SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.981 96.142 -0,17
VIOP 119.756 120.016 -0,22
USD/TRY 5,8950 5,8727 0,38
BIST BANKS 127.720 128.625 -0,70
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,80 1.275,92 0,15
BRENT 74,97 74,55 0,56

 KAPLM Hisse Senedi | Kaplamin

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,06 3,78 0,72
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 18,0 17,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,449,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,45,1

Cari Değerler

F/K 10,4
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 66,8 mnTL
Net Borç 23,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,60 -1,76 2,77 -7,22
USD -1,10 -3,77 -0,91 -16,38
Göreceli -0,80 0,35 6,18 -11,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.855.791105.812.55198.931.66180.973.100
Nakit ve Nakit Benzerleri1.633.8933.253.3535.454.1961.608.712
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar69.886.76762.501.52558.695.17755.365.670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.557.4992.173.3061.980.3071.583.252
Stoklar22.064.63630.467.66228.647.66015.870.298
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.712.9967.416.7054.154.3216.545.168
(Ara Toplam)97.855.791105.812.55198.931.66180.973.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.647.86358.841.25859.179.71662.508.281
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar59.761.61657.974.24158.301.20760.262.561
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar101.35982.12993.621109.338
Ertelenmiş Vergi Varlığı0001.351.494
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR158.503.654164.653.809158.111.377143.481.381
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.236.957106.218.19299.273.59377.665.543
Finansal Borçlar18.739.47117.016.35015.600.27015.072.678
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar66.961.22479.960.39674.422.24156.275.542
Diğer Borçlar100.714133.822138.856217.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.989.8922.414.0081.387.5850
Borç Karşılıkları3.580.4432.528.1102.302.1472.133.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.865.2134.165.5065.422.4943.965.479
(Ara Toplam)94.236.957106.218.19299.273.59377.665.543
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.829.2518.568.19911.111.73417.661.299
Finansal Borçlar6.310.9853.122.3875.210.9969.433.110
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar427.505221.740619.570683.747
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar2.753.4572.997.8742.667.9332.585.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.837.5102.226.1982.613.2354.958.968
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler499.794000
Özkaynaklar51.437.44649.867.41847.726.05048.154.539
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.437.44649.867.41847.726.05048.154.539
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.006.726-7.006.726-7.006.726-6.468.214
Dönem Net Kar/Zararı6.395.5655.105.2312.763.0072.653.252
Diğer Özsermaye Kalemleri32.048.60731.768.91331.969.76931.969.501
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR158.503.654164.653.809158.111.377143.481.381
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri208.389.305153.161.76895.512.55348.671.479
Satışların Maliyeti (-)-170.048.136-123.958.432-79.185.010-39.619.004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)38.341.16929.203.33616.327.5439.052.475
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)38.341.16929.203.33616.327.5439.052.475
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.706.152-10.787.031-7.038.391-3.494.249
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.325.747-4.601.676-3.027.400-1.493.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.497.2419.396.0943.729.9521.401.276
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.808.619-11.591.757-3.447.240-1.014.039
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.997.89211.618.9666.544.4644.452.090
Net Faaliyet Kar/Zararı17.309.27013.814.6296.261.7524.064.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler120.000120.000120.000120.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-239.020-42.429-42.4290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler95.50185.56860.95643.498
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.823.529-5.038.868-2.971.577-1.541.835
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-119.02077.57177.571120.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.150.8446.743.2373.711.4143.073.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.755.279-1.638.006-948.406-420.500
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.989.892-1.638.006-948.4060
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)234.61300-420.500
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.395.5655.105.2312.763.0082.653.253
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.395.5655.105.2312.763.0082.653.253
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.395.5655.105.2312.763.0082.653.253
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.326.1634.663.1843.613.831994.705
Kıdem Tazminatı299.118203.690135.04797.513
Finansman Giderleri-8.823.529-5.038.868-2.971.577-1.541.835
Yurtiçi Satışlar182.444.485000
Yurtdışı Satışlar29.407.778000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.832.2156.650.9181.915.0183.758.838
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.832.2156.650.9181.915.0183.758.838
Net YPP (Hedge Dahil)5.832.2156.650.9181.915.0183.758.838
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 3,3 10,4 3,8 0,4 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 3,34 0,37 0,37 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi