SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 İzmir Demir Çelik Hisse Senedi | IZMDC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,9 15,05 6,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 42,6 42,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Demir Çelik
Kuruluş 01.11.1975
Faal Alanı Demir-Çelik üretimi, satışı, pazarlaması ve taşıması.
Telefon (0232)4415050
Faks (0232)4415666
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,2303,2
Ödenmiş Sermaye375,0375,0
Net Kâr-204,5-523,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 2,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,1
Piyasa Değeri 5.373,8 mnTL
Net Borç 3.181,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,58 16,03 7,18 74,97
USD 7,74 16,03 6,25 51,98
Göreceli 8,66 14,95 0,09 72,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZMDC28.05.20082,750,07967,966,77 9.912.174 19
IZMDC28.05.20082,750,07967,966,779.912.17419

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.324.563.0171.416.034.8971.247.911.0391.284.247.168
Nakit ve Nakit Benzerleri272.222.816341.578.70686.964.61484.484.469
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar189.021.241121.670.586214.501.418267.651.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar90.022.873105.687.15994.330.275148.929.844
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar711.230.874797.689.792778.217.376701.583.540
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar62.065.21349.408.65473.897.35681.598.023
(Ara Toplam)1.324.563.0171.416.034.8971.247.911.0391.284.247.168
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.801.718.4962.776.239.0562.738.022.9562.732.338.417
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.441.4962.699.564945.9932.050.511
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar937.678930.073930.073930.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller95.860.00095.860.00087.515.00087.515.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.356.979.5192.376.591.4742.336.983.5032.332.856.007
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar535.717489.812557.271625.634
Ertelenmiş Vergi Varlığı344.964.086299.668.133306.782.936301.018.488
Diğer Duran Varlıklar004.308.1807.342.704
TOPLAM VARLIKLAR4.126.281.5134.192.273.9533.985.933.9954.016.585.585
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.094.608.8993.004.640.0622.610.532.1682.617.474.492
Finansal Borçlar2.865.902.6791.254.900.5131.316.123.9601.522.944.279
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar93.261.2361.626.743.1231.207.449.9371.028.941.174
Diğer Borçlar1.030.464730.3361.161.6361.253.521
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü305.260350.5522.043.6081.673.642
Borç Karşılıkları929.7364.500.785242.4691.359.254
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler133.179.524117.414.75383.510.55861.302.622
(Ara Toplam)3.094.608.8993.004.640.0622.610.532.1682.617.474.492
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler912.011.571860.545.287896.807.911891.507.102
Finansal Borçlar588.153.161536.384.251569.264.128557.992.605
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.763.14331.926.34231.756.20332.021.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü288.095.267292.234.694295.787.580301.492.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar119.661.043327.088.604478.593.916507.603.991
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.153.300303.176.309453.916.942484.987.427
Ödenmiş Sermaye375.000.000375.000.000375.000.000375.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.832.37425.832.37425.832.37425.832.374
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.218.302.464-711.282.563-728.544.258-751.689.106
Dönem Net Kar/Zararı-204.523.711-523.264.149-371.993.833-340.092.500
Diğer Özsermaye Kalemleri1.119.147.1011.136.890.6471.153.622.6591.175.936.659
Azınlık Payları22.507.74323.912.29524.676.97422.616.564
TOPLAM KAYNAKLAR4.126.281.5134.192.273.9533.985.933.9954.016.585.585
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.139.093.4574.115.351.8783.112.065.0942.143.948.610
Satışların Maliyeti (-)-1.077.183.287-4.060.766.772-3.123.876.452-2.212.089.660
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)61.910.17054.585.106-11.811.358-68.141.050
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)61.910.17054.585.106-11.811.358-68.141.050
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.110.983-45.917.613-32.208.728-17.333.785
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.139.948-40.962.665-28.373.299-15.656.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri53.666.92451.254.90544.975.81441.435.763
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.356.620-177.349.828-150.651.186-165.286.349
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)79.969.543-158.390.095-178.068.757-224.982.154
Net Faaliyet Kar/Zararı29.659.239-32.295.172-72.393.385-101.131.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.538.14536.447.53640.936.58261.928.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-25.351.851-85.942.746-41.246.768-17.982.659
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı57.155.837-207.885.305-178.378.943-181.036.144
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.365.57623.585.37816.765.49615.848.183
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-324.884.140-422.517.408-296.308.848-253.269.809
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-22.813.706-49.495.210-310.18643.946.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-254.362.727-606.817.335-457.922.295-418.457.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)48.437.10178.006.91681.146.96171.522.670
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-622.795-3.447.830-3.737.260-1.684.168
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)49.059.89681.454.74684.884.22173.206.838
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-205.925.626-528.810.419-376.775.334-346.935.100
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-205.925.626-528.810.419-376.775.334-346.935.100
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.401.915-5.546.270-4.781.501-6.842.600
Ana Ortaklık Payları-204.523.711-523.264.149-371.993.833-340.092.500
Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri36.963.016124.642.83889.643.83448.857.422
Kıdem Tazminatı6.134.4308.673.2206.447.4558.318.155
Finansman Giderleri-324.884.140-422.517.408-296.308.848-253.269.809
Yurtiçi Satışlar724.090.3782.979.079.4562.246.997.2871.499.910.703
Yurtdışı Satışlar415.003.0791.136.272.422869.981.428647.608.229
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.584.006.620-2.381.134.311-2.160.955.389-2.148.360.483
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.584.006.620-2.381.134.311-2.160.955.389-2.148.360.483
Net YPP (Hedge Dahil)-2.746.906.620-2.379.055.241-1.972.613.973-2.175.121.698

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZMDC 14,3 A/D A/D 2,0 A/D 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZMDC 14,33 2,03 2,04 1,34 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi