SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9476 5,9428 0,08
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.580,75 1.571,81 0,57
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4 8,9 4,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,1 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,431,2
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr3,0-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,9
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 11,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,3
Piyasa Değeri 121,9 mnTL
Net Borç -28,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,35 11,86 43,48 -25,84
USD -4,51 10,54 43,72 -25,71
Göreceli -4,03 11,25 32,93 -30,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar148.668.100115.128.88054.553.53050.479.597
Nakit ve Nakit Benzerleri58.087.03150.787.78420.591.56119.353.398
Finansal Yatırımlar217.787193.7871.197.657720.502
Ticari Alacaklar84.547.54259.211.20726.289.95825.244.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.271.0474.262.6716.141.6535.151.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar544.693673.431332.7019.229
(Ara Toplam)148.668.100115.128.88054.553.53050.479.597
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.625.6027.795.8464.914.8473.115.789
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.898.5592.630.206942.925606.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.594.4702.133.59200
Maddi Duran Varlıklar2.865.1831.650.1232.734.1761.055.625
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar724.210774.405758.871664.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı084.00900
Diğer Duran Varlıklar67.15047.4812.845312.589
TOPLAM VARLIKLAR160.293.702122.924.72659.468.37753.595.386
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler123.845.71289.904.07725.780.55621.586.300
Finansal Borçlar27.517.6815.444.917338.9740
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar94.244.88883.073.83324.314.50520.892.340
Diğer Borçlar129.359233.546244.124221.254
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü702.0125.129375.231968
Borç Karşılıkları166.534483.134198.670139.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.085.238663.518309.052332.114
(Ara Toplam)123.845.71289.904.07725.780.55621.586.300
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.064.9231.812.8101.421.877643.492
Finansal Borçlar1.897.5911.614.1121.089.6700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar000182.015
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar110.446198.698327.024303.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü56.88605.183157.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.383.06731.207.83932.265.94431.365.594
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.383.06731.207.83932.265.94431.365.594
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0486.87800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.840.6701.840.6701.334.9331.334.933
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.320.76010.320.76010.826.4979.220.906
Dönem Net Kar/Zararı2.960.276-243.409886.1211.605.591
Diğer Özsermaye Kalemleri794.036335.615751.068736.839
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR160.293.702122.924.72659.468.37753.595.386
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri46.274.22625.786.04217.305.10231.308.978
Satışların Maliyeti (-)-23.997.919-16.798.215-13.204.976-15.305.393
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.276.3078.987.8274.100.12616.003.585
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.276.3078.987.8274.100.12616.003.585
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.562.066-1.385.974-628.485-2.449.627
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.387.754-8.601.716-3.120.191-13.252.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.987.3934.898.6492.698.72216.433.465
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.206.557-4.495.046-2.235.770-14.539.698
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.107.323-596.260814.4022.195.461
Net Faaliyet Kar/Zararı4.326.487-999.863351.450301.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler227.472227.4720534.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.334.795-368.788814.4022.729.630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.554.373993.144539.5131.635.859
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.964.947-734.162-239.736-1.831.191
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler227.472227.4720534.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.924.221-109.8061.114.1792.534.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-963.945-133.603-228.058-928.707
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.087.429-382.174-375.913-766.110
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)123.484248.571147.855-162.597
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.960.276-243.409886.1211.605.591
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.960.276-243.409886.1211.605.591
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.960.276-243.409886.1211.605.591
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.035.540563.353264.011522.873
Kıdem Tazminatı458.072367.54114.89756.072
Finansman Giderleri-1.964.947-734.162-239.736-1.831.191
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.933.3984.817.4423.252.7653.749.365
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu715.796588.0773.252.7653.749.365
Net YPP (Hedge Dahil)5.933.3984.817.4423.252.7653.749.365
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 6,6 A/D 13,9 1,6 3,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 6,60 11,54 11,54 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi