SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKA 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 İnfo Yatırım Hisse Senedi | INFO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,91 3,4 1,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,2 12,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,331,4
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr0,91,6

Cari Değerler

F/K 28,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,2
Piyasa Değeri 52,4 mnTL
Net Borç -20,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,16 4,03 6,37 175,73
USD 2,71 2,91 9,43 162,83
Göreceli 3,06 8,02 8,92 162,88

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.553.53050.479.59749.223.46345.919.293
Nakit ve Nakit Benzerleri20.591.56119.353.39814.201.21315.853.572
Finansal Yatırımlar1.197.657720.502599.613606.588
Ticari Alacaklar26.289.95825.244.68228.438.13424.682.094
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.141.6535.151.7865.734.3264.511.665
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar332.7019.229250.177265.374
(Ara Toplam)54.553.53050.479.59749.223.46345.919.293
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.914.8473.115.7893.430.4903.634.026
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar942.925606.662911.613570.907
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar476.030476.030503.2071.078.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.734.1761.055.6251.149.3941.250.452
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar758.871664.883654.218643.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.845312.589212.05891.072
TOPLAM VARLIKLAR59.468.37753.595.38652.653.95349.553.319
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.780.55621.586.30019.948.67918.035.071
Finansal Borçlar338.97403.407.0280
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.314.50520.892.34015.703.89017.383.049
Diğer Borçlar244.124221.25418.2721.885
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü375.231968308.644186.165
Borç Karşılıkları198.670139.624167.856175.712
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler309.052332.114342.989288.260
(Ara Toplam)25.780.55621.586.30019.948.67918.035.071
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.421.877643.492573.442387.924
Finansal Borçlar1.089.670000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0182.015180.15675.924
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar327.024303.840262.416234.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.183157.637130.87077.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.265.94431.365.59432.131.83231.130.324
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.265.94431.365.59432.131.83231.130.324
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.334.9331.334.9331.334.9321.334.931
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.826.4979.220.9068.969.1829.026.168
Dönem Net Kar/Zararı886.1211.605.5912.394.3961.201.739
Diğer Özsermaye Kalemleri751.068736.839965.9971.100.161
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR59.468.37753.595.38652.653.95349.553.319
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.305.10231.308.97819.889.61014.691.154
Satışların Maliyeti (-)-13.204.976-15.305.393-9.391.384-6.575.786
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.100.12616.003.58510.498.2268.115.368
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.100.12616.003.58510.498.2268.115.368
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-628.485-2.449.627-1.800.359-1.240.164
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.096.459-13.252.264-9.363.867-5.998.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.698.72216.433.46514.318.6575.895.085
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.259.502-14.539.698-10.874.351-5.007.125
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)814.4022.195.4612.778.3061.764.779
Net Faaliyet Kar/Zararı375.182301.694-666.000876.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0534.169486.9140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı814.4022.729.63000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler539.5131.635.8591.451.609558.457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-239.736-1.831.191-1.552.079-662.100
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0534.169486.9140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.114.1792.534.2983.164.7501.661.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-228.058-928.707-770.354-459.397
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-375.913-766.110-761.698-451.842
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)147.855-162.597-8.656-7.555
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI886.1211.605.5912.394.3961.201.739
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)886.1211.605.5912.394.3961.201.739
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları886.1211.605.5912.394.3961.201.739
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri264.011522.873388.242256.843
Kıdem Tazminatı14.89756.07225.17123.398
Finansman Giderleri-239.736-1.831.191-1.552.079-662.100
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.252.7653.749.3656.159.6694.792.856
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.252.7653.749.3656.159.6694.792.856
Net YPP (Hedge Dahil)3.252.7653.749.3656.159.6694.792.856
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 2,8 28,6 A/D 0,8 1,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi