SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 ISBIR | İşbir Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 100 120,3 20,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar190.888.707186.358.608
Ödenmiş Sermaye635.040635.040
Net Kâr4.390.51144.067.013

Cari Oranlar

F/K 6,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,16 -8,51 2,42 -4,78
USD -3,80 -0,85 -16,17 6,04
Göreceli -5,56 -13,11 -12,73 7,55
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ISBIR01.09.20160,921,00001
ISBIR01.09.20150,691,00000
ISBIR26.08.20130,931,2000-36
ISBIR01.09.20160,921,00001
ISBIR01.09.20150,691,00000
ISBIR26.08.20130,931,2000-36

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar187.786.684203.845.023192.283.6680
Nakit ve Nakit Benzerleri10.271.1549.212.79032.094.0540
Finansal Yatırımlar4.162.2296.760.71400
Ticari Alacaklar92.778.498113.169.85797.606.8400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.188.1691.188.778172.1300
Stoklar63.756.21360.968.43351.372.8090
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.630.42112.544.45111.037.8350
(Ara Toplam)187.786.684203.845.023192.283.6680
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar200.280.532195.769.362186.675.6640
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar2.324.5822.324.5822.324.5820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar173.742.674161.558.493154.323.3740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.881.49729.654.20423.850.3250
Şerefiye004.048.0550
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.005.6011.945.4651.885.8770
Diğer Duran Varlıklar326.178286.618243.4510
TOPLAM VARLIKLAR388.067.216399.614.385378.959.3320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler128.543.057146.492.686124.189.2680
Finansal Borçlar37.726.07449.970.77931.804.0640
Diğer Finansal Yükümlülükler955.2512.561.6642.172.4500
Ticari Borçlar85.856.32087.754.56183.279.9090
Diğer Borçlar846.0723.048.3561.343.9640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü014.160140.2840
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.159.3403.143.1665.448.5970
(Ara Toplam)128.543.057146.492.686124.189.2690
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler59.372.88559.021.98470.351.2400
Finansal Borçlar44.880.06543.557.29455.453.1670
Diğer Finansal Yükümlülükler4.812.3205.910.8742.330.4600
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar003.097.9940
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları9.677.7899.548.4559.464.2580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.7115.3615.3610
Özkaynaklar200.151.274194.099.715184.418.8240
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.888.707186.358.608176.625.6890
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.0400
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.8220
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.812.47489.189.94389.189.9430
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları47.025.32120.419.04820.419.0480
Dönem Net Kar/Zararı4.524.08347.228.80437.508.9220
Diğer Özsermaye Kalemleri29.016.61129.010.59528.997.5580
Azınlık Payları9.262.5677.741.1077.793.1350
TOPLAM KAYNAKLAR388.067.216399.614.385378.959.3320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri192.145.523429.925.963200.978.0110
Satışların Maliyeti (-)-144.640.950-329.094.168-153.909.1400
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)47.504.573100.831.79547.068.8710
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)47.504.573100.831.79547.068.8710
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.946.824-43.557.896-20.683.2580
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.328.030-17.098.288-9.791.1720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-261.980-307.550-106.3340
Diğer Faaliyet Gelirleri10.554.456105.628.570149.124.1640
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.128.454-67.229.496-112.245.8260
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.393.74178.267.13553.366.4450
Net Faaliyet Kar/Zararı16.967.73939.868.06116.488.1070
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.929.794-29.756.510-14.709.4890
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.463.94748.510.62538.656.9560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)60.136-2.982.981-6.9020
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-3.175.951-140.2840
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)60.136192.970133.3820
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.524.08345.527.64438.650.0540
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.524.08345.527.64438.650.0540
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları133.5721.460.6311.141.1320
Ana Ortaklık Payları4.390.51144.067.01337.508.9220
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri01.980.04200
Kıdem Tazminatı39.46385.51776.0480
Finansman Giderleri-13.929.794-29.756.510-14.709.4890
Yurtiçi Satışlar134.260.770299.666.925130.220.1370
Yurtdışı Satışlar63.521.555141.646.15475.079.4440
Net Yabancı Para Pozisyonu-114.009.270-72.205.797-79.841.2410
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-128.295.867-86.034.773-92.136.0310
Net YPP (Hedge Dahil)-114.009.270-72.205.797-79.841.2410
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 109,7 6,4 A/D A/D 0,4 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ISBIR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.