SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 INFO | İnfo Yatırım

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,79 1,41 0,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 10 10

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28.600.63227.982.537
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.325
Net Kâr2.342.8021.703.645

Cari Oranlar

F/K 6,9
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 2,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,02 -9,42 89,39 -1,82
USD -5,77 -5,71 53,27 7,35
Göreceli -7,45 -15,30 56,59 11,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
INFO18.04.20169,120,081251
INFO18.04.20169,120,081251

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.127.88347.368.89343.388.10240.339.845
Nakit ve Nakit Benzerleri16.370.53318.896.83519.159.50420.796.152
Finansal Yatırımlar1286.001379.4990
Ticari Alacaklar27.862.28023.426.72421.191.20918.506.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.817.3944.662.4202.532.076998.483
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar77.67596.913125.81438.997
(Ara Toplam)50.127.88347.368.89343.388.10240.339.845
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.962.2141.795.5751.770.9581.688.411
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar411.303411.208396.245371.834
Finansal Yatırımlar160.740160.740160.740160.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar919.624767.426794.634791.548
Maddi Olmayan Duran Varlıklar458.104443.250419.339346.731
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.25911.163017.558
Diğer Duran Varlıklar4.1841.78800
TOPLAM VARLIKLAR52.090.09749.164.46845.159.06042.028.256
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.293.49120.979.01516.264.37714.056.891
Finansal Borçlar275.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.482.08420.439.77114.962.24012.523.773
Diğer Borçlar230.201208.879972.7491.158.893
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü123.273167.343171.895206.420
Borç Karşılıkları39.16739.16739.16739.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler143.766123.855118.326128.638
(Ara Toplam)23.293.49120.979.01516.264.37714.056.891
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler195.974202.916182.112187.114
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları195.974202.916179.935187.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü002.1770
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.600.63227.982.53728.712.57127.784.251
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.600.63227.982.53728.712.57127.784.251
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.481.9621.481.9621.282.9991.282.999
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.378.5766.378.5768.076.9535.157.368
Dönem Net Kar/Zararı2.342.8021.703.646921.4382.919.585
Diğer Özsermaye Kalemleri-70.033-48.972-36.144-43.026
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.090.09749.164.46845.159.06042.028.256
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri352.078.037181.683.01478.446.002345.622.484
Satışların Maliyeti (-)-342.618.345-174.979.417-76.660.052-334.974.032
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.459.6926.703.5971.785.95010.648.452
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.459.6926.703.5971.785.95010.648.452
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-667.228-489.837-262.581-1.079.388
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.321.632-5.513.615-2.722.928-7.478.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.488.6602.011.521361.789507.169
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.924.160-1.181.8971.663.876-390.442
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.035.3321.529.769826.1062.207.215
Net Faaliyet Kar/Zararı470.832700.145-1.199.5592.090.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.021.998676.289386.0621.411.524
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-140.337-98.560-59.085-51.879
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler30.10426.7330126.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.947.0972.134.2311.153.0833.693.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-604.295-430.586-231.646-773.903
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-588.244-422.704-213.632-759.510
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-16.051-7.882-18.014-14.393
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.342.8021.703.645921.4372.919.585
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.342.8021.703.645921.4372.919.585
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.342.8021.703.645921.4372.919.585
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri208.407132.15064.970126.937
Kıdem Tazminatı15.74711.6445.17523.724
Finansman Giderleri-140.337-98.560-59.085-51.879
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.111.6461.353.6683.310.432419.721
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.111.6461.353.6683.310.432419.721
Net YPP (Hedge Dahil)4.111.6461.353.6683.310.432419.721
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 1,3 6,9 4,3 0,0 0,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 1,25 2,59 2,59 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
INFO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.