SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.095 94.022 1,14
VIOP 119.187 117.767 1,21
USD/TRY 5,8141 5,8224 -0,14
BIST BANKS 133.417 128.956 3,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
GOLD 1.406,13 1.399,50 0,47
BRENT 64,03 64,45 -0,65

 Jantsa Jant Hisse Senedi | JANTS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23,8432 28,18 4,3368
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,7 5,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar234,0216,5
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr16,957,7

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK 4,1
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 308,1 mnTL
Net Borç 2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,07 2,36 12,85 7,56
USD -2,10 3,95 18,49 -1,90
Göreceli -0,93 -1,16 0,43 4,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,50 23.310.000 40
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,5023.310.00040
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar262.440.329207.499.098245.354.955213.654.664
Nakit ve Nakit Benzerleri46.499.9019.466.5144.042.4212.059.548
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar107.575.75399.510.773114.050.81490.993.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.365.5296.009.3909.515.6785.961.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar88.423.02780.720.449101.252.51398.210.673
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.576.11911.791.97216.493.52916.429.376
(Ara Toplam)262.440.329207.499.098245.354.955213.654.664
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar123.892.538137.998.984106.140.733105.480.570
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.47531.26529.45132.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.462.97919.984.42318.559.79120.204.071
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.000.00022.464.0908.000.0008.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları335.055000
Maddi Duran Varlıklar94.142.28592.789.13177.315.79275.248.155
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.799263.320295.447206.063
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.688.9452.466.7551.940.2521.789.781
TOPLAM VARLIKLAR386.332.867345.498.082351.495.688319.135.234
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler138.212.338113.590.202158.161.377136.701.755
Finansal Borçlar48.831.50954.252.00086.881.25071.097.260
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.200.55841.608.42252.620.73749.662.499
Diğer Borçlar110.28295.30595.305113.305
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.843.8892.859.38300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.614.22411.204.3098.694.5005.945.846
Borç Karşılıkları1.310.131993.5871.167.6841.258.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.301.7452.577.1968.701.9018.624.383
(Ara Toplam)138.212.338113.590.202158.161.377136.701.755
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.100.64515.428.69810.326.26710.933.923
Finansal Borçlar160.374000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.205.3075.875.4216.128.4755.895.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.734.9649.553.2774.197.7925.038.684
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar234.019.884216.479.182183.008.044171.499.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar234.019.884216.479.182183.008.044171.499.556
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.181.4479.181.4479.181.4479.181.447
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları171.583.720113.873.100113.987.099113.987.099
Dönem Net Kar/Zararı16.938.37657.710.62036.317.63525.324.333
Diğer Özsermaye Kalemleri25.216.34124.614.01512.421.86311.906.677
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR386.332.867345.498.082351.495.688319.135.234
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri123.019.219438.508.546309.483.217189.582.100
Satışların Maliyeti (-)-93.620.953-333.544.750-226.835.846-140.329.773
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.398.266104.963.79682.647.37149.252.327
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.398.266104.963.79682.647.37149.252.327
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.426.904-25.286.434-17.507.679-10.785.668
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.831.334-12.477.054-8.634.989-5.515.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-324.131-1.165.245-848.844-600.971
Diğer Faaliyet Gelirleri6.468.96122.755.18242.988.61321.821.380
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.831.480-6.014.056-20.520.253-13.711.071
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.453.37882.776.18978.124.21940.460.508
Net Faaliyet Kar/Zararı18.815.89766.035.06355.655.85932.350.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler361.67312.951.1551.014.693693.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-5.141-2.571-2.571
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-531.538-989.747-2.337.798-693.518
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.283.51394.732.45600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.374.58525.812.7752.389.1541.680.536
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.090.852-49.470.871-34.386.421-10.093.225
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler361.67312.946.0141.012.122691.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.567.24671.074.36044.801.27632.045.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.628.870-13.363.740-8.483.641-6.721.188
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.614.224-11.204.309-8.694.500-5.945.845
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.985.354-2.159.431210.859-775.343
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.938.37657.710.62036.317.63525.324.333
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.938.37657.710.62036.317.63525.324.333
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.938.37657.710.62036.317.63525.324.333
Hisse Başına Kazanç2532
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2532
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2532
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2532
Dipnot
Amortisman Giderleri2.223.0366.788.7644.614.8412.676.555
Kıdem Tazminatı1.374.5541.106.0461.184.264970.605
Finansman Giderleri-3.090.852-49.470.871-34.386.421-10.093.225
Yurtiçi Satışlar18.873.56398.938.10171.948.51750.382.436
Yurtdışı Satışlar103.898.713338.058.430236.560.690139.074.346
Net Yabancı Para Pozisyonu66.655.22922.343.349-315.149-27.075.812
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu64.108.82622.213.940-315.149-25.123.017
Net YPP (Hedge Dahil)66.655.22922.343.349-315.149-27.075.812
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 27,8 4,8 4,0 0,7 1,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 27,76 0,03 0,03 -0,18 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi