SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 IHEVA | İhlas Ev Aletleri

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,27 0,49 0,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 25 25

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar185.417.182203.378.088
Ödenmiş Sermaye191.370.001191.370.001
Net Kâr-1.008.761-330.101

Cari Oranlar

F/K 13,4
FD/FAVÖK 23,7
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,09 42,86 37,93 21,33
USD -8,84 48,70 11,62 32,66
Göreceli -10,48 33,59 14,04 37,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar198.901.764201.538.753213.817.657221.196.582
Nakit ve Nakit Benzerleri711.717636.254104.705510.267
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar145.885.530143.501.522160.305.073166.914.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar656.4751.329.895740.697662.812
Stoklar49.659.01753.781.40150.242.16950.843.630
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.989.0252.289.6812.425.0132.265.308
(Ara Toplam)198.901.764201.538.753213.817.657221.196.582
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar56.329.96973.191.18852.792.76755.395.145
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.0287.02818.75618.854
Finansal Yatırımlar580.648580.648555.897593.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.735.1138.845.4198.858.2478.883.917
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.170.00035.170.00035.170.00035.170.000
Maddi Duran Varlıklar2.339.5312.529.4612.080.9762.977.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar136.404138.716130.444152.992
Şerefiye017.139.75400
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.332.9447.867.5145.903.4156.454.587
Diğer Duran Varlıklar1.028.301912.64875.0321.144.010
TOPLAM VARLIKLAR255.231.733274.729.941266.610.424276.591.727
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.932.49659.403.57451.333.90456.596.414
Finansal Borçlar771.677844.449850.000924.617
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.658.96941.552.95437.233.17839.663.957
Diğer Borçlar131.970362.2100102.129
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü99.305051.27253.770
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.270.57516.643.96113.199.45415.851.941
(Ara Toplam)54.932.49659.403.57451.333.90456.596.414
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.882.05511.948.27910.678.5049.699.415
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları7.520.7657.491.3376.217.2817.519.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.735.0651.585.6581.589.9391.568.631
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.626.2252.871.2842.871.284611.221
Özkaynaklar185.417.182203.378.088204.598.016210.295.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar185.417.182203.378.088204.598.016203.972.099
Ödenmiş Sermaye191.370.001191.370.001191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.534.5816.534.58106.534.581
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.582.1462.582.1462.582.1462.582.146
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.249.8683.245.2023.245.202-9.227.390
Dönem Net Kar/Zararı-1.008.761-503.624630.58312.477.258
Diğer Özsermaye Kalemleri-17.310.653149.7826.770.084235.503
Azınlık Payları0006.323.799
TOPLAM KAYNAKLAR255.231.733274.729.941266.610.424276.591.727
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri77.761.52553.290.37231.897.18597.728.617
Satışların Maliyeti (-)-62.455.542-43.042.709-25.934.798-78.629.242
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.305.98310.247.6635.962.38719.099.375
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.305.98310.247.6635.962.38719.099.375
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.275.615-1.653.537-811.755-2.697.283
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.498.987-6.996.999-2.750.065-9.878.862
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-645.160-439.580-212.667-659.465
Diğer Faaliyet Gelirleri18.007.43512.814.2046.349.49321.813.202
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.609.076-12.661.614-6.147.576-23.626.415
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.284.5801.310.1372.389.8174.050.552
Net Faaliyet Kar/Zararı886.2211.157.5472.187.9005.863.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-148.805-41.178-25.671118.216
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.39811.9998.3202.833.403
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.744.986-2.988.908-1.630.869-5.690.263
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.4874.049-37.1279.594.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.564.326-1.703.901704.47010.906.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.555.5651.373.80099.6361.550.564
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-99.3050-51.2720
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.654.8701.373.800150.9081.550.564
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.008.761-330.101804.10612.456.977
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.008.761-330.101804.10612.456.977
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.008.761-330.101804.10612.456.977
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.075.509528.178264.9851.333.347
Kıdem Tazminatı1.135.5200571.578629.290
Finansman Giderleri-4.744.986-2.988.908-1.630.869-5.690.263
Yurtiçi Satışlar63.816.95734.432.55217.798.23076.799.043
Yurtdışı Satışlar13.465.5178.568.6734.022.35020.529.619
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.621.447-29.158.936-28.839.295-29.946.842
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.472.729-29.158.936-28.233.272-30.217.667
Net YPP (Hedge Dahil)-32.621.447-29.158.936-28.397.295-29.946.842
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 0,4 13,4 23,7 0,9 0,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IHEVA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.