SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 110.115 107.922 2,03
VIOP 134.182 131.381 2,13
USD/TRY 5,7748 5,7892 -0,25
BIST BANKS 153.798 150.073 2,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.222 13.147 0,57
GOLD 1.465,27 1.469,92 -0,32
BRENT 64,48 64,37 0,17

 İpek Enerji Hisse Senedi | IPEKE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,65 6,91 1,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 53,2 299,6 246,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 0,3 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarında jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Telefon (0312)2290012
Faks (0312)2509589
Adres Necatibey Caddesi No :56/B 06430 Demirtepe - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.236,31.117,9
Ödenmiş Sermaye259,8259,8
Net Kâr291,1171,6

Cari Değerler

F/K 5,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 24,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 22,6 / 14,5
Piyasa Değeri 1.774,3 mnTL
Net Borç -4.024,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,80 -1,16 4,43 27,19
USD 3,98 -1,84 4,07 16,01
Göreceli 1,73 -2,47 -1,40 5,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IPEKE0,000,00000,000,00 0 A/D
IPEKE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.705.555.0004.137.625.0003.690.484.0003.306.082.000
Nakit ve Nakit Benzerleri4.029.597.0003.507.639.0003.115.761.0002.794.533.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.478.00028.911.00017.435.00013.135.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar123.165.000113.310.000119.326.000116.329.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar419.066.000384.704.000350.983.000324.490.000
Canlı Varlıklar14.504.00013.144.00012.138.00011.781.000
Diğer Dönen Varlıklar90.745.00089.917.00074.841.00045.814.000
(Ara Toplam)4.705.555.0004.137.625.0003.690.484.0003.306.082.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.425.788.0001.439.879.0001.467.676.0001.410.534.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.760.0001.821.0002.092.0003.065.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar235.607.000235.810.000234.986.000225.919.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller215.535.000217.328.000218.461.000220.219.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.518.0006.160.0003.895.0000
Maddi Duran Varlıklar756.272.000778.775.000782.546.000763.203.000
Şerefiye15.773.00015.773.00015.773.00015.773.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667.0001.880.0001.951.0002.483.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı140.667.000135.469.000132.005.000105.691.000
Diğer Duran Varlıklar52.989.00046.863.00075.967.00074.181.000
TOPLAM VARLIKLAR6.131.343.0005.577.504.0005.158.160.0004.716.616.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler402.230.000349.251.000355.759.000276.349.000
Finansal Borçlar4.380.0004.400.0001.648.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar69.795.00053.803.00052.712.00075.352.000
Diğer Borçlar19.282.00019.735.00040.753.00026.512.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.871.0002.842.0005.259.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü124.689.00098.118.00094.118.00039.154.000
Borç Karşılıkları164.694.000154.586.000146.956.000116.433.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.519.00015.767.00014.313.00018.898.000
(Ara Toplam)402.230.000349.251.000355.759.000276.349.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler150.202.000165.388.000160.476.000138.146.000
Finansal Borçlar1.039.0001.634.0002.672.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar31.075.00031.603.00030.907.00028.889.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar118.088.000132.151.000126.897.000109.257.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.578.911.0005.062.865.0004.641.925.0004.302.121.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.236.295.0001.117.912.000989.931.000939.698.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri239.000239.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.204.00049.204.00049.204.00049.204.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları632.306.000632.306.000632.306.000394.154.000
Dönem Net Kar/Zararı291.086.000171.572.00044.147.000238.152.000
Diğer Özsermaye Kalemleri3.674.0004.805.0004.488.000-1.598.000
Azınlık Payları4.342.616.0003.944.953.0003.651.994.0003.362.423.000
TOPLAM KAYNAKLAR6.131.343.0005.577.504.0005.158.160.0004.716.616.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.961.431.0001.120.567.000486.532.0001.670.786.000
Satışların Maliyeti (-)-685.723.000-427.094.000-200.615.000-698.829.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.275.708.000693.473.000285.917.000971.957.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.275.708.000693.473.000285.917.000971.957.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.078.000-4.027.000-1.081.000-4.229.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-120.241.000-77.832.000-36.801.000-164.256.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-49.325.000-30.118.000-18.614.000-41.788.000
Diğer Faaliyet Gelirleri57.682.00046.204.00019.016.00038.095.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-54.023.000-36.658.000-21.817.000-85.482.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.103.723.000591.042.000226.620.000714.297.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.100.064.000581.496.000229.421.000761.684.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler500.401.000347.062.000171.794.000619.227.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.893.000-2.606.000-1.621.000-14.617.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.600.231.000935.498.000396.793.0001.318.907.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.278.0003.278.0003.278.00056.655.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.633.000-1.196.0000-16.972.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler496.508.000344.456.000170.173.000604.610.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.601.876.000937.580.000400.071.0001.358.590.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-330.124.000-183.438.000-66.146.000-253.658.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-366.590.000-215.077.000-94.118.000-293.457.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)36.466.00031.639.00027.972.00039.799.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.271.752.000754.142.000333.925.0001.104.932.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.271.752.000754.142.000333.925.0001.104.932.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları980.666.000582.570.000261.867.000866.780.000
Ana Ortaklık Payları291.086.000171.572.00072.058.000238.152.000
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri159.301.00092.307.00033.163.000101.321.000
Kıdem Tazminatı4.864.0002.789.0002.605.0007.729.000
Finansman Giderleri-1.633.000-1.196.0000-16.972.000
Yurtiçi Satışlar1.942.412.0001.106.885.000481.305.0001.642.941.000
Yurtdışı Satışlar17.751.00012.816.0004.890.00024.892.000
Net Yabancı Para Pozisyonu689.683.000647.253.000722.853.000713.948.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu689.683.000647.253.000722.853.000713.948.000
Net YPP (Hedge Dahil)689.683.000647.253.000722.853.000713.948.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 6,8 5,2 A/D A/D 1,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 6,83 25,86 24,44 -141,78 -1,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi