SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.201 98.415 -1,23
VIOP 120.259 122.040 -1,46
USD/TRY 5,8397 5,7922 0,82
BIST BANKA 136.833 140.323 -2,49
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.489,52 1.490,58 -0,07
BRENT 58,59 59,42 -1,40

 İhlas Ev Aletleri Hisse Senedi | IHEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,6 0,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 45,9 44,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar196,2197,3
Ödenmiş Sermaye191,4191,4
Net Kâr6,26,3

Cari Değerler

F/K 30,6
FD/FAVÖK 17,3
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 4,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,2
Piyasa Değeri 490,7 mnTL
Net Borç 6,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,94 -1,41 -2,78 324,24
USD 4,90 -0,21 -4,29 288,28
Göreceli -0,74 -0,79 0,69 293,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar182.669.069181.668.919199.475.834200.090.580
Nakit ve Nakit Benzerleri702.786767.514740.320405.724
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar104.039.400106.799.455122.909.172129.629.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.185.3471.038.6811.504.9151.099.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar75.148.53670.362.67372.533.07765.647.573
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.593.0002.700.5961.788.3503.308.044
(Ara Toplam)182.669.069181.668.919199.475.834200.090.580
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar100.683.76295.121.50173.400.87471.390.081
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.02817.02817.02817.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.103.840965.291767.2831.027.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar33.436.59832.798.26711.701.25011.777.946
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller38.674.16838.049.20837.170.00036.360.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.739.707000
Maddi Duran Varlıklar4.541.0664.749.0704.324.3204.598.409
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.395.23810.940.94510.607.66110.037.358
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.453.4497.600.8678.233.2516.615.538
Diğer Duran Varlıklar322.668825580.081956.633
TOPLAM VARLIKLAR283.352.831276.790.420272.876.708271.480.661
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler68.698.53466.132.16468.284.23073.769.743
Finansal Borçlar2.681.913561.229545.469542.636
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar51.938.79848.193.37155.311.39158.029.766
Diğer Borçlar1.372.8721.207.5401.444.3811.064.546
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.337.4524.883.48800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü101.1291.220.457278.2074.994
Borç Karşılıkları849.227911.766410.452481.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.417.1439.154.31310.294.33013.646.263
(Ara Toplam)68.698.53466.132.16468.284.23073.769.743
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.480.62513.310.76913.597.16912.183.305
Finansal Borçlar4.626.24633.88947.47160.515
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.965.0549.758.0809.089.8408.074.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.819.1293.439.6603.451.9482.236.490
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler70.19679.1401.007.9101.811.530
Özkaynaklar196.173.672197.347.487190.995.309185.527.613
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar196.173.672197.347.487190.995.309185.527.613
Ödenmiş Sermaye191.370.001191.370.001191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri006.534.5810
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.0722.800.8332.800.8332.682.449
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.812.0148.253.5361.424.5551.424.555
Dönem Net Kar/Zararı6.181.7096.274.1126.828.981752.371
Diğer Özsermaye Kalemleri-10.162.124-11.350.995-17.963.642-10.701.763
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR283.352.831276.790.420272.876.708271.480.661
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri102.734.47850.265.147192.846.617138.381.821
Satışların Maliyeti (-)-81.247.016-42.298.375-150.785.362-106.618.350
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.487.4627.966.77242.061.25531.763.471
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.487.4627.966.77242.061.25531.763.471
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.173.515-1.397.010-5.382.777-3.280.508
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.982.726-2.236.781-8.545.162-6.266.478
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-732.533-392.983-504.537-398.343
Diğer Faaliyet Gelirleri9.482.6167.941.68616.429.86612.035.315
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.680.044-3.347.635-40.773.604-36.651.009
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.401.2608.534.0493.285.041-2.797.552
Net Faaliyet Kar/Zararı12.598.6883.939.99827.628.77921.818.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler102.60641.5859.311.1106.361.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.0480-2.114.1790
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.021.828370.037-206.201-178.960
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.522.6468.945.67110.275.7710
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler23.53412.29175.84672.148
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.742.331-810.061-2.424.605-1.748.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler99.55841.5857.196.9316.361.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.803.8498.147.9017.927.0121.708.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.622.140-1.873.789-1.098.031-956.317
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-836.838-1.220.625-444.475-4.995
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-785.302-653.164-653.556-951.322
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.181.7096.274.1126.828.981752.371
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.181.7096.274.1126.828.981752.371
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.181.7096.274.1126.828.981752.371
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.366.055566.7581.326.031960.991
Kıdem Tazminatı1.374.430951.7412.058.5841.480.567
Finansman Giderleri-4.742.331-810.061-2.424.605-1.748.455
Yurtiçi Satışlar82.140.46440.453.733153.998.494112.759.575
Yurtdışı Satışlar20.606.5969.820.04438.906.15226.813.448
Net Yabancı Para Pozisyonu-37.491.102-39.690.258-41.474.928-45.734.085
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-36.046.767-37.519.679-40.581.833-45.742.993
Net YPP (Hedge Dahil)-37.491.102-39.690.258-41.474.928-45.734.085
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 1,4 30,6 17,3 2,4 2,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 1,40 4,88 4,74 -14,04 -0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi