SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8263 5,8096 0,29
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,73 1.275,80 -0,01
BRENT 74,19 71,95 3,11

 IHEVA Hisse Senedi | İhlas Ev Aletleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,32 1,13 0,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 40,7 40,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar191,0185,5
Ödenmiş Sermaye191,4191,4
Net Kâr6,80,8

Cari Değerler

F/K 29,7
FD/FAVÖK 7,0
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 2,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,4
Piyasa Değeri 202,9 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,19 19,10 221,21
USD -0,69 -6,83 12,98 190,95
Göreceli 0,95 -6,93 23,92 205,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar199.475.834200.090.580184.079.682189.687.003
Nakit ve Nakit Benzerleri740.320405.724599.5007.155.171
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar122.909.172129.629.658120.648.517120.576.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.504.9151.099.581649.898567.480
Stoklar72.533.07765.647.57360.132.85258.598.464
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.788.3503.308.0442.048.9152.789.146
(Ara Toplam)199.475.834200.090.580184.079.682189.687.003
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar73.400.87471.390.08172.518.80974.608.581
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.02817.02817.02817.028
Finansal Yatırımlar767.2831.027.1691.225.1771.584.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11.701.25011.777.94613.832.29614.940.039
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.170.00036.360.00036.360.00036.360.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar4.324.3204.598.4093.488.1463.621.885
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.607.66110.037.3589.948.5929.262.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.233.2516.615.5386.745.5257.932.872
Diğer Duran Varlıklar580.081956.633902.045890.446
TOPLAM VARLIKLAR272.876.708271.480.661256.598.491264.295.584
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler68.284.23073.769.74360.956.14561.186.381
Finansal Borçlar545.469542.636531.148525.940
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar55.311.39158.029.76647.806.62249.135.480
Diğer Borçlar1.444.3811.064.546272.631360.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü278.2074.99464.613205.901
Borç Karşılıkları410.452481.538451.418295.281
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.294.33013.646.26311.829.71310.663.471
(Ara Toplam)68.284.23073.769.74360.956.14561.186.381
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.597.16912.183.30514.772.07415.222.421
Finansal Borçlar47.47160.51573.04281.100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar9.089.8408.074.7709.405.3319.159.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.451.9482.236.4902.359.8872.235.474
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.007.9101.811.5302.933.8143.746.292
Özkaynaklar190.995.309185.527.613180.870.272187.886.782
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.995.309185.527.613180.870.272187.886.782
Ödenmiş Sermaye191.370.001191.370.001191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.534.581006.534.581
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.800.8332.682.4492.682.4492.582.146
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.424.5551.424.5551.424.5551.524.858
Dönem Net Kar/Zararı6.828.981752.371-3.021.2713.712.435
Diğer Özsermaye Kalemleri-17.963.642-10.701.763-11.585.462-17.837.239
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR272.876.708271.480.661256.598.491264.295.584
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri192.846.617138.381.82188.185.37044.839.387
Satışların Maliyeti (-)-150.785.362-106.618.350-67.947.600-34.189.122
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)42.061.25531.763.47120.237.77010.650.265
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)42.061.25531.763.47120.237.77010.650.265
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.382.777-3.280.508-2.070.216-980.352
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.545.162-6.266.478-4.223.918-2.099.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-504.537-398.343-366.185-343.431
Diğer Faaliyet Gelirleri16.429.86612.035.3152.247.5671.197.140
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-40.773.604-36.651.009-21.322.910-7.908.157
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.285.041-2.797.552-5.497.892516.374
Net Faaliyet Kar/Zararı27.628.77921.818.14213.577.4517.227.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.311.1106.361.5074.748.5003.842.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.114.179000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-206.201-178.960142-21.243
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler75.84672.14845.6356.630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.424.605-1.748.455-1.032.808-500.579
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.196.9316.361.5074.748.5003.842.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.927.0121.708.688-1.736.4233.843.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.098.031-956.317-1.284.848-130.850
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-444.475-4.995-64.613-205.956
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-653.556-951.322-1.220.23575.106
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.828.981752.371-3.021.2713.712.435
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.828.981752.371-3.021.2713.712.435
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.828.981752.371-3.021.2713.712.435
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.326.031960.991661.623441.634
Kıdem Tazminatı2.058.5841.480.5671.159.689747.440
Finansman Giderleri-2.424.605-1.748.455-1.032.808-500.579
Yurtiçi Satışlar153.998.494112.759.57571.297.75236.762.717
Yurtdışı Satışlar38.906.15226.813.44817.489.0038.243.056
Net Yabancı Para Pozisyonu-41.474.928-45.734.085-36.620.458-38.716.636
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-40.581.833-45.742.993-36.273.982-36.306.958
Net YPP (Hedge Dahil)-41.474.928-45.734.085-36.620.458-38.716.636
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 1,1 29,7 7,0 1,1 1,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 1,06 2,46 2,46 0,29 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi