SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6039 3,6055 -0,04
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.802 20.787 0,07
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.257,14 1.256,81 0,03
BRENT 56,00 55,94 0,11

 HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,38 1,8 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 20 20

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32.564.96531.162.212
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr1.523.933122.516

Cari Oranlar

F/K 23,6
FD/FAVÖK 12,8
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 4,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,21 25,00 1,69 13,02
USD 16,05 35,47 -16,77 25,87
Göreceli 13,94 18,72 -13,35 27,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
HDFGS14.04.20170,830,015020
HDFGS08.04.20161,080,02005
HDFGS10.04.20150,680,012520
HDFGS08.04.20161,080,02005
HDFGS10.04.20150,680,012520
HDFGS14.04.20170,830,015020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.970.36822.012.19221.886.26922.395.609
Nakit ve Nakit Benzerleri5.665.3933.464.2184.038.6751.819.182
Finansal Yatırımlar17.171.52718.430.13117.689.51019.918.207
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.8684008.262495.628
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar130.580117.443149.822162.592
(Ara Toplam)22.970.36822.012.19221.886.26922.395.609
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.666.3979.221.4398.752.26010.029.116
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.5004.5004.5004.500
Finansal Yatırımlar9.351.8909.002.7838.640.8969.959.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar309.913213.992106.62964.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar94164235305
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR32.636.76531.233.63130.638.52932.424.725
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.52955.67654.458438.881
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.41522.59519.71719.500
Diğer Borçlar30.11433.08134.741419.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)54.52955.67654.458438.881
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.27115.74314.17613.392
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları17.271014.17613.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.015.74300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.564.96531.162.21230.569.89531.972.452
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.564.96531.162.21230.569.89531.972.452
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler458.336458.336458.336458.336
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.572.90510.572.90510.572.90510.572.905
Dönem Net Kar/Zararı1.523.933122.516-469.842933.952
Diğer Özsermaye Kalemleri9.7918.4558.4967.259
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR32.636.76531.233.63130.638.52932.424.725
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.766.72117.931.29417.035.8542.803.786
Satışların Maliyeti (-)-33.227.512-16.954.994-16.954.994-1.604.057
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.539.209976.30080.8601.199.729
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.539.209976.30080.8601.199.729
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.558.137-1.189.148-771.831-374.404
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri442.549341.573226.391110.993
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.118-6.209-5.262-2.366
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.413.503122.516-469.842933.952
Net Faaliyet Kar/Zararı981.072-212.848-690.971825.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler110.430000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.523.933122.516-469.842933.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.523.933122.516-469.842933.952
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.523.933122.516-469.842933.952
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.523.933122.516-469.842933.952
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri50.08928.35916.9758.233
Kıdem Tazminatı10.7795.7144.1473.363
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar35.766.72117.931.29400
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 1,8 23,6 12,8 0,4 1,1 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 1,80 4,41 4,41 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
HDFGS 23,6 66,71 12,8 111,00 1,1 -36,83
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.