SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.817 96.817 0,00
VIOP 122.353 122.353 0,00
USD/TRY 5,3518 5,3363 0,29
BIST BANKA 132.147 132.147 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.919 10.931 -0,12
ALTIN 1.291,94 1.291,88 0,00
BRENT 61,76 61,18 0,95

 HUBVC Hisse Senedi | Hub Girişim Ser. Y.O.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,42 2,56 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,8 3,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,419,6
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,21,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,0
Piyasa Değeri 40,0 mnTL
Net Borç -3,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,50 8,11 6,38
USD 0,75 2,37 8,51 4,80
Göreceli -1,45 -5,33 0,46 0,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.734.3399.483.3418.836.5719.844.311
Nakit ve Nakit Benzerleri3.560.2213.598.9147.294.5228.596.935
Finansal Yatırımlar233.000222.66800
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.495.7354.495.9820750.000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.445.3831.165.7771.542.049497.376
(Ara Toplam)9.734.3399.483.3418.836.5719.844.311
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.678.96710.125.1899.734.6658.356.877
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar10.678.67210.124.6729.733.9278.355.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar295517738960
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR20.413.30619.608.53018.571.23618.201.188
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.03225.01014.31622.356
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.6235.4271.9531.799
Diğer Borçlar4.0095.883312.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları07.6657.3383.075
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.4006.0355.0225.368
(Ara Toplam)13.03225.01014.31622.356
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler012.85713.85713.783
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar012.85713.85713.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar20.400.27419.570.66318.543.06318.165.049
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.400.27419.570.66318.543.06318.165.049
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri270270270270
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler421.389421.389366.327366.327
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.256.610-2.258.935-2.203.8733.495.130
Dönem Net Kar/Zararı2.235.2251.406.398378.798-5.699.003
Diğer Özsermaye Kalemleri01.5411.5412.325
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.413.30619.608.53018.571.23618.201.188
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.818.2992.781.3631.475.344-6.059.811
Satışların Maliyeti (-)-2.721.205-2.721.205-1.455.2490
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)97.09460.15820.095-6.059.811
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)97.09460.15820.095-6.059.811
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.449-10.253-8.533-10.458
Genel Yönetim Giderleri (-)-247.140-203.633-129.327-204.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.7853.8311.2946.347
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-138.710-149.897-116.471-6.268.022
Net Faaliyet Kar/Zararı-161.495-153.728-117.765-6.274.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.380.2451.562.367495.713620.663
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.310-6.072-445-51.644
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.235.2251.406.398378.797-5.699.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.235.2251.406.398378.797-5.699.003
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.235.2251.406.398378.797-5.699.003
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.235.2251.406.398378.797-5.699.003
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri665443222887
Kıdem Tazminatı0008.743
Finansman Giderleri-6.310-6.072-445-51.644
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.409.3922.592.7367.294.3497.992.884
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.409.3922.592.7367.294.3497.992.884
Net YPP (Hedge Dahil)3.409.3922.592.7367.294.3497.992.884
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 2,0 A/D A/D A/D 2,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi