SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2834 5,3036 -0,38
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.309 11.299 0,09
ALTIN 1.340,35 1.326,53 1,04
BRENT 66,22 66,50 -0,42

 HDFGS Hisse Senedi | Hedef Girişim Sermayesi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,11 1,25 0,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 10,8 10,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,5105,3
Ödenmiş Sermaye32,032,0
Net Kâr27,635,4

Cari Değerler

F/K 1,2
FD/FAVÖK 1,0
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 4,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,5
Piyasa Değeri 73,0 mnTL
Net Borç -10,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,88 -2,56 -1,72 -1,72
USD 0,69 -3,29 -0,80 -2,09
Göreceli 0,87 -0,62 -3,71 -11,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.274.97911.712.99016.921.78316.183.336
Nakit ve Nakit Benzerleri126.2135.606.4032.412.7313.371.097
Finansal Yatırımlar9.931.2055.926.52014.291.00211.340.060
Ticari Alacaklar21.594002.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.8504.0702.3001.259.611
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar188.117175.997215.750210.311
(Ara Toplam)10.274.97911.712.99016.921.78316.183.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar87.313.95999.905.75357.502.67954.147.999
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar400.000400.00000
Finansal Yatırımlar86.488.48999.058.52657.049.93253.722.051
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar425.470447.227452.747425.948
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR97.588.938111.618.74374.424.46270.331.335
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler56.9536.293.69544.81754.295
Finansal Borçlar0013.6360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.02326.687018.941
Diğer Borçlar44.9306.267.00831.18135.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)56.9536.293.69544.81754.295
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler74.33164.46074.36261.171
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar74.33164.46074.36261.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar97.457.654105.260.58874.305.28370.215.869
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.457.654105.260.58874.305.28370.215.869
Ödenmiş Sermaye32.000.00032.000.00028.000.00028.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.368521.526521.526
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.733.43836.733.43841.712.2803.733.648
Dönem Net Kar/Zararı27.641.22735.448.6814.089.41437.978.632
Diğer Özsermaye Kalemleri2.621-1.899-17.937-17.937
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.588.938111.618.74374.424.46270.331.335
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.229.39443.882.8055.287.22081.074.552
Satışların Maliyeti (-)-16.399.894-7.660.356-828.900-41.698.272
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.829.50036.222.4494.458.32039.376.280
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.829.50036.222.4494.458.32039.376.280
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.549.161-1.011.680-463.618-2.046.163
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri480.313309.024102.814669.476
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-143.297-94.984-31.974-20.961
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)27.617.35535.424.8094.065.54237.978.632
Net Faaliyet Kar/Zararı27.280.33935.210.7693.994.70237.330.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.87223.87223.8720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.87223.87223.8720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.641.22735.448.6814.089.41437.978.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.641.22735.448.6814.089.41437.978.632
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.641.22735.448.6814.089.41437.978.632
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.641.22735.448.6814.089.41437.978.632
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri91.70160.62330.70385.887
Kıdem Tazminatı33.71819.32713.19116.172
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar45.229.39443.882.8055.287.22081.074.552
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 1,1 1,2 1,0 0,6 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 1,14 4,66 4,54 -11,96 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi