SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 JANTS | Jantsa Jant

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,93 24,14 4,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Jantsa Jant
Kuruluş 16.06.1977
Faal Alanı Jant üretimi
Telefon (0256)2591125
Faks (0256)2591124
Adres Umurlu Organiza Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127.078.973124.877.629
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.000
Net Kâr12.387.28010.006.345

Cari Oranlar

F/K 15,2
FD/FAVÖK 12,7
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 8,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,56 1,26 14,36 -6,90
USD 2,84 5,40 -7,45 1,80
Göreceli 0,99 -5,31 -5,45 5,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
JANTS04.05.20161,400,300025
JANTS06.05.20153,190,900031
JANTS17.04.20142,850,600055
JANTS23.05.20132,230,550045
JANTS04.05.20161,400,300025
JANTS06.05.20153,190,900031
JANTS17.04.20142,850,600055
JANTS23.05.20132,230,550045

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar93.348.97894.260.244100.675.42192.629.623
Nakit ve Nakit Benzerleri5.064.4064.555.9593.946.930824.258
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar36.074.11840.198.59846.167.86942.275.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.401.2602.060.7262.352.7541.517.783
Stoklar41.494.79540.655.85742.785.33341.230.758
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.314.3996.789.1045.422.5356.781.411
(Ara Toplam)93.348.97894.260.244100.675.42192.629.623
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar92.198.11092.583.91396.441.11592.754.225
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.20341.34839.37640.013
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.042.38620.267.62024.157.84423.643.697
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.181.1248.181.1248.181.1248.181.124
Maddi Duran Varlıklar60.439.98560.742.02760.999.33058.423.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar191.652229.963217.989192.946
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.305.7603.121.8312.845.4522.273.292
TOPLAM VARLIKLAR185.547.088186.844.157197.116.536185.383.848
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.973.67754.246.10365.841.88960.014.767
Finansal Borçlar34.658.16835.981.02843.581.09142.563.239
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.474.23311.161.67716.000.14312.108.890
Diğer Borçlar82.58791.92485.98369.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.249.9711.009.584506.4501.566.986
Borç Karşılıkları1.034.2021.272.6381.244.985955.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.474.5164.729.2524.423.2372.750.975
(Ara Toplam)50.973.67754.246.10365.841.88960.014.767
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.494.4387.720.4256.737.1077.154.507
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları4.104.8954.457.1073.088.1083.729.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.389.5433.263.3183.648.9993.425.365
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.078.973124.877.629124.537.540118.214.574
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.078.973124.877.629124.537.540118.214.574
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.794.9476.794.9476.517.4476.517.447
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları83.607.96883.607.96888.214.70973.778.184
Dönem Net Kar/Zararı12.387.28010.006.3455.376.01213.437.284
Diğer Özsermaye Kalemleri13.188.77813.368.36913.329.37213.381.659
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR185.547.088186.844.157197.116.536185.383.848
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri124.230.90787.274.73343.584.002166.967.149
Satışların Maliyeti (-)-98.501.342-69.001.138-34.077.319-129.971.313
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.729.56518.273.5959.506.68336.995.836
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.729.56518.273.5959.506.68336.995.836
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.445.039-5.255.374-2.574.955-9.706.709
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.638.246-3.638.278-1.864.903-7.548.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-469.958-293.273-137.984-596.373
Diğer Faaliyet Gelirleri6.334.3862.411.4891.119.31512.450.984
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.163.111-537.254-385.150-6.604.202
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.347.59710.960.9055.663.00624.991.196
Net Faaliyet Kar/Zararı12.176.3229.086.6704.928.84119.144.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar224.505449.739514.147-958.419
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler95.91981.02238.494214.178
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.428.764-896.941-488.157-8.730.535
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler410.392262.480141.869514.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.649.64910.857.2055.869.35916.030.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.262.369-850.860-493.347-2.480.881
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.249.971-1.009.584-506.450-1.566.986
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12.398158.72413.103-913.895
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.387.28010.006.3455.376.01213.549.819
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.387.28010.006.3455.376.01213.549.819
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.387.28010.006.3455.376.01213.549.819
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.176.3462.555.0051.741.5106.877.981
Kıdem Tazminatı1.936.8551.797.6671.017.6271.920.018
Finansman Giderleri-2.428.764-896.941-488.157-8.730.535
Yurtiçi Satışlar35.668.76425.881.03212.012.26852.266.344
Yurtdışı Satışlar87.622.98760.813.03731.321.943114.358.925
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.447.474-11.343.275-16.702.176-18.466.503
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.900.693-13.717.219-16.941.656-18.584.245
Net YPP (Hedge Dahil)-8.447.474-11.343.275-16.702.176-18.466.503
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
JANTS 22,5 15,2 12,7 1,7 2,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
JANTS 22,46 8,27 8,12 -15,12 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
JANTS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.