SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 İdealist GYO Hisse Senedi | IDGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,19 4,57 2,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 32,4 31,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist GYO
Kuruluş 28.11.2007
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayali sermaye piyasasi araçlarina, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayali haklara yatirim yapmak üzere ve kayitli sermayeli olarak ve paylarini halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortakliktir.
Telefon (0216)4438290
Faks (0216)5231358
Adres Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:38 K:3 Ofis:6 Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,66,8
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-0,4-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,4
Piyasa Değeri 27,2 mnTL
Net Borç 2,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,82 1,49 -9,03 66,87
USD 5,80 2,72 -10,44 52,73
Göreceli 0,11 2,12 -5,78 54,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
IDGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.013.1919.817.53710.009.8659.918.385
Nakit ve Nakit Benzerleri3.536.43655.79780.36418.008
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar000750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.0708.070893.896921.116
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.742.1497.885.8917.603.0837.606.930
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.726.5361.867.7791.432.5221.371.581
(Ara Toplam)14.013.1919.817.53710.009.8659.918.385
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.90337.85539.92139.700
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar35.16334.85136.65236.167
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.7403.0043.2693.533
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR14.051.0949.855.39210.049.7869.958.085
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.070.3402.609.0432.451.5031.982.972
Finansal Borçlar2.431.8971.093.2151.119.9421.024.319
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar349.907644.902103.993267.081
Diğer Borçlar191.069162.592714.064623.621
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)937.150595.122425.5500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler160.317113.21287.95467.951
(Ara Toplam)4.070.3402.609.0432.451.5031.982.972
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.350.428409.617527.056677.729
Finansal Borçlar3.315.085380.546501.600657.410
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.34329.07125.45620.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.630.3266.836.7327.071.2277.297.384
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.630.3266.836.7327.071.2277.297.384
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.914.660-2.914.660-1.905.762-2.018.091
Dönem Net Kar/Zararı-441.413-236.264-1.008.898-673.978
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.601-12.344-14.113-10.547
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR14.051.0949.855.39210.049.7869.958.085
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-322.714-161.876-726.725-597.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.58623.2551.682130.054
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-54-53-17.444-33.548
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-308.182-138.674-742.487-500.899
Net Faaliyet Kar/Zararı-322.714-161.876-726.725-597.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler145.09401.0381.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-163.088-138.674-741.4490
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler-278.325000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-97.590-267.449-174.117
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler145.09401.0381.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-441.413-236.264-1.008.898-673.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-441.413-236.264-1.008.898-673.978
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-441.413-236.264-1.008.898-673.978
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-441.413-236.264-1.008.898-673.978
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri4.2722.0665.7314.187
Kıdem Tazminatı10.1085.2395.7284.318
Finansman Giderleri0-97.590-267.449-174.117
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDGYO 2,7 A/D A/D A/D 4,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IDGYO 2,72 0,03 1,17 114,10 1,82
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi