SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7428 6,7342 0,13
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.617,95 1.618,28 -0,02
BRENT 31,93 34,83 -8,33

 İzmir Demir Çelik Hisse Senedi | IZMDC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,99 11,19 3,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 26,5 26,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Demir Çelik
Kuruluş 01.11.1975
Faal Alanı Demir-Çelik üretimi, satışı, pazarlaması ve taşıması.
Telefon (0232)4415050
Faks (0232)4415666
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar303,2453,9
Ödenmiş Sermaye375,0375,0
Net Kâr-523,3-372,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 11,1
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 1,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,7
Piyasa Değeri 3.375,0 mnTL
Net Borç 1.449,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,22 8,43 -14,29 9,89
USD -0,08 4,38 -21,97 -2,42
Göreceli 0,17 6,70 6,04 40,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZMDC28.05.20082,750,07967,966,77 9.912.174 19
IZMDC28.05.20082,750,07967,966,779.912.17419

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.416.034.8971.247.911.0391.284.247.1681.419.395.922
Nakit ve Nakit Benzerleri341.578.70686.964.61484.484.469299.887.380
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar121.670.586214.501.418267.651.292220.386.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar105.687.15994.330.275148.929.844102.442.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar797.689.792778.217.376701.583.540737.319.636
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar49.408.65473.897.35681.598.02359.360.673
(Ara Toplam)1.416.034.8971.247.911.0391.284.247.1681.419.395.922
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.776.239.0562.738.022.9562.732.338.4172.092.210.504
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.699.564945.9932.050.5112.891.399
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar930.073930.073930.073930.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller95.860.00087.515.00087.515.000143.650.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.376.591.4742.336.983.5032.332.856.0071.661.939.533
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar489.812557.271625.634716.792
Ertelenmiş Vergi Varlığı299.668.133306.782.936301.018.488282.082.707
Diğer Duran Varlıklar04.308.1807.342.7040
TOPLAM VARLIKLAR4.192.273.9533.985.933.9954.016.585.5853.511.606.426
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.004.640.0622.610.532.1682.617.474.4922.554.376.419
Finansal Borçlar1.254.900.5131.316.123.9601.522.944.2791.337.904.499
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.626.743.1231.207.449.9371.028.941.1741.042.054.795
Diğer Borçlar730.3361.161.6361.253.521928.223
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü350.5522.043.6081.673.6420
Borç Karşılıkları4.500.785242.4691.359.254252.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.414.75383.510.55861.302.622173.235.997
(Ara Toplam)3.004.640.0622.610.532.1682.617.474.4922.554.376.419
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler860.545.287896.807.911891.507.102840.018.737
Finansal Borçlar536.384.251569.264.128557.992.605634.674.936
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar31.926.34231.756.20332.021.52231.404.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü292.234.694295.787.580301.492.975173.939.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar327.088.604478.593.916507.603.991117.211.270
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar303.176.309453.916.942484.987.427104.500.516
Ödenmiş Sermaye375.000.000375.000.000375.000.000375.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.832.37425.832.37425.832.37425.832.374
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-711.282.563-728.544.258-751.689.106-774.436.248
Dönem Net Kar/Zararı-523.264.149-371.993.833-340.092.500-194.065.922
Diğer Özsermaye Kalemleri1.136.890.6471.153.622.6591.175.936.659672.170.312
Azınlık Payları23.912.29524.676.97422.616.56412.710.754
TOPLAM KAYNAKLAR4.192.273.9533.985.933.9954.016.585.5853.511.606.426
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.115.351.8783.112.065.0942.143.948.6101.019.310.924
Satışların Maliyeti (-)-4.060.766.772-3.123.876.452-2.212.089.660-1.069.693.319
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.585.106-11.811.358-68.141.050-50.382.395
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.585.106-11.811.358-68.141.050-50.382.395
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-45.917.613-32.208.728-17.333.785-8.602.801
Genel Yönetim Giderleri (-)-40.962.665-28.373.299-15.656.733-8.018.478
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri51.254.90544.975.81441.435.76310.159.643
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-177.349.828-150.651.186-165.286.349-46.719.724
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-158.390.095-178.068.757-224.982.154-103.563.755
Net Faaliyet Kar/Zararı-32.295.172-72.393.385-101.131.568-67.003.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.447.53640.936.58261.928.6691.325.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-85.942.746-41.246.768-17.982.659-6.739.788
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-207.885.305-178.378.943-181.036.144-108.978.286
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler23.585.37816.765.49615.848.18315.828.121
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-422.517.408-296.308.848-253.269.809-152.273.026
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-49.495.210-310.18643.946.010-5.414.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-606.817.335-457.922.295-418.457.770-245.423.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)78.006.91681.146.96171.522.67047.078.554
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.447.830-3.737.260-1.684.1680
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)81.454.74684.884.22173.206.83847.078.554
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-528.810.419-376.775.334-346.935.100-198.344.637
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-528.810.419-376.775.334-346.935.100-198.344.637
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.546.270-4.781.501-6.842.600-4.278.714
Ana Ortaklık Payları-523.264.149-371.993.833-340.092.500-194.065.923
Hisse Başına Kazanç-1-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-1-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri124.642.83889.643.83448.857.42224.389.139
Kıdem Tazminatı8.673.2206.447.4558.318.1552.552.602
Finansman Giderleri-422.517.408-296.308.848-253.269.809-152.273.026
Yurtiçi Satışlar2.979.079.4562.246.997.2871.499.910.703743.830.077
Yurtdışı Satışlar1.136.272.422869.981.428647.608.229276.187.206
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.381.134.311-2.160.955.389-2.148.360.483-1.909.077.224
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.381.134.311-2.160.955.389-2.148.360.483-1.909.077.224
Net YPP (Hedge Dahil)-2.379.055.241-1.972.613.973-2.175.121.698-2.112.318.748

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZMDC 9,0 A/D A/D 1,2 11,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZMDC 9,00 1,70 1,70 -0,33 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi