SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6346 3,6303 0,12
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,70 1.235,69 0,00
BRENT 56,21 55,69 0,93

 ISGSY | İş Girişim

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,49 1,72 0,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İş Girişim
Kuruluş 31.10.2000
Faal Alanı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere faaliyet gösteren SPK kaydında olan bir anonim ortaklıktır.
Telefon (0212)3251744
Faks (0212)2705808
Adres İş Kuleleri Kule 2 K:2 - 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar256.160.998258.597.619
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.480
Net Kâr1.060.2923.497.332

Cari Oranlar

F/K 114,8
FD/FAVÖK 2,6
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 10,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 2,52 15,60 -4,41
USD -0,34 6,71 -6,45 4,52
Göreceli -2,13 -4,13 -4,42 8,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ISGSY20.03.20156,340,135069
ISGSY31.03.20146,900,180016
ISGSY04.10.20136,540,200027
ISGSY08.05.20135,180,175020
ISGSY21.01.20134,640,127015
ISGSY11.05.20129,470,250030
ISGSY21.11.20114,570,100043
ISGSY09.05.20112,160,049621
ISGSY05.05.20102,930,119036
ISGSY11.05.20096,990,144017
ISGSY08.09.20086,130,1300116
ISGSY11.02.20082,350,051325
ISGSY28.05.20070,590,02223
ISGSY20.03.20156,340,135069
ISGSY31.03.20146,900,180016
ISGSY04.10.20136,540,200027
ISGSY08.05.20135,180,175020
ISGSY21.01.20134,640,127015
ISGSY11.05.20129,470,250030
ISGSY21.11.20114,570,100043
ISGSY09.05.20112,160,049621
ISGSY05.05.20102,930,119036
ISGSY11.05.20096,990,144017
ISGSY08.09.20086,130,1300116
ISGSY11.02.20082,350,051325
ISGSY28.05.20070,590,02223

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar119.404.622117.452.387117.323.781117.544.007
Nakit ve Nakit Benzerleri45.734.74244.421.74134.628.12723.156.365
Finansal Yatırımlar72.854.24772.614.05382.450.76693.726.903
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0001.180
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar815.633416.593244.888659.559
(Ara Toplam)119.404.622117.452.387117.323.781117.544.007
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar139.400.781142.947.891142.055.891142.106.731
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150150150150
Finansal Yatırımlar139.314.730142.810.833141.869.765141.870.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar81.604127.163169.838211.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.2979.74516.13824.086
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR258.805.403260.400.278259.379.672259.650.738
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.530.1741.696.1642.049.3892.025.829
Finansal Borçlar039.38000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.89704.0704.700
Diğer Borçlar798948930940
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.711.9811.433.3741.400.7071.377.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler795.498222.462643.682643.140
(Ara Toplam)2.530.1741.696.1642.049.3892.025.829
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler114.231106.49593.862673.333
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları114.231106.49593.862673.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar256.160.998258.597.619257.236.421256.951.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar256.160.998258.597.619257.236.421256.951.576
Ödenmiş Sermaye74.652.48074.652.48074.652.48074.652.480
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.000.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.700.30620.700.30620.700.30620.700.306
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları131.147.155131.147.155131.147.155131.147.155
Dönem Net Kar/Zararı1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
Diğer Özsermaye Kalemleri28.600.76528.600.34621.604.81228.603.428
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR258.805.403260.400.278259.379.672259.650.738
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.348.45010.773.3067.130.3954.260.941
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.348.45010.773.3067.130.3954.260.941
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.348.45010.773.3067.130.3954.260.941
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.343.935-7.350.557-5.090.165-2.344.645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri172.424172.220171.880200
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-116.647-97.637-80.442-68.289
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
Net Faaliyet Kar/Zararı1.004.5153.422.7492.040.2301.916.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.060.2923.497.3322.131.6681.848.207
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri206.609155.602103.63450.662
Kıdem Tazminatı22.9950013.079
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-253.806-34.457-31.887-154.366
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-253.806-34.457-31.887-154.366
Net YPP (Hedge Dahil)-253.806-34.457-31.887-154.366
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISGSY 1,6 A/D 2,6 0,3 0,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISGSY 1,63 10,36 10,37 0,33 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ISGSY 114,8 804,37 2,6 -47,75 0,5
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.