SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9593 5,9413 0,30
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.571,65 1.569,02 0,17
BRENT 58,62 58,81 -0,32

 Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,69 2,9 1,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 127,0 125,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar113,8113,8
Ödenmiş Sermaye64,064,0
Net Kâr10,310,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 1,1
Piyasa Değeri 178,6 mnTL
Net Borç -37,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,41 12,05 6,90
USD -0,17 -1,58 12,05 6,90
Göreceli 0,09 1,11 6,43 2,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.710.26932.912.79835.154.11632.326.407
Nakit ve Nakit Benzerleri16.095.53819.951.89720.568.12226.458.988
Finansal Yatırımlar20.931.64912.372.43814.101.4555.085.103
Ticari Alacaklar4.2484.24811.328495.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.000.0001.2000200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar678.834583.015473.211286.126
(Ara Toplam)40.710.26932.912.79835.154.11632.326.407
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar73.356.43881.089.25497.863.57271.432.166
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar73.073.99880.724.34897.478.93071.024.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar282.440364.906384.642407.547
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR114.066.707114.002.052133.017.688103.758.573
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler132.583109.605153.625139.172
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar85.56556.001103.84982.111
Diğer Borçlar47.01853.60449.77657.061
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)132.583109.605153.625139.172
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler131.755119.607110.22196.420
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00110.22196.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler131.755119.60700
Özkaynaklar113.802.369113.772.840132.753.842103.522.981
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.802.369113.772.840132.753.842103.522.981
Ödenmiş Sermaye64.000.00064.000.00064.000.00064.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.3681.080.3681.080.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.429.33338.429.33338.429.33336.733.438
Dönem Net Kar/Zararı10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
Diğer Özsermaye Kalemleri13.28013.28013.28013.280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR114.066.707114.002.052133.017.688103.758.573
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.178.0489.712.63326.276.37225.063.533
Satışların Maliyeti (-)000-22.358.786
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.178.0489.712.63326.276.3722.704.747
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.178.0489.712.63326.276.3722.704.747
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.576.224-1.681.316-871.945-2.357.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.872.9832.413.9611.293.9531.340.624
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-15.951
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.474.80710.445.27826.698.3801.672.023
Net Faaliyet Kar/Zararı6.601.8248.031.31725.404.427347.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler002.532.48123.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-195.419-195.41900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-195.419-195.4192.532.48123.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.279.38810.249.85929.230.8611.695.895
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri90.99342.64122.905124.144
Kıdem Tazminatı42.28921.94513.17542.620
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar9.178.0489.712.63326.276.37225.063.533
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 2,8 A/D A/D A/D 1,6 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 2,79 9,28 8,86 -42,84 -0,60
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi