SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.059 88.059 0,00
VIOP 105.354 105.354 0,00
USD/TRY 6,5874 6,5755 0,18
BIST BANKS 115.886 115.886 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
GOLD 1.615,43 1.621,49 -0,37
BRENT 27,21 26,42 2,99

 İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,85 8,23 2,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 19,7 16,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16.191,715.188,9
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr2.155,41.895,9

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK 6,2
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 18,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,3
Piyasa Değeri 18.183,0 mnTL
Net Borç 1.761,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,32 -0,32 -11,69 -21,72
USD -1,54 0,75 -15,61 -28,67
Göreceli -0,25 -4,64 6,30 1,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR24.04.202010,850,680068,0057,80 1.972.000.000 91
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086
ISDMR24.04.202010,850,680068,0057,801.972.000.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.778.890.0008.851.640.0008.821.645.00011.674.464.000
Nakit ve Nakit Benzerleri58.197.00039.919.000170.899.000111.493.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.062.852.0001.062.547.0001.196.808.0001.343.609.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.522.594.0003.570.774.0003.039.951.0006.128.173.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.023.192.0004.052.535.0004.328.675.0003.992.250.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar112.055.000125.865.00085.312.00098.939.000
(Ara Toplam)9.778.890.0008.851.640.0008.821.645.00011.674.464.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.843.311.00011.208.206.00011.458.164.00011.238.192.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.306.0008.817.0008.817.0008.817.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar161.000153.000156.000153.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar200.820.000158.496.000159.039.000154.042.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları229.773.000219.953.000226.006.0000
Maddi Duran Varlıklar11.001.236.00010.459.853.00010.710.183.00010.748.954.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.448.000242.467.000249.514.000247.296.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar148.567.000118.467.000104.449.00078.930.000
TOPLAM VARLIKLAR21.622.201.00020.059.846.00020.279.809.00022.912.656.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.943.097.0002.550.034.0002.822.303.0006.742.198.000
Finansal Borçlar1.415.439.0001.223.685.0001.114.448.0001.368.714.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.195.179.0001.001.651.0001.182.256.0001.065.099.000
Diğer Borçlar20.882.00031.210.00030.577.0003.547.305.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)46.858.00054.521.00052.935.00041.168.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü150.732.000120.981.000344.416.000543.219.000
Borç Karşılıkları47.331.00044.917.00039.353.00037.979.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler66.676.00073.069.00058.318.000138.714.000
(Ara Toplam)2.943.097.0002.550.034.0002.822.303.0006.742.198.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.487.377.0002.320.943.0002.440.211.0002.405.195.000
Finansal Borçlar404.197.000376.224.000426.187.000409.436.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar334.757.000308.808.000301.895.000278.947.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.748.423.0001.635.911.0001.712.129.0001.716.580.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000232.000
Özkaynaklar16.191.727.00015.188.869.00015.017.295.00013.765.263.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.191.727.00015.188.869.00015.017.295.00013.765.263.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları08.983.051.0009.236.522.0008.927.882.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160.0001.364.160.0001.364.160.0001.364.160.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.277.00084.277.00084.277.00084.277.000
Dönem Net Kar/Zararı2.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000523.029.000
Diğer Özsermaye Kalemleri9.687.862.000-38.485.000-38.485.000-34.085.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR21.622.201.00020.059.846.00020.279.809.00022.912.656.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.453.432.00012.590.867.0008.558.226.0004.059.974.000
Satışların Maliyeti (-)-13.602.013.000-10.117.131.000-6.793.065.000-3.240.276.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.851.419.0002.473.736.0001.765.161.000819.698.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.851.419.0002.473.736.0001.765.161.000819.698.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-108.868.000-81.411.000-54.974.000-26.560.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-163.678.000-115.502.000-77.202.000-37.596.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-251.000-177.000-84.000-78.000
Diğer Faaliyet Gelirleri71.811.00041.011.00044.383.00020.742.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.399.000-38.596.000-22.881.000-20.172.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.605.034.0002.279.061.0001.654.403.000756.034.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.578.622.0002.276.646.0001.632.901.000755.464.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.00014.00013.0003.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.204.000-3.615.000-3.566.000-3.387.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar38.517.0005.598.0003.486.0001.905.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.642.361.0002.281.058.0001.654.336.000754.555.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler542.402.000429.687.000525.098.000133.176.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-128.944.000-97.922.000-65.486.000-28.350.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.190.000-3.601.000-3.553.000-3.384.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.055.819.0002.612.823.0002.113.948.000859.381.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-900.391.000-716.957.000-643.127.000-336.352.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-887.181.000-736.140.000-614.985.000-270.520.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-13.210.00019.183.000-28.142.000-65.832.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000523.029.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000523.029.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.155.428.0001.895.866.0001.470.821.000523.029.000
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri652.169.000480.078.000321.487.000151.218.000
Kıdem Tazminatı17.443.00013.596.0009.363.0004.358.000
Finansman Giderleri-128.944.000-97.922.000-65.486.000-28.350.000
Yurtiçi Satışlar12.552.200.0009.576.844.0006.313.537.0002.884.683.000
Yurtdışı Satışlar3.458.533.0002.660.739.0001.993.692.0001.067.864.000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.628.489.0002.293.257.0001.944.657.000-416.565.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.535.846.0002.194.719.0001.841.975.000-477.673.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.628.489.0002.293.257.0001.944.657.000-416.565.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 6,3 8,4 6,2 1,2 1,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 6,27 18,05 18,01 -4,63 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi