SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8237 5,8096 0,24
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,06 1.275,80 -0,06
BRENT 74,11 71,95 3,00

 IPEKE Hisse Senedi | İpek Enerji

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,35 5,81 1,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 135,9 130,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,2 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarında jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Telefon (0312)2290012
Faks (0312)2509589
Adres Necatibey Caddesi No :56/B 06430 Demirtepe - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar939,7892,0
Ödenmiş Sermaye259,8259,8
Net Kâr238,2190,1

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 24,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,9 / 16,9
Piyasa Değeri 1.153,4 mnTL
Net Borç -2.794,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,55 -2,63 -4,31 -17,32
USD -2,22 -3,30 -9,23 -25,11
Göreceli -0,62 -3,40 -0,44 -21,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IPEKE0,000,00000,000,00 0 A/D
IPEKE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.306.082.0003.259.722.0002.821.362.0002.447.747.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.794.533.0002.691.448.0002.300.754.0001.983.678.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.135.00012.930.00012.164.0009.158.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar116.329.000107.510.00076.293.00063.290.000
Stoklar324.490.000316.088.000274.113.000255.591.000
Canlı Varlıklar11.781.00011.055.00010.968.00010.514.000
Diğer Dönen Varlıklar45.814.000120.691.000147.070.000125.516.000
(Ara Toplam)3.306.082.0003.259.722.0002.821.362.0002.447.747.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.410.534.0001.341.518.0001.217.209.0001.164.888.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.065.0003.290.0003.228.0003.388.000
Finansal Yatırımlar225.919.000225.171.000225.729.000226.429.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller220.219.000221.879.000223.450.000224.863.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar763.203.000737.171.000661.465.000602.736.000
Şerefiye15.773.00015.773.00015.773.00015.773.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.483.0002.198.0002.014.0002.021.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı105.691.000109.825.00062.110.00068.470.000
Diğer Duran Varlıklar74.181.00026.211.00023.440.00021.208.000
TOPLAM VARLIKLAR4.716.616.0004.601.240.0004.038.571.0003.612.635.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler276.349.000339.953.000285.159.000212.788.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar75.352.00059.281.00049.993.00038.113.000
Diğer Borçlar26.512.00045.494.00037.001.00032.960.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39.154.000102.580.00088.903.00027.453.000
Borç Karşılıkları116.433.000105.770.00087.155.00086.076.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.898.00026.828.00022.107.00028.186.000
(Ara Toplam)276.349.000339.953.000285.159.000212.788.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler138.146.000153.895.000107.026.000101.356.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar28.889.00032.894.00025.044.00021.685.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar109.257.000121.001.00081.982.00079.671.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.302.121.0004.107.392.0003.646.386.0003.298.491.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar939.698.000891.981.000790.699.000712.071.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.204.00049.204.00049.204.00049.204.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları394.154.000394.154.000394.154.000394.154.000
Dönem Net Kar/Zararı238.152.000190.111.00088.683.00010.504.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.598.000-1.274.000-1.128.000-1.577.000
Azınlık Payları3.362.423.0003.215.411.0002.855.687.0002.586.420.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.716.616.0004.601.240.0004.038.571.0003.612.635.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.670.786.0001.150.920.000674.576.000216.149.000
Satışların Maliyeti (-)-698.829.000-452.703.000-264.392.000-101.104.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)971.957.000698.217.000410.184.000115.045.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)971.957.000698.217.000410.184.000115.045.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.229.000-3.435.000-2.412.000-963.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-164.256.000-127.092.000-92.394.000-59.061.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-41.788.000-26.228.000-16.833.000-8.767.000
Diğer Faaliyet Gelirleri38.095.0006.917.00010.008.000907.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-85.482.000-7.424.000-4.251.000-2.334.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)714.297.000540.955.000304.302.00044.827.000
Net Faaliyet Kar/Zararı761.684.000541.462.000298.545.00046.254.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler619.227.000222.101.000110.641.00046.127.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.617.000-13.365.000-11.703.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler56.655.000358.250.000175.800.00098.337.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.972.000-1.980.000-105.000-59.514.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler604.610.000208.736.00098.938.00046.127.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.358.590.0001.105.961.000578.935.000129.777.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-253.658.000-200.375.000-134.287.000-31.985.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-293.457.000-245.463.000-131.643.000-35.388.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)39.799.00045.088.000-2.644.0003.403.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.104.932.000905.586.000444.648.00097.792.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.104.932.000905.586.000444.648.00097.792.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları866.780.000715.475.000355.965.00087.288.000
Ana Ortaklık Payları238.152.000190.111.00088.683.00010.504.000
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri101.321.00070.229.00042.568.00020.532.000
Kıdem Tazminatı7.729.00010.050.0005.507.0004.723.000
Finansman Giderleri-16.972.000-1.980.000-105.000-59.514.000
Yurtiçi Satışlar1.642.941.0001.129.885.000661.090.000210.457.000
Yurtdışı Satışlar24.892.00018.843.00012.195.0005.480.000
Net Yabancı Para Pozisyonu713.948.000795.195.000731.422.000822.298
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu713.948.000795.195.000731.422.000822.298
Net YPP (Hedge Dahil)713.948.000795.195.000731.422.000822.298
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 4,4 4,8 A/D A/D 1,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 4,44 25,11 24,81 -30,04 -0,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi