SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.621 95.421 -0,84
VIOP 118.366 119.469 -0,92
USD/TRY 5,7767 5,7939 -0,30
BIST BANKA 132.185 134.120 -1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.407,05 1.423,61 -1,16
BRENT 65,42 64,28 1,77

 İhlas Ev Aletleri Hisse Senedi | IHEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,78 1,24 0,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 47,2 46,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar197,3191,0
Ödenmiş Sermaye191,4191,4
Net Kâr6,36,8

Cari Değerler

F/K 23,8
FD/FAVÖK 8,7
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 3,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 0,7
Piyasa Değeri 223,9 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,54 -0,85 14,71 254,55
USD 2,65 0,00 20,25 223,38
Göreceli 3,28 -2,10 3,47 239,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar181.668.919199.475.834200.090.580184.079.682
Nakit ve Nakit Benzerleri767.514740.320405.724599.500
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar106.799.455122.909.172129.629.658120.648.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.038.6811.504.9151.099.581649.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.362.67372.533.07765.647.57360.132.852
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.700.5961.788.3503.308.0442.048.915
(Ara Toplam)181.668.919199.475.834200.090.580184.079.682
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar95.121.50173.400.87471.390.08172.518.809
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.02817.02817.02817.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar965.291767.2831.027.1691.225.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32.798.26711.701.25011.777.94613.832.296
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller38.049.20837.170.00036.360.00036.360.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.749.0704.324.3204.598.4093.488.146
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.940.94510.607.66110.037.3589.948.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.600.8678.233.2516.615.5386.745.525
Diğer Duran Varlıklar825580.081956.633902.045
TOPLAM VARLIKLAR276.790.420272.876.708271.480.661256.598.491
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.132.16468.284.23073.769.74360.956.145
Finansal Borçlar561.229545.469542.636531.148
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar48.193.37155.311.39158.029.76647.806.622
Diğer Borçlar1.207.5401.444.3811.064.546272.631
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.883.488000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.220.457278.2074.99464.613
Borç Karşılıkları911.766410.452481.538451.418
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.154.31310.294.33013.646.26311.829.713
(Ara Toplam)66.132.16468.284.23073.769.74360.956.145
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.310.76913.597.16912.183.30514.772.074
Finansal Borçlar33.88947.47160.51573.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.758.0809.089.8408.074.7709.405.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.439.6603.451.9482.236.4902.359.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler79.1401.007.9101.811.5302.933.814
Özkaynaklar197.347.487190.995.309185.527.613180.870.272
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.347.487190.995.309185.527.613180.870.272
Ödenmiş Sermaye191.370.001191.370.001191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri06.534.58100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.800.8332.800.8332.682.4492.682.449
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.253.5361.424.5551.424.5551.424.555
Dönem Net Kar/Zararı6.274.1126.828.981752.371-3.021.271
Diğer Özsermaye Kalemleri-11.350.995-17.963.642-10.701.763-11.585.462
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR276.790.420272.876.708271.480.661256.598.491
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.265.147192.846.617138.381.82188.185.370
Satışların Maliyeti (-)-42.298.375-150.785.362-106.618.350-67.947.600
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.966.77242.061.25531.763.47120.237.770
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.966.77242.061.25531.763.47120.237.770
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.397.010-5.382.777-3.280.508-2.070.216
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.236.781-8.545.162-6.266.478-4.223.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-392.983-504.537-398.343-366.185
Diğer Faaliyet Gelirleri7.941.68616.429.86612.035.3152.247.567
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.347.635-40.773.604-36.651.009-21.322.910
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.534.0493.285.041-2.797.552-5.497.892
Net Faaliyet Kar/Zararı3.939.99827.628.77921.818.14213.577.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.5859.311.1106.361.5074.748.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.114.17900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar370.037-206.201-178.960142
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.945.67110.275.77100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.29175.84672.14845.635
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-810.061-2.424.605-1.748.455-1.032.808
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.5857.196.9316.361.5074.748.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.147.9017.927.0121.708.688-1.736.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.873.789-1.098.031-956.317-1.284.848
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.220.625-444.475-4.995-64.613
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-653.164-653.556-951.322-1.220.235
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.274.1126.828.981752.371-3.021.271
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.274.1126.828.981752.371-3.021.271
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.274.1126.828.981752.371-3.021.271
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri566.7581.326.031960.991661.623
Kıdem Tazminatı951.7412.058.5841.480.5671.159.689
Finansman Giderleri-810.061-2.424.605-1.748.455-1.032.808
Yurtiçi Satışlar40.453.733153.998.494112.759.57571.297.752
Yurtdışı Satışlar9.820.04438.906.15226.813.44817.489.003
Net Yabancı Para Pozisyonu-39.690.258-41.474.928-45.734.085-36.620.458
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-37.519.679-40.581.833-45.742.993-36.273.982
Net YPP (Hedge Dahil)-39.690.258-41.474.928-45.734.085-36.620.458
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 1,2 23,8 8,7 1,1 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 1,17 3,35 3,27 -7,62 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi