SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.929 118.713 0,18
VIOP 135.436 134.862 0,43
USD/TRY 6,8653 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.310 129.657 -0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.813,49 1.809,22 0,24
BRENT 43,36 43,30 0,14

 Hateks Hatay Tekstil Hisse Senedi | HATEK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,1359 10,42 3,2841
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 17,3 15,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hateks Hatay Tekstil
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0326)4512400
Faks (0326)4512409
Adres Antakya İskenderin Yolu üzeri Topboğazı mevki 28. km pk.65 Antakya /HATAY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar309,2316,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-5,928,6

Cari Değerler

F/K 9,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 1,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,8
Piyasa Değeri 215,3 mnTL
Net Borç 53,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,63 11,05 6,66 52,30
USD -1,63 11,05 5,26 32,10
Göreceli -1,12 7,87 -1,15 46,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HATEK16.06.20201,980,190519,0516,19 4.000.000 14
HATEK04.07.201912,700,583058,3049,55 12.242.391 93
HATEK04.07.20122,040,107110,719,11 2.250.000 A/D
HATEK16.06.20201,980,190519,0516,194.000.00014
HATEK04.07.201912,700,583058,3049,5512.242.39193
HATEK04.07.20122,040,107110,719,112.250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar109.030.904107.292.597118.463.153123.401.232
Nakit ve Nakit Benzerleri4.781.0155.493.1187.482.9539.056.394
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar36.706.27144.452.07743.154.46747.930.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.382.6221.175.5562.462.052863.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar57.403.49348.371.35558.523.53558.935.955
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.757.5037.800.4916.840.1466.614.347
(Ara Toplam)109.030.904107.292.597118.463.153123.401.232
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar325.208.520331.388.113214.406.443215.753.093
Ticari Alacaklar04.589.0515.007.1865.295.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.090.14116.742.7822.169.9002.894.086
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.659.00156.659.00144.130.43343.561.953
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar252.359.432253.174.084162.851.675163.728.475
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.946130.592161.149185.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı092.60386.10087.983
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR434.239.424438.680.710332.869.596339.154.325
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler101.232.11498.912.830111.408.999118.697.638
Finansal Borçlar58.109.26750.768.59967.793.75568.615.256
Diğer Finansal Yükümlülükler194.606000
Ticari Borçlar37.823.27643.487.65038.548.19433.549.512
Diğer Borçlar32.755800.452721.30212.756.640
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0694.296824.542256.117
Borç Karşılıkları1.539.8991.061.4621.234.6691.250.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.532.3112.100.3712.286.5372.269.339
(Ara Toplam)101.232.11498.912.830111.408.999118.697.638
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.666.33223.430.55417.961.58918.016.421
Finansal Borçlar0525.078694.281951.823
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar723.634723.634723.634723.634
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.7504.7504.7504.750
Uzun vadeli karşılıklar6.142.4124.134.1963.813.6313.469.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.795.53618.042.89612.725.29312.866.439
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar309.340.978316.337.326203.499.008202.440.266
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar309.188.233316.187.021203.358.798202.291.729
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri349.247349.24600
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları4.345.1453.990.33900
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.988.90222.549.53723.479.22922.549.537
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları30.778.8342.588.1631.435.6191.956.749
Dönem Net Kar/Zararı-5.868.41328.630.036-2.009.007-3.243.239
Diğer Özsermaye Kalemleri235.594.518237.079.700159.452.957160.028.682
Azınlık Payları152.745150.305140.210148.537
TOPLAM KAYNAKLAR434.239.424438.680.710332.869.596339.154.325
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.663.035212.355.876137.258.95578.429.310
Satışların Maliyeti (-)-38.554.207-191.926.861-124.802.796-73.079.391
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)108.82820.429.01512.456.1595.349.919
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)108.82820.429.01512.456.1595.349.919
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.702.957-9.050.365-5.353.795-3.570.290
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.411.376-16.843.288-11.384.842-7.108.554
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.184.61930.205.55022.857.40919.136.386
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.459.230-11.066.958-9.813.297-8.622.750
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.280.11613.673.9548.761.6345.184.711
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.005.505-5.464.638-4.282.478-5.328.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler013.501.622473.101255.285
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-13.965-13.965-13.965
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-652.64112.603.470-1.423.305-849.441
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.932.75739.765.0817.797.4654.576.590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.274.03510.513.1829.379.7412.890.782
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.022.438-24.693.460-18.408.583-10.701.517
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler013.487.657459.136241.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.681.16025.584.803-1.231.377-3.234.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)803.7923.044.721-777.671-4.064
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.503.509-1.780.054-964.324
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)803.7925.548.2301.002.383960.260
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.877.36828.629.524-2.009.048-3.238.209
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.877.36828.629.524-2.009.048-3.238.209
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-8.955-512-415.030
Ana Ortaklık Payları-5.868.41328.630.036-2.009.007-3.243.239
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.493.7587.929.8225.922.3553.924.130
Kıdem Tazminatı221.9711.054.598871.941606.705
Finansman Giderleri-5.022.438-24.693.460-18.408.583-10.701.517
Yurtiçi Satışlar4.306.03415.191.5067.650.7815.452.592
Yurtdışı Satışlar34.357.001197.164.370129.608.17472.976.718
Net Yabancı Para Pozisyonu-54.766.869-22.883.915-37.915.788-40.756.604
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-54.921.830-27.596.283-44.371.149-46.188.557
Net YPP (Hedge Dahil)-54.766.869-22.883.915-37.915.788-40.736.603

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HATEK 10,3 9,0 A/D 1,3 0,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HATEK 10,25 1,00 1,08 8,08 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi