SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 IZMDC | İzmir Demir Çelik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,53 3,47 0,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 12 11

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Demir Çelik
Kuruluş 01.11.1975
Faal Alanı Demir-Çelik üretimi, satışı, pazarlaması ve taşıması.
Telefon (0232)4415050
Faks (0232)4415666
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar227.818.159253.612.512
Ödenmiş Sermaye375.000.000375.000.000
Net Kâr29.754.94555.238.840

Cari Oranlar

F/K 18,8
FD/FAVÖK 10,1
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 5,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 1,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,47 15,86 50,00 12,25
USD 1,00 25,57 22,77 25,01
Göreceli -0,84 10,04 27,81 26,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
IZMDC28.05.20082,750,079619
IZMDC28.05.20082,750,079619

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar653.353.749571.926.528582.315.425712.545.590
Nakit ve Nakit Benzerleri119.857.70570.072.051118.672.631223.404.104
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar248.209.846234.326.683244.207.964239.964.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.574.8822.678.69613.991.5992.217.170
Stoklar268.261.546252.565.588193.832.098232.736.371
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.449.77012.283.51011.611.13314.223.143
(Ara Toplam)653.353.749571.926.528582.315.425712.545.590
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.309.830.0941.321.584.5311.343.705.8351.373.037.648
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.319.9162.725.9404.074.1925.168.534
Finansal Yatırımlar931.043931.043931.043858.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller46.034.00046.034.00046.034.00046.034.000
Maddi Duran Varlıklar1.152.974.9311.170.339.7391.185.908.6771.205.050.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.065.090919.6991.070.5311.082.710
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı103.945.49698.584.373104.692.729114.166.407
Diğer Duran Varlıklar3.559.6182.049.737994.663676.463
TOPLAM VARLIKLAR1.963.183.8431.893.511.0591.926.021.2602.085.583.238
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.073.633.0921.034.830.476931.835.8801.069.603.807
Finansal Borçlar434.477.500441.558.376317.181.423646.551.115
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar597.988.547549.197.643508.244.207383.439.175
Diğer Borçlar2.158.9485.451.7391.673.6181.651.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0336.368769.037512.531
Borç Karşılıkları45.97245.972191.13145.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler38.962.12538.240.378103.776.46437.403.471
(Ara Toplam)1.073.633.0921.034.830.476931.835.8801.069.603.807
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler650.965.854592.991.724729.808.056749.810.382
Finansal Borçlar591.982.444535.183.563671.255.624692.697.239
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları17.208.46415.916.21716.531.11714.961.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41.774.94641.891.94442.021.31542.151.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar238.584.897265.688.859264.377.324266.169.049
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar227.818.159253.612.512247.194.850246.830.015
Ödenmiş Sermaye375.000.000375.000.000375.000.000375.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.832.37425.832.37425.832.37425.832.374
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-412.587.952-413.055.938-395.282.897-181.076.817
Dönem Net Kar/Zararı29.754.94555.238.84031.448.667-183.064.702
Diğer Özsermaye Kalemleri209.818.792210.597.236210.196.706210.139.160
Azınlık Payları10.766.73812.076.34717.182.47419.339.034
TOPLAM KAYNAKLAR1.963.183.8431.893.511.0591.926.021.2602.085.583.238
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.620.419.2581.119.514.654507.985.0942.076.349.851
Satışların Maliyeti (-)-1.471.086.217-1.002.991.210-471.267.091-1.964.203.216
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)149.333.041116.523.44436.718.003112.146.635
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)149.333.041116.523.44436.718.003112.146.635
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-18.681.081-12.112.404-4.893.850-13.287.110
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.462.662-10.903.652-5.257.042-20.816.590
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.912.55514.029.69314.757.53127.409.135
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-39.981.475-16.527.869-2.589.005-54.057.157
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)98.120.37891.009.21238.735.63751.394.913
Net Faaliyet Kar/Zararı114.189.29893.507.38826.567.11178.042.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.709.24713.031.77495.500.81755.312.559
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-73.067.369-33.201.367-89.688.640-342.524.286
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.439.4002.778.191797.915-13.525.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.201.65673.617.81045.345.729-249.342.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.936.709-16.561.465-10.297.99545.979.070
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-830.207-1.054.982-744.768-1.345.783
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-10.106.502-15.506.483-9.553.22747.324.853
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.264.94757.056.34535.047.734-203.363.429
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.264.94757.056.34535.047.734-203.363.429
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları510.0021.817.5053.599.067-20.298.727
Ana Ortaklık Payları29.754.94555.238.84031.448.667-183.064.702
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri64.351.10942.712.00120.733.88485.764.850
Kıdem Tazminatı2.478.0351.577.716722.3742.187.275
Finansman Giderleri-73.067.369-33.201.367-89.688.640-342.524.286
Yurtiçi Satışlar1.143.468.314771.938.489360.159.5471.497.324.862
Yurtdışı Satışlar479.374.541349.517.962174.655.619607.834.382
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.455.169.593-1.294.696.443-1.218.974.807-1.379.623.753
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.455.169.592-1.294.696.444-1.218.974.807-1.379.623.753
Net YPP (Hedge Dahil)-1.449.177.792-1.257.079.644-1.172.223.707-1.377.695.284
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZMDC 3,4 18,8 10,1 1,0 5,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZMDC 3,36 5,62 5,62 0,45 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IZMDC 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.