SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8582 6,8602 -0,03
BIST BANKS 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
ALTIN 1.784,11 1.784,47 -0,02
BRENT 42,91 43,10 -0,44

 İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,57 2,84 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,2 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,116,8
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr0,50,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,2
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 40,5 mnTL
Net Borç 14,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,84 -0,83 4,35 33,33
USD 0,69 -0,98 2,98 15,65
Göreceli -1,48 -3,04 -3,10 28,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFAS0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.706.45342.057.63540.956.22447.997.688
Nakit ve Nakit Benzerleri2.431.8932.227.723190.5604.511.558
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.869.16517.555.41518.072.16619.334.725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar643.959483.522142.016440.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.511.72820.629.25421.245.62121.442.153
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.249.7081.161.7211.305.8612.269.090
(Ara Toplam)40.706.45342.057.63540.956.22447.997.688
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.944.2944.239.3823.506.5762.753.087
Ticari Alacaklar384.201000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.109.2642.923.5513.237.7522.538.303
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.71049.8521.75738.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.408.1191.265.979267.067176.314
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR45.650.74746.297.01744.462.80050.750.775
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.778.83319.651.47921.281.70222.515.020
Finansal Borçlar11.385.8979.762.92811.745.18914.055.812
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.899.0183.553.5643.550.7942.214.357
Diğer Borçlar1.160.583835.7541.092.488409.404
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.182.2395.084.6134.766.9650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2303.16900
Borç Karşılıkları00031.282
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler150.866411.451126.2665.804.165
(Ara Toplam)21.778.83319.651.47921.281.70222.515.020
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.680.1409.730.0566.267.5208.861.446
Finansal Borçlar5.950.0968.973.3235.869.4978.321.916
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar730.044756.733398.023539.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.191.77416.915.48216.913.57819.374.309
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.076.74816.779.53116.764.42619.221.826
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler217.490217.490217.081414.120
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.128.885-2.128.885563.924666.981
Dönem Net Kar/Zararı541.789230.394-2.689.504-218.271
Diğer Özsermaye Kalemleri1.571.3541.585.5321.797.9251.483.996
Azınlık Payları115.026135.951149.152152.483
TOPLAM KAYNAKLAR45.650.74746.297.01744.462.80050.750.775
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.526.17615.668.46434.161.86420.114.160
Satışların Maliyeti (-)-27.388.702-11.501.004-25.874.090-15.217.464
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.137.4744.167.4608.287.7744.896.696
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.137.4744.167.4608.287.7744.896.696
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.027.574-1.390.522-3.039.257-1.513.650
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.485.778-1.360.354-1.890.214-855.654
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.961.0721.936.0463.800.0331.537.121
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.486.126-2.335.712-8.961.481-3.810.977
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.099.0681.016.918-1.803.145253.536
Net Faaliyet Kar/Zararı4.624.1221.416.5843.358.3032.527.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0032.3090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.099.0681.016.918-1.770.836253.536
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler273.921117.188549.171270.614
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.827.922-1.772.359-1.766.537-846.669
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0032.3090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-454.933-638.253-2.988.202-322.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)965.361858.228293.410104.248
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-37.743-6.7350-65.496
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.003.104864.963293.410169.744
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI510.428219.975-2.694.792-218.271
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)510.428219.975-2.694.792-218.271
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-31.361-10.419-5.28913.614
Ana Ortaklık Payları541.789230.394-2.689.503-231.885
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri327.439372.995578.683112.789
Kıdem Tazminatı159.37792.69557.83365.921
Finansman Giderleri-2.827.922-1.772.359-1.766.537-846.669
Yurtiçi Satışlar40.219.41717.594.93434.981.89421.712.401
Yurtdışı Satışlar8.934.4052.871.1037.385.5873.320.342
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.539.069-7.658.482-9.507.5520
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.539.069-7.658.482-9.507.5520
Net YPP (Hedge Dahil)-7.539.069-7.658.482-9.507.5520

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 2,4 A/D 11,2 1,5 2,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi