SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,66 5,6 2,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 19,8 19,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,232,3
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr-0,20,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 13,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,3
Piyasa Değeri 99,7 mnTL
Net Borç -43,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,00 12,50 12,73 424,27
USD 10,06 13,87 10,98 379,84
Göreceli 4,14 13,20 16,76 386,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar115.128.88054.553.53050.479.59749.223.463
Nakit ve Nakit Benzerleri50.787.78420.591.56119.353.39814.201.213
Finansal Yatırımlar193.7871.197.657720.502599.613
Ticari Alacaklar59.211.20726.289.95825.244.68228.438.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.262.6716.141.6535.151.7865.734.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar673.431332.7019.229250.177
(Ara Toplam)115.128.88054.553.53050.479.59749.223.463
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.795.8464.914.8473.115.7893.430.490
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.630.206942.925606.662911.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030503.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.133.592000
Maddi Duran Varlıklar1.650.1232.734.1761.055.6251.149.394
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar774.405758.871664.883654.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı84.009000
Diğer Duran Varlıklar47.4812.845312.589212.058
TOPLAM VARLIKLAR122.924.72659.468.37753.595.38652.653.953
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler89.904.07725.780.55621.586.30019.948.679
Finansal Borçlar5.444.917338.97403.407.028
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar83.073.83324.314.50520.892.34015.703.890
Diğer Borçlar233.546244.124221.25418.272
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.129375.231968308.644
Borç Karşılıkları483.134198.670139.624167.856
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler663.518309.052332.114342.989
(Ara Toplam)89.904.07725.780.55621.586.30019.948.679
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.812.8101.421.877643.492573.442
Finansal Borçlar1.614.1121.089.67000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00182.015180.156
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar198.698327.024303.840262.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü05.183157.637130.870
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.207.83932.265.94431.365.59432.131.832
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.207.83932.265.94431.365.59432.131.832
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları486.878000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.840.6701.334.9331.334.9331.334.932
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.320.76010.826.4979.220.9068.969.182
Dönem Net Kar/Zararı-243.409886.1211.605.5912.394.396
Diğer Özsermaye Kalemleri335.615751.068736.839965.997
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR122.924.72659.468.37753.595.38652.653.953
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.786.04217.305.10231.308.97819.889.610
Satışların Maliyeti (-)-16.798.215-13.204.976-15.305.393-9.391.384
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.987.8274.100.12616.003.58510.498.226
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.987.8274.100.12616.003.58510.498.226
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.385.974-628.485-2.449.627-1.800.359
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.601.716-3.120.191-13.252.264-9.363.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.898.6492.698.72216.433.46514.318.657
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.495.046-2.235.770-14.539.698-10.874.351
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-596.260814.4022.195.4612.778.306
Net Faaliyet Kar/Zararı-999.863351.450301.694-666.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler227.4720534.169486.914
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-368.788814.4022.729.6300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler993.144539.5131.635.8591.451.609
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-734.162-239.736-1.831.191-1.552.079
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler227.4720534.169486.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-109.8061.114.1792.534.2983.164.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-133.603-228.058-928.707-770.354
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-382.174-375.913-766.110-761.698
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)248.571147.855-162.597-8.656
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-243.409886.1211.605.5912.394.396
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-243.409886.1211.605.5912.394.396
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-243.409886.1211.605.5912.394.396
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri563.353264.011522.873388.242
Kıdem Tazminatı367.54114.89756.07225.171
Finansman Giderleri-734.162-239.736-1.831.191-1.552.079
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.817.4423.252.7653.749.3656.159.669
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu588.0773.252.7653.749.3656.159.669
Net YPP (Hedge Dahil)4.817.4423.252.7653.749.3656.159.669
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 5,4 A/D A/D 1,3 3,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 5,40 13,87 13,87 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi