SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3311 5,3083 0,43
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.242,17 1.248,61 -0,52
BRENT 59,99 61,67 -2,72

 ISGSY Hisse Senedi | İş Girişim

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,47 2,47 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 117,0 116,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar259,3257,0
Ödenmiş Sermaye74,774,7
Net Kâr2,30,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 14,9
Yabancı Oranı (%) 3,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 1,4
Piyasa Değeri 184,4 mnTL
Net Borç -72,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,35 15,42 46,15 41,95
USD 4,33 13,46 51,67 1,43
Göreceli 5,00 18,85 47,12 77,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,50 10.078.085 69
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,00 11.997.720 16
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,00 13.380.800 27
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,50 10.143.000 20
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,70 7.360.920 15
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,00 12.600.000 30
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,00 5.040.000 43
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,96 2.500.000 21
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,90 3.000.000 36
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,40 3.370.000 17
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,00 3.042.000 116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,13 1.200.000 25
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22 500.000 3
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,5010.078.08569
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,0011.997.72016
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,0013.380.80027
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,5010.143.00020
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,707.360.92015
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,0012.600.00030
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,005.040.00043
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,962.500.00021
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,903.000.00036
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,403.370.00017
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,003.042.000116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,131.200.00025
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22500.0003

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar73.822.81771.026.18971.884.60676.752.124
Nakit ve Nakit Benzerleri45.455.89233.531.49828.982.61729.373.223
Finansal Yatırımlar27.363.54336.983.62141.998.69646.433.800
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.003.382511.070903.293945.101
(Ara Toplam)73.822.81771.026.18971.884.60676.752.124
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar187.367.946187.364.436187.371.855182.627.127
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Finansal Yatırımlar187.331.033187.331.033187.331.033182.581.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar36.76333.25340.67245.436
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000508
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR261.190.763258.390.625259.256.461259.379.251
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.678.5731.114.0501.815.0262.209.972
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar141.3474.38323.44190.785
Diğer Borçlar3.4283.4281.4901.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları958.664906.3721.500.4591.216.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler575.134199.867289.636901.464
(Ara Toplam)1.678.5731.114.0501.815.0262.209.972
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler252.406264.523270.901246.324
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar252.406264.523270.9010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000246.324
Özkaynaklar259.259.784257.012.052257.170.534256.922.955
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.259.784257.012.052257.170.534256.922.955
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.000.0007.000.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.001.42621.001.42621.001.42620.883.474
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları132.852.411132.852.411132.852.411132.024.279
Dönem Net Kar/Zararı2.324.44977.767252.878946.084
Diğer Özsermaye Kalemleri28.429.01828.427.96821.411.33921.416.638
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR261.190.763258.390.625259.256.461259.379.251
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.444.3923.756.5522.372.75511.346.515
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.444.3923.756.5522.372.75511.346.515
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.444.3923.756.5522.372.75511.346.515
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.475.166-4.593.175-2.433.145-10.366.583
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.519.5951.176.183347.168591.286
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-164.372-261.793-33.900-625.134
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.324.44977.767252.878946.084
Net Faaliyet Kar/Zararı-30.774-836.623-60.390979.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.324.44977.767252.878946.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.324.44977.767252.878946.084
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.324.44977.767252.878946.084
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.324.44977.767252.878946.084
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri22.03615.5808.16152.514
Kıdem Tazminatı469.2300050.016
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.638.8754.621.0084.010.3253.566.505
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.638.8754.621.0084.010.3253.566.505
Net YPP (Hedge Dahil)5.638.8754.621.0084.010.3253.566.505
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 2,5 A/D A/D 14,9 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 2,47 2,86 3,62 76,11 1,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi