SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.743 95.421 -0,71
VIOP 118.537 119.469 -0,78
USD/TRY 5,7763 5,7939 -0,30
BIST BANKA 132.394 134.120 -1,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.409,35 1.423,61 -1,00
BRENT 65,28 64,28 1,56

 İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,5 1,89 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 10,0 10,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,819,2
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr-2,7-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 30,7 mnTL
Net Borç 17,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,55 13,75 18,95 -12,08
USD -0,32 14,73 24,70 -19,81
Göreceli 0,30 12,31 7,30 -15,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFAS0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.956.22447.997.68842.962.80942.226.238
Nakit ve Nakit Benzerleri190.5604.511.5584.480.4659.069.227
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.072.16619.334.72516.254.96414.530.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar142.016440.162432.124195.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar21.245.62121.442.15320.199.12916.908.593
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.305.8612.269.0901.596.1271.522.217
(Ara Toplam)40.956.22447.997.68842.962.80942.226.238
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.506.5762.753.0872.704.4603.022.459
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.237.7522.538.3032.700.8492.756.216
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.75738.4703.611266.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı267.067176.31400
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR44.462.80050.750.77545.667.26945.248.697
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.281.70222.515.02020.198.21920.531.551
Finansal Borçlar11.745.18914.055.81212.481.16313.511.133
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.550.7942.214.3573.301.2273.157.354
Diğer Borçlar1.122.016409.404186.010250.352
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0072.9470
Borç Karşılıkları031.2820213.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.863.7035.804.1654.156.8723.398.962
(Ara Toplam)21.281.70222.515.02020.198.21920.531.551
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.267.5208.861.4465.811.6455.454.639
Finansal Borçlar5.869.4978.321.9165.453.0655.063.278
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar398.023539.530322.542262.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0036.038128.843
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.913.57819.374.30919.657.40519.262.507
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.764.42619.221.82619.503.92219.114.447
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00011.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.377.723
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler217.081414.120356.909356.909
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları563.924666.98150.9812.305.750
Dönem Net Kar/Zararı-2.689.504-218.271585.969113.472
Diğer Özsermaye Kalemleri1.797.9251.483.9961.635.0631.710.593
Azınlık Payları149.152152.483153.483148.060
TOPLAM KAYNAKLAR44.462.80050.750.77545.667.26945.248.697
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.161.86420.114.16028.278.32113.384.476
Satışların Maliyeti (-)-25.874.090-15.217.464-19.929.305-9.580.253
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.287.7744.896.6968.349.0163.804.223
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.287.7744.896.6968.349.0163.804.223
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.039.257-1.513.650-3.056.867-1.568.321
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.890.214-855.654-1.650.136-829.143
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.800.0331.537.1211.162.0101.091.376
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.961.480-3.810.977-4.447.086-1.990.935
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.803.144253.536356.937507.200
Net Faaliyet Kar/Zararı3.358.3032.527.3923.642.0131.406.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.309000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.770.835000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler549.17101.109.5230
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.766.537-576.055-713.352-353.854
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler32.309000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.988.201-322.519753.108153.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)293.409104.248-167.139-39.874
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-65.495-301.113-102.347
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)293.409169.743133.97462.473
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.694.792-218.271585.969113.472
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.694.792-218.271585.969113.472
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.28913.614134.773260
Ana Ortaklık Payları-2.689.503-231.885451.196113.212
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri578.683112.789378.76051.998
Kıdem Tazminatı57.83365.92151.8590
Finansman Giderleri-1.766.537-576.055-713.352-353.854
Yurtiçi Satışlar34.981.893028.123.40612.474.355
Yurtdışı Satışlar7.385.58705.902.8873.061.255
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.507.5500-10.842.2150
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.507.5500-10.842.2150
Net YPP (Hedge Dahil)-9.507.5500-10.842.2150
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 1,8 A/D 12,2 1,4 1,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 1,82 0,33 0,33 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi