SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Kaplamin Hisse Senedi | KAPLM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,1 10,65 5,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 20,1 19,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kaplamin
Kuruluş 25.12.1975
Faal Alanı Her nevi oluklu levha ve kutu imalatı ve satışı.
Telefon (0232)8770855
Faks (0232)8770862
Adres İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,747,3
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,8-3,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,6
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 5,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,3
Piyasa Değeri 213,0 mnTL
Net Borç 33,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,51 28,62 50,85 91,89
USD 4,67 28,62 49,53 66,67
Göreceli 5,55 27,42 40,88 89,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85 280.686 13
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,50 40.500 A/D
KAPLM30.04.20070,700,05855,855,85280.68613
KAPLM28.05.19981,690,135013,5013,5040.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.409.26094.858.83492.994.18299.726.111
Nakit ve Nakit Benzerleri2.546.7231.861.948339.5711.851.916
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.531.98069.221.86467.989.81768.538.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar914.9951.273.432375.895837.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.572.96220.714.63020.772.05125.149.801
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.842.6001.786.9603.516.8483.348.414
(Ara Toplam)86.409.26094.858.83492.994.18299.726.111
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.973.74665.494.28763.297.13662.288.187
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar784.888784.888784.888784.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.584.8232.216.98300
Maddi Duran Varlıklar62.543.84562.438.84462.448.94061.430.257
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar60.19053.57263.30873.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR153.383.006160.353.121156.291.318162.014.298
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler88.273.718100.532.74699.694.81899.562.320
Finansal Borçlar27.950.26235.859.81437.269.23929.545.909
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar53.789.83658.553.45955.798.21063.839.482
Diğer Borçlar180.869151.058111.848114.113
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)431.6581.642.3961.762.286316.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000339.769
Borç Karşılıkları4.485.1472.951.7002.904.5583.028.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.435.9461.374.3191.848.6772.377.941
(Ara Toplam)88.273.718100.532.74699.694.81899.562.320
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.368.33012.552.89111.267.39611.787.751
Finansal Borçlar7.711.0255.115.7684.536.3295.187.103
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar757.806802.8590428.657
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)291.544333.196333.196333.196
Uzun vadeli karşılıklar4.734.7974.392.4423.643.0743.355.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.873.1581.908.6262.754.7972.483.372
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar49.740.95847.267.48445.329.10450.664.227
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.740.95847.267.48445.329.10450.664.227
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.893.952-611.161-611.161-611.161
Dönem Net Kar/Zararı2.785.182-3.282.791-5.777.491-545.561
Diğer Özsermaye Kalemleri30.849.72831.161.43631.717.75631.820.949
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR153.383.006160.353.121156.291.318162.014.298
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.533.506186.876.183141.544.48593.098.895
Satışların Maliyeti (-)-34.611.778-153.380.781-117.684.633-75.640.321
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.921.72833.495.40223.859.85217.458.574
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.921.72833.495.40223.859.85217.458.574
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.652.210-15.865.281-12.356.660-8.053.538
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.840.504-7.542.456-5.377.300-3.662.086
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.963.3343.255.0962.191.6662.034.034
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.205.594-5.776.830-4.168.245-2.136.385
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.186.7547.565.9314.149.3135.640.599
Net Faaliyet Kar/Zararı4.429.01410.087.6656.125.8925.742.950
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0511.00700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.186.7548.076.9384.149.3135.640.599
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler90612.1028.0085.654
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.360.019-12.078.922-9.934.812-6.428.872
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0511.00700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.827.641-3.989.882-5.777.491-782.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-42.459707.0910-42.545
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-339.769
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-42.459707.0910297.224
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.785.182-3.282.791-5.777.491-825.164
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.785.182-3.282.791-5.777.491-825.164
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.785.182-3.282.791-5.777.491-825.164
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.426.0095.486.9793.321.1312.527.662
Kıdem Tazminatı148.386671.974241.200159.916
Finansman Giderleri-1.360.019-12.078.922-9.934.812-6.428.872
Yurtiçi Satışlar0155.010.82300
Yurtdışı Satışlar034.809.52000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.318.5446.461.2718.712.21512.613.619
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.318.5446.461.2718.712.21512.613.619
Net YPP (Hedge Dahil)5.318.5446.461.2718.712.21512.613.619

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KAPLM 10,7 A/D 14,5 1,3 4,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KAPLM 10,65 6,39 5,51 -88,51 -0,88
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi