SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.137 118.713 0,36
VIOP 135.673 134.862 0,60
USD/TRY 6,8635 6,8608 0,04
BIST BANKA 130.181 129.657 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
ALTIN 1.808,45 1.809,22 -0,04
BRENT 43,39 43,30 0,21

 İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 444,5 1430 985,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar192,6189,2
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr35,332,3

Cari Değerler

F/K 24,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 857,3 mnTL
Net Borç 279,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,63 12,59 83,92 213,95
USD -0,63 12,59 81,51 172,31
Göreceli -0,11 9,36 70,45 202,60
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 11
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.56011
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar552.775.601505.225.769462.486.334451.108.456
Nakit ve Nakit Benzerleri103.084.10540.971.55433.167.29941.540.671
Finansal Yatırımlar48.137.60245.422.72716.017.4400
Ticari Alacaklar224.356.026224.682.922234.430.233255.573.641
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.726.2623.996.2694.430.8192.120.859
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar144.927.543154.252.906142.202.202119.392.657
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.544.06335.899.39132.238.34132.480.628
(Ara Toplam)552.775.601505.225.769462.486.334451.108.456
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar291.479.726310.991.069232.059.416246.733.883
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.392.85313.356.4048.516.0316.781.927
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0002.659.395
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.493.3666.499.2866.499.2866.983.471
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları50.503.39557.601.17100
Maddi Duran Varlıklar202.124.597205.790.139203.911.051217.343.656
Şerefiye3.507.7753.507.7753.507.7754.373.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.199.4525.607.5842.496.2082.412.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.867.04418.224.9376.977.2095.478.819
Diğer Duran Varlıklar391.244403.773151.856700.549
TOPLAM VARLIKLAR844.255.327816.216.838694.545.750697.842.339
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler475.541.858466.999.285451.159.363441.515.075
Finansal Borçlar307.942.988241.673.575247.522.914243.502.616
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar134.192.032186.795.109160.547.630164.258.720
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)012.576.40900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü335.7912.485.7383.809.9462.862.693
Borç Karşılıkları9.938.3899.838.8446.250.9214.556.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.132.65813.629.61033.027.95226.334.378
(Ara Toplam)475.541.858466.999.285451.159.363441.515.075
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler137.038.427117.944.36548.205.32463.899.728
Finansal Borçlar122.592.658110.044.90739.861.52151.929.275
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.124.47906.329.4540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.498.1081.401.6172.011.6380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.823.1826.497.8412.71111.970.453
Özkaynaklar231.675.042231.273.188195.181.063192.427.536
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.569.419189.206.411158.718.375156.905.375
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri30.188.073031.457.9960
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-14.049.827-12.617.088-12.449.9700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.623.9969.623.9956.967.5236.812.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.153.18741.332.79734.540.93539.081.130
Dönem Net Kar/Zararı35.269.67932.251.9658.316.915624.145
Diğer Özsermaye Kalemleri87.874.093118.104.52489.374.758109.877.697
Azınlık Payları39.105.62342.066.77736.462.68835.522.161
TOPLAM KAYNAKLAR844.255.327816.216.838694.545.750697.842.339
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri843.856.256415.650.493769.577.296349.167.856
Satışların Maliyeti (-)-645.395.355-311.261.229-592.487.721-275.264.572
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)198.460.901104.389.264177.089.57573.903.284
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)198.460.901104.389.264177.089.57573.903.284
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-53.240.260-9.763.099-58.580.347-26.748.986
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.906.716-31.041.217-24.389.141-7.443.335
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-246.357-185.217-964.445-184.878
Diğer Faaliyet Gelirleri69.506.06741.504.417101.493.24217.990.290
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-81.660.104-47.800.197-85.120.452-20.817.090
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)97.913.53157.103.951109.528.43236.699.285
Net Faaliyet Kar/Zararı110.067.56863.399.73193.155.64239.526.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.397.6501.838.3521.254.711985.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-8.683.931-311.912
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.227.910-1.753.426-3.506.851371.900
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı99.083.27157.188.87798.592.36137.744.948
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler37.093.76129.230.08699.154.38035.722.309
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-87.891.560-55.635.356-188.356.386-71.522.248
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.397.6501.838.352-7.429.220673.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.285.47230.783.6079.390.3551.945.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.312.7309.036.147-2.008.456-3.421.691
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.723.979-2.870.182-6.883.867-4.319.197
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.588.75111.906.3294.875.411897.506
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI39.972.74239.819.7547.381.899-1.476.682
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)39.972.74239.819.7547.381.899-1.476.682
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları4.703.0637.567.789-935.016-2.100.827
Ana Ortaklık Payları35.269.67932.251.9658.316.915624.145
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri26.065.5056.027.84713.294.7977.072.397
Kıdem Tazminatı1.460.0582.068.5221.522.861198.846
Finansman Giderleri-87.891.560-55.635.356-188.356.386-71.522.248
Yurtiçi Satışlar581.100.426277.634.909542.466.577248.047.262
Yurtdışı Satışlar297.713.241153.281.687253.406.589111.991.786
Net Yabancı Para Pozisyonu-80.185.312-121.088.293-136.381.526-134.697.600
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-80.185.312-121.088.293-136.381.526-134.697.600
Net YPP (Hedge Dahil)-80.185.312-121.088.293-136.381.526-134.697.600

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 1.350,0 24,3 A/D A/D 4,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi