SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 IPEKE | İpek Enerji

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Davetiye, Tebrik Kartı, Kartvizit, Zarf, Takvim, Ajanda, Poster, Defter, İmsakiye ve benzeri mamullerin imalatı, yurtiçi ve yurtdışında satışı
Telefon (0312)2290012
Faks (0312)2509589
Adres Necatibey Caddesi No :56/B 06430 Demirtepe - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar830.308.000809.581.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000
Net Kâr26.117.00010.870.000

Cari Oranlar

F/K
FD/FAVÖK
PD/DD
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,97 3,50 93,46 -12,73
USD 4,53 12,17 58,34 -2,81
Göreceli 2,63 -1,70 64,84 -1,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.830.321.0001.677.257.0001.772.026.0001.638.445.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.503.399.0001.349.635.0001.469.398.0001.322.888.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.345.00049.677.00043.877.00043.618.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.425.0005.410.0002.180.0003.449.000
Stoklar224.457.000209.578.000210.906.000230.773.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar52.695.00062.957.00045.665.00037.717.000
(Ara Toplam)1.830.321.0001.677.257.0001.772.026.0001.638.445.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.176.127.0001.174.041.0001.192.638.0001.178.433.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.148.0001.138.0001.114.0001.607.000
Finansal Yatırımlar12.203.0008.060.000196.000196.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar7.423.0007.198.0007.178.0006.746.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.081.00021.195.00021.308.00021.422.000
Maddi Duran Varlıklar856.882.000867.319.000884.643.000880.619.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.186.00057.151.00058.964.00059.491.000
Şerefiye15.773.00015.773.00015.773.00015.773.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı80.281.00078.122.00087.232.00083.418.000
Diğer Duran Varlıklar126.150.000118.085.000116.230.000109.161.000
TOPLAM VARLIKLAR3.006.448.0002.851.298.0002.964.664.0002.816.878.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler220.706.000182.937.000336.368.000193.976.000
Finansal Borçlar36.478.00044.177.00044.767.00039.664.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.969.00056.306.00062.085.00049.980.000
Diğer Borçlar1.276.00014.419.000113.369.00012.827.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33.195.0004.124.00025.027.00026.962.000
Borç Karşılıkları47.756.00038.799.00048.535.00041.964.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.032.00025.112.00042.585.00022.579.000
(Ara Toplam)220.706.000182.937.000336.368.000193.976.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler128.692.000123.834.000120.750.000107.684.000
Finansal Borçlar19.591.00024.307.00027.537.00021.531.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar16.738.00014.775.00014.356.00012.754.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları87.469.00080.521.00077.805.00071.765.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.894.0004.231.0001.052.0001.634.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.657.050.0002.544.527.0002.507.546.0002.515.218.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar830.308.000809.581.000811.691.000797.293.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri239.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları003.300.000-594.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.212.00049.212.00048.705.00044.806.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları484.368.000484.368.000485.998.000425.480.000
Dönem Net Kar/Zararı26.117.00010.870.00014.689.00070.240.000
Diğer Özsermaye Kalemleri10.586.0005.345.000-787.000-2.425.000
Azınlık Payları1.826.742.0001.734.946.0001.695.855.0001.717.925.000
TOPLAM KAYNAKLAR3.006.448.0002.851.298.0002.964.664.0002.816.878.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri667.177.000454.727.000203.047.0001.053.007.000
Satışların Maliyeti (-)-392.441.000-270.594.000-132.212.000-499.957.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)274.736.000184.133.00070.835.000553.050.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)274.736.000184.133.00070.835.000553.050.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.659.000-11.153.000-4.856.000-19.260.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-105.497.000-65.796.000-33.058.000-119.468.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-21.142.000-13.518.000-5.780.000-26.112.000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.473.00011.336.00024.176.00027.778.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-99.004.000-69.130.000-19.304.000-59.118.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.907.00035.872.00032.013.000356.870.000
Net Faaliyet Kar/Zararı132.438.00093.666.00027.141.000388.210.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler246.211.000136.378.000101.291.000115.528.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.189.000-73.301.000-26.451.000-73.337.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.786.00032.396.000-6.210.00072.717.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)248.715.000131.345.000100.643.000471.778.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-65.265.000-35.375.000-19.428.000-70.025.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-58.620.000-27.234.000-24.295.000-122.930.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.645.000-8.141.0004.867.00052.905.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI183.450.00095.970.00081.215.000401.753.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)183.450.00095.970.00081.215.000401.753.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları157.333.00085.100.00066.526.000331.513.000
Ana Ortaklık Payları26.117.00010.870.00014.689.00070.240.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri115.396.00074.911.00038.372.000171.741.000
Kıdem Tazminatı005.932.0001.347.000
Finansman Giderleri-75.189.000-73.301.000-26.451.000-73.337.000
Yurtiçi Satışlar654.508.000446.056.000200.576.0001.047.735.000
Yurtdışı Satışlar15.800.00011.596.0005.494.00017.651.000
Net Yabancı Para Pozisyonu992.787.0001.077.172.0001.319.292.000407.025.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu995.853.0001.082.267.00000
Net YPP (Hedge Dahil)731.448.000583.854.00000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 2,1 13,1 A/D A/D 0,6 9/2015
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 2,07 32,45 32,59 13,64 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IPEKE 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.