SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.685 95.421 -0,77
VIOP 118.442 119.469 -0,86
USD/TRY 5,7701 5,7939 -0,41
BIST BANKA 132.320 134.120 -1,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.405,27 1.423,61 -1,29
BRENT 65,39 64,28 1,73

 İdealist Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,03 29,3 20,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 10,7 10,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar11,511,8
Ödenmiş Sermaye5,15,1
Net Kâr2,33,0

Cari Değerler

F/K 20,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 46,4 mnTL
Net Borç -10,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,31 -9,88 -15,76 -16,39
USD -2,16 -9,11 -11,69 -23,74
Göreceli -1,56 -11,02 -24,01 -20,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.789.97816.360.3384.024.6352.218.347
Nakit ve Nakit Benzerleri956.2791.595.768508.511154.730
Finansal Yatırımlar9.289.151000
Ticari Alacaklar326.5761.484.4092.954.9651.622.816
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.69113.041.257360.513126.781
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.644070.00063.250
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar196.637238.904130.646250.770
(Ara Toplam)10.789.97816.360.3384.024.6352.218.347
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.476.894192.4036.899.3786.806.998
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.14501.374.469373.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0077.10577.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar002.955.4023.711.230
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar69.9240388.419513.085
Şerefiye2.282.7060378.744378.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.11501.614.3071.753.117
Ertelenmiş Vergi Varlığı95.765192.403110.9320
Diğer Duran Varlıklar2.239000
TOPLAM VARLIKLAR13.266.87216.552.74110.924.0139.025.345
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.446.6564.726.8864.160.4191.547.893
Finansal Borçlar259.133667.538974.4030
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar416.5311.074.682593.149765.996
Diğer Borçlar27.6722.186.3942.57915.801
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları135.10335.313133.3410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler608.217762.9592.456.947766.096
(Ara Toplam)1.446.6564.726.8864.160.4191.547.893
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler360.9620539.046512.338
Finansal Borçlar00246.9310
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar10.207000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar276.0540292.115268.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.14200243.943
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler44.559000
Özkaynaklar11.459.25411.825.8556.224.5486.965.114
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.459.25411.825.8556.222.0296.950.856
Ödenmiş Sermaye5.141.0005.141.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.919.84501.919.845
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.915687.915462.498462.498
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.626.1891.651.3802.199.0712.199.071
Dönem Net Kar/Zararı2.257.3192.989.159-1.354.119-736.240
Diğer Özsermaye Kalemleri1.746.831-563.444-226.421-2.035.318
Azınlık Payları002.51914.258
TOPLAM KAYNAKLAR13.266.87216.552.74110.924.0139.025.345
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.364.0418.416.14814.436.7896.824.906
Satışların Maliyeti (-)-5.879.332-5.196.894-9.590.636-4.321.212
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.484.7093.219.2544.846.1532.503.694
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.484.7093.219.2544.846.1532.503.694
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-883.525-881.066-937.258-430.013
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.096.106-2.866.888-4.835.091-2.726.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri694.967482.836286.802109.198
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-757.860-334.510-194.657-73.400
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.557.815-380.374-834.051-617.429
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.494.922-528.700-926.196-653.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.317.4323.075.687071.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-856000
Diğer Gelir ve Giderler-42.438000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-743.87311.955
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.716.323000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.115.086501.730115.6390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-210.781-132.201-57.2280
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.274.1383.075.687071.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.620.6283.064.842-1.519.513-533.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-363.309-75.683161.140-201.394
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-252.15500-25.260
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-111.154-75.683161.140-176.134
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.257.3192.989.159-1.358.373-735.240
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.257.3192.989.159-1.358.373-735.240
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00-4.2541.000
Ana Ortaklık Payları2.257.3192.989.159-1.354.119-736.240
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.757184.686448.387190.834
Kıdem Tazminatı276.054020.14627.876
Finansman Giderleri-210.781-132.201-57.2280
Yurtiçi Satışlar9.574.1378.445.03314.376.0916.769.721
Yurtdışı Satışlar21.3978.98960.69855.185
Net Yabancı Para Pozisyonu17.318-325.4461.013.791130.170
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.318-325.446-191.157130.170
Net YPP (Hedge Dahil)17.318-325.4461.013.791130.170
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 9,0 20,6 A/D 3,9 4,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi