SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.191 98.415 -1,24
VIOP 120.248 122.040 -1,47
USD/TRY 5,8475 5,7922 0,95
BIST BANKS 136.837 140.323 -2,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.489,33 1.490,58 -0,08
BRENT 58,63 59,42 -1,33

 İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,87 7 1,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 75,7 74,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15.017,313.765,3
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr1.470,8523,0

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 14,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,4
Piyasa Değeri 17.661,0 mnTL
Net Borç 1.369,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,33 -2,25 -1,14 29,85
USD 3,26 -1,06 -2,68 18,84
Göreceli -2,29 -1,64 2,39 20,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.821.645.00011.674.464.00010.563.284.00011.109.609.000
Nakit ve Nakit Benzerleri170.899.000111.493.00062.468.000115.946.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.196.808.0001.343.609.0001.341.234.0001.589.160.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.039.951.0006.128.173.0004.927.297.0005.532.722.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.328.675.0003.992.250.0004.087.128.0003.822.839.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar85.312.00098.939.000145.157.00048.942.000
(Ara Toplam)8.821.645.00011.674.464.00010.563.284.00011.109.609.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.458.164.00011.238.192.00010.418.280.00011.921.002.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.817.0008.817.0008.817.00012.591.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar156.000153.000143.000162.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar159.039.000154.042.000145.284.000163.423.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları226.006.000000
Maddi Duran Varlıklar10.710.183.00010.748.954.0009.931.925.00011.434.149.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar249.514.000247.296.000232.767.000261.633.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar104.449.00078.930.00099.344.00049.044.000
TOPLAM VARLIKLAR20.279.809.00022.912.656.00020.981.564.00023.030.611.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.822.303.0006.742.198.0003.141.004.0003.768.341.000
Finansal Borçlar1.114.448.0001.368.714.0001.473.411.0001.759.965.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.182.256.0001.065.099.0001.104.607.000947.476.000
Diğer Borçlar30.577.0003.547.305.00018.692.00028.923.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)52.935.00041.168.00025.708.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü344.416.000543.219.000432.731.000880.719.000
Borç Karşılıkları39.353.00037.979.00032.802.00033.482.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.318.000138.714.00053.053.000117.776.000
(Ara Toplam)2.822.303.0006.742.198.0003.141.004.0003.768.341.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.440.211.0002.405.195.0002.112.792.0002.612.843.000
Finansal Borçlar426.187.000409.436.000299.593.000352.343.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar301.895.000278.947.000273.100.000281.783.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.712.129.0001.716.580.0001.539.857.0001.978.416.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0232.000242.000301.000
Özkaynaklar15.017.295.00013.765.263.00015.727.768.00016.649.427.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.017.295.00013.765.263.00015.727.768.00016.649.427.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları9.236.522.0008.927.882.0007.904.416.0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160.0001.364.160.000771.641.000771.641.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.277.00084.277.00076.917.00076.917.000
Dönem Net Kar/Zararı1.470.821.000523.029.0004.108.879.0002.961.736.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-38.485.000-34.085.000-34.085.0009.939.133.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.279.809.00022.912.656.00020.981.564.00023.030.611.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.558.226.0004.059.974.00015.881.960.00011.503.776.000
Satışların Maliyeti (-)-6.793.065.000-3.240.276.000-10.709.716.000-7.676.024.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.765.161.000819.698.0005.172.244.0003.827.752.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.765.161.000819.698.0005.172.244.0003.827.752.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.974.000-26.560.000-94.236.000-67.960.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-77.202.000-37.596.000-138.957.000-95.945.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-84.000-78.000-220.000-141.000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.383.00020.742.000153.507.000160.939.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.881.000-20.172.000-52.364.000-33.384.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.654.403.000756.034.0005.039.974.0003.791.261.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.632.901.000755.464.0004.938.831.0003.663.706.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.0003.0009.147.00025.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.566.000-3.387.000-26.265.000-6.021.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.486.0001.905.0005.558.0003.759.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.654.336.000754.555.0005.028.414.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler525.098.000133.176.000809.591.000859.968.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-65.486.000-28.350.000-81.753.000-54.091.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.553.000-3.384.000-17.118.000-5.996.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.113.948.000859.381.0005.756.252.0004.594.901.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-643.127.000-336.352.000-1.647.373.000-1.633.165.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-614.985.000-270.520.000-1.447.656.000-1.266.313.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.142.000-65.832.000-199.717.000-366.852.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.470.821.000523.029.0004.108.879.0002.961.736.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.470.821.000523.029.0004.108.879.0002.961.736.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.470.821.000523.029.0004.108.879.0002.961.736.000
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri321.487.000151.218.000516.361.000368.709.000
Kıdem Tazminatı9.363.0004.358.00018.202.00013.063.000
Finansman Giderleri-65.486.000-28.350.000-81.753.000-54.091.000
Yurtiçi Satışlar6.313.537.0002.884.683.00012.245.670.0009.050.443.000
Yurtdışı Satışlar1.993.692.0001.067.864.0003.164.174.0002.090.258.000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.944.657.000-416.565.0002.524.048.0001.974.544.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.841.975.000-477.673.0002.452.907.0001.909.069.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.944.657.000-416.565.0002.524.048.0001.974.544.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 6,1 4,8 3,8 1,1 1,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 6,09 13,89 14,02 13,44 0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi