SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9327 5,9358 -0,05
BIST BANKA 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
ALTIN 1.559,71 1.562,45 -0,18
BRENT 62,27 62,04 0,37

 Halk Sigorta Hisse Senedi | HALKS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4 2,2 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Halk Sigorta
Kuruluş 29.12.1958
Faal Alanı Sigortacılık
Telefon (0212)3147300
Faks (0212)3147364
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar414,5375,1
Net Kâr38,972,9

Cari Değerler

F/K 8,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 712,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,99 -2,86 4,62 3,03
USD 1,16 -3,68 4,80 3,38
Göreceli 1,16 -4,08 -4,23 -3,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,13 39.953.835 87
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,1339.953.83587

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.925.246.4911.584.137.8681.360.734.7111.208.803.938
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar1.645.378.7891.362.796.1191.135.413.7381.015.421.600
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0000
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları279.867.702221.341.749225.320.973193.382.338
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar301.141.808256.492.746210.926.270181.356.905
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.3344.3344.3344.334
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 301.137.474249.883.910204.464.356175.459.514
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 06.604.5026.457.5805.893.057
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar350.788.586338.810.641283.355.626168.328.019
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 362.429.292345.689.077290.649.881175.508.260
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-13.354.371-8.592.101-9.007.921-8.908.907
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar71.556.21359.000.74049.670.30439.569.741
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-69.842.548-57.287.075-47.956.638-37.841.075
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 13.89313.89359.998.17913.893
1- Ortaklardan Alacaklar 0059.984.2860
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.89313.89313.89313.893
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar6.738.0022.065.2632.403.126-5.931.488
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar0395.822362.233493.772
4- Diğer Çeşitli Alacaklar6.738.0021.669.4412.040.893-6.425.260
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 137.306.665110.048.293113.017.05691.570.790
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 132.208.851106.644.856109.273.82090.290.740
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları192.08474.811255.190130.164
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4.905.7303.328.6263.488.0461.149.886
G- Diğer Cari Varlıklar9.870.74513.026.64415.415.4464.859.078
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 9.735.37213.049.74415.367.3935.184.479
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 82.030-63.1928.257-360.909
5- Personele Verilen Avanslar 0000
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 53.34340.09239.79635.508
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı2.731.106.1902.304.595.3482.045.850.4141.649.001.135
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar1.250.6341.261.234712.464952.553
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar1.250.6341.261.234712.464952.553
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 430.032430.032412.831346.211
1- Bağlı Menkul Kıymetler 430.032430.032412.831346.211
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 0000
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar9.928.6272.002.4551.660.7321.617.173
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller725.586725.586722.737701.433
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller235.637235.637235.637235.637
4- Makine Ve Teçhizatlar 225.003225.003225.003225.003
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 7.697.0577.382.2026.814.5866.557.287
6- Motorlu Taşıtlar 11.55011.55011.55011.550
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)929.484929.484925.877876.234
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar8.842.529-7.507.0070-6.989.971
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-8.738.2190-7.274.6580
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar3.941.8033.702.3153.128.7383.082.286
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 18.842.26617.816.24416.407.50615.421.956
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -14.900.463-14.113.929-13.278.768-12.339.670
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0000
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar14.241.01013.563.39017.748.86310.224.718
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları14.241.01013.563.39017.748.86310.224.718
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı29.792.10620.959.42623.663.62816.222.941
AKTİF TOPLAMI2.760.898.2962.325.554.7742.069.514.0421.665.224.076
A- Finansal Borçlar 8.004.936000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar8.004.936000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 179.534.108146.361.217145.850.193105.200.810
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 179.533.967146.361.076145.850.052105.200.669
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141141141141
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 1.633.5541.711.6241.663.1531.646.274
1- Ortaklara Borçlar1.468.7951.483.2211.501.2281.523.244
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar164.759228.403161.925123.030
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 75.270.67869.265.27566.225.37953.079.840
1- Alınan Depozito ve Teminatlar2.384.0081.775.6841.556.5561.235.949
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar28.872.38522.207.70428.360.31620.535.606
3- Diğer Çeşitli Borçlar44.014.28545.281.88736.308.50731.308.285
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.970.902.5241.638.282.2911.415.145.0271.182.412.192
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 706.307.060603.785.317580.254.017488.974.069
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 10.546.45416.887.88444.564.7199.298.072
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 1.254.049.0101.017.609.090790.326.291684.140.051
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 18.849.89420.227.01133.396.57319.213.524
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 17.409.25819.665.92820.166.59818.284.515
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.440.636561.0831.798.857929.009
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 12.333.21522.403.81315.713.23510.725.013
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-12.333.215-22.403.813-4.282.117-10.725.013
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1.469.3811.068.9671.048.2901.148.493
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı1.469.3811.068.9671.048.2901.148.493
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 63.571.65548.427.75952.007.92139.761.395
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 60.595.30744.247.50250.129.31736.749.667
2- Gider Tahakkukları2.976.3484.180.2571.878.6043.011.728
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı2.319.236.7301.925.344.1441.715.336.5361.402.462.528
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 18.906.30916.849.31813.197.27413.200.651
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net18.906.30916.849.31813.197.27413.200.651
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 3.635.5093.509.9203.506.1353.522.850
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 3.635.5093.509.9203.506.1353.522.850
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.570.7064.773.3454.573.9813.764.191
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı4.570.7064.773.3454.573.9813.764.191
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı27.112.52425.132.58321.277.39020.487.692
A- Ödenmiş Sermaye 349.000.000280.000.000280.000.000187.000.000
1- (Nominal) Sermaye 349.000.000280.000.000280.000.000187.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 98.95298.95295.15295.152
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 98.95298.95295.15295.152
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri0000
C- Kar Yedekleri 26.539.86422.054.24521.872.23519.830.953
1- Yasal Yedekler 18.402.41914.756.17614.756.17612.988.788
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler1.544.9601.266.3521.266.352685.989
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi2.4052.4052.4052.405
6- Diğer Kar Yedekleri 6.590.0806.029.3125.847.3026.153.771
D- Geçmiş Yıllar Karları 0000
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 38.910.22672.924.85030.932.72935.347.751
1- Dönem Net Karı38.910.22672.924.85030.932.72935.347.751
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı414.549.042375.078.047332.900.116242.273.856
PASİF TOPLAMI2.760.898.2962.325.554.7742.069.514.0421.665.224.076
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 718.087.8541.174.643.965510.797.760952.627.089
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)603.676.1721.032.117.565462.037.979880.951.912
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)699.856.4861.154.518.623588.584.573986.478.003
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)1.063.005.3151.756.187.309890.877.9671.480.370.603
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-314.313.410-515.200.543-256.671.553-418.557.978
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-48.835.419-86.468.143-45.621.841-75.334.622
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -102.521.744-114.811.246-91.279.947-102.288.950
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-151.892.192-167.313.621-134.853.108-270.379.325
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)44.167.16147.035.55636.442.352155.031.958
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)5.203.2875.466.8197.130.80913.058.417
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.6.341.430-7.589.812-35.266.647-3.237.141
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)14.431.372-25.278.166-47.215.215-11.372.324
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-8.089.94217.688.35411.948.5688.135.183
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri108.638.513121.203.50544.694.68859.155.123
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)000206.292
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)000206.292
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5.773.16921.322.8954.065.09312.313.762
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-727.808.778-1.194.217.585-512.547.534-966.178.874
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-599.369.738-982.166.493-408.150.038-752.414.275
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-362.929.819-648.697.453-301.963.799-510.057.388
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-461.847.221-813.651.943-383.779.388-591.705.859
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)98.917.402164.954.49081.815.58981.648.471
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-236.439.919-333.469.040-106.186.239-242.356.887
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-364.496.263-675.516.227-233.553.864-397.909.939
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)128.056.344342.047.187127.367.625155.553.052
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -2.056.992-3.648.6663.378-3.095.602
4- Faaliyet Giderleri (-)-108.767.913-181.076.493-89.119.073-187.311.989
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-17.614.135-27.325.933-15.281.801-23.357.008
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-17.614.135-27.325.933-15.281.801-23.357.008
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)-9.720.924-19.573.620-1.749.774-13.551.785
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı-9.720.924-19.573.620-1.749.774-13.551.785
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi-9.720.924-19.573.620-1.749.774-13.551.785
K- Yatırım Gelirleri202.089.782296.251.972104.704.054142.738.122
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler150.208.506203.327.26475.668.826111.635.118
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar29.076.98928.634.24910.713.38414.033.194
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi2.150.4279.200.5513.147.8974.879.302
4- Kambiyo Karları20.647.73154.935.64915.058.91012.083.859
5- iştiraklerden Gelirler066.62066.620140.533
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler028.00726.44022.140
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler6.12959.63221.977-56.024
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-123.966.323-161.998.689-52.088.476-70.248.716
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-706.521-178.208-84.866-156.566
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-109.303-8.270-8.270-109.645
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-108.638.513-121.203.505-44.694.689-59.155.123
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
6- Kambiyo Zararları (-) -11.255.654-38.302.560-6.066.803-8.030.326
7- Amortisman Giderleri (-)-2.017.746-2.306.146-1.233.848-2.797.056
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) -1.238.586000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-17.159.094-19.351.000-4.219.840-12.864.857
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-14.368.635-20.951.467-11.086.455-10.733.830
2- Reeskont Hesabı (+/-)-4.703.661-1.831.665-647.752-4.410.713
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)835.7853.303.5687.437.7052.051.313
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar1.140.693207.662113.362382.652
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-63.276-79.098-36.700-154.279
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı38.910.22672.924.85030.932.72935.347.751
1- Dönem Karı Ve Zararı51.243.44195.328.66346.645.96446.072.764
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-12.333.215-22.403.813-15.713.235-10.725.013
3- Dönem Net Kar veya Zararı38.910.22672.924.85030.932.72935.347.751
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKS 2,0 8,8 A/D A/D 1,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi