SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,56 1.235,69 0,15
BRENT 56,16 55,69 0,84

 IZTAR | İz Tarım

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,31 2,63 1,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 8 8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İz Tarım
Kuruluş 08.10.2010
Faal Alanı Tarım ve hayvancılık
Telefon (0212)6745059
Faks (0212)6745058
Adres Topçular Mah.Rami Kışla Cad.Yöntem Vaytaş Plaza No:58-60 Kat :1 D:24 Eyüp -İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16.240.32116.249.939
Ödenmiş Sermaye7.397.2507.397.250
Net Kâr-19.63414.207

Cari Oranlar

F/K -60,0
FD/FAVÖK 13,4
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,04 7,69 44,44 17,72
USD 13,35 12,10 16,89 28,71
Göreceli 11,31 0,70 19,42 33,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.074.5527.458.0866.239.5765.692.547
Nakit ve Nakit Benzerleri328.258224.410181.444310.125
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.306.3061.431.418901.952881.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar611.4911.068.210663.096141.045
Stoklar579.7111.301.5461.199.1001.741.138
Canlı Varlıklar1.097.830512.106719.295538.605
Diğer Dönen Varlıklar2.150.9562.920.3962.574.6892.080.269
(Ara Toplam)7.074.5527.458.0866.239.5765.692.547
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.933.95729.756.32828.328.03027.826.352
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar10.705.70310.338.7598.930.3748.180.089
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar17.660.39517.725.25217.631.05417.892.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.9864.5463.8954.335
Şerefiye1.215.1631.215.1631.215.1631.215.163
Ertelenmiş Vergi Varlığı330.898301.017375.388363.841
Diğer Duran Varlıklar17.812171.591172.156170.291
TOPLAM VARLIKLAR37.008.50937.214.41434.567.60633.518.899
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.099.86112.299.2808.850.0907.677.274
Finansal Borçlar7.055.6116.459.1784.951.5763.818.333
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.393.2605.171.4762.927.7963.027.962
Diğer Borçlar276.698410.612620.514670.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları25.977000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler348.315258.014350.204160.798
(Ara Toplam)12.099.86112.299.2808.850.0907.677.274
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.995.1374.251.7724.979.8715.288.595
Finansal Borçlar2.893.3273.092.7123.715.9014.139.154
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları141.198129.58795.67882.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü960.6121.029.4731.168.2921.067.335
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar20.913.51120.663.36220.737.64520.553.030
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.240.32116.249.93916.454.17216.239.082
Ödenmiş Sermaye7.397.2507.397.2507.397.2507.397.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.641.483000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları873.160858.953858.953877.682
Dönem Net Kar/Zararı-19.63414.207214.102-18.729
Diğer Özsermaye Kalemleri1.348.0627.979.5297.983.8677.982.879
Azınlık Payları4.673.1904.413.4234.283.4734.313.948
TOPLAM KAYNAKLAR37.008.50937.214.41434.567.60633.518.899
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.652.69710.520.6074.442.2818.594.593
Satışların Maliyeti (-)-5.891.610-7.759.225-3.644.986-6.939.820
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)-9.031-796.737363.774-196.443
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.752.0561.964.6451.161.0691.458.330
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.752.0561.964.6451.161.0691.458.330
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-935.570-1.338.773-583.834-907.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri201.764270.62065.89660.224
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-534.695-173.766-88.721-90.596
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)483.555722.726554.410520.752
Net Faaliyet Kar/Zararı816.486625.872577.235551.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.22186.74427.706207.470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-404.889-669.988-309.326-704.520
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)138.887139.482272.79023.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)101.246-25.800-89.163-29.177
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)101.246-25.800-89.163-29.177
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI240.133113.682183.627-5.475
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)240.133113.682183.627-5.475
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları259.76799.475-30.47513.254
Ana Ortaklık Payları-19.63414.207214.102-18.729
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri425.231791.463384.896742.711
Kıdem Tazminatı22.41734.73813.45924.260
Finansman Giderleri-404.889-669.988-309.326-704.520
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00-144.753-409.462
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00-144.753-409.462
Net YPP (Hedge Dahil)00-144.753-409.462
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZTAR 1,8 A/D 13,6 1,7 0,8 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IZTAR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.