SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,65 1,95 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 0,9 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,816,8
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr0,2-2,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 15,0
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 29,7 mnTL
Net Borç 16,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,12 -2,22 1,73 -2,22
USD -1,29 -3,37 1,90 -2,05
Göreceli -0,79 -2,75 -5,75 -8,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFAS0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.057.63540.956.22447.997.68842.962.809
Nakit ve Nakit Benzerleri2.227.723190.5604.511.5584.480.465
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.555.41518.072.16619.334.72516.254.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar483.522142.016440.162432.124
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.629.25421.245.62121.442.15320.199.129
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.161.7211.305.8612.269.0901.596.127
(Ara Toplam)42.057.63540.956.22447.997.68842.962.809
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.239.3823.506.5762.753.0872.704.460
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.923.5513.237.7522.538.3032.700.849
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.8521.75738.4703.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.265.979267.067176.3140
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.297.01744.462.80050.750.77545.667.269
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.651.47921.281.70222.515.02020.198.219
Finansal Borçlar9.762.92811.745.18914.055.81212.481.163
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.553.5643.550.7942.214.3573.301.227
Diğer Borçlar835.7541.092.488409.404186.010
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.084.6134.766.96500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.1690072.947
Borç Karşılıkları0031.2820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler411.451126.2665.804.1654.156.872
(Ara Toplam)19.651.47921.281.70222.515.02020.198.219
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.730.0566.267.5208.861.4465.811.645
Finansal Borçlar8.973.3235.869.4978.321.9165.453.065
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar756.733398.023539.530322.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00036.038
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.915.48216.913.57819.374.30919.657.405
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.779.53116.764.42619.221.82619.503.922
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler217.490217.081414.120356.909
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.128.885563.924666.98150.981
Dönem Net Kar/Zararı230.394-2.689.504-218.271585.969
Diğer Özsermaye Kalemleri1.585.5321.797.9251.483.9961.635.063
Azınlık Payları135.951149.152152.483153.483
TOPLAM KAYNAKLAR46.297.01744.462.80050.750.77545.667.269
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.668.46434.161.86420.114.16028.278.321
Satışların Maliyeti (-)-11.501.004-25.874.090-15.217.464-19.929.305
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.167.4608.287.7744.896.6968.349.016
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.167.4608.287.7744.896.6968.349.016
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.390.522-3.039.257-1.513.650-3.056.867
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.360.354-1.890.214-855.654-1.650.136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.936.0463.800.0331.537.1211.162.010
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.335.712-8.961.480-3.810.977-4.447.086
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.016.918-1.803.144253.536356.937
Net Faaliyet Kar/Zararı1.416.5843.358.3032.527.3923.642.013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler032.30900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.016.918-1.770.835253.5360
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler117.188549.171270.6141.109.523
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.772.359-1.766.537-846.669-713.352
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler032.30900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-638.253-2.988.201-322.519753.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)858.228293.409104.248-167.139
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.7350-65.496-301.113
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)864.963293.409169.744133.974
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI219.975-2.694.792-218.271585.969
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)219.975-2.694.792-218.271585.969
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-10.419-5.28913.614134.773
Ana Ortaklık Payları230.394-2.689.503-231.885451.196
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri372.995578.683112.789378.760
Kıdem Tazminatı92.69557.83365.92151.859
Finansman Giderleri-1.772.359-1.766.537-846.669-713.352
Yurtiçi Satışlar17.594.93434.981.89321.712.40128.123.406
Yurtdışı Satışlar2.871.1037.385.5873.320.3425.902.887
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.658.482-9.507.5520-10.842.215
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.658.482-9.507.5520-10.842.215
Net YPP (Hedge Dahil)-7.658.482-9.507.5520-10.842.215
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 1,8 A/D 15,0 1,6 1,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi