SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 ISDMR | İskenderun Demir Çelik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,58 2,82 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.595.113.0005.876.499.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.000
Net Kâr575.243.000343.327.000

Cari Oranlar

F/K 13,7
FD/FAVÖK 8,4
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 31,58 0,00 20,36
USD 0,27 36,96 0,00 31,60
Göreceli -1,53 23,04 0,00 36,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ISDMR25.05.20164,580,170086
ISDMR25.05.20164,580,170086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.652.319.0003.175.167.0002.921.542.0002.146.726.000
Nakit ve Nakit Benzerleri10.819.00012.983.0002.474.00012.243.000
Finansal Yatırımlar0143.00000
Ticari Alacaklar445.720.000403.777.000539.054.000540.420.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar752.897.0001.364.603.0001.017.820.0004.027.000
Stoklar1.392.115.0001.362.887.0001.336.379.0001.566.027.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.768.00030.774.00025.815.00024.009.000
(Ara Toplam)2.652.319.0003.175.167.0002.921.542.0002.146.726.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.216.997.0005.735.583.0005.010.466.0004.745.247.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.036.00017.230.00022.837.00021.958.000
Finansal Yatırımlar79.00073.00063.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar6.000.209.0005.498.378.0004.812.193.0004.530.660.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar139.195.000126.842.000111.433.000104.112.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar63.478.00093.060.00063.940.00088.517.000
TOPLAM VARLIKLAR8.869.316.0008.910.750.0007.932.008.0006.891.973.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler934.292.0001.621.384.0001.153.782.0001.546.001.000
Finansal Borçlar341.455.0001.025.984.000773.053.000808.805.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar241.912.000161.931.000176.772.000206.993.000
Diğer Borçlar13.344.000197.719.00012.372.000448.719.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü206.438.000124.832.00072.461.0000
Borç Karşılıkları24.819.00021.930.00020.047.00021.194.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler106.324.00088.988.00099.077.00060.290.000
(Ara Toplam)934.292.0001.621.384.0001.153.782.0001.546.001.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.339.911.0001.412.867.0001.239.354.0001.199.869.000
Finansal Borçlar489.786.000631.664.000644.456.000810.786.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları205.385.000000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0218.542.000204.278.000166.579.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü623.440.000528.507.000366.879.000211.133.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21.300.00034.154.00023.741.00011.371.000
Özkaynaklar6.595.113.0005.876.499.0005.538.872.0004.146.103.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.595.113.0005.876.499.0005.538.872.0004.146.103.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.117.376.0001.638.875.000768.727.000349.416.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler165.142.000165.142.00038.913.00032.196.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları901.013.000901.013.000900.231.000518.803.000
Dönem Net Kar/Zararı575.243.000343.327.000997.011.000388.145.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-63.661.000-71.858.000-66.010.000-42.457.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR8.869.316.0008.910.750.0007.932.008.0006.891.973.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.916.385.0002.940.700.0006.269.340.0005.204.273.000
Satışların Maliyeti (-)-5.000.763.000-2.422.962.000-4.919.371.000-4.244.941.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)915.622.000517.738.0001.349.969.000959.332.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)915.622.000517.738.0001.349.969.000959.332.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-59.360.000-29.579.000-57.317.000-49.175.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-110.198.000-50.222.000-70.741.000-61.076.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-122.000-46.000-811.000-486.000
Diğer Faaliyet Gelirleri77.093.00037.452.00048.197.00053.864.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.992.000-27.000.000-61.657.000-54.529.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)775.043.000448.343.0001.207.640.000847.930.000
Net Faaliyet Kar/Zararı745.942.000437.891.0001.221.100.000848.595.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler258.172.000174.730.000129.983.00039.858.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-99.622.000-199.378.000-215.098.000-375.431.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)933.593.000423.695.0001.122.525.000512.357.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-358.350.000-80.368.000-125.514.000-124.212.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-206.438.000-124.832.000-72.461.0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-151.912.00044.464.000-53.053.000-124.212.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI575.243.000343.327.000997.011.000388.145.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)575.243.000343.327.000997.011.000388.145.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları575.243.000343.327.000997.011.000388.145.000
Hisse Başına Kazanç00340
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri289.890.0000224.363.000205.096.000
Kıdem Tazminatı18.064.00008.332.00011.338.000
Finansman Giderleri-99.622.000-199.378.000-215.098.000-375.431.000
Yurtiçi Satışlar5.020.279.0000648.996.0004.344.284.000
Yurtdışı Satışlar729.046.00005.428.472.000663.113.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-744.972.0000-926.885.000-1.249.199.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-675.345.0000-886.720.000-1.302.130.000
Net YPP (Hedge Dahil)-668.776.0000-808.576.000-1.031.858.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 2,8 13,9 8,5 1,5 1,2 12/2015
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 2,72 0,39 0,36 -3,01 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ISDMR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.