SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8235 5,8096 0,24
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,19 1.275,80 -0,05
BRENT 74,09 71,95 2,97

 ISDMR Hisse Senedi | İskenderun Demir Çelik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,52 7,52 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 26,1 23,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5 0,5 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15.727,816.649,4
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr4.108,92.961,7

Cari Değerler

F/K 5,1
FD/FAVÖK 4,2
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 9,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 2,4
Piyasa Değeri 20.909,0 mnTL
Net Borç 1.710,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,10 -0,41 0,70 27,39
USD -1,78 -1,09 -4,48 15,39
Göreceli -0,16 -1,20 4,78 21,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR16,781,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086
ISDMR16,781,2100121,00108,953.509.000.00085

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.563.284.00011.109.609.0007.473.714.0007.541.523.000
Nakit ve Nakit Benzerleri62.468.000115.946.00026.615.0009.258.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.341.234.0001.589.160.0001.188.548.000613.320.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.927.297.0005.532.722.0003.195.031.0004.445.392.000
Stoklar4.087.128.0003.822.839.0003.012.284.0002.432.334.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar145.157.00048.942.00051.236.00041.219.000
(Ara Toplam)10.563.284.00011.109.609.0007.473.714.0007.541.523.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.418.280.00011.921.002.0009.167.898.0008.001.144.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.817.00012.591.00012.591.00012.591.000
Finansal Yatırımlar143.000162.000124.000107.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar145.284.000163.423.000123.285.000105.925.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar9.931.925.00011.434.149.0008.792.050.0007.696.196.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.767.000261.633.000202.439.000176.566.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar99.344.00049.044.00037.409.0009.759.000
TOPLAM VARLIKLAR20.981.564.00023.030.611.00016.641.612.00015.542.667.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.141.004.0003.768.341.0002.812.619.0004.706.563.000
Finansal Borçlar1.473.411.0001.759.965.0001.100.803.0001.002.556.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.104.607.000947.476.000910.854.000524.987.000
Diğer Borçlar18.692.00028.923.00029.121.0002.070.148.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü432.731.000880.719.000625.232.000895.382.000
Borç Karşılıkları32.802.00033.482.00031.193.00029.787.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.761.000117.776.000115.416.000183.703.000
(Ara Toplam)3.141.004.0003.768.341.0002.812.619.0004.706.563.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.112.792.0002.612.843.0001.947.972.0001.591.412.000
Finansal Borçlar299.593.000352.343.000310.488.000288.114.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar273.100.000281.783.000271.569.000257.987.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.539.857.0001.978.416.0001.365.641.0001.045.089.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler242.000301.000274.000222.000
Özkaynaklar15.727.768.00016.649.427.00011.881.021.0009.244.692.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.727.768.00016.649.427.00011.881.021.0009.244.692.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler771.641.000771.641.000771.641.000771.641.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.917.00076.917.00076.917.00076.917.000
Dönem Net Kar/Zararı4.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000787.035.000
Diğer Özsermaye Kalemleri7.870.331.0009.939.133.0006.211.483.0004.709.099.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.981.564.00023.030.611.00016.641.612.00015.542.667.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.881.960.00011.503.776.0006.762.630.0002.975.935.000
Satışların Maliyeti (-)-10.709.716.000-7.676.024.000-4.418.696.000-1.950.389.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.172.244.0003.827.752.0002.343.934.0001.025.546.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.172.244.0003.827.752.0002.343.934.0001.025.546.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-94.236.000-67.960.000-40.914.000-19.167.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-138.957.000-95.945.000-60.780.000-27.932.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-220.000-141.000-99.000-76.000
Diğer Faaliyet Gelirleri153.507.000160.939.00053.393.00023.093.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-52.364.000-33.384.000-19.650.000-10.091.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.039.974.0003.791.261.0002.275.884.000991.373.000
Net Faaliyet Kar/Zararı4.938.831.0003.663.706.0002.242.141.000978.371.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.147.00025.00022.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-26.265.000-6.021.000-5.136.000-282.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar5.558.0003.759.0002.322.0001.371.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler809.591.000859.968.000503.339.00093.815.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-81.753.000-54.091.000-30.061.000-14.016.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-17.118.000-5.996.000-5.114.000-282.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.756.252.0004.594.901.0002.746.370.0001.072.261.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.647.373.000-1.633.165.000-825.390.000-285.226.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.447.656.000-1.266.313.000-625.232.000-230.509.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-199.717.000-366.852.000-200.158.000-54.717.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000787.035.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000787.035.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000787.035.000
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri516.361.000368.709.000216.387.00099.787.000
Kıdem Tazminatı18.202.00013.063.0007.827.0003.809.000
Finansman Giderleri-81.753.000-54.091.000-30.061.000-14.016.000
Yurtiçi Satışlar12.245.670.0009.050.443.0005.491.238.0002.443.459.000
Yurtdışı Satışlar3.164.174.0002.090.258.0001.027.998.000412.758.000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.524.048.0001.974.544.000785.410.000-1.825.414.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.452.907.0001.909.069.000719.836.000-977.106.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.524.048.0001.974.544.000785.410.000-1.825.414.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 7,2 5,1 4,1 1,4 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 7,21 9,03 9,06 3,12 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi