SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9580 5,9413 0,28
BIST BANKA 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.345 13.324 0,16
ALTIN 1.575,51 1.569,02 0,41
BRENT 58,74 58,81 -0,12

 İdealist Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,09 3,86 0,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,2 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,711,5
Ödenmiş Sermaye5,15,1
Net Kâr-1,22,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 5,8
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,4
Piyasa Değeri 31,0 mnTL
Net Borç -8,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,16 1,24 -1,81 -1,81
USD 2,98 1,07 -1,81 -1,81
Göreceli 3,25 3,83 -6,73 -6,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.002.43810.967.31216.360.3384.024.635
Nakit ve Nakit Benzerleri305.968956.2791.595.768508.511
Finansal Yatırımlar8.178.5379.289.15100
Ticari Alacaklar439.443326.5761.484.4092.954.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar012.69113.041.257360.513
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar08.644070.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar78.490373.971238.904130.646
(Ara Toplam)9.002.43810.967.31216.360.3384.024.635
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.612.7772.476.894192.4036.899.378
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.14518.14501.374.469
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00077.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0002.955.402
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar292.41069.9240388.419
Şerefiye2.282.7062.282.7060378.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.4038.11501.614.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.11395.765192.403110.932
Diğer Duran Varlıklar02.23900
TOPLAM VARLIKLAR11.615.21513.444.20616.552.74110.924.013
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.503.9151.623.9904.726.8864.160.419
Finansal Borçlar0259.133667.538974.403
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar799.883593.8651.074.682593.149
Diğer Borçlar23.10927.6722.186.3942.579
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)327.941276.42400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları168.553135.10335.313133.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler184.429331.793762.9592.456.947
(Ara Toplam)1.503.9151.623.9904.726.8864.160.419
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler459.946360.9620539.046
Finansal Borçlar000246.931
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar10.20710.20700
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)044.55900
Uzun vadeli karşılıklar250.755276.0540292.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü198.98430.14200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.651.35411.459.25411.825.8556.224.548
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.651.35411.459.25411.825.8556.222.029
Ödenmiş Sermaye5.141.0005.141.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.919.8451.919.8451.919.8450
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler705.952687.915687.915462.498
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.865.4711.626.1891.651.3802.199.071
Dönem Net Kar/Zararı-1.185.5422.257.3192.989.159-1.354.119
Diğer Özsermaye Kalemleri-795.372-173.014-563.444-226.421
Azınlık Payları0002.519
TOPLAM KAYNAKLAR11.615.21513.444.20616.552.74110.924.013
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.941.0869.364.0418.416.14814.436.789
Satışların Maliyeti (-)-1.641.674-5.879.332-5.196.894-9.590.636
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.299.4123.484.7093.219.2544.846.153
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.299.4123.484.7093.219.2544.846.153
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-100.000-883.525-881.066-937.258
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.909.218-4.096.106-2.866.888-4.835.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.069694.967482.836286.802
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-134.843-757.860-334.510-194.657
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-811.580-1.557.815-380.374-834.051
Net Faaliyet Kar/Zararı-709.806-1.494.922-528.700-926.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.2263.317.4323.075.6870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.973-85600
Diğer Gelir ve Giderler-16.360-42.43800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000-743.873
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-810.6871.716.3232.695.3130
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler46.1331.115.086501.730115.639
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.904-210.781-132.201-57.228
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8933.274.1383.075.6870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-776.4582.620.6283.064.842-1.519.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-409.084-363.309-75.683161.140
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-252.15500
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-409.084-111.154-75.683161.140
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.185.5422.257.3192.989.159-1.358.373
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.185.5422.257.3192.989.159-1.358.373
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-4.254
Ana Ortaklık Payları-1.185.5422.257.3192.989.159-1.354.119
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri29.9929.757184.686448.387
Kıdem Tazminatı-25.299276.054-32.04820.146
Finansman Giderleri-11.904-210.781-132.201-57.228
Yurtiçi Satışlar2.900.2889.574.1378.445.03314.376.091
Yurtdışı Satışlar46.31221.3978.98960.698
Net Yabancı Para Pozisyonu30.27617.318-325.4461.013.791
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-30.276-17.318-325.446-191.157
Net YPP (Hedge Dahil)30.27617.318-325.4461.013.791
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 3,3 A/D A/D 5,8 3,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IDEAS 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi