SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 99.019 99.835 -0,82
VIOP 124.468 125.332 -0,69
USD/TRY 5,6347 5,7617 -2,20
BIST BANKA 132.052 135.492 -2,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.364 11.550 -1,61
ALTIN 1.316,84 1.313,60 0,25
BRENT 66,39 66,75 -0,54

 HUBVC Hisse Senedi | Hub Girişim Ser. Y.O.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 2,43 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,6 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,920,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr23,72,2

Cari Değerler

F/K 1,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 43,0 mnTL
Net Borç -3,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,59 -8,90 9,14 14,36
USD -5,15 -10,05 4,61 9,20
Göreceli -0,15 -5,73 11,22 4,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.750.4819.734.3399.483.3418.836.571
Nakit ve Nakit Benzerleri3.364.2633.560.2213.598.9147.294.522
Finansal Yatırımlar0233.000222.6680
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.946.3444.495.7354.495.9820
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.439.8741.445.3831.165.7771.542.049
(Ara Toplam)9.750.4819.734.3399.483.3418.836.571
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.156.07310.678.96710.125.1899.734.665
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar32.156.00010.678.67210.124.6729.733.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar73295517738
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.906.55420.413.30619.608.53018.571.236
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.72213.03225.01014.316
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.2757.6235.4271.953
Diğer Borçlar9.2824.0095.8833
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.58007.6657.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.5851.4006.0355.022
(Ara Toplam)15.72213.03225.01014.316
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler0012.85713.857
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0012.85713.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.890.83220.400.27419.570.66318.543.063
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.890.83220.400.27419.570.66318.543.063
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0270270270
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler421.389421.389421.389366.327
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.256.610-2.256.610-2.258.935-2.203.873
Dönem Net Kar/Zararı23.725.7832.235.2251.406.398378.798
Diğer Özsermaye Kalemleri27001.5411.541
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.906.55420.413.30619.608.53018.571.236
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.757.9072.818.2992.781.3631.475.344
Satışların Maliyeti (-)-3.174.515-2.721.205-2.721.205-1.455.249
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.583.39297.09460.15820.095
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.583.39297.09460.15820.095
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.536-11.449-10.253-8.533
Genel Yönetim Giderleri (-)-277.947-247.140-203.633-129.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.76022.7853.8311.294
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.314.669-138.710-149.897-116.471
Net Faaliyet Kar/Zararı21.291.909-161.495-153.728-117.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.412.6352.380.2451.562.367495.713
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.521-6.310-6.072-445
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.725.7832.235.2251.406.398378.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.725.7832.235.2251.406.398378.797
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.725.7832.235.2251.406.398378.797
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları23.725.7832.235.2251.406.398378.797
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri887665443222
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-1.521-6.310-6.072-445
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.981.8413.409.3922.592.7367.294.349
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.981.8413.409.3922.592.7367.294.349
Net YPP (Hedge Dahil)2.981.8413.409.3922.592.7367.294.349
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 2,2 1,8 A/D A/D 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi