SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.794 114.809 2,60
VIOP 134.088 131.285 2,13
USD/TRY 6,8661 6,8612 0,07
BIST BANKA 127.849 124.982 2,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,62 1.798,58 0,56
BRENT 42,79 43,24 -1,04

 İz Tarım Hisse Senedi | IZTAR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,69 8,36 5,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 10,3 10,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İz Tarım
Kuruluş 08.10.2010
Faal Alanı Tarım ve hayvancılık
Telefon (0212)6745059
Faks (0212)6745058
Adres Topçular Mah.Rami Kışla Cad.Yöntem Vaytaş Plaza No:58-60 Kat :1 D:24 Eyüp -İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,630,6
Ödenmiş Sermaye7,47,4
Net Kâr-3,4-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 76,6 mnTL
Net Borç 15,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,47 -3,18 -14,38 97,71
USD -5,33 -3,33 -15,13 71,49
Göreceli -4,66 -2,39 -18,53 97,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZTAR0,000,00000,000,00 0 A/D
IZTAR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.715.67614.802.67513.305.08112.780.768
Nakit ve Nakit Benzerleri107.915246.586246.227429.764
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.818.7283.487.2464.339.2564.521.901
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.330.3021.596.1231.097.938928.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.312.9566.629.4385.165.2984.430.798
Canlı Varlıklar492.5271.669.5161.130.2181.282.201
Diğer Dönen Varlıklar1.653.2481.173.7661.326.1441.187.880
(Ara Toplam)14.715.67614.802.67513.305.08112.780.768
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.965.49853.121.77732.114.33932.241.941
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar11.959.15311.634.66210.816.22612.498.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar38.154.38039.468.84519.152.69517.133.788
Şerefiye1.215.1631.215.1631.215.1631.215.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.23810.54810.85811.167
Ertelenmiş Vergi Varlığı597.457609.687734.7261.368.863
Diğer Duran Varlıklar29.107182.872184.67114.699
TOPLAM VARLIKLAR66.681.17467.924.45245.419.42045.022.709
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.913.47721.697.22119.801.46916.537.789
Finansal Borçlar11.855.2559.961.0729.745.1438.262.671
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.996.33810.316.8989.358.0527.780.528
Diğer Borçlar677.469317.5638.62054.223
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.004298.139127.3200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.378.411803.549562.334440.367
(Ara Toplam)20.913.47721.697.22119.801.46916.537.789
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.938.9437.402.2014.818.7177.539.545
Finansal Borçlar3.732.9733.618.1813.578.7085.454.446
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar260.451225.725216.489261.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.945.5193.558.2951.023.5201.823.934
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar38.828.75438.825.03020.799.23420.945.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.589.08530.582.60415.677.68115.964.986
Ödenmiş Sermaye7.397.2507.397.2507.397.2507.397.250
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları318.925318.925-246.561-79.846
Dönem Net Kar/Zararı-3.383.445-725.890565.486688.215
Diğer Özsermaye Kalemleri26.256.35523.592.3197.961.5067.959.367
Azınlık Payları8.239.6698.242.4265.121.5534.980.389
TOPLAM KAYNAKLAR66.681.17467.924.45245.419.42045.022.709
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.598.5319.868.42817.745.73310.308.217
Satışların Maliyeti (-)-19.618.139-7.313.291-13.022.324-7.681.902
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.980.3922.555.1374.723.4092.626.315
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.544.238841.634890.069451.908
BRÜT KAR (ZARAR)3.524.6303.396.7715.613.4783.078.223
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-242.144-1.991-414.289-207.339
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.997.303-977.657-1.957.647-993.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri733.4271.158.3391.915.393555.150
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.442.304-2.056.077-2.312.449-362.019
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-423.6941.519.3852.844.4862.070.195
Net Faaliyet Kar/Zararı1.285.1832.417.1233.241.5421.877.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-423.6941.519.3852.844.4862.070.195
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler239.015151.602242.906237.887
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.737.335-1.572.617-2.081.310-1.283.154
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.922.01498.3701.006.0821.024.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)118.886-453.250166.187125.131
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-293.720-233.873-181.2370
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)412.606-219.377347.424125.131
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.803.128-354.8801.172.2691.150.059
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.803.128-354.8801.172.2691.150.059
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları580.317371.010606.783369.696
Ana Ortaklık Payları-3.383.445-725.890565.486780.363
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri-983.213508.744-439.617519.379
Kıdem Tazminatı31.7712.07633.98928.378
Finansman Giderleri-2.737.335-1.572.617-2.081.310-1.283.154
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZTAR 5,2 A/D A/D 4,3 2,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi