SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.902 102.715 -0,79
VIOP 128.402 129.612 -0,93
USD/TRY 5,3045 5,2791 0,48
BIST BANKA 133.134 135.211 -1,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.325,89 1.321,02 0,37
BRENT 66,25 66,25 0,00

 INFO Hisse Senedi | İnfo Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,98 1,17 0,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,6 6,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,131,1
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr2,41,2

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 21,6 mnTL
Net Borç -11,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,54 10,38 13,59
USD 0,57 3,15 12,06 14,02
Göreceli -0,57 3,27 5,80 0,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar49.223.46345.919.29358.006.03653.463.335
Nakit ve Nakit Benzerleri14.201.21315.853.57211.503.7429.769.236
Finansal Yatırımlar599.613606.588573.0402.058.217
Ticari Alacaklar28.438.13424.682.09440.836.31537.538.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.734.3264.511.6654.690.9723.890.396
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar250.177265.374401.967207.340
(Ara Toplam)49.223.46345.919.29358.006.03653.463.335
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.430.4903.634.0263.103.0133.911.985
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar911.613570.907989.0241.698.082
Finansal Yatırımlar503.2071.078.541108.313108.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.149.3941.250.4521.345.1921.442.524
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar654.218643.054576.265579.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar212.05891.07284.21983.532
TOPLAM VARLIKLAR52.653.95349.553.31961.109.04957.375.320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.948.67918.035.07131.089.28928.016.949
Finansal Borçlar3.407.028010.901.1594.951.365
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.703.89017.383.04919.425.26322.536.018
Diğer Borçlar18.2721.88513.29151.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü308.644186.165262.84076.301
Borç Karşılıkları167.856175.712167.470136.088
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler342.989288.260319.266266.169
(Ara Toplam)19.948.67918.035.07131.089.28928.016.949
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler573.442387.924286.081359.741
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar180.15675.92475.924167.032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar262.416234.547204.958191.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü130.87077.4535.1991.676
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.131.83231.130.32429.733.67928.998.630
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.131.83231.130.32429.733.67928.998.630
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.334.9321.334.931972.7801.685.280
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.969.1829.026.1689.583.2797.564.798
Dönem Net Kar/Zararı2.394.3961.201.739659.6781.305.981
Diğer Özsermaye Kalemleri965.9971.100.16150.617-24.754
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.653.95349.553.31961.109.04957.375.320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.889.61014.691.1548.015.0954.105.132.834
Satışların Maliyeti (-)-9.391.384-6.575.786-3.785.723-4.091.685.178
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.498.2268.115.3684.229.37213.447.656
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.498.2268.115.3684.229.37213.447.656
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.800.359-1.240.164-585.060-1.501.460
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.363.867-5.998.385-2.952.573-11.517.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.318.6575.895.0851.971.6366.530.381
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.874.351-5.007.125-1.524.011-6.032.046
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.778.3061.764.7791.139.364927.436
Net Faaliyet Kar/Zararı-666.000876.819691.739429.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler486.91400387.959
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-73.310
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.451.609558.457132.2871.211.636
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.552.079-662.100-348.851-777.883
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler486.91400314.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.164.7501.661.136922.8001.675.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-770.354-459.397-263.122-369.857
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-761.698-451.842-263.251-353.594
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.656-7.555129-16.263
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.394.3961.201.739659.6781.305.981
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.394.3961.201.739659.6781.305.981
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.394.3961.201.739659.6781.305.981
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri388.242256.843126.939451.970
Kıdem Tazminatı25.17123.39821.51439.704
Finansman Giderleri-1.552.079-662.100-348.851-777.883
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.159.6694.792.8562.341.2192.465.283
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.159.6694.792.8562.341.2192.465.283
Net YPP (Hedge Dahil)6.159.6694.792.8562.341.2192.465.283
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 1,2 7,4 A/D 0,0 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi