SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9444 5,9428 0,03
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.580,06 1.571,81 0,52
BRENT 58,52 59,89 -2,29

 İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 342 530 188
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar189,2158,7
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr32,315,4

Cari Değerler

F/K 7,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 336,6 mnTL
Net Borç 265,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,21 10,42 22,40 23,26
USD 6,03 9,67 22,40 23,26
Göreceli 7,97 12,68 15,81 17,39
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 6
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.5606
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar505.225.769462.486.334451.108.456375.900.934
Nakit ve Nakit Benzerleri40.971.55433.167.29941.540.67121.377.928
Finansal Yatırımlar45.422.72716.017.440015.088.023
Ticari Alacaklar224.682.922234.430.233255.573.641211.077.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.996.2694.430.8192.120.8591.953.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar154.252.906142.202.202119.392.657102.090.568
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar35.899.39132.238.34132.480.62824.313.195
(Ara Toplam)505.225.769462.486.334451.108.456375.900.934
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar310.991.069232.059.416246.733.883234.450.125
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.356.4048.516.0316.781.9272.249.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar002.659.3951.974.319
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.499.2866.499.2866.983.4717.002.409
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları57.601.171000
Maddi Duran Varlıklar205.790.139203.911.051217.343.656217.130.498
Şerefiye3.507.7753.507.7754.373.9060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.607.5842.496.2082.412.160980.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı18.224.9376.977.2095.478.8194.957.953
Diğer Duran Varlıklar403.773151.856700.549154.546
TOPLAM VARLIKLAR816.216.838694.545.750697.842.339610.351.059
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler466.999.285451.159.363441.515.075357.598.396
Finansal Borçlar241.673.575247.522.914243.502.616140.409.106
Diğer Finansal Yükümlülükler00075.749.306
Ticari Borçlar186.795.109160.547.630164.258.720113.744.571
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.576.40912.432.72800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.485.7383.809.9462.862.6931.165.659
Borç Karşılıkları9.838.8446.250.9214.556.6685.547.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.629.61020.595.22426.334.37820.981.890
(Ara Toplam)466.999.285451.159.363441.515.075357.598.396
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler117.944.36548.205.32463.899.72857.612.938
Finansal Borçlar110.044.90739.861.52151.929.27545.357.658
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.401.6172.011.63805.455.521
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.497.8416.332.16511.970.4536.799.759
Özkaynaklar231.273.188195.181.063192.427.536195.139.725
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar189.206.411158.718.375156.905.375157.548.533
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri00031.431.034
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-12.617.088-12.449.9700-8.529.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.623.9956.967.5236.812.1856.812.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları41.332.79734.540.93539.081.13031.728.350
Dönem Net Kar/Zararı32.251.9658.316.915624.1457.352.780
Diğer Özsermaye Kalemleri118.104.524120.832.754109.877.69788.243.895
Azınlık Payları42.066.77736.462.68835.522.16137.591.192
TOPLAM KAYNAKLAR816.216.838694.545.750697.842.339610.351.059
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri415.650.493769.577.296349.167.856576.988.461
Satışların Maliyeti (-)-311.261.229-592.487.721-275.264.572-448.056.587
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)104.389.264177.089.57573.903.284128.931.874
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)104.389.264177.089.57573.903.284128.931.874
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.763.099-58.580.347-26.748.986-47.283.773
Genel Yönetim Giderleri (-)-31.041.217-24.389.141-7.443.335-19.534.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-185.217-964.445-184.878-701.511
Diğer Faaliyet Gelirleri41.504.417111.398.11817.990.29035.121.758
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.800.197-85.120.452-20.817.090-39.811.852
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)57.103.951119.433.30836.699.28556.722.097
Net Faaliyet Kar/Zararı63.399.73193.155.64239.526.08561.412.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.838.3520985.6751.842.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-7.429.220-311.9120
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.753.426-3.506.851371.900-449.342
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı57.188.877108.497.23737.744.9480
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.230.08699.154.38035.722.30928.104.351
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-55.635.356-188.356.386-71.522.248-74.309.579
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.838.352-7.429.220673.7631.842.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.783.60719.295.2311.945.00911.910.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)9.036.147-4.187.529-3.421.691-5.635.608
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.870.182-6.883.867-4.319.197-1.392.334
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.906.3292.696.338897.506-4.243.274
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI39.819.75415.107.702-1.476.6826.274.706
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)39.819.75415.107.702-1.476.6826.274.706
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları7.567.789-290.790-2.100.827-1.078.074
Ana Ortaklık Payları32.251.96515.398.492624.1457.352.780
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri6.027.84713.294.7977.072.39712.603.481
Kıdem Tazminatı2.068.5221.522.861198.846765.612
Finansman Giderleri-55.635.356-188.356.386-71.522.248-74.309.579
Yurtiçi Satışlar277.634.909542.466.577248.047.262434.308.867
Yurtdışı Satışlar153.281.687253.406.589111.991.786158.255.458
Net Yabancı Para Pozisyonu-121.088.293-136.381.526-134.697.600-112.674.798
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-121.088.293-136.381.526-134.697.600-112.674.798
Net YPP (Hedge Dahil)-121.088.293-136.381.526-134.697.600-112.674.798
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 530,0 7,2 A/D A/D 1,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi