SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.369 94.022 1,43
VIOP 119.553 117.767 1,52
USD/TRY 5,8102 5,8224 -0,21
BIST BANKA 133.896 128.956 3,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.406,41 1.399,50 0,49
BRENT 64,41 64,45 -0,06

 İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,59 6,66 1,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 17,0 15,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,5 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13.765,315.727,8
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr523,04.108,9

Cari Değerler

F/K 5,0
FD/FAVÖK 3,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 11,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,0
Piyasa Değeri 19.140,0 mnTL
Net Borç 1.666,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,92 2,64 18,07 40,72
USD -0,13 4,23 23,97 28,35
Göreceli 1,06 -0,89 5,07 36,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.674.464.00010.563.284.00011.109.609.0007.473.714.000
Nakit ve Nakit Benzerleri111.493.00062.468.000115.946.00026.615.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.343.609.0001.341.234.0001.589.160.0001.188.548.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.128.173.0004.927.297.0005.532.722.0003.195.031.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.992.250.0004.087.128.0003.822.839.0003.012.284.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar98.939.000145.157.00048.942.00051.236.000
(Ara Toplam)11.674.464.00010.563.284.00011.109.609.0007.473.714.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.238.192.00010.418.280.00011.921.002.0009.167.898.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.817.0008.817.00012.591.00012.591.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar153.000143.000162.000124.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar154.042.000145.284.000163.423.000123.285.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.748.954.0009.931.925.00011.434.149.0008.792.050.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar247.296.000232.767.000261.633.000202.439.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar78.930.00099.344.00049.044.00037.409.000
TOPLAM VARLIKLAR22.912.656.00020.981.564.00023.030.611.00016.641.612.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.742.198.0003.141.004.0003.768.341.0002.812.619.000
Finansal Borçlar1.368.714.0001.473.411.0001.759.965.0001.100.803.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.065.099.0001.104.607.000947.476.000910.854.000
Diğer Borçlar3.547.305.00018.692.00028.923.00029.121.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)41.168.00025.708.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü543.219.000432.731.000880.719.000625.232.000
Borç Karşılıkları37.979.00032.802.00033.482.00031.193.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler138.714.00053.053.000117.776.000115.416.000
(Ara Toplam)6.742.198.0003.141.004.0003.768.341.0002.812.619.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.405.195.0002.112.792.0002.612.843.0001.947.972.000
Finansal Borçlar409.436.000299.593.000352.343.000310.488.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar278.947.000273.100.000281.783.000271.569.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.716.580.0001.539.857.0001.978.416.0001.365.641.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler232.000242.000301.000274.000
Özkaynaklar13.765.263.00015.727.768.00016.649.427.00011.881.021.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.765.263.00015.727.768.00016.649.427.00011.881.021.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları8.927.882.0007.904.416.00000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160.000771.641.000771.641.000771.641.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.277.00076.917.00076.917.00076.917.000
Dönem Net Kar/Zararı523.029.0004.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-34.085.000-34.085.0009.939.133.0006.211.483.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.912.656.00020.981.564.00023.030.611.00016.641.612.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.059.974.00015.881.960.00011.503.776.0006.762.630.000
Satışların Maliyeti (-)-3.240.276.000-10.709.716.000-7.676.024.000-4.418.696.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)819.698.0005.172.244.0003.827.752.0002.343.934.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)819.698.0005.172.244.0003.827.752.0002.343.934.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.560.000-94.236.000-67.960.000-40.914.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.596.000-138.957.000-95.945.000-60.780.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-78.000-220.000-141.000-99.000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.742.000153.507.000160.939.00053.393.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.172.000-52.364.000-33.384.000-19.650.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)756.034.0005.039.974.0003.791.261.0002.275.884.000
Net Faaliyet Kar/Zararı755.464.0004.938.831.0003.663.706.0002.242.141.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.0009.147.00025.00022.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.387.000-26.265.000-6.021.000-5.136.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.905.0005.558.0003.759.0002.322.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı754.555.0005.028.414.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler133.176.000809.591.000859.968.000503.339.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.350.000-81.753.000-54.091.000-30.061.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.384.000-17.118.000-5.996.000-5.114.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)859.381.0005.756.252.0004.594.901.0002.746.370.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-336.352.000-1.647.373.000-1.633.165.000-825.390.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-270.520.000-1.447.656.000-1.266.313.000-625.232.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-65.832.000-199.717.000-366.852.000-200.158.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI523.029.0004.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)523.029.0004.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları523.029.0004.108.879.0002.961.736.0001.920.980.000
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri151.218.000516.361.000368.709.000216.387.000
Kıdem Tazminatı4.358.00018.202.00013.063.0007.827.000
Finansman Giderleri-28.350.000-81.753.000-54.091.000-30.061.000
Yurtiçi Satışlar2.884.683.00012.245.670.0009.050.443.0005.491.238.000
Yurtdışı Satışlar1.067.864.0003.164.174.0002.090.258.0001.027.998.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-416.565.0002.524.048.0001.974.544.000785.410.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-477.673.0002.452.907.0001.909.069.000719.836.000
Net YPP (Hedge Dahil)-416.565.0002.524.048.0001.974.544.000785.410.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 6,6 5,0 3,9 1,2 1,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 6,60 11,07 11,26 18,33 0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi