SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 İntema Hisse Senedi | INTEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,85 11,66 5,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,6 8,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İntema
Kuruluş 01.08.1978
Faal Alanı Eczacıbaşı Yapı Grubu ürünlerinin Türkiye çapında pazarlanması ve satışının yanısıra,Banyo - Mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımdan başlayarak, yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iştirak yatırımlarında bulunmak.
Telefon (0212)3508778
Faks (0212)2844988
Adres Büyükdere Cad. Alikaya Sok. no:5 34394 Levent Şişli-İstanbul Levent-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,44,0
Ödenmiş Sermaye19,419,4
Net Kâr-0,3-20,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,2
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 0,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 152,0 mnTL
Net Borç 39,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,68 19,94 -24,81 -15,55
USD 9,35 15,46 -31,55 -25,01
Göreceli 9,63 18,03 -6,98 7,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INTEM0,000,00000,000,00 0 A/D
INTEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar329.966.703401.201.924402.758.882370.750.712
Nakit ve Nakit Benzerleri12.212.3365.103.8735.070.16513.249.496
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar294.642.992371.820.760373.682.117332.907.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar112.728591.0701.012.7351.481.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.864.35215.420.55214.431.99315.044.661
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.134.2958.265.6698.561.8728.067.542
(Ara Toplam)329.966.703401.201.924402.758.882370.750.712
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.039.24591.720.61698.327.479104.349.406
Ticari Alacaklar2.143.1874.420.2486.562.5738.156.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.56134.42134.42134.072
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.0838.0838.0838.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları48.292.50253.500.10557.388.3740
Maddi Duran Varlıklar23.770.54025.009.71525.223.62387.418.185
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.688.8983.357.0703.801.3984.326.693
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.081.8535.388.2415.216.6404.302.943
Diğer Duran Varlıklar26.6212.73392.367103.232
TOPLAM VARLIKLAR411.005.948492.922.540501.086.361475.100.118
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler349.141.376440.533.990439.452.191408.706.888
Finansal Borçlar19.514.19615.868.53712.367.57327.128.597
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar294.327.037385.056.147386.212.426356.253.444
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.449.02714.987.81816.754.2998.933.112
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.034.248000
Borç Karşılıkları12.932.83022.376.80720.430.07612.287.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.884.0382.244.6813.687.8174.104.650
(Ara Toplam)349.141.376440.533.990439.452.191408.706.888
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.484.06548.432.13649.838.82647.762.843
Finansal Borçlar31.780.09242.760.23644.696.44042.599.013
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)123.453141.978178.067214.156
Uzun vadeli karşılıklar5.580.5205.529.9224.964.3194.949.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.380.5073.956.41411.795.34418.630.387
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.380.5073.956.41411.795.34418.630.387
Ödenmiş Sermaye19.440.00019.440.00019.440.00019.440.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri29.253.084029.253.0840
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.977.7781.977.778115.994115.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-70.153.342-70.153.342-68.291.558-68.291.558
Dönem Net Kar/Zararı-289.513-20.713.606-14.736.460-7.901.417
Diğer Özsermaye Kalemleri44.152.50073.405.58446.014.28475.267.368
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR411.005.948492.922.540501.086.361475.100.118
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri747.451.738570.444.968371.191.871166.632.400
Satışların Maliyeti (-)-669.863.435-510.345.766-330.973.829-148.966.941
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)77.588.30360.099.20240.218.04217.665.459
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)77.588.30360.099.20240.218.04217.665.459
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-68.135.914-49.625.387-34.377.018-17.758.543
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.269.585-21.826.553-14.673.474-6.338.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri85.575.62240.649.00425.850.61211.244.929
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.293.396-42.746.862-26.567.759-9.590.799
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.465.030-13.450.596-9.549.597-4.777.860
Net Faaliyet Kar/Zararı-24.817.196-11.352.738-8.832.450-6.431.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler111.40670.97822.34722.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000376
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.576.436-13.379.618-9.527.250-4.755.137
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.571.943-8.380.618-6.084.239-3.107.612
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler111.40670.97822.34722.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.004.493-21.760.236-15.611.489-7.862.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.294.0061.046.630875.029-38.667
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.034.248000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.259.7581.046.630875.029-38.667
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-289.513-20.713.606-14.736.460-7.901.416
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-289.513-20.713.606-14.736.460-7.901.416
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-289.513-20.713.606-14.736.460-7.901.416
Hisse Başına Kazanç0-2-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri22.491.44517.744.63811.945.6166.029.855
Kıdem Tazminatı946.70001.720.572-446.017
Finansman Giderleri-10.571.943-8.380.618-6.084.239-3.107.612
Yurtiçi Satışlar2.135.438.7821.639.164.0031.071.669.861482.571.379
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu553.2112.342.101758.4724.005.181
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu553.2112.342.101758.4724.005.181
Net YPP (Hedge Dahil)553.2112.342.101758.4724.005.181

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INTEM 7,8 A/D A/D 0,3 6,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INTEM 7,82 0,70 0,68 -1,49 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi