SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7756 6,7714 0,06
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
GOLD 1.644,63 1.645,10 -0,03
BRENT 33,67 31,87 5,65

 İdealist GYO Hisse Senedi | IDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,94 4,1 2,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 32,4 32,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist GYO
Kuruluş 28.11.2007
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayali sermaye piyasasi araçlarina, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayali haklara yatirim yapmak üzere ve kayitli sermayeli olarak ve paylarini halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortakliktir.
Telefon (0216)4438290
Faks (0216)5231358
Adres Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:38 K:3 Ofis:6 Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7,36,1
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr0,3-1,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 27,6 mnTL
Net Borç 3,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,43 9,52 -4,83 -9,80
USD -1,86 7,43 -14,09 -20,84
Göreceli -2,32 4,65 5,69 10,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
IDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.290.92814.919.20014.013.1919.817.537
Nakit ve Nakit Benzerleri2.100.6703.058.6523.536.43655.797
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar147.6058.1648.0708.070
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.346.3779.934.2738.742.1497.885.891
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.696.2761.918.1111.726.5361.867.779
(Ara Toplam)16.290.92814.919.20014.013.1919.817.537
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar149.65135.69637.90337.855
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar31.27833.22035.16334.851
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.3672.4762.7403.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı116.006000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.440.57914.954.89614.051.0949.855.392
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.073.4035.905.2424.070.3402.609.043
Finansal Borçlar2.779.2182.992.6452.431.8971.093.215
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.547.2011.181.089349.907644.902
Diğer Borçlar465336.924191.069162.592
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.578.0471.260.550937.150595.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.472134.034160.317113.212
(Ara Toplam)6.073.4035.905.2424.070.3402.609.043
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.038.5462.974.9923.350.428409.617
Finansal Borçlar2.973.6782.928.3123.315.085380.546
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar64.86846.68035.34329.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.328.6306.074.6626.630.3266.836.732
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.328.6306.074.6626.630.3266.836.732
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.914.660-2.914.660-2.914.660-2.914.660
Dönem Net Kar/Zararı273.605-985.714-441.413-236.264
Diğer Özsermaye Kalemleri-30.315-24.964-13.601-12.344
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR16.440.57914.954.89614.051.0949.855.392
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.970.297000
Satışların Maliyeti (-)-1.250.000000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.720.297000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.720.297000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-605.755-448.885-322.714-161.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri34.18432.85614.58623.255
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-397-97-54-53
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.148.329-416.126-308.182-138.674
Net Faaliyet Kar/Zararı1.114.542-448.885-322.714-161.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler161.055145.501145.0940
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.309.384-270.625-163.088-138.674
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0-715.089-278.3250
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.151.78500-97.590
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler161.055145.501145.0940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)157.599-985.714-441.413-236.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)116.006000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)116.006000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI273.605-985.714-441.413-236.264
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)273.605-985.714-441.413-236.264
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları273.605-985.714-441.413-236.264
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.3766.4794.2722.066
Kıdem Tazminatı26.5209.93710.1085.239
Finansman Giderleri-1.151.78500-97.590
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDGYO 2,8 A/D A/D A/D 3,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IDGYO 2,76 1,45 1,61 16,23 0,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi