SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKS 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 JANTS Hisse Senedi | Jantsa Jant

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,66 29,68 5,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 16,9 16,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar183,0171,5
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr36,325,3

Cari Değerler

F/K 6,2
FD/FAVÖK 5,5
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 7,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 293,9 mnTL
Net Borç 82,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,08 -0,82 -9,25 -4,75
USD 0,49 -1,20 -7,87 -4,39
Göreceli -0,65 -1,08 -13,02 -15,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar245.354.955213.654.664189.276.041160.817.585
Nakit ve Nakit Benzerleri4.042.4212.059.5481.043.1964.950.393
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar114.050.81490.993.51088.429.92472.799.347
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.515.6785.961.5578.983.8783.417.863
Stoklar101.252.51398.210.67379.508.35364.708.038
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.493.52916.429.37611.310.69014.941.944
(Ara Toplam)245.354.955213.654.664189.276.041160.817.585
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar106.140.733105.480.570100.869.88196.993.342
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.45132.50037.32737.688
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.559.79120.204.07120.174.85420.897.589
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar77.315.79275.248.15569.238.45166.160.897
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar295.447206.063236.188276.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.940.2521.789.7813.183.0611.620.694
TOPLAM VARLIKLAR351.495.688319.135.234290.145.922257.810.927
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler158.161.377136.701.755105.989.86586.228.952
Finansal Borçlar86.881.25071.097.26041.737.09840.639.500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar52.620.73749.662.49951.764.80733.333.173
Diğer Borçlar95.305113.30575.39575.395
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.694.5005.945.8462.960.4035.879.603
Borç Karşılıkları1.167.6841.258.462942.133958.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.701.9018.624.3838.510.0295.342.868
(Ara Toplam)158.161.377136.701.755105.989.86586.228.952
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.326.26710.933.92310.316.4329.190.326
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar6.128.4755.895.2395.546.5005.009.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.197.7925.038.6844.769.9324.180.752
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar183.008.044171.499.556173.839.625162.391.649
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar183.008.044171.499.556173.839.625162.391.649
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.181.4479.181.4477.571.9477.571.947
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları113.987.099113.987.099132.246.59990.382.371
Dönem Net Kar/Zararı36.317.63525.324.33310.869.27941.864.228
Diğer Özsermaye Kalemleri12.421.86311.906.67712.051.80011.473.103
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR351.495.688319.135.234290.145.922257.810.927
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri309.483.217189.582.10091.989.791272.930.242
Satışların Maliyeti (-)-226.835.846-140.329.773-68.585.670-206.379.953
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.647.37149.252.32723.404.12166.550.289
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.647.37149.252.32723.404.12166.550.289
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.507.679-10.785.668-5.167.805-14.839.017
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.634.989-5.515.489-2.719.899-7.806.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-848.844-600.971-233.588-1.200.893
Diğer Faaliyet Gelirleri42.988.61321.821.3807.089.68716.717.822
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.520.253-13.711.071-4.820.253-9.747.533
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)78.124.21940.460.50817.552.26349.673.746
Net Faaliyet Kar/Zararı55.655.85932.350.19915.282.82942.703.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.014.693693.791260.9323.586.740
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.571-2.5710-40.476
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.337.798-693.518-722.735863.874
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.389.1541.680.536519.0562.055.505
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.386.421-10.093.225-3.314.175-7.679.094
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.012.122691.220260.9323.546.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.801.27632.045.52114.295.34148.460.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.483.641-6.721.188-3.426.062-6.596.067
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.694.500-5.945.845-2.960.403-5.879.603
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)210.859-775.343-465.659-716.464
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI36.317.63525.324.33310.869.27941.864.228
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)36.317.63525.324.33310.869.27941.864.228
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları36.317.63525.324.33310.869.27941.864.228
Hisse Başına Kazanç3214
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3214
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç3214
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3214
Dipnot
Amortisman Giderleri4.614.8412.676.5551.810.5485.484.042
Kıdem Tazminatı1.184.264970.605823.001734.807
Finansman Giderleri-34.386.421-10.093.225-3.314.175-7.679.094
Yurtiçi Satışlar71.948.51750.382.43624.200.64472.492.593
Yurtdışı Satışlar236.560.690139.074.34667.906.339198.717.781
Net Yabancı Para Pozisyonu-315.149-27.075.812-1.831.207-4.059.337
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-315.149-25.123.017-722.960-2.675.328
Net YPP (Hedge Dahil)-315.149-27.075.812-1.831.207-4.059.337
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 26,5 6,2 5,5 1,0 1,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 26,48 7,24 7,13 -11,21 -0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi