SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.430 102.715 -0,28
VIOP 129.096 129.612 -0,40
USD/TRY 5,3053 5,2791 0,50
BIST BANKS 134.365 135.211 -0,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.326,72 1.321,02 0,43
BRENT 66,42 66,25 0,26

 IZFAS Hisse Senedi | İzmir Fırça

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,46 2,84 1,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 26,9 26,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,219,5
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr-0,20,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,1
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 34,8 mnTL
Net Borç 17,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,44 -4,19 9,57 -0,48
USD -0,87 -4,55 11,24 -0,10
Göreceli -2,00 -4,44 5,02 -11,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFAS0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.997.68842.962.80942.226.23834.981.090
Nakit ve Nakit Benzerleri4.511.5584.480.4659.069.2276.562.703
Finansal Yatırımlar0007.937
Ticari Alacaklar19.334.72516.254.96414.530.67412.595.421
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar440.162432.124195.527201.439
Stoklar21.442.15320.199.12916.908.59314.925.587
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.269.0901.596.1271.522.217688.003
(Ara Toplam)47.997.68842.962.80942.226.23834.981.090
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.753.0872.704.4603.022.4593.406.681
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar2.538.3032.700.8492.756.2162.841.338
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.4703.611266.2435.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı176.314000
Diğer Duran Varlıklar000560.000
TOPLAM VARLIKLAR50.750.77545.667.26945.248.69738.387.771
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.515.02020.198.21920.531.55115.812.006
Finansal Borçlar14.055.81212.481.16313.511.1338.540.198
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.214.3573.301.2273.157.3543.291.084
Diğer Borçlar409.404186.010250.352259.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü072.94709.072
Borç Karşılıkları31.28231.282213.7500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.804.1654.125.5903.398.9623.712.413
(Ara Toplam)22.515.02020.198.21920.531.55115.812.006
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.861.4465.811.6455.454.6393.574.790
Finansal Borçlar8.321.9165.453.0655.063.2783.120.956
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar539.530322.542262.518262.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü036.038128.843191.316
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.374.30919.657.40519.262.50719.000.975
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.221.82619.503.92219.114.44719.000.975
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00011.250.00011.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.377.7233.377.723
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler414.120356.909356.909322.279
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları666.98150.9812.305.7501.740.445
Dönem Net Kar/Zararı-218.271585.969113.472599.935
Diğer Özsermaye Kalemleri1.483.9961.635.0631.710.5931.710.593
Azınlık Payları152.483153.483148.0600
TOPLAM KAYNAKLAR50.750.77545.667.26945.248.69738.387.771
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.114.16028.278.32113.384.47621.671.492
Satışların Maliyeti (-)-15.217.464-19.929.305-9.580.253-16.418.483
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.896.6968.349.0163.804.2235.253.009
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.896.6968.349.0163.804.2235.253.009
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.513.650-3.056.867-1.568.321-2.376.569
Genel Yönetim Giderleri (-)-855.654-1.650.136-829.143-1.453.507
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.537.1211.162.0101.091.3761.288.278
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.810.977-4.447.086-1.990.935-1.438.403
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)253.536356.937507.2001.272.808
Net Faaliyet Kar/Zararı2.527.3923.642.0131.406.7591.422.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler01.109.5230301.046
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-576.055-713.352-353.854-813.985
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-322.519753.108153.346759.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)104.248-167.139-39.874-159.934
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-65.495-301.113-102.347-184.972
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)169.743133.97462.47325.038
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-218.271585.969113.472599.935
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-218.271585.969113.472599.935
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları13.614326.5742600
Ana Ortaklık Payları-231.885259.395113.212599.935
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri112.789378.76051.998370.465
Kıdem Tazminatı65.921000
Finansman Giderleri-576.055-713.352-353.854-813.985
Yurtiçi Satışlar028.123.40612.474.35521.496.924
Yurtdışı Satışlar05.902.8873.061.2554.798.511
Net Yabancı Para Pozisyonu0-10.842.2150-10.396.257
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-10.842.2150-10.396.257
Net YPP (Hedge Dahil)0-10.842.2150-10.396.257
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 2,1 A/D 10,1 1,5 1,8 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 2,06 0,33 0,33 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi