000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.489.668-2.222.707-1.135.806-4.433.566
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-147.73265.821-362.38425.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-536.706254.364-1.535.129-7.490.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-93.466-43.964755.23648.799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-93.466-43.964755.23648.799
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-630.172210.400-779.893-7.441.213
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-630.172210.400-779.893-7.441.213
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-630.172210.400-779.893-7.441.213
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.351.3751.561.340785.2603.310.832
Kıdem Tazminatı435.965174.671110.122206.939
Finansman Giderleri-3.489.668-2.222.707-1.135.806-4.433.566
Yurtiçi Satışlar000114.620.721
Yurtdışı Satışlar00011.677.560
Net Yabancı Para Pozisyonu1.088.940566.7031.034.580576.882
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.088.940566.7031.034.582576.882
Net YPP (Hedge Dahil)1.088.940566.7031.034.580576.882
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 1,2 A/D 6,4 0,4 1,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KAPLM 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.