SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,5789 4,9 2,3211
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,3 55,7 53,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42,536,2
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr6,34,7

Cari Değerler

F/K 16,5
FD/FAVÖK 1,9
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 0,7
Piyasa Değeri 165,6 mnTL
Net Borç -130,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,03 16,39 26,61 0,82
USD 4,19 16,39 25,51 -12,43
Göreceli 5,07 15,31 18,24 -0,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar314.468.247241.556.177148.668.100115.128.880
Nakit ve Nakit Benzerleri165.775.81292.260.89458.087.03150.787.784
Finansal Yatırımlar8.108.082446.480217.787193.787
Ticari Alacaklar134.400.487143.335.76684.547.54259.211.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.514.4554.931.4785.271.0474.262.671
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar669.411581.559544.693673.431
(Ara Toplam)314.468.247241.556.177148.668.100115.128.880
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.905.15514.171.31611.625.6027.795.846
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.233.3266.277.5514.898.5592.630.206
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.444.0482.284.9952.594.4702.133.592
Maddi Duran Varlıklar4.733.3134.357.5302.865.1831.650.123
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar987.066731.414724.210774.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı00084.009
Diğer Duran Varlıklar31.37243.79667.15047.481
TOPLAM VARLIKLAR326.373.402255.727.493160.293.702122.924.726
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler281.861.763217.617.276123.845.71289.904.077
Finansal Borçlar41.780.04855.548.33627.517.6815.444.917
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar235.404.236159.593.89394.244.88883.073.833
Diğer Borçlar42.951145.320129.359233.546
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.880.147538.457702.0125.129
Borç Karşılıkları695.360140.476166.534483.134
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.059.0211.650.7941.085.238663.518
(Ara Toplam)281.861.763217.617.276123.845.71289.904.077
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.978.8511.941.5302.064.9231.812.810
Finansal Borçlar1.647.2121.647.7691.897.5911.614.112
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar241.310164.561110.446198.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü90.329129.20056.8860
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar42.532.78836.168.68734.383.06731.207.839
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.532.78836.168.68734.383.06731.207.839
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları607.285503.8580486.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.117.1761.840.6701.840.6701.840.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.716.31110.320.76010.320.76010.320.760
Dönem Net Kar/Zararı6.260.6744.672.0572.960.276-243.409
Diğer Özsermaye Kalemleri364.017364.017794.036335.615
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR326.373.402255.727.493160.293.702122.924.726
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.376.74188.236.55846.274.22625.786.042
Satışların Maliyeti (-)-6.411.143-50.732.089-23.997.919-16.798.215
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.965.59837.504.46922.276.3078.987.827
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.965.59837.504.46922.276.3078.987.827
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.522.247-4.557.176-2.562.066-1.385.974
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.853.272-24.899.435-15.387.754-8.601.716
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.418.3129.013.8256.987.3934.898.649
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.914.291-9.016.499-7.206.557-4.495.046
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.094.1008.045.1844.107.323-596.260
Net Faaliyet Kar/Zararı8.590.0798.047.8584.326.487-999.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.718228.683227.472227.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.114.8188.273.8674.334.795-368.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.808.9951.952.4631.554.373993.144
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.801.360-3.969.764-1.964.947-734.162
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler20.718228.683227.472227.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.122.4536.256.5663.924.221-109.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.861.779-1.584.509-963.945-133.603
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.900.650-1.627.882-1.087.429-382.174
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)38.87143.373123.484248.571
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.260.6744.672.0572.960.276-243.409
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.260.6744.672.0572.960.276-243.409
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.260.6744.672.0572.960.276-243.409
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri762.4741.618.3631.035.540563.353
Kıdem Tazminatı132.26478.502458.072367.541
Finansman Giderleri-4.801.360-3.969.764-1.964.947-734.162
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.002.2224.238.1345.933.3984.817.442
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.002.2224.238.133715.796588.077
Net YPP (Hedge Dahil)7.002.2224.238.1335.933.3984.817.442

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 4,9 16,5 1,9 0,4 3,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 4,90 0,12 0,07 -5,04 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi