SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9339 5,8727 1,04
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,55 1.275,92 0,13
BRENT 74,88 74,55 0,44

 INFO Hisse Senedi | İnfo Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,11 2,11 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,6 9,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İnfo Yatırım
Kuruluş 12.09.1994
Faal Alanı Aracı kurum
Telefon (0212)3192600
Faks (0212)3248425
Adres Büyükdere Cd. No:156 Metrocity Karşısı Levent/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,432,1
Ödenmiş Sermaye18,518,5
Net Kâr1,62,4

Cari Değerler

F/K 22,2
FD/FAVÖK 18,9
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 35,6 mnTL
Net Borç -20,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,52 6,63 19,14 87,38
USD -1,02 5,19 11,07 68,01
Göreceli 1,21 9,32 22,77 80,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
INFO16.05.20175,310,08128,126,90 1.499.547 52
INFO18.04.20169,120,08128,126,90 1.499.547 51
INFO16.05.20175,310,08128,126,901.499.54752
INFO18.04.20169,120,08128,126,901.499.54751

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.479.59749.223.46345.919.29358.006.036
Nakit ve Nakit Benzerleri19.353.39814.201.21315.853.57211.503.742
Finansal Yatırımlar720.502599.613606.588573.040
Ticari Alacaklar25.244.68228.438.13424.682.09440.836.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.151.7865.734.3264.511.6654.690.972
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.229250.177265.374401.967
(Ara Toplam)50.479.59749.223.46345.919.29358.006.036
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.115.7893.430.4903.634.0263.103.013
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar606.662911.613570.907989.024
Finansal Yatırımlar476.030503.2071.078.541108.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.055.6251.149.3941.250.4521.345.192
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar664.883654.218643.054576.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar312.589212.05891.07284.219
TOPLAM VARLIKLAR53.595.38652.653.95349.553.31961.109.049
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.586.30019.948.67918.035.07131.089.289
Finansal Borçlar03.407.028010.901.159
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.892.34015.703.89017.383.04919.425.263
Diğer Borçlar221.25418.2721.88513.291
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü968308.644186.165262.840
Borç Karşılıkları139.624167.856175.712167.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler332.114342.989288.260319.266
(Ara Toplam)21.586.30019.948.67918.035.07131.089.289
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler643.492573.442387.924286.081
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar182.015180.15675.92475.924
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar303.840262.416234.547204.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü157.637130.87077.4535.199
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.365.59432.131.83231.130.32429.733.679
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.365.59432.131.83231.130.32429.733.679
Ödenmiş Sermaye18.467.32518.467.32518.467.32518.467.325
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.334.9331.334.9321.334.931972.780
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.220.9068.969.1829.026.1689.583.279
Dönem Net Kar/Zararı1.605.5912.394.3961.201.739659.678
Diğer Özsermaye Kalemleri736.839965.9971.100.16150.617
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR53.595.38652.653.95349.553.31961.109.049
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.308.97819.889.61014.691.1548.015.095
Satışların Maliyeti (-)-15.305.393-9.391.384-6.575.786-3.785.723
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.003.58510.498.2268.115.3684.229.372
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.003.58510.498.2268.115.3684.229.372
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.449.627-1.800.359-1.240.164-585.060
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.252.264-9.363.867-5.998.385-2.952.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.433.46514.318.6575.895.0851.971.636
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.539.698-10.874.351-5.007.125-1.524.011
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.195.4612.778.3061.764.7791.139.364
Net Faaliyet Kar/Zararı301.694-666.000876.819691.739
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler534.169486.91400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.635.8591.451.609558.457132.287
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.831.191-1.552.079-662.100-348.851
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler534.169486.91400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.534.2983.164.7501.661.136922.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-928.707-770.354-459.397-263.122
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-766.110-761.698-451.842-263.251
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-162.597-8.656-7.555129
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.605.5912.394.3961.201.739659.678
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.605.5912.394.3961.201.739659.678
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.605.5912.394.3961.201.739659.678
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri522.873388.242256.843126.939
Kıdem Tazminatı56.07225.17123.39821.514
Finansman Giderleri-1.831.191-1.552.079-662.100-348.851
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.749.3656.159.6694.792.8562.341.219
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.749.3656.159.6694.792.8562.341.219
Net YPP (Hedge Dahil)3.749.3656.159.6694.792.8562.341.219
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
INFO 1,9 22,2 18,9 0,5 1,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi