SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3349 5,3083 0,50
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.245,14 1.248,61 -0,28
BRENT 60,73 61,67 -1,52

 IDEAS Hisse Senedi | İdealist Danışmanlık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,08 28 18,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 15,6 15,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar11,86,2
Ödenmiş Sermaye5,15,1
Net Kâr3,0-1,4

Cari Değerler

F/K 24,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,9
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 58,4 mnTL
Net Borç -0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,17 6,87 4,22 89,33
USD 7,18 5,05 8,16 35,28
Göreceli 7,86 10,05 4,91 136,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.360.3384.024.6352.218.3474.578.910
Nakit ve Nakit Benzerleri1.595.768508.511154.730215.489
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.484.4092.954.9651.622.8163.952.102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.041.257360.513126.78126.058
Stoklar070.00063.25071.500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar238.904130.646250.770313.761
(Ara Toplam)16.360.3384.024.6352.218.3474.578.910
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar192.4036.899.3786.806.9987.149.323
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar01.374.469373.717591.985
Finansal Yatırımlar077.10577.10577.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar02.955.4023.711.2303.699.275
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0388.419513.085567.425
Şerefiye0378.744378.744378.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar01.614.3071.753.1171.834.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı192.403110.93200
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.552.74110.924.0139.025.34511.728.233
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.726.8864.160.4191.547.8933.649.269
Finansal Borçlar667.538974.40300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.074.682593.149765.996758.537
Diğer Borçlar2.186.3942.57915.80118.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000377.943
Borç Karşılıkları35.313133.34100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler762.9592.456.947766.0962.494.206
(Ara Toplam)4.726.8864.160.4191.547.8933.649.269
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler0539.046512.338279.079
Finansal Borçlar0246.93100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0292.115268.395194.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00243.94384.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar11.825.8556.224.5486.965.1147.799.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.825.8556.222.0296.950.8567.786.627
Ödenmiş Sermaye5.141.0005.141.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.919.8451.919.8451.919.8451.919.845
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.915462.498462.498462.498
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.651.3802.199.0712.199.0712.172.511
Dönem Net Kar/Zararı2.989.159-1.354.119-736.24026.560
Diğer Özsermaye Kalemleri-563.444-2.146.266-2.035.318-1.935.787
Azınlık Payları02.51914.25813.258
TOPLAM KAYNAKLAR16.552.74110.924.0139.025.34511.728.233
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.416.14814.436.7896.824.90616.512.688
Satışların Maliyeti (-)-5.196.894-9.590.636-4.321.212-11.408.293
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.219.2544.846.1532.503.6945.104.395
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.219.2544.846.1532.503.6945.104.395
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-881.066-937.258-430.013-765.523
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.866.888-4.835.091-2.726.908-4.075.716
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri482.836286.802109.1981.408.386
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-334.510-194.657-73.400-867.640
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-380.374-834.051-617.429803.902
Net Faaliyet Kar/Zararı-528.700-926.196-653.227263.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.075.687071.62816.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-743.87311.955-680.725
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler501.730115.6390109.593
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-132.201-57.22800
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.075.687071.62816.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.064.842-1.519.513-533.846249.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-75.683161.140-201.394-217.468
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-25.260-433.660
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-75.683161.140-176.134216.192
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.989.159-1.358.373-735.24031.737
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.989.159-1.358.373-735.24031.737
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0-4.2541.0005.177
Ana Ortaklık Payları2.989.159-1.354.119-736.24026.560
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri184.686448.387190.834462.171
Kıdem Tazminatı020.14627.87619.555
Finansman Giderleri-132.201-57.22800
Yurtiçi Satışlar8.445.03314.376.0916.769.72116.480.248
Yurtdışı Satışlar8.98960.69855.18532.440
Net Yabancı Para Pozisyonu-325.4461.013.791130.170802.899
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-325.4461.013.791130.170802.899
Net YPP (Hedge Dahil)-325.4461.013.791130.170802.899
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 11,4 24,6 A/D 3,6 4,9 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi