SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3312 5,3083 0,43
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.244,92 1.248,61 -0,30
BRENT 60,83 61,67 -1,36

 ISDMR Hisse Senedi | İskenderun Demir Çelik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,85 8,88 3,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,0 54,3 49,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16.649,411.881,0
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr2.961,71.921,0

Cari Değerler

F/K 4,5
FD/FAVÖK 3,7
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 6,56
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 2,2
Piyasa Değeri 16.965,0 mnTL
Net Borç 1.996,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,78 -7,00 -14,35 19,88
USD -2,87 -8,58 -11,11 -14,34
Göreceli -2,25 -4,23 -13,78 49,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.109.609.0007.473.714.0007.541.523.0006.208.412.000
Nakit ve Nakit Benzerleri115.946.00026.615.0009.258.00011.895.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.589.160.0001.188.548.000613.320.000731.318.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.532.722.0003.195.031.0004.445.392.0003.326.945.000
Stoklar3.822.839.0003.012.284.0002.432.334.0002.108.689.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.942.00051.236.00041.219.00029.565.000
(Ara Toplam)11.109.609.0007.473.714.0007.541.523.0006.208.412.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.921.002.0009.167.898.0008.001.144.0007.634.003.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.591.00012.591.00012.591.00012.591.000
Finansal Yatırımlar162.000124.000107.00013.437.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar163.423.000123.285.000105.925.0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar11.434.149.0008.792.050.0007.696.196.0007.425.726.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar261.633.000202.439.000176.566.000170.223.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar49.044.00037.409.0009.759.00012.026.000
TOPLAM VARLIKLAR23.030.611.00016.641.612.00015.542.667.00013.842.415.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.768.341.0002.812.619.0004.706.563.0002.371.825.000
Finansal Borçlar1.759.965.0001.100.803.0001.002.556.0001.036.167.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar947.476.000910.854.000524.987.000439.446.000
Diğer Borçlar28.923.00029.121.0002.070.148.00017.326.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü880.719.000625.232.000895.382.000664.873.000
Borç Karşılıkları33.482.00031.193.00029.787.00028.133.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.776.000115.416.000183.703.000185.880.000
(Ara Toplam)3.768.341.0002.812.619.0004.706.563.0002.371.825.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.612.843.0001.947.972.0001.591.412.0001.501.805.000
Finansal Borçlar352.343.000310.488.000288.114.000303.070.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar281.783.000271.569.000257.987.000254.496.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.978.416.0001.365.641.0001.045.089.000944.081.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler301.000274.000222.000158.000
Özkaynaklar16.649.427.00011.881.021.0009.244.692.0009.968.785.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.649.427.00011.881.021.0009.244.692.0009.968.785.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler771.641.000771.641.000771.641.000447.790.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.917.00076.917.00076.917.00048.457.000
Dönem Net Kar/Zararı2.961.736.0001.920.980.000787.035.0002.382.311.000
Diğer Özsermaye Kalemleri9.939.133.0006.211.483.0004.709.099.0004.190.227.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.030.611.00016.641.612.00015.542.667.00013.842.415.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.503.776.0006.762.630.0002.975.935.00010.612.473.000
Satışların Maliyeti (-)-7.676.024.000-4.418.696.000-1.950.389.000-7.602.193.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.827.752.0002.343.934.0001.025.546.0003.010.280.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.827.752.0002.343.934.0001.025.546.0003.010.280.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-67.960.000-40.914.000-19.167.000-75.442.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-95.945.000-60.780.000-27.932.000-110.014.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-141.000-99.000-76.000-124.000
Diğer Faaliyet Gelirleri160.939.00053.393.00023.093.00081.399.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-33.384.000-19.650.000-10.091.000-45.226.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.791.261.0002.275.884.000991.373.0002.860.873.000
Net Faaliyet Kar/Zararı3.663.706.0002.242.141.000978.371.0002.824.700.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.00022.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.021.000-5.136.000-282.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.759.0002.322.0001.371.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler859.968.000503.339.00093.815.000237.405.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-54.091.000-30.061.000-14.016.000-82.467.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-5.996.000-5.114.000-282.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.594.901.0002.746.370.0001.072.261.0003.015.811.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.633.165.000-825.390.000-285.226.000-633.500.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.266.313.000-625.232.000-230.509.000-664.873.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-366.852.000-200.158.000-54.717.00031.373.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.961.736.0001.920.980.000787.035.0002.382.311.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.961.736.0001.920.980.000787.035.0002.382.311.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.961.736.0001.920.980.000787.035.0002.382.311.000
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri368.709.000216.387.00099.787.000406.559.000
Kıdem Tazminatı13.063.0007.827.0003.809.00017.154.000
Finansman Giderleri-54.091.000-30.061.000-14.016.000-82.467.000
Yurtiçi Satışlar9.050.443.0005.491.238.0002.443.459.0008.867.684.000
Yurtdışı Satışlar2.090.258.0001.027.998.000412.758.0001.496.128.000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.974.544.000785.410.000-1.825.414.000-121.878.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.909.069.000719.836.000-977.106.000533.191.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.974.544.000785.410.000-1.825.414.000-121.878.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 5,9 4,5 3,7 1,3 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 5,85 6,63 6,56 -7,51 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi