SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.276 118.713 0,47
VIOP 135.846 134.862 0,73
USD/TRY 6,8634 6,8608 0,04
BIST BANKS 130.269 129.657 0,47
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.808,60 1.809,22 -0,03
BRENT 43,38 43,30 0,18

 Jantsa Jant Hisse Senedi | JANTS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 47,4 76,9 29,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 25,7 24,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar245,8272,4
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr24,878,7

Cari Değerler

F/K 9,6
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 3,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,5
Piyasa Değeri 831,4 mnTL
Net Borç -18,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,66 3,10 -0,53 40,82
USD -0,66 3,10 -1,84 22,14
Göreceli -0,14 0,15 -7,81 35,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,50 52.170.000 66
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,50 23.310.000 40
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,50 16.650.000 40
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,75 8.325.000 58
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,50 3.330.000 24
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,50 9.990.000 31
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,00 6.660.000 55
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,75 6.105.000 45
JANTS02.04.20208,774,7000470,00399,5052.170.00066
JANTS02.05.20197,152,1000210,00178,5023.310.00040
JANTS25.04.20184,981,5000150,00127,5016.650.00040
JANTS26.04.20172,990,750075,0063,758.325.00058
JANTS04.05.20161,400,300030,0025,503.330.00024
JANTS06.05.20153,190,900090,0076,509.990.00031
JANTS17.04.20142,850,600060,0051,006.660.00055
JANTS23.05.20132,230,550055,0046,756.105.00045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar304.306.365258.713.971259.796.426247.618.681
Nakit ve Nakit Benzerleri76.598.79567.557.16134.952.38711.871.624
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar125.949.27995.325.896106.445.246113.218.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.678.87510.495.1616.133.8997.236.567
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar83.174.29081.646.965101.102.286104.507.007
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.905.1263.688.78811.162.60810.785.331
(Ara Toplam)304.306.365258.713.971259.796.426247.618.681
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar151.094.839146.000.205137.895.587129.481.686
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.71131.39135.12437.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.181.26419.837.40819.476.55819.797.535
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.400.0004.400.0004.000.0004.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları173.062227.241281.420287.190
Maddi Duran Varlıklar118.423.889112.798.596106.133.605100.132.425
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar719.062667.272251.554246.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.162.8518.038.2977.717.3264.980.825
TOPLAM VARLIKLAR455.401.204404.714.176397.692.013377.100.367
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler188.415.276110.799.505127.359.257127.596.495
Finansal Borçlar54.781.05851.808.45953.916.28540.750.535
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar67.427.73849.468.57160.517.82770.621.872
Diğer Borçlar44.402.01689.8361.316.851135.962
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.738.4393.125.8272.696.7153.140.320
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.210.8555.622.251
Borç Karşılıkları1.724.5001.282.4931.738.8801.645.048
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.341.5255.024.3194.961.8445.680.507
(Ara Toplam)188.415.276110.799.505127.359.257127.596.495
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.156.47021.563.22815.029.55713.428.676
Finansal Borçlar3.340.3855.013.867247.153160.374
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.515.3207.805.5367.943.9266.354.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.300.7658.743.8256.838.4786.914.047
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar245.829.458272.351.443255.303.199236.075.196
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.829.458272.351.443255.303.199236.075.196
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.626.93814.465.43813.171.65613.171.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları164.397.090142.989.729144.283.511144.283.511
Dönem Net Kar/Zararı24.819.90278.738.86165.835.77743.939.892
Diğer Özsermaye Kalemleri25.885.52825.057.41520.912.25523.580.137
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR455.401.204404.714.176397.692.013377.100.367
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri146.086.429516.293.709401.114.898262.229.806
Satışların Maliyeti (-)-113.913.669-397.060.185-299.016.156-193.746.549
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.172.760119.233.524102.098.74268.483.257
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.172.760119.233.524102.098.74268.483.257
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.575.564-31.269.027-22.998.821-14.721.323
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.772.196-14.914.077-11.262.927-7.601.183
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-454.734-3.851.057-2.722.232-2.026.090
Diğer Faaliyet Gelirleri17.384.86753.626.50044.856.68636.771.972
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.016.363-44.563.338-44.578.228-33.174.491
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.738.77078.262.52565.393.22047.732.142
Net Faaliyet Kar/Zararı18.370.26669.199.36365.114.76244.134.661
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler596.0561.862.253933.531695.126
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-674.021-134.643-499.551-196.693
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.660.80579.990.13565.827.20048.230.575
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.619.86715.155.19911.374.0624.887.470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.132.359-16.597.197-11.676.237-6.384.396
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler596.0561.862.253933.531695.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.148.31378.548.13765.525.02546.733.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)671.589190.724310.752-2.793.757
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.595.829-2.210.855-5.622.251
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)671.5891.786.5532.521.6072.828.494
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.819.90278.738.86165.835.77743.939.892
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.819.90278.738.86165.835.77743.939.892
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları24.819.90278.738.86165.835.77743.939.892
Hisse Başına Kazanç2064
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2760
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2060
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2760
Dipnot
Amortisman Giderleri2.896.7448.852.0977.200.2004.574.137
Kıdem Tazminatı1.693.7561.403.5331.477.7801.228.759
Finansman Giderleri-5.132.359-16.597.197-11.676.237-6.384.396
Yurtiçi Satışlar31.724.13993.996.60370.474.27246.221.804
Yurtdışı Satışlar113.484.951420.156.840328.687.230214.518.316
Net Yabancı Para Pozisyonu50.719.34381.518.34666.924.31838.740.344
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu50.719.34375.250.96963.918.13536.157.427
Net YPP (Hedge Dahil)50.719.34381.518.34666.924.31838.740.344

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 74,9 9,6 10,4 1,5 3,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 74,90 3,59 3,70 11,63 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi