SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6170 6,6150 0,03
BIST BANKA 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
ALTIN 1.571,78 1.577,18 -0,34
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 İhlas Ev Aletleri Hisse Senedi | IHEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,69 4 2,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 35,9 35,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Ev Aletleri
Kuruluş 21.11.1995
Faal Alanı Ev Aletleri İmalatı
Telefon (0212)8753562
Faks (0212)8753987
Adres Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No:12 34524 Beylikdüzü - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar395,8373,8
Ödenmiş Sermaye350,5350,5
Net Kâr42,927,7

Cari Değerler

F/K 17,3
FD/FAVÖK 22,1
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 2,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,5
Piyasa Değeri 743,1 mnTL
Net Borç 3,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,41 19,77 -35,17 -32,27
USD 2,62 18,49 -38,52 -38,76
Göreceli 1,58 19,29 -23,34 -13,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHEVA0,000,00000,000,00 0 A/D
IHEVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar286.179.535244.568.140182.669.069181.668.919
Nakit ve Nakit Benzerleri1.727.1601.512.646702.786767.514
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar132.753.714147.278.792104.039.400106.799.455
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.107.7821.647.3331.185.3471.038.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar85.773.63778.327.66575.148.53670.362.673
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar64.817.24215.801.7041.593.0002.700.596
(Ara Toplam)286.179.535244.568.140182.669.069181.668.919
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar188.554.489207.962.586100.683.76295.121.501
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar71.92871.92817.02817.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar28.857.7333.093.8822.103.840965.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20.046.75229.897.29833.436.59832.798.267
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.184.20838.674.16838.674.16838.049.208
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.034.2672.667.3362.739.7070
Maddi Duran Varlıklar5.073.8164.437.2234.541.0664.749.070
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.113.64411.561.98011.395.23810.940.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.483.5436.519.9867.453.4497.600.867
Diğer Duran Varlıklar74.688.598111.038.785322.668825
TOPLAM VARLIKLAR474.734.024452.530.726283.352.831276.790.420
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.566.93058.930.05268.698.53466.132.164
Finansal Borçlar255.8891.785.4542.681.913561.229
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar46.402.28644.460.52251.938.79848.193.371
Diğer Borçlar496.6621.367.6991.372.8721.207.540
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.049.3421.514.5274.337.4524.883.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.500.9093.304.930101.1291.220.457
Borç Karşılıkları592.040614.749849.227911.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.269.8025.882.1717.417.1439.154.313
(Ara Toplam)54.566.93058.930.05268.698.53466.132.164
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.412.67319.819.02618.480.62513.310.769
Finansal Borçlar4.813.0394.456.4884.626.24633.889
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.495.34310.209.8459.965.0549.758.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.065.1245.105.6643.819.1293.439.660
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler39.16747.02970.19679.140
Özkaynaklar395.754.421373.781.648196.173.672197.347.487
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar395.754.421373.781.648196.173.672197.347.487
Ödenmiş Sermaye350.500.000350.500.000191.370.001191.370.001
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.972.0722.972.0722.972.0722.800.833
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.477.0895.812.0155.812.0148.253.536
Dönem Net Kar/Zararı42.860.89727.715.1536.181.7096.274.112
Diğer Özsermaye Kalemleri-6.055.637-13.217.592-10.162.124-11.350.995
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR474.734.024452.530.726283.352.831276.790.420
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri227.184.929159.400.152102.734.47850.265.147
Satışların Maliyeti (-)-177.496.894-125.502.971-81.247.016-42.298.375
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)49.688.03533.897.18121.487.4627.966.772
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)49.688.03533.897.18121.487.4627.966.772
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.022.756-7.324.926-3.173.515-1.397.010
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.390.682-4.613.438-4.982.726-2.236.781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.344.558-926.143-732.533-392.983
Diğer Faaliyet Gelirleri33.975.90227.956.2569.482.6167.941.686
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.298.826-12.693.318-10.680.044-3.347.635
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)52.607.11536.295.61211.401.2608.534.049
Net Faaliyet Kar/Zararı30.930.03921.032.67412.598.6883.939.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.115.677120.674102.60641.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.744.683-3.048-3.0480
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.644.3581.483.6941.021.828370.037
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı54.622.46737.896.93212.522.6468.945.671
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler312.587124.64923.53412.291
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.858.821-3.082.032-4.742.331-810.061
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler370.994117.62699.55841.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.076.23334.939.5497.803.8498.147.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.215.336-7.224.396-1.622.140-1.873.789
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.607.070-4.157.748-836.838-1.220.625
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.608.266-3.066.648-785.302-653.164
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI42.860.89727.715.1536.181.7096.274.112
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)42.860.89727.715.1536.181.7096.274.112
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları42.860.89727.715.1536.181.7096.274.112
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.860.3892.079.8511.366.055566.758
Kıdem Tazminatı2.057.6951.626.5541.374.430951.741
Finansman Giderleri-3.858.821-3.082.032-4.742.331-810.061
Yurtiçi Satışlar183.303.206127.820.78782.140.46440.453.733
Yurtdışı Satışlar43.932.67531.598.41320.606.5969.820.044
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.829.590-30.404.528-37.491.102-39.690.258
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-34.352.035-32.787.075-36.046.767-37.519.679
Net YPP (Hedge Dahil)-32.829.590-30.404.528-37.491.102-39.690.258

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHEVA 2,1 17,3 22,1 3,3 1,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHEVA 2,12 2,32 2,32 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi