SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.933 88.059 2,13
VIOP 107.526 105.354 2,06
USD/TRY 6,5959 6,5755 0,31
BIST BANKA 118.576 115.886 2,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
ALTIN 1.616,10 1.621,49 -0,33
BRENT 26,82 26,42 1,51

 Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,36 3,05 1,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,0 174,5 169,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar134,1113,8
Ödenmiş Sermaye64,064,0
Net Kâr30,610,3

Cari Değerler

F/K 3,6
FD/FAVÖK 2,1
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 1,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 1,7
Piyasa Değeri 110,1 mnTL
Net Borç -53,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,78 19,44 -23,89 -34,10
USD 0,53 20,72 -27,27 -39,95
Göreceli 1,85 14,26 -8,39 -14,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.057.75540.710.26932.912.79835.154.116
Nakit ve Nakit Benzerleri21.441.19216.095.53819.951.89720.568.122
Finansal Yatırımlar32.862.46120.931.64912.372.43814.101.455
Ticari Alacaklar17.9324.2484.24811.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.5003.000.0001.2000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar727.670678.834583.015473.211
(Ara Toplam)55.057.75540.710.26932.912.79835.154.116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.484.14173.356.43881.089.25497.863.572
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar79.186.12473.073.99880.724.34897.478.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.034.199000
Maddi Duran Varlıklar263.818282.440364.906384.642
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR135.541.896114.066.707114.002.052133.017.688
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler464.703132.583109.605153.625
Finansal Borçlar298.164000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar109.30385.56556.001103.849
Diğer Borçlar40.73647.01853.60449.776
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.500000
(Ara Toplam)464.703132.583109.605153.625
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler987.250131.755119.607110.221
Finansal Borçlar832.439000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar000110.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler154.811131.755119.6070
Özkaynaklar134.089.943113.802.369113.772.840132.753.842
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.089.943113.802.369113.772.840132.753.842
Ödenmiş Sermaye64.000.00064.000.00064.000.00064.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.3681.080.3681.080.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.429.33338.429.33338.429.33338.429.333
Dönem Net Kar/Zararı30.573.18610.279.38810.249.85929.230.861
Diğer Özsermaye Kalemleri7.05613.28013.28013.280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR135.541.896114.066.707114.002.052133.017.688
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri30.117.3449.178.0489.712.63326.276.372
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.117.3449.178.0489.712.63326.276.372
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.117.3449.178.0489.712.63326.276.372
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.548.250-2.576.224-1.681.316-871.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.026.8413.872.9832.413.9611.293.953
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.595.93510.474.80710.445.27826.698.380
Net Faaliyet Kar/Zararı26.569.0946.601.8248.031.31725.404.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler108.744002.532.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-195.419-195.4190
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı30.704.67910.279.38810.249.85929.230.861
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-131.493000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler108.744-195.419-195.4192.532.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.573.18610.279.38810.249.85929.230.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.573.18610.279.38810.249.85929.230.861
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.573.18610.279.38810.249.85929.230.861
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.573.18610.279.38810.249.85929.230.861
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri119.49190.99342.64122.905
Kıdem Tazminatı58.30342.28921.94513.175
Finansman Giderleri-131.493000
Yurtiçi Satışlar30.117.3449.178.0489.712.63326.276.372
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 1,7 3,6 2,1 1,9 0,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 1,72 1,00 1,00 -0,40 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi