SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.089 101.849 -0,75
VIOP 127.444 128.618 -0,91
USD/TRY 5,6826 5,6550 0,49
BIST BANKS 145.349 146.650 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.289 12.260 0,24
GOLD 1.428,32 1.425,30 0,21
BRENT 63,45 62,47 1,57

 Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,42 2,82 0,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,9 2,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,941,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,023,7

Cari Değerler

F/K 2,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 56,4 mnTL
Net Borç -2,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,30 8,46 6,02 50,00
USD 2,57 8,84 8,26 39,70
Göreceli 4,08 4,18 -1,40 35,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.371.2169.750.4819.734.3399.483.341
Nakit ve Nakit Benzerleri2.681.3923.364.2633.560.2213.598.914
Finansal Yatırımlar00233.000222.668
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.946.3444.946.3444.495.7354.495.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar743.4801.439.8741.445.3831.165.777
(Ara Toplam)8.371.2169.750.4819.734.3399.483.341
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.559.20032.156.07310.678.96710.125.189
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar33.559.20032.156.00010.678.67210.124.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar073295517
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.930.41641.906.55420.413.30619.608.530
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.88515.72213.03225.010
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.5893.2757.6235.427
Diğer Borçlar1.7129.2824.0095.883
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.3001.58007.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.2841.5851.4006.035
(Ara Toplam)10.88515.72213.03225.010
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler00012.857
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00012.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.919.53141.890.83220.400.27419.570.663
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.919.53141.890.83220.400.27419.570.663
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00270270
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler421.389421.389421.389421.389
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.469.173-2.256.610-2.256.610-2.258.935
Dönem Net Kar/Zararı28.69923.725.7832.235.2251.406.398
Diğer Özsermaye Kalemleri27027001.541
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.930.41641.906.55420.413.30619.608.530
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.57524.757.9072.818.2992.781.363
Satışların Maliyeti (-)0-3.174.515-2.721.205-2.721.205
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.57521.583.39297.09460.158
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.57521.583.39297.09460.158
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.307-13.536-11.449-10.253
Genel Yönetim Giderleri (-)-129.918-277.947-247.140-203.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri022.76022.7853.831
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-124.65021.314.669-138.710-149.897
Net Faaliyet Kar/Zararı-124.65021.291.909-161.495-153.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-124.65021.314.66900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler153.3492.412.6352.380.2451.562.367
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-1.521-6.310-6.072
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.69923.725.7832.235.2251.406.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI28.69923.725.7832.235.2251.406.398
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)28.69923.725.7832.235.2251.406.398
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları28.69923.725.7832.235.2251.406.398
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri73887665443
Kıdem Tazminatı1.300000
Finansman Giderleri0-1.521-6.310-6.072
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.679.5232.981.8413.409.3922.592.736
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.679.5232.981.8413.409.3922.592.736
Net YPP (Hedge Dahil)2.679.5232.981.8413.409.3922.592.736
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 2,8 2,4 A/D A/D 1,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 2,82 0,30 0,30 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi