SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.339 119.339 0,00
VIOP 135.758 135.758 0,00
USD/TRY 6,8601 6,8577 0,03
BIST BANKS 131.476 131.476 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
GOLD 1.794,15 1.794,97 -0,05
BRENT 42,91 43,08 -0,39

 İhlas Ev Aletleri Hisse Senedi | IHEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,68 2,77 1,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,7 289,9 282,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar389,2395,8
Ödenmiş Sermaye350,5350,5
Net Kâr1,042,9

Cari Değerler

F/K 22,6
FD/FAVÖK 21,0
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 0,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,8 / 2,4
Piyasa Değeri 848,2 mnTL
Net Borç 5,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,20 9,01 37,50 -22,68
USD -3,20 9,01 35,70 -32,93
Göreceli -3,89 6,44 26,76 -25,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar299.259.925286.179.535244.568.140182.669.069
Nakit ve Nakit Benzerleri2.327.3531.727.1601.512.646702.786
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar132.839.754132.753.714147.278.792104.039.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.245.5861.107.7821.647.3331.185.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar95.234.70385.773.63778.327.66575.148.536
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar67.612.52964.817.24215.801.7041.593.000
(Ara Toplam)299.259.925286.179.535244.568.140182.669.069
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar184.672.600188.554.489207.962.586100.683.762
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar70.35071.92871.92817.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar21.187.76328.857.7333.093.8822.103.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.372.81120.046.75229.897.29833.436.598
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.184.20840.184.20838.674.16838.674.168
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.833.9203.034.2672.667.3362.739.707
Maddi Duran Varlıklar5.068.0645.073.8164.437.2234.541.066
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.594.69210.113.64411.561.98011.395.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.855.3786.483.5436.519.9867.453.449
Diğer Duran Varlıklar74.505.41474.688.598111.038.785322.668
TOPLAM VARLIKLAR483.932.525474.734.024452.530.726283.352.831
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler67.364.45754.566.93058.930.05268.698.534
Finansal Borçlar592.843255.8891.785.4542.681.913
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar52.469.51546.402.28644.460.52251.938.798
Diğer Borçlar400.350496.6621.367.6991.372.872
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.642.3522.049.3421.514.5274.337.452
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü388.6291.500.9093.304.930101.129
Borç Karşılıkları1.217.646592.040614.749849.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.653.1223.269.8025.882.1717.417.143
(Ara Toplam)67.364.45754.566.93058.930.05268.698.534
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.403.37124.412.67319.819.02618.480.625
Finansal Borçlar7.391.9754.813.0394.456.4884.626.246
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.530.69811.495.34310.209.8459.965.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.480.6988.065.1245.105.6643.819.129
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler039.16747.02970.196
Özkaynaklar389.164.697395.754.421373.781.648196.173.672
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar389.164.697395.754.421373.781.648196.173.672
Ödenmiş Sermaye350.500.000350.500.000350.500.000191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.0722.972.0722.972.0722.972.072
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları48.337.9865.477.0895.812.0155.812.014
Dönem Net Kar/Zararı968.50742.860.89727.715.1536.181.709
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.613.868-6.055.637-13.217.592-10.162.124
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR483.932.525474.734.024452.530.726283.352.831
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri72.172.135227.184.929159.400.152102.734.478
Satışların Maliyeti (-)-56.104.048-177.496.894-125.502.971-81.247.016
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.068.08749.688.03533.897.18121.487.462
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.068.08749.688.03533.897.18121.487.462
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.855.707-7.022.756-7.324.926-3.173.515
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.296.984-10.390.682-4.613.438-4.982.726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-529.916-1.344.558-926.143-732.533
Diğer Faaliyet Gelirleri2.450.90333.975.90227.956.2569.482.616
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.699.841-12.298.826-12.693.318-10.680.044
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.136.54252.607.11536.295.61211.401.260
Net Faaliyet Kar/Zararı10.385.48030.930.03921.032.67412.598.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler135.5942.115.677120.674102.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-21.600-1.744.683-3.048-3.048
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar327.0811.644.3581.483.6941.021.828
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.577.61754.622.46737.896.93212.522.646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler64.773312.587124.64923.534
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-786.563-3.858.821-3.082.032-4.742.331
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler113.994370.994117.62699.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)855.82751.076.23334.939.5497.803.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)112.680-8.215.336-7.224.396-1.622.140
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-392.397-2.607.070-4.157.748-836.838
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)505.077-5.608.266-3.066.648-785.302
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI968.50742.860.89727.715.1536.181.709
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)968.50742.860.89727.715.1536.181.709
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları968.50742.860.89727.715.1536.181.709
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri921.3882.860.3892.079.8511.366.055
Kıdem Tazminatı1.765.0142.057.6951.626.5541.374.430
Finansman Giderleri-786.563-3.858.821-3.082.032-4.742.331
Yurtiçi Satışlar57.897.112183.303.206127.820.78782.140.464
Yurtdışı Satışlar14.278.16143.932.67531.598.41320.606.596
Net Yabancı Para Pozisyonu-36.376.516-32.829.590-30.404.528-37.491.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-35.301.118-34.352.035-32.787.075-36.046.767
Net YPP (Hedge Dahil)-36.376.516-32.829.590-30.404.528-37.491.102

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 2,4 22,6 21,0 3,4 2,2 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 2,42 0,87 0,87 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi