SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.188 118.713 0,40
VIOP 135.666 134.862 0,60
USD/TRY 6,8660 6,8608 0,08
BIST BANKA 129.570 129.657 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
ALTIN 1.808,26 1.809,22 -0,05
BRENT 43,42 43,30 0,28

 Halk Sigorta Hisse Senedi | HALKS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,22 5,04 1,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,0 1,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Halk Sigorta
Kuruluş 29.12.1958
Faal Alanı Sigortacılık
Telefon (0212)3147300
Faks (0212)3147364
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar606,7414,5
Net Kâr231,238,9

Cari Değerler

F/K 5,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 1.256,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,51 -0,83 -7,69 81,82
USD -4,51 -0,83 -8,90 57,71
Göreceli -4,01 -3,67 -14,45 75,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HALKS15,990,575557,5548,92 200.858.120 87
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,13 39.953.835 87
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,1339.953.83587
HALKS15,990,575557,5548,92200.858.12087

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.267.000.1681.925.246.4911.584.137.8681.360.734.711
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar1.976.241.3821.645.378.7891.362.796.1191.135.413.738
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0000
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları290.758.786279.867.702221.341.749225.320.973
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar275.847.433301.141.808256.492.746210.926.270
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar37.4124.3344.3344.334
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 275.810.021301.137.474249.883.910204.464.356
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 006.604.5026.457.580
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar334.132.340350.788.586338.810.641283.355.626
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 345.158.795362.429.292345.689.077290.649.881
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-12.690.120-13.354.371-8.592.101-9.007.921
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar82.231.01371.556.21359.000.74049.670.304
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-80.567.348-69.842.548-57.287.075-47.956.638
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 13.89313.89313.89359.998.179
1- Ortaklardan Alacaklar 00059.984.286
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.89313.89313.89313.893
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar7.156.2016.738.0022.065.2632.403.126
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar00395.822362.233
4- Diğer Çeşitli Alacaklar7.156.2016.738.0021.669.4412.040.893
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 128.546.807137.306.665110.048.293113.017.056
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 124.735.605132.208.851106.644.856109.273.820
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları97.903192.08474.811255.190
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3.713.2994.905.7303.328.6263.488.046
G- Diğer Cari Varlıklar-231.2999.870.74513.026.64415.415.446
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 09.735.37213.049.74415.367.393
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları -284.91082.030-63.1928.257
5- Personele Verilen Avanslar 0000
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 53.61153.34340.09239.796
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı3.012.465.5432.731.106.1902.304.595.3482.045.850.414
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar1.438.1901.250.6341.261.234712.464
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar1.438.1901.250.6341.261.234712.464
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 569.340430.032430.032412.831
1- Bağlı Menkul Kıymetler 569.340430.032430.032412.831
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 0000
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar11.067.2139.928.6272.002.4551.660.732
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller725.586725.586725.586722.737
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller235.637235.637235.637235.637
4- Makine Ve Teçhizatlar 225.003225.003225.003225.003
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 8.305.8147.697.0577.382.2026.814.586
6- Motorlu Taşıtlar 11.55011.55011.55011.550
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)1.505.507929.484929.484925.877
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar9.922.5298.842.52900
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-9.864.413-8.738.219-7.507.007-7.274.658
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar4.789.4073.941.8033.702.3153.128.738
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 20.536.25018.842.26617.816.24416.407.506
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -15.746.843-14.900.463-14.113.929-13.278.768
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0000
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar18.334.38614.241.01013.563.39017.748.863
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları18.334.38614.241.01013.563.39017.748.863
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı36.198.53629.792.10620.959.42623.663.628
AKTİF TOPLAMI3.048.664.0792.760.898.2962.325.554.7742.069.514.042
A- Finansal Borçlar 8.064.2438.004.93600
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar8.064.2438.004.93600
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 120.434.500179.534.108146.361.217145.850.193
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 120.434.359179.533.967146.361.076145.850.052
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141141141141
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 1.717.4711.633.5541.711.6241.663.153
1- Ortaklara Borçlar1.458.1201.468.7951.483.2211.501.228
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar259.351164.759228.403161.925
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 83.696.93875.270.67869.265.27566.225.379
1- Alınan Depozito ve Teminatlar2.832.8462.384.0081.775.6841.556.556
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar27.727.12528.872.38522.207.70428.360.316
3- Diğer Çeşitli Borçlar53.136.96744.014.28545.281.88736.308.507
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.075.322.2681.970.902.5241.638.282.2911.415.145.027
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 719.664.272706.307.060603.785.317580.254.017
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.726.15810.546.45416.887.88444.564.719
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 1.352.931.8381.254.049.0101.017.609.090790.326.291
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 51.593.16318.849.89420.227.01133.396.573
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 18.264.53217.409.25819.665.92820.166.598
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 736.7451.440.636561.0831.798.857
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 70.176.81512.333.21522.403.81315.713.235
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-37.584.929-12.333.215-22.403.813-4.282.117
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1.411.3361.469.3811.068.9671.048.290
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı1.411.3361.469.3811.068.9671.048.290
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 70.715.02063.571.65548.427.75952.007.921
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 55.445.62960.595.30744.247.50250.129.317
2- Gider Tahakkukları15.269.3912.976.3484.180.2571.878.604
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı2.412.954.9392.319.236.7301.925.344.1441.715.336.536
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 20.178.59218.906.30916.849.31813.197.274
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net20.178.59218.906.30916.849.31813.197.274
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 3.343.2263.635.5093.509.9203.506.135
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 3.343.2263.635.5093.509.9203.506.135
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 5.523.3254.570.7064.773.3454.573.981
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı5.523.3254.570.7064.773.3454.573.981
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı29.045.14327.112.52425.132.58321.277.390
A- Ödenmiş Sermaye 349.000.000349.000.000280.000.000280.000.000
1- (Nominal) Sermaye 349.000.000349.000.000280.000.000280.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 98.95298.95298.95295.152
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 98.95298.95298.95295.152
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri0000
C- Kar Yedekleri 26.366.15126.539.86422.054.24521.872.235
1- Yasal Yedekler 18.402.41818.402.41914.756.17614.756.176
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler1.544.9601.544.9601.266.3521.266.352
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi35.4832.4052.4052.405
6- Diğer Kar Yedekleri 6.383.2906.590.0806.029.3125.847.302
D- Geçmiş Yıllar Karları 0000
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 231.198.89438.910.22672.924.85030.932.729
1- Dönem Net Karı231.198.89438.910.22672.924.85030.932.729
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı606.663.997414.549.042375.078.047332.900.116
PASİF TOPLAMI3.048.664.0792.760.898.2962.325.554.7742.069.514.042
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.604.569.614718.087.8541.174.643.965510.797.760
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.275.269.963603.676.1721.032.117.565462.037.979
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.376.987.193699.856.4861.154.518.623588.584.573
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)2.119.644.1691.063.005.3151.756.187.309890.877.967
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-644.443.765-314.313.410-515.200.543-256.671.553
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-98.213.211-48.835.419-86.468.143-45.621.841
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -115.878.956-102.521.744-114.811.246-91.279.947
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-191.863.597-151.892.192-167.313.621-134.853.108
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)67.704.15344.167.16147.035.55636.442.352
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)8.280.4885.203.2875.466.8197.130.809
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.14.161.7266.341.430-7.589.812-35.266.647
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)31.438.50114.431.372-25.278.166-47.215.215
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-17.276.775-8.089.94217.688.35411.948.568
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri303.671.366108.638.513121.203.50544.694.688
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)567000
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)567000
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)25.627.7185.773.16921.322.8954.065.093
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-1.360.884.158-727.808.778-1.194.217.585-512.547.534
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.101.661.928-599.369.738-982.166.493-408.150.038
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-766.339.180-362.929.819-648.697.453-301.963.799
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-1.008.159.236-461.847.221-813.651.943-383.779.388
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)241.820.05698.917.402164.954.49081.815.589
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-335.322.748-236.439.919-333.469.040-106.186.239
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-454.163.428-364.496.263-675.516.227-233.553.864
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)118.840.680128.056.344342.047.187127.367.625
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -3.329.275-2.056.992-3.648.6663.378
4- Faaliyet Giderleri (-)-218.186.004-108.767.913-181.076.493-89.119.073
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-37.706.951-17.614.135-27.325.933-15.281.801
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-37.706.951-17.614.135-27.325.933-15.281.801
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)243.685.456-9.720.924-19.573.620-1.749.774
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı243.685.456-9.720.924-19.573.620-1.749.774
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi243.685.456-9.720.924-19.573.620-1.749.774
K- Yatırım Gelirleri415.333.907202.089.782296.251.972104.704.054
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler321.891.628150.208.506203.327.26475.668.826
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar55.617.65929.076.98928.634.24910.713.384
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi-236.6902.150.4279.200.5513.147.897
4- Kambiyo Karları37.915.87320.647.73154.935.64915.058.910
5- iştiraklerden Gelirler139.308066.62066.620
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0028.00726.440
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler6.1296.12959.63221.977
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-336.320.984-123.966.323-161.998.689-52.088.476
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-1.454.782-706.521-178.208-84.866
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-109.303-109.303-8.270-8.270
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-303.671.366-108.638.513-121.203.505-44.694.689
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
6- Kambiyo Zararları (-) -24.670.688-11.255.654-38.302.560-6.066.803
7- Amortisman Giderleri (-)-4.235.292-2.017.746-2.306.146-1.233.848
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) -2.179.553-1.238.58600
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-21.322.670-17.159.094-19.351.000-4.219.840
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-30.331.219-14.368.635-20.951.467-11.086.455
2- Reeskont Hesabı (+/-)2.902.354-4.703.661-1.831.665-647.752
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)4.870.837835.7853.303.5687.437.705
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar1.383.4951.140.693207.662113.362
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-148.137-63.276-79.098-36.700
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı231.198.89438.910.22672.924.85030.932.729
1- Dönem Karı Ve Zararı301.375.70951.243.44195.328.66346.645.964
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-70.176.815-12.333.215-22.403.813-15.713.235
3- Dönem Net Kar veya Zararı231.198.89438.910.22672.924.85030.932.729
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKS 3,6 5,4 A/D A/D 2,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HALKS 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi