SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.823 119.802 0,02
VIOP 144.122 143.996 0,09
USD/TRY 5,9592 5,9413 0,30
BIST BANKS 173.617 174.718 -0,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.570,25 1.569,02 0,08
BRENT 59,20 58,81 0,66

 İskenderun Demir Çelik Hisse Senedi | ISDMR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,15 8,23 2,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 50,8 47,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İskenderun Demir Çelik
Kuruluş 12.11.1968
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0326)7584040
Faks (0326)7553838
Adres Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15.188,915.017,3
Ödenmiş Sermaye2.900,02.900,0
Net Kâr1.895,91.470,8

Cari Değerler

F/K 7,5
FD/FAVÖK 5,8
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 20,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 1,4
Piyasa Değeri 22.794,0 mnTL
Net Borç 1.560,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,51 -4,50 -0,88 -1,87
USD -0,34 -4,66 -0,71 -1,70
Göreceli -0,22 -1,51 -5,94 -6,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,95 3.509.000.000 85
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,00 2.030.000.000 85
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94 783.000.000 83
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00 812.000.000 86
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00 493.000.000 86
ISDMR08.05.201917,161,2100121,00108,953.509.000.00085
ISDMR29.05.20187,780,700070,0070,002.030.000.00085
ISDMR07.12.20176,210,270027,0026,94783.000.00083
ISDMR05.04.201710,070,280028,0028,00812.000.00086
ISDMR25.05.20164,580,170017,0017,00493.000.00086

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.851.640.0008.821.645.00011.674.464.00010.563.284.000
Nakit ve Nakit Benzerleri39.919.000170.899.000111.493.00062.468.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.062.547.0001.196.808.0001.343.609.0001.341.234.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.570.774.0003.039.951.0006.128.173.0004.927.297.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.052.535.0004.328.675.0003.992.250.0004.087.128.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar125.865.00085.312.00098.939.000145.157.000
(Ara Toplam)8.851.640.0008.821.645.00011.674.464.00010.563.284.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.208.206.00011.458.164.00011.238.192.00010.418.280.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.817.0008.817.0008.817.0008.817.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar153.000156.000153.000143.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar158.496.000159.039.000154.042.000145.284.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları219.953.000226.006.00000
Maddi Duran Varlıklar10.459.853.00010.710.183.00010.748.954.0009.931.925.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar242.467.000249.514.000247.296.000232.767.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar118.467.000104.449.00078.930.00099.344.000
TOPLAM VARLIKLAR20.059.846.00020.279.809.00022.912.656.00020.981.564.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.550.034.0002.822.303.0006.742.198.0003.141.004.000
Finansal Borçlar1.223.685.0001.114.448.0001.368.714.0001.473.411.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.001.651.0001.182.256.0001.065.099.0001.104.607.000
Diğer Borçlar31.210.00030.577.0003.547.305.00018.692.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)54.521.00052.935.00041.168.00025.708.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü120.981.000344.416.000543.219.000432.731.000
Borç Karşılıkları44.917.00039.353.00037.979.00032.802.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.069.00058.318.000138.714.00053.053.000
(Ara Toplam)2.550.034.0002.822.303.0006.742.198.0003.141.004.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.320.943.0002.440.211.0002.405.195.0002.112.792.000
Finansal Borçlar376.224.000426.187.000409.436.000299.593.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar308.808.000301.895.000278.947.000273.100.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.635.911.0001.712.129.0001.716.580.0001.539.857.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00232.000242.000
Özkaynaklar15.188.869.00015.017.295.00013.765.263.00015.727.768.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.188.869.00015.017.295.00013.765.263.00015.727.768.000
Ödenmiş Sermaye2.900.000.0002.900.000.0002.900.000.0002.900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları8.983.051.0009.236.522.0008.927.882.0007.904.416.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160.0001.364.160.0001.364.160.000771.641.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.277.00084.277.00084.277.00076.917.000
Dönem Net Kar/Zararı1.895.866.0001.470.821.000523.029.0004.108.879.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-38.485.000-38.485.000-34.085.000-34.085.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.059.846.00020.279.809.00022.912.656.00020.981.564.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.590.867.0008.558.226.0004.059.974.00015.881.960.000
Satışların Maliyeti (-)-10.117.131.000-6.793.065.000-3.240.276.000-10.709.716.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.473.736.0001.765.161.000819.698.0005.172.244.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.473.736.0001.765.161.000819.698.0005.172.244.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-81.411.000-54.974.000-26.560.000-94.236.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-115.502.000-77.202.000-37.596.000-138.957.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-177.000-84.000-78.000-220.000
Diğer Faaliyet Gelirleri41.011.00044.383.00020.742.000153.507.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-38.596.000-22.881.000-20.172.000-52.364.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.279.061.0001.654.403.000756.034.0005.039.974.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.276.646.0001.632.901.000755.464.0004.938.831.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.00013.0003.0009.147.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.615.000-3.566.000-3.387.000-26.265.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar5.598.0003.486.0001.905.0005.558.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.281.058.0001.654.336.000754.555.0005.028.414.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler429.687.000525.098.000133.176.000809.591.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-97.922.000-65.486.000-28.350.000-81.753.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.601.000-3.553.000-3.384.000-17.118.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.612.823.0002.113.948.000859.381.0005.756.252.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-716.957.000-643.127.000-336.352.000-1.647.373.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-736.140.000-614.985.000-270.520.000-1.447.656.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)19.183.000-28.142.000-65.832.000-199.717.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.895.866.0001.470.821.000523.029.0004.108.879.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.895.866.0001.470.821.000523.029.0004.108.879.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.895.866.0001.470.821.000523.029.0004.108.879.000
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri480.078.000321.487.000151.218.000516.361.000
Kıdem Tazminatı13.596.0009.363.0004.358.00018.202.000
Finansman Giderleri-97.922.000-65.486.000-28.350.000-81.753.000
Yurtiçi Satışlar9.576.844.0006.313.537.0002.884.683.00012.245.670.000
Yurtdışı Satışlar2.660.739.0001.993.692.0001.067.864.0003.164.174.000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.293.257.0001.944.657.000-416.565.0002.524.048.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.194.719.0001.841.975.000-477.673.0002.452.907.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.293.257.0001.944.657.000-416.565.0002.524.048.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISDMR 7,9 7,5 5,8 1,4 1,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISDMR 7,86 20,32 20,11 -21,48 -0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi