SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.685 95.421 -0,77
VIOP 118.442 119.469 -0,86
USD/TRY 5,7701 5,7939 -0,41
BIST BANKA 132.320 134.120 -1,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.405,27 1.423,61 -1,29
BRENT 65,39 64,28 1,73

 İntema Hisse Senedi | INTEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,44 7,52 1,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,8 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508778
Faks (0212)2844988
Adres Büyükdere Cad. Alikaya Sok. no:5 34394 Levent Şişli-İstanbul Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,6-17,3
Ödenmiş Sermaye19,44,9
Net Kâr-7,9-37,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,5
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 139,4 mnTL
Net Borç 56,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,43 -1,24 10,14 19,50
USD 1,55 -0,39 15,46 8,99
Göreceli 2,17 -2,49 -0,65 14,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEM0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar370.750.712376.531.936428.706.838452.455.861
Nakit ve Nakit Benzerleri13.249.4965.971.3931.907.63254.197.941
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar332.907.449344.635.386392.837.416364.254.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.481.56481.893501.011834.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.044.66114.096.52715.890.38217.118.920
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.067.54211.746.73717.570.39716.050.065
(Ara Toplam)370.750.712376.531.936428.706.838452.455.861
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.349.40643.067.35335.911.93238.662.586
Ticari Alacaklar8.156.1986.436.6791.013.5452.153.145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.07234.07233.19533.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.0838.0838.0838.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar87.418.18527.091.33825.291.12126.361.616
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.326.6934.832.1705.024.9725.737.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.302.9434.341.6114.419.7624.205.261
Diğer Duran Varlıklar103.232323.400121.254163.416
TOPLAM VARLIKLAR475.100.118419.599.289464.618.770491.118.447
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler408.706.888432.137.551459.437.627482.039.513
Finansal Borçlar27.128.5974.709.3451.008.30952.142.295
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar356.253.444398.211.203424.446.862378.484.311
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.933.1129.219.85600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.287.08515.650.64311.491.96223.110.997
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.104.6504.346.50422.490.49428.301.910
(Ara Toplam)408.706.888432.137.551459.437.627482.039.513
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler47.762.8434.763.0184.897.1194.905.725
Finansal Borçlar42.599.013000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)214.156250.24400
Uzun vadeli karşılıklar4.949.6744.512.7744.541.8644.419.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00355.255486.055
Özkaynaklar18.630.387-17.301.280284.0244.173.209
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.630.387-17.301.280284.0244.173.209
Ödenmiş Sermaye19.440.0004.860.0004.860.0004.860.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler115.994115.994115.994115.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-68.291.558-30.428.834-30.428.834-30.428.834
Dönem Net Kar/Zararı-7.901.417-37.862.724-20.277.420-16.388.235
Diğer Özsermaye Kalemleri75.267.36846.014.28446.014.28446.014.284
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR475.100.118419.599.289464.618.770491.118.447
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri166.632.400825.291.983642.420.139438.718.982
Satışların Maliyeti (-)-148.966.942-746.002.715-582.439.219-399.472.349
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.665.45879.289.26859.980.92039.246.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.665.45879.289.26859.980.92039.246.633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.758.543-77.435.282-54.093.804-35.152.551
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.338.906-36.472.632-24.154.465-18.354.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.244.92948.749.90339.714.84022.786.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.590.799-46.699.408-36.751.914-20.501.488
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-4.777.861-32.568.151-15.304.423-11.974.824
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.431.991-34.618.646-18.267.349-14.260.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.72421.8786.5516.551
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-4.755.137-32.546.27300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00228.552200.990
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.107.612-4.707.079-4.676.879-3.875.230
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler22.72421.8786.5516.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.862.749-37.253.352-19.746.199-15.642.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-38.668-609.372-531.221-745.722
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-38.668-609.372-531.221-745.722
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.901.417-37.862.724-20.277.420-16.388.235
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.901.417-37.862.724-20.277.420-16.388.235
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.901.417-37.862.724-20.277.420-16.388.235
Hisse Başına Kazanç0-8-4-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-8-4-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-8-4-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-8-4-3
Dipnot
Amortisman Giderleri6.029.8559.359.6937.310.7734.533.015
Kıdem Tazminatı-446.017369.17101.083.280
Finansman Giderleri-3.107.612-4.707.079-4.676.879-3.875.230
Yurtiçi Satışlar482.571.3792.236.121.6481.687.447.5851.142.175.542
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.005.1815.284.4876.673.1755.267.033
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.005.1815.284.4876.673.1755.267.033
Net YPP (Hedge Dahil)4.005.1815.284.4876.673.1755.267.033
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 7,2 A/D A/D 0,3 7,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INTEM 7,17 0,11 0,10 -0,94 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi