SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9370 5,8727 1,09
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,76 1.275,92 0,14
BRENT 74,14 74,55 -0,55

 HDFGS Hisse Senedi | Hedef Girişim Sermayesi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,25 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 7,5 7,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar103,597,5
Ödenmiş Sermaye64,032,0
Net Kâr1,727,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 1,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,4
Piyasa Değeri 77,4 mnTL
Net Borç -31,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,83 0,83 9,01 4,31
USD 0,32 -0,53 1,62 -6,47
Göreceli 2,58 3,37 12,34 0,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.326.40710.274.97911.712.99016.921.783
Nakit ve Nakit Benzerleri26.458.988126.2135.606.4032.412.731
Finansal Yatırımlar5.085.1039.931.2055.926.52014.291.002
Ticari Alacaklar495.99021.59400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2007.8504.0702.300
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar286.126188.117175.997215.750
(Ara Toplam)32.326.40710.274.97911.712.99016.921.783
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.432.16687.313.95999.905.75357.502.679
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0400.000400.0000
Finansal Yatırımlar71.024.61986.488.48999.058.52657.049.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar407.547425.470447.227452.747
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR103.758.57397.588.938111.618.74374.424.462
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler139.17256.9536.293.69544.817
Finansal Borçlar00013.636
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar82.11112.02326.6870
Diğer Borçlar57.06144.9306.267.00831.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)139.17256.9536.293.69544.817
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler96.42074.33164.46074.362
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar96.42074.33164.46074.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar103.522.98197.457.654105.260.58874.305.283
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.522.98197.457.654105.260.58874.305.283
Ödenmiş Sermaye64.000.00032.000.00032.000.00028.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri23.846000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.3681.080.368521.526
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.733.43836.733.43836.733.43841.712.280
Dönem Net Kar/Zararı1.695.89527.641.22735.448.6814.089.414
Diğer Özsermaye Kalemleri-10.5662.621-1.899-17.937
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.758.57397.588.938111.618.74374.424.462
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.063.53345.229.39443.882.8055.287.220
Satışların Maliyeti (-)-22.358.786-16.399.894-7.660.356-828.900
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.704.74728.829.50036.222.4494.458.320
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.704.74728.829.50036.222.4494.458.320
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.357.397-1.549.161-1.011.680-463.618
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.340.624480.313309.024102.814
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.951-143.297-94.984-31.974
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.672.02327.617.35535.424.8094.065.542
Net Faaliyet Kar/Zararı347.35027.280.33935.210.7693.994.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.87223.87223.87223.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.87223.87223.87223.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.695.89527.641.22735.448.6814.089.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.695.89527.641.22735.448.6814.089.414
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.695.89527.641.22735.448.6814.089.414
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.695.89527.641.22735.448.6814.089.414
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri124.14491.70160.62330.703
Kıdem Tazminatı42.62033.71819.32713.191
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar25.063.53345.229.39443.882.8055.287.220
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 1,2 A/D A/D 1,8 0,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 1,21 1,03 1,03 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi