SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 IDGYO | İdealist GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,34 2,16 0,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 6 6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist GYO
Kuruluş 28.11.2007
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayali sermaye piyasasi araçlarina, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayali haklara yatirim yapmak üzere ve kayitli sermayeli olarak ve paylarini halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortakliktir.
Telefon (0216)4438290
Faks (0216)5231358
Adres Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:38 K:3 Ofis:6 Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8.669.7498.871.418
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr-225.087-148.574

Cari Oranlar

F/K 34,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,2
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,57 -6,28 177,14 7,35
USD 4,12 1,57 126,83 19,55
Göreceli 2,22 -10,99 136,15 21,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.693.3168.898.0318.980.9569.044.014
Nakit ve Nakit Benzerleri1.354.6181.567.3861.657.4871.713.755
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.87524.87524.87530.519
Stoklar6.875.0006.875.0006.875.0006.875.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar438.823430.770423.594424.740
(Ara Toplam)8.693.3168.898.0318.980.9569.044.014
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.0385.1914.0064.116
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar4.2501.29400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.7883.8974.0064.116
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR8.701.3548.903.2228.984.9629.048.130
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.28615.64329.29915.880
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.2571.81812.388255
Diğer Borçlar2.3132.3731.6061.505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.71611.45215.30514.120
(Ara Toplam)14.28615.64329.29915.880
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.31916.16115.0386.354
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları17.31916.16115.0386.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar8.669.7498.871.4188.940.6259.025.896
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.669.7498.871.4188.940.6259.025.896
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.005.138-975.820-975.820-1.492.325
Dönem Net Kar/Zararı-225.087-148.574-80.451516.505
Diğer Özsermaye Kalemleri-100.026-4.188-3.1041.716
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR8.701.3548.903.2228.984.9629.048.130
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0001.525.424
Satışların Maliyeti (-)000-625.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000900.424
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)000900.424
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-332.870-220.292-110.629-407.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4194182180
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7-3-30
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-332.458-219.877-110.414493.300
Net Faaliyet Kar/Zararı-332.870-220.292-110.629493.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-418-2-1-77
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler107.78971.30529.96423.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-225.087-148.574-80.451516.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-225.087-148.574-80.451516.505
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-225.087-148.574-80.451516.505
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-225.087-148.574-80.451516.505
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri570246109436
Kıdem Tazminatı3.8783.8383.7991.990
Finansman Giderleri-418-2-1-77
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDGYO 1,9 34,2 A/D A/D 2,2 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IDGYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.