SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,35 9,3 3,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 22,9 22,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,234,4
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr4,73,0

Cari Değerler

F/K 34,4
FD/FAVÖK 13,0
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 11,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 160,7 mnTL
Net Borç -35,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,57 -4,40 -2,25
USD 0,31 4,37 -9,14 -9,82
Göreceli 3,86 0,84 24,06 26,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar241.556.177148.668.100115.128.88054.553.530
Nakit ve Nakit Benzerleri92.260.89458.087.03150.787.78420.591.561
Finansal Yatırımlar446.480217.787193.7871.197.657
Ticari Alacaklar143.335.76684.547.54259.211.20726.289.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.931.4785.271.0474.262.6716.141.653
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar581.559544.693673.431332.701
(Ara Toplam)241.556.177148.668.100115.128.88054.553.530
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.171.31611.625.6027.795.8464.914.847
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.277.5514.898.5592.630.206942.925
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030476.030476.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.284.9952.594.4702.133.5920
Maddi Duran Varlıklar4.357.5302.865.1831.650.1232.734.176
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar731.414724.210774.405758.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı0084.0090
Diğer Duran Varlıklar43.79667.15047.4812.845
TOPLAM VARLIKLAR255.727.493160.293.702122.924.72659.468.377
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler217.617.276123.845.71289.904.07725.780.556
Finansal Borçlar55.548.33627.517.6815.444.917338.974
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar159.593.89394.244.88883.073.83324.314.505
Diğer Borçlar145.320129.359233.546244.124
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü538.457702.0125.129375.231
Borç Karşılıkları140.476166.534483.134198.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.650.7941.085.238663.518309.052
(Ara Toplam)217.617.276123.845.71289.904.07725.780.556
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.941.5302.064.9231.812.8101.421.877
Finansal Borçlar1.647.7691.897.5911.614.1121.089.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar164.561110.446198.698327.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü129.20056.88605.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.168.68734.383.06731.207.83932.265.944
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.168.68734.383.06731.207.83932.265.944
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları503.8580486.8780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.840.6701.840.6701.840.6701.334.933
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.320.76010.320.76010.320.76010.826.497
Dönem Net Kar/Zararı4.672.0572.960.276-243.409886.121
Diğer Özsermaye Kalemleri364.017794.036335.615751.068
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR255.727.493160.293.702122.924.72659.468.377
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.236.55846.274.22625.786.04217.305.102
Satışların Maliyeti (-)-50.732.089-23.997.919-16.798.215-13.204.976
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.504.46922.276.3078.987.8274.100.126
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.504.46922.276.3078.987.8274.100.126
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.557.176-2.562.066-1.385.974-628.485
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.899.435-15.387.754-8.601.716-3.120.191
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.013.8256.987.3934.898.6492.698.722
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.016.499-7.206.557-4.495.046-2.235.770
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.045.1844.107.323-596.260814.402
Net Faaliyet Kar/Zararı8.047.8584.326.487-999.863351.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler228.683227.472227.4720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.273.8674.334.795-368.788814.402
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.952.4631.554.373993.144539.513
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.969.764-1.964.947-734.162-239.736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler228.683227.472227.4720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.256.5663.924.221-109.8061.114.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.584.509-963.945-133.603-228.058
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.627.882-1.087.429-382.174-375.913
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)43.373123.484248.571147.855
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.672.0572.960.276-243.409886.121
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.672.0572.960.276-243.409886.121
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.672.0572.960.276-243.409886.121
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.618.3631.035.540563.353264.011
Kıdem Tazminatı78.502458.072367.54114.897
Finansman Giderleri-3.969.764-1.964.947-734.162-239.736
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.238.1345.933.3984.817.4423.252.765
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.238.133715.796588.0773.252.765
Net YPP (Hedge Dahil)4.238.1335.933.3984.817.4423.252.765

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 8,7 34,4 12,9 1,4 4,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
INFO 8,70 11,54 11,54 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi