SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8271 5,8737 -0,79
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,22 1.339,66 0,49
BRENT 62,27 60,94 2,18

 İdealist GYO Hisse Senedi | IDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,47 2,2 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,9 9,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist GYO
Kuruluş 28.11.2007
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayali sermaye piyasasi araçlarina, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayali haklara yatirim yapmak üzere ve kayitli sermayeli olarak ve paylarini halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortakliktir.
Telefon (0216)4438290
Faks (0216)5231358
Adres Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:38 K:3 Ofis:6 Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,87,1
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,2-1,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 19,0 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 11,76 1,06 11,76 16,56
USD 12,33 0,02 15,78 5,40
Göreceli 9,43 -0,43 2,96 12,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
IDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.817.53710.009.8659.918.3859.388.859
Nakit ve Nakit Benzerleri55.79780.36418.00823.914
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar007500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.070893.896921.116697.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.885.8917.603.0837.606.9307.403.647
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.867.7791.432.5221.371.5811.263.336
(Ara Toplam)9.817.53710.009.8659.918.3859.388.859
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.85539.92139.70027.432
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.85136.65236.16723.635
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.0043.2693.5333.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR9.855.39210.049.7869.958.0859.416.291
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.609.0432.451.5031.982.9721.103.835
Finansal Borçlar1.093.2151.119.9421.024.319936.963
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar644.902103.993267.081145.680
Diğer Borçlar162.592714.064623.621755
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)595.122425.55000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler113.21287.95467.95120.437
(Ara Toplam)2.609.0432.451.5031.982.9721.103.835
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler409.617527.056677.729856.843
Finansal Borçlar380.546501.600657.410836.524
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar29.07125.45620.31920.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.836.7327.071.2277.297.3847.455.613
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.836.7327.071.2277.297.3847.455.613
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.914.660-1.905.762-2.018.091-2.018.091
Dönem Net Kar/Zararı-236.264-1.008.898-673.978-404.889
Diğer Özsermaye Kalemleri-12.344-14.113-10.547-121.407
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR9.855.39210.049.7869.958.0859.416.291
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-161.876-726.725-597.405-296.746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.2551.682130.054578
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-53-17.444-33.548-17.361
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-138.674-742.487-500.899-313.529
Net Faaliyet Kar/Zararı-161.876-726.725-597.405-296.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.0381.038288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-138.674-741.44900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-97.590-267.449-174.1170
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.0381.038288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-236.264-1.008.898-673.978-313.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-236.264-1.008.898-673.978-313.241
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-236.264-1.008.898-673.978-313.241
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-236.264-1.008.898-673.978-313.241
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.0665.7314.1871.835
Kıdem Tazminatı5.2395.7284.3184.318
Finansman Giderleri-97.590-267.449-174.1170
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDGYO 1,9 A/D A/D A/D 2,8 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi