SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 116.463 115.315 1,00
VIOP 133.611 132.481 0,85
USD/TRY 6,8547 6,8470 0,11
BIST BANKS 131.810 130.775 0,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.261 12.311 -0,41
GOLD 1.773,55 1.770,25 0,19
BRENT 42,41 42,03 0,90

 Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,81 3,16 1,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,4 66,5 57,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar152,5134,1
Ödenmiş Sermaye64,064,0
Net Kâr21,230,6

Cari Değerler

F/K 8,8
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 8,4
Yabancı Oranı (%) 3,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 2,5
Piyasa Değeri 198,4 mnTL
Net Borç -42,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,90 8,01 28,10 18,77
USD -1,90 8,01 27,54 3,02
Göreceli -0,87 7,20 17,22 17,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.369.67455.057.75540.710.26932.912.798
Nakit ve Nakit Benzerleri26.666.64721.441.19216.095.53819.951.897
Finansal Yatırımlar16.723.77532.862.46120.931.64912.372.438
Ticari Alacaklar17.93217.9324.2484.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.104.4508.5003.000.0001.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar856.870727.670678.834583.015
(Ara Toplam)46.369.67455.057.75540.710.26932.912.798
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar107.730.38480.484.14173.356.43881.089.254
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar105.985.92179.186.12473.073.99880.724.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.140.6261.034.19900
Maddi Duran Varlıklar603.837263.818282.440364.906
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR154.100.058135.541.896114.066.707114.002.052
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler519.821464.703132.583109.605
Finansal Borçlar317.008298.16400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar147.131109.30385.56556.001
Diğer Borçlar31.36940.73647.01853.604
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.31316.50000
(Ara Toplam)519.821464.703132.583109.605
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.093.924987.250131.755119.607
Finansal Borçlar929.124832.43900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar164.800000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0154.811131.755119.607
Özkaynaklar152.486.313134.089.943113.802.369113.772.840
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.486.313134.089.943113.802.369113.772.840
Ödenmiş Sermaye64.000.00064.000.00064.000.00064.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri23.846000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.3681.080.3681.080.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları69.002.51938.429.33338.429.33338.429.333
Dönem Net Kar/Zararı21.245.22830.573.18610.279.38810.249.859
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.865.6487.05613.28013.280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR154.100.058135.541.896114.066.707114.002.052
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.848.31730.117.3449.178.0489.712.633
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.848.31730.117.3449.178.0489.712.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-20.034000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)-20.034000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.828.28330.117.3449.178.0489.712.633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.147.280-3.548.250-2.576.224-1.681.316
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri777.6564.026.8413.872.9832.413.961
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.458.65930.595.93510.474.80710.445.278
Net Faaliyet Kar/Zararı13.681.00326.569.0946.601.8248.031.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler536.569108.74400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)6.250.0000-195.419-195.419
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.245.22830.704.67910.279.38810.249.859
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-131.49300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.786.569108.744-195.419-195.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.245.22830.573.18610.279.38810.249.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.245.22830.573.18610.279.38810.249.859
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.245.22830.573.18610.279.38810.249.859
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.245.22830.573.18610.279.38810.249.859
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri65.267119.49190.99342.641
Kıdem Tazminatı17.65258.30342.28921.945
Finansman Giderleri0-131.49300
Yurtiçi Satışlar14.848.31730.117.3449.178.0489.712.633
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 3,1 8,8 10,4 8,4 1,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 3,10 3,96 3,94 -2,72 -0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi