SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKS 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 HALKS | Halk Sigorta

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,7 3,25 0,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Halk Sigorta
Kuruluş 29.12.1958
Faal Alanı Sigortacılık
Telefon (0212)3147300
Faks (0212)3147364
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar207.177.252184.217.773
Net Kâr22.001.790-1.148.681

Cari Oranlar

F/K 17,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,33 2,05 14,12 -4,35
USD -0,06 6,22 -7,65 4,58
Göreceli -1,85 -4,57 -5,65 8,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
HALKS30.04.201512,430,425087
HALKS30.04.201512,430,425087

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR824.724.705693.256.175537.535.212496.317.430
Kasa0000
Alınan Çekler0000
Bankalar711.469.890606.102.930460.953.269361.227.113
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)0000
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.0000
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.111.298.992113.547.78192.514.65874.820.450
Satılmaya Hazır Fin. Var.4.3954.8684.2024.497
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.105.321.610106.772.00082.251.58666.408.950
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.5.972.9876.770.91310.258.8708.407.003
Krediler0000
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.0000
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)0000
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR154.516.607115.611.915117.562.95875.078.368
Sigortacılık Faal. Alac.161.332.980118.050.845119.214.88976.726.495
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)-8.554.316-4.201.186-3.593.799-3.727.287
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.0-141-141-141
Sig. Kred. (İkrazlar)0000
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.29.783.72527.257.10226.521.78224.793.030
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)-28.045.782-25.494.705-24.579.773-22.713.729
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR13.89313.89313.89313.893
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.13.89313.89313.89313.893
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR-5.161.857-884.382-486.593277.499
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.558.109542.300533.898461.569
Diğer Çeşitli Alac.-5.719.966-1.426.682-1.020.491-184.070
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.79.919.90883.228.34064.790.33359.627.214
Gelecek Aylara Ait Gid.78.958.89281.610.39864.135.68358.451.318
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.0000
Gelir Tahakkukları116.78066.30246.92558.583
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.844.2361.551.640607.7251.117.313
DİĞER CARİ VARLIKLAR31.7964.097.3057.708.1413.576.996
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar00168.262160.138
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar04.104.2167.517.3153.360.482
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları0-38.148033.437
Personele Verilen Avanslar0000
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.31.79631.23722.56422.939
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.165.344.0441.008.871.027819.638.602709.711.850
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0000
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR793.847699.797879.260566.904
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.793.847699.797879.260566.904
Diğer Çeşitli Alac.0000
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR220.125220.125220.125220.125
Bağlı Menkul Kıymetler220.125220.125220.125220.125
İştirakler0000
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar0000
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.0000
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)0000
MADDİ VARLIKLAR1.944.0602.285.9002.471.3112.642.988
Yatırım Amaçlı Gay.937.070937.070848.465844.921
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.0000
Makine Ve Teçhizatlar225.004225.003225.004225.003
Demirbaş Ve Tesisatlar6.241.0576.184.8536.043.6975.820.182
Motorlu Taşıtlar11.55011.55011.55011.550
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)872.989938.433976.247976.247
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.0000
Birikmiş Amortismanlar (-)-6.343.610-6.011.009-5.633.652-5.234.915
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)0000
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR3.163.0423.883.8753.622.6633.224.420
Haklar0000
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.13.352.01612.956.34411.530.95710.050.317
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-10.188.974-9.072.469-7.908.294-6.825.897
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar0000
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0000
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.0000
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR8.110.6344.630.47603.833.412
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları8.110.6344.630.47603.833.412
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI14.231.70811.720.1737.193.35910.487.849
TOPLAM AKTİFLER1.179.575.7521.020.591.200826.831.961720.199.699
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)0000
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR41.594.11836.340.83040.027.78049.390.596
Sigortacılık Faal. Borçlar41.593.97736.340.83040.027.78049.390.596
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.141000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR1.601.4111.712.9931.838.0341.892.633
Ortaklara Borçlar1.562.0841.565.8311.789.2331.840.008
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar39.327147.16248.80152.625
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR46.868.79422.757.12325.044.30122.115.727
Alınan Depozito ve Tem.1.034.605888.418808.248731.360
Diğer Çeşitli Borçlar26.601.75112.080.82613.321.5208.362.410
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI834.529.214730.411.993527.497.563459.780.372
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net386.685.120392.697.300305.003.557253.405.978
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net6.060.931608.15301.179.321
Hay. Mat. Karşılığı - Net0000
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net441.783.163337.106.540222.494.006205.195.073
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.12.458.49210.946.43213.901.14311.972.013
Ödenecek Vergi Ve Fonlar11.406.5361.250.0329.661.5288.918.674
Ödenecek Sos. Güv. Kes.847.600504.114356.455444.372
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.0000
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.18.982.4619.192.2863.883.1602.608.967
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)-18.778.105000
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR953.447925.875744.061769.636
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı953.447925.875744.061769.636
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.17.494.50817.993.15614.346.76815.979.058
Gelecek Aylara Ait Gelirler15.088.53516.294.62712.307.37014.745.103
Gider Tahakkukları2.405.9731.698.5292.039.3981.233.955
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.0000
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.0000
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI955.499.984821.088.402623.399.650561.900.035
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)0000
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0000
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR0000
Alınan Depozito Ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI10.105.0498.930.1527.689.5466.752.766
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net0000
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net0000
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net10.105.0498.930.1527.689.5466.752.766
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI3.706.5293.624.2143.534.7773.133.018
Ödenecek Diğer Yük.0000
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.3.706.5293.624.2143.534.7773.133.018
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR3.086.9382.730.6592.360.7672.259.274
Kıdem Tazminatı Kar.3.086.9382.730.6592.360.7672.259.274
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.0000
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.0000
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER004.471.7700
Ert. Vergi Yükümlülüğü004.471.7700
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.898.51615.285.02518.056.86012.145.058
ÖDENMİŞ SERMAYE129.000.000129.000.00094.000.00094.000.000
(Nominal) Sermaye129.000.00094.000.00094.000.00094.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ95.15295.15295.15295.152
Hisse Senedi İhraç Prim.95.15295.15295.15295.152
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri0000
KAR YEDEKLERİ17.287.42317.478.41544.153.75444.164.194
Yasal Yedekler10.612.98710.612.9879.916.3049.916.304
Statü Yedekleri0000
Olağanüstü Yedekler267.113267.11427.630.13927.630.139
Özel Fonlar (Yedekler)0000
Finansal Varlıkların Değerlemesi2.4662.9392.2732.568
Diğer Kar Yedekleri6.404.8576.595.3756.605.0386.615.183
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI38.792.88738.792.88722.519.2820
Geçmiş Yıllar Karları0000
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0000
Geçmiş Yıllar Zararları0000
DÖNEM NET KARI22.001.790-1.148.68124.607.2637.895.260
Dönem Net Karı22.001.790024.607.2637.895.260
Dönem Net Zararı (-)0-1.148.68100
ÖZSERMAYE TOPLAMI207.177.252184.217.773185.375.451146.154.606
TOPLAM PASİFLER1.179.575.7521.020.591.200826.831.961720.199.699
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR766.520.737373.027.229466.732.344200.389.184
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)720.254.217351.920.572439.747.222188.565.529
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)807.996.711440.222.466560.071.338257.292.067
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-81.681.563-87.693.742-120.324.116-68.726.538
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-6.060.931-608.15200
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.31.012.63314.848.41222.100.4229.774.499
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)953.289939.417-5.572-6.555
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-778.928.271-393.652.562-458.000.899-191.015.787
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-588.333.529-302.271.644-331.589.822-135.637.921
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-369.044.371-187.659.109-253.847.420-111.337.786
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-219.289.158-114.612.535-77.742.402-24.300.135
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-2.415.503-1.240.607-2.225.309-1.288.529
Faaliyet Gid. (-)-170.786.673-81.118.251-111.830.973-48.709.887
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-12.407.534-20.625.3338.731.4459.373.397
HAYAT TEKNİK GELİR0000
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)0000
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri0000
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)0000
HAYAT TEKNİK GİDER (-)0000
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)0000
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Yatırım Gid. (-)0000
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0000
Fon İşletim Gel.0000
Yönetim Gideri Kes.0000
Giriş Aidatı Gel.0000
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.0000
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.0000
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)0000
Fon İşletim Gid. (-)0000
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Diğer Teknik Gid. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-12.407.534-20.625.3338.731.4459.373.397
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ-12.407.534-20.625.3338.731.4459.373.397
YATIRIM GELİRLERİ84.438.19939.038.96358.084.72126.615.831
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.68.645.63932.994.78341.775.25918.149.770
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar7.196.0672.448.8224.090.134260.478
Fin. Yat. Değ.2.158.5361.764.9142.994.1222.879.582
Kambiyo Karları6.364.3391.814.0628.524.7284.900.068
iştiraklerden Gelirler00271.831245.495
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.0000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.40.4922.650177.8985.150
Türev Ürün. Elde Ed Gel.33.12613.732250.749175.288
Diğer Yatırımlar0000
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.0000
YATIRIM GİDERLERİ (-)-37.577.697-18.585.033-31.186.681-14.534.737
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)-153.060-69.111-142.845-68.944
Yat. Değ. Azalışları (-)0000
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)-154.319-122.261-143.217-48.298
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)-31.012.633-14.848.412-22.100.422-9.774.499
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-3.130.554-1.932.669-5.888.993-3.229.688
Amortisman Gid. (-)-3.127.131-1.612.580-2.911.204-1.413.308
Diğer Yatırım Gid. (-)0000
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR-1.927.830-244.105-7.139.062-3.611.423
Karşılıklar Hesabı (+/-)-5.273.076-1.037.329-4.836.717-2.331.504
Reeskont Hesabı (+/-)64.23854.360-476.950-129.724
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)0000
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)4.073.246640.71800
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)00-2.052.328-1.209.141
Diğer Gelir ve Karlar344.252282.756383.912143.580
Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.136.490-184.610-156.979-84.634
Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.001.790-1.148.68124.607.26315.234.101
Dönem Karı Ve Zararı32.525.138-415.50828.490.42317.843.068
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)-10.523.348-733.173-3.883.160-2.608.967
Dönem Net Kar veya Zararı22.001.790-1.148.68124.607.26315.234.101
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKS 3,0 17,5 A/D A/D 1,9 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
HALKS 17,5 109,20 1,9 6,39
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.