SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 İş Girişim Hisse Senedi | ISGSY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,59 6,07 3,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,5 459,2 452,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar261,8266,1
Ödenmiş Sermaye74,774,7
Net Kâr1,76,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 16,6
Yabancı Oranı (%) 1,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 3,8
Piyasa Değeri 250,1 mnTL
Net Borç -69,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,59 8,06 -18,69 -11,84
USD -0,89 4,02 -25,97 -21,71
Göreceli -0,64 6,34 0,59 12,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,50 10.078.085 69
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,00 11.997.720 16
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,00 13.380.800 27
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,50 10.143.000 20
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,70 7.360.920 15
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,00 12.600.000 30
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,00 5.040.000 43
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,96 2.500.000 21
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,90 3.000.000 36
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,40 3.370.000 17
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,00 3.042.000 116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,13 1.200.000 46
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22 500.000 3
ISGSY19.03.20156,340,135013,5013,5010.078.08569
ISGSY30.03.20146,900,180018,0018,0011.997.72016
ISGSY04.10.20136,540,200020,0020,0013.380.80027
ISGSY08.05.20135,180,175017,5017,5010.143.00020
ISGSY20.01.20134,640,127012,7012,707.360.92015
ISGSY11.05.20129,470,250025,0025,0012.600.00030
ISGSY20.11.20114,570,100010,0010,005.040.00043
ISGSY09.05.20112,160,04964,964,962.500.00021
ISGSY05.05.20102,930,119011,9011,903.000.00036
ISGSY11.05.20096,990,144014,4014,403.370.00017
ISGSY08.09.20086,130,130013,0013,003.042.000116
ISGSY10.02.20082,350,05135,135,131.200.00046
ISGSY27.05.20070,590,02222,222,22500.0003

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar72.522.19868.938.04070.300.63171.449.167
Nakit ve Nakit Benzerleri44.963.53445.559.28447.124.49147.980.920
Finansal Yatırımlar25.937.13022.270.74522.134.18722.273.949
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar053100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.621.5341.107.4801.041.9531.194.298
(Ara Toplam)72.522.19868.938.04070.300.63171.449.167
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar193.278.820200.854.386197.070.695193.905.868
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar191.564.080199.030.913195.319.608192.157.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.620.8621.720.8791.682.4781.694.739
Maddi Duran Varlıklar93.728102.44468.45953.541
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR265.801.018269.792.426267.371.326265.355.035
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.314.7051.481.9341.419.0762.017.352
Finansal Borçlar389.706000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.27250.72939.78682.126
Diğer Borçlar770830480760
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.302.0761.121.2881.043.0801.515.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler616.881309.087335.730419.300
(Ara Toplam)2.314.7051.481.9341.419.0762.017.352
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.712.7482.174.9892.104.4832.072.310
Finansal Borçlar1.330.7081.806.3491.763.3241.730.461
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar382.040368.640341.159341.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar261.773.565266.135.503263.847.767261.265.373
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.773.565266.135.503263.847.767261.265.373
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.000.0007.000.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.173.53021.173.53021.173.53021.173.530
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları135.754.009135.754.009135.754.009135.754.009
Dönem Net Kar/Zararı1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
Diğer Özsermaye Kalemleri21.457.44821.372.00128.379.41128.360.228
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR265.801.018269.792.426267.371.326265.355.035
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.893.83312.850.8068.553.1293.790.670
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.893.83312.850.8068.553.1293.790.670
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.893.83312.850.8068.553.1293.790.670
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.321.431-6.790.580-4.750.400-2.496.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri233.414183.552109.36935.240
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-69.718-60.295-23.761-4.160
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
Net Faaliyet Kar/Zararı1.572.4026.060.2263.802.7291.294.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.736.0986.183.4833.888.3371.325.126
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri407.439298.704212.88095.402
Kıdem Tazminatı121.822581.56200
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-132.1743.45801.339.573
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-132.1743.45801.339.573
Net YPP (Hedge Dahil)-132.1743.45801.339.573

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 3,4 A/D A/D 16,6 1,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 3,35 1,13 1,30 17,19 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi