SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2889 5,3036 -0,28
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,45 1.326,53 0,82
BRENT 66,14 66,50 -0,54

 INTEM Hisse Senedi | İntema

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,8293 10,2 4,3707
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 12,8 12,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508778
Faks (0212)2844988
Adres Büyükdere Cad. Alikaya Sok. no:5 34394 Levent Şişli-İstanbul Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,34,2
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr-20,3-16,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,4
Piyasa Değeri 161,4 mnTL
Net Borç -0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,49 -18,63 21,88 38,33
USD -4,67 -19,24 23,02 37,81
Göreceli -4,50 -17,01 19,41 24,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEM0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar428.706.838452.455.861350.307.920311.542.907
Nakit ve Nakit Benzerleri1.907.63254.197.941557.3291.751.736
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar392.837.416364.254.039317.360.281277.807.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar501.011834.8961.161.71089.707
Stoklar15.890.38217.118.92015.189.52813.586.584
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.570.39716.050.06516.039.07218.306.942
(Ara Toplam)428.706.838452.455.861350.307.920311.542.907
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.911.93238.662.586105.521.204104.601.205
Ticari Alacaklar1.013.5452.153.1455.819.0613.390.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.19533.62651.69422.347
Finansal Yatırımlar8.0838.08364.709.86464.709.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar25.291.12126.361.61625.911.58827.080.195
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.024.9725.737.4396.322.4266.942.434
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.419.7624.205.2612.466.7912.124.916
Diğer Duran Varlıklar121.254163.416239.780331.202
TOPLAM VARLIKLAR464.618.770491.118.447455.829.124416.144.112
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler459.437.627482.039.513448.541.987401.559.195
Finansal Borçlar1.008.30952.142.29547.519.76440.762.195
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar424.446.862378.484.311362.045.809316.384.789
Diğer Borçlar00035.480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.491.96223.110.99711.324.86816.329.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.490.49428.301.91027.651.54628.047.666
(Ara Toplam)459.437.627482.039.513448.541.987401.559.195
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.897.1194.905.7254.590.5024.622.759
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar4.541.8644.419.6703.970.0963.871.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler355.255486.055620.406751.204
Özkaynaklar284.0244.173.2092.696.6359.962.158
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar284.0244.173.2092.696.6359.962.158
Ödenmiş Sermaye4.860.0004.860.0004.860.0004.860.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler115.994115.994115.994115.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-30.428.834-30.428.834-94.723.380-69.757.930
Dönem Net Kar/Zararı-20.277.420-16.388.235-7.265.523-24.965.450
Diğer Özsermaye Kalemleri46.014.28446.014.28499.709.54499.709.544
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR464.618.770491.118.447455.829.124416.144.112
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri642.420.139438.718.982219.010.271824.609.667
Satışların Maliyeti (-)-582.439.219-399.472.349-201.010.302-751.770.800
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)59.980.92039.246.63317.999.96972.838.867
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)59.980.92039.246.63317.999.96972.838.867
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.093.804-35.152.551-17.141.917-72.419.919
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.154.465-18.354.406-8.701.109-26.106.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri39.714.84022.786.98811.545.16731.820.223
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-36.751.914-20.501.488-9.761.952-31.089.011
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-15.304.423-11.974.824-6.059.842-24.955.845
Net Faaliyet Kar/Zararı-18.267.349-14.260.324-7.843.057-25.687.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.5516.5515.2293.266.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler228.552200.990162.7680
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.676.879-3.875.230-1.715.553-3.828.262
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.5516.5515.2293.266.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.746.199-15.642.513-7.607.398-25.518.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-531.221-745.722341.875552.596
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-531.221-745.722341.875552.596
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-20.277.420-16.388.235-7.265.523-24.965.450
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-20.277.420-16.388.235-7.265.523-24.965.450
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-20.277.420-16.388.235-7.265.523-24.965.450
Hisse Başına Kazanç-4-3-1-5
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-4-3-1-5
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-4-3-1-5
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-4-3-1-5
Dipnot
Amortisman Giderleri7.310.7734.533.0152.307.6156.890.626
Kıdem Tazminatı01.083.280-98.541236.737
Finansman Giderleri-4.676.879-3.875.230-1.715.553-3.828.262
Yurtiçi Satışlar1.687.447.5851.142.175.542561.477.3252.064.742.398
Yurtdışı Satışlar00050.189
Net Yabancı Para Pozisyonu6.673.1755.267.0334.849.6053.925.589
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.673.1755.267.0334.849.6053.925.589
Net YPP (Hedge Dahil)6.673.1755.267.0334.849.6053.925.589
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 8,3 A/D A/D 0,2 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi