SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.590 95.421 -0,87
VIOP 118.334 119.469 -0,95
USD/TRY 5,7707 5,7939 -0,40
BIST BANKS 132.121 134.120 -1,49
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.407,79 1.423,61 -1,11
BRENT 65,27 64,28 1,54

 İpek Enerji Hisse Senedi | IPEKE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,22 5,77 1,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 265,4 259,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,3 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarında jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Telefon (0312)2290012
Faks (0312)2509589
Adres Necatibey Caddesi No :56/B 06430 Demirtepe - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar989,9939,7
Ödenmiş Sermaye259,8259,8
Net Kâr44,1238,2

Cari Değerler

F/K 5,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 26,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,5 / 13,6
Piyasa Değeri 1.475,6 mnTL
Net Borç -3.111,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 3,84 22,94 5,77
USD -2,41 4,73 28,88 -3,53
Göreceli -1,81 2,53 10,90 1,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IPEKE0,000,00000,000,00 0 A/D
IPEKE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.690.484.0003.306.082.0003.259.722.0002.821.362.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.115.761.0002.794.533.0002.691.448.0002.300.754.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.435.00013.135.00012.930.00012.164.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar119.326.000116.329.000107.510.00076.293.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar350.983.000324.490.000316.088.000274.113.000
Canlı Varlıklar12.138.00011.781.00011.055.00010.968.000
Diğer Dönen Varlıklar74.841.00045.814.000120.691.000147.070.000
(Ara Toplam)3.690.484.0003.306.082.0003.259.722.0002.821.362.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.467.676.0001.410.534.0001.341.518.0001.217.209.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.092.0003.065.0003.290.0003.228.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar234.986.000225.919.000225.171.000225.729.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller218.461.000220.219.000221.879.000223.450.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.895.000000
Maddi Duran Varlıklar782.546.000763.203.000737.171.000661.465.000
Şerefiye15.773.00015.773.00015.773.00015.773.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.951.0002.483.0002.198.0002.014.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı132.005.000105.691.000109.825.00062.110.000
Diğer Duran Varlıklar75.967.00074.181.00026.211.00023.440.000
TOPLAM VARLIKLAR5.158.160.0004.716.616.0004.601.240.0004.038.571.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler355.759.000276.349.000339.953.000285.159.000
Finansal Borçlar1.648.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar52.712.00075.352.00059.281.00049.993.000
Diğer Borçlar40.753.00026.512.00045.494.00037.001.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.259.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü94.118.00039.154.000102.580.00088.903.000
Borç Karşılıkları146.956.000116.433.000105.770.00087.155.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.313.00018.898.00026.828.00022.107.000
(Ara Toplam)355.759.000276.349.000339.953.000285.159.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler160.476.000138.146.000153.895.000107.026.000
Finansal Borçlar2.672.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar30.907.00028.889.00032.894.00025.044.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar126.897.000109.257.000121.001.00081.982.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.641.925.0004.302.121.0004.107.392.0003.646.386.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar989.931.000939.698.000891.981.000790.699.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.204.00049.204.00049.204.00049.204.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları632.306.000394.154.000394.154.000394.154.000
Dönem Net Kar/Zararı44.147.000238.152.000190.111.00088.683.000
Diğer Özsermaye Kalemleri4.488.000-1.598.000-1.274.000-1.128.000
Azınlık Payları3.651.994.0003.362.423.0003.215.411.0002.855.687.000
TOPLAM KAYNAKLAR5.158.160.0004.716.616.0004.601.240.0004.038.571.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri486.532.0001.670.786.0001.150.920.000674.576.000
Satışların Maliyeti (-)-200.615.000-698.829.000-452.703.000-264.392.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)285.917.000971.957.000698.217.000410.184.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)285.917.000971.957.000698.217.000410.184.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.081.000-4.229.000-3.435.000-2.412.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.801.000-164.256.000-127.092.000-92.394.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-18.614.000-41.788.000-26.228.000-16.833.000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.016.00038.095.0006.917.00010.008.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.817.000-85.482.000-7.424.000-4.251.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)226.620.000714.297.000540.955.000304.302.000
Net Faaliyet Kar/Zararı229.421.000761.684.000541.462.000298.545.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler171.794.000619.227.000222.101.000110.641.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.621.000-14.617.000-13.365.000-11.703.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı396.793.0001.318.907.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.278.00056.655.000358.250.000175.800.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-16.972.000-1.980.000-105.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler170.173.000604.610.000208.736.00098.938.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)400.071.0001.358.590.0001.105.961.000578.935.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-66.146.000-253.658.000-200.375.000-134.287.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-94.118.000-293.457.000-245.463.000-131.643.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)27.972.00039.799.00045.088.000-2.644.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI333.925.0001.104.932.000905.586.000444.648.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)333.925.0001.104.932.000905.586.000444.648.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları289.778.000866.780.000715.475.000355.965.000
Ana Ortaklık Payları44.147.000238.152.000190.111.00088.683.000
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri33.163.000101.321.00070.229.00042.568.000
Kıdem Tazminatı2.605.0007.729.00010.050.0005.507.000
Finansman Giderleri0-16.972.000-1.980.000-105.000
Yurtiçi Satışlar481.305.0001.642.941.0001.129.885.000661.090.000
Yurtdışı Satışlar4.890.00024.892.00018.843.00012.195.000
Net Yabancı Para Pozisyonu722.853.000713.948.000795.195.000731.422.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu722.853.000713.948.000795.195.000731.422.000
Net YPP (Hedge Dahil)722.853.000713.948.000795.195.000731.422.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 5,7 5,4 A/D A/D 1,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 5,68 23,04 26,69 365,64 3,66
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi