SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8280 5,8737 -0,78
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,76 1.339,66 0,53
BRENT 62,29 60,94 2,22

 Halk Sigorta Hisse Senedi | HALKS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,7943 0,94 0,1457
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Halk Sigorta
Kuruluş 29.12.1958
Faal Alanı Sigortacılık
Telefon (0212)3147300
Faks (0212)3147364
Adres Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar375,1332,9
Net Kâr72,930,9

Cari Değerler

F/K 4,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 317,6 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,11 0,00 9,64 3,41
USD 1,63 -1,03 13,58 -6,49
Göreceli -1,00 -1,48 1,00 0,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,13 39.953.835 87
HALKS30.04.201512,430,425042,5036,1339.953.83587

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.584.137.8681.360.734.7111.208.803.9381.103.190.638
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar1.362.796.1191.135.413.7381.015.421.600913.128.997
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0000
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları221.341.749225.320.973193.382.338190.061.641
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar0000
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar256.492.746210.926.270181.356.905152.933.926
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.3344.3344.3344.334
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 249.883.910204.464.356175.459.514146.251.606
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 6.604.5026.457.5805.893.0576.677.986
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar338.810.641283.355.626168.328.019138.549.736
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 345.689.077290.649.881175.508.260146.758.346
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-8.592.101-9.007.921-8.908.907-9.936.777
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar59.000.74049.670.30439.569.74136.698.605
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-57.287.075-47.956.638-37.841.075-34.970.438
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 13.89359.998.17913.89313.893
1- Ortaklardan Alacaklar 059.984.28600
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.89313.89313.89313.893
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar2.065.2632.403.126-5.931.488-2.306.211
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar395.822362.233493.772471.660
4- Diğer Çeşitli Alacaklar1.669.4412.040.893-6.425.260-2.777.871
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 110.048.293113.017.05691.570.790113.775.377
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 106.644.856109.273.82090.290.740111.784.961
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları74.811255.190130.164130.584
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3.328.6263.488.0461.149.8861.859.832
G- Diğer Cari Varlıklar13.026.64415.415.4464.859.0786.073.706
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 13.049.74415.367.3935.184.4796.033.575
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları -63.1928.257-360.9095.138
5- Personele Verilen Avanslar 0000
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 40.09239.79635.50834.993
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı2.304.595.3482.045.850.4141.649.001.1351.512.231.065
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar1.261.234712.464952.553595.346
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar1.261.234712.464952.553595.346
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 430.032412.831346.211360.636
1- Bağlı Menkul Kıymetler 430.032412.831346.211360.636
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 0000
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar2.002.4551.660.7321.617.1731.748.109
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller725.586722.737701.433701.433
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller235.637235.637235.637235.637
4- Makine Ve Teçhizatlar 225.003225.003225.003225.003
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 7.382.2026.814.5866.557.2876.411.720
6- Motorlu Taşıtlar 11.55011.55011.55011.550
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)929.484925.877876.234872.989
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar-7.507.0070-6.989.9710
9- Birikmiş Amortismanlar (-)0-7.274.6580-6.710.223
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar3.702.3153.128.7383.082.2863.141.170
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 17.816.24416.407.50615.421.95614.426.316
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -14.113.929-13.278.768-12.339.670-11.285.146
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0000
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar13.563.39017.748.86310.224.7188.811.400
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları13.563.39017.748.86310.224.7188.811.400
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı20.959.42623.663.62816.222.94114.656.661
AKTİF TOPLAMI2.325.554.7742.069.514.0421.665.224.0761.526.887.726
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 146.361.217145.850.193105.200.81061.509.215
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 146.361.076145.850.052105.200.66961.509.074
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141141141141
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 1.711.6241.663.1531.646.2741.621.737
1- Ortaklara Borçlar1.483.2211.501.2281.523.2441.536.221
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar228.403161.925123.03085.516
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 69.265.27566.225.37953.079.84045.367.912
1- Alınan Depozito ve Teminatlar1.775.6841.556.5561.235.9491.132.169
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar22.207.70428.360.31620.535.60623.704.406
3- Diğer Çeşitli Borçlar45.281.88736.308.50731.308.28520.531.337
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.638.282.2911.415.145.0271.182.412.1921.146.702.282
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 603.785.317580.254.017488.974.069589.753.610
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 16.887.88444.564.7199.298.07210.397.509
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 1.017.609.090790.326.291684.140.051546.551.163
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 20.227.01133.396.57319.213.52414.916.648
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19.665.92820.166.59818.284.51512.527.624
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 561.0831.798.857929.009979.381
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 22.403.81315.713.23510.725.0131.409.643
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-22.403.813-4.282.117-10.725.0130
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1.068.9671.048.2901.148.4931.169.501
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı1.068.9671.048.2901.148.4931.169.501
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 48.427.75952.007.92139.761.39527.341.177
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 44.247.50250.129.31736.749.66725.825.784
2- Gider Tahakkukları4.180.2571.878.6043.011.7281.515.393
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı1.925.344.1441.715.336.5361.402.462.5281.298.628.472
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 16.849.31813.197.27413.200.65111.879.460
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net16.849.31813.197.27413.200.65111.879.460
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 3.509.9203.506.1353.522.8503.661.018
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 3.509.9203.506.1353.522.8503.661.018
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.773.3454.573.9813.764.1913.320.647
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı4.773.3454.573.9813.764.1913.320.647
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı25.132.58321.277.39020.487.69218.861.125
A- Ödenmiş Sermaye 280.000.000280.000.000187.000.000129.000.000
1- (Nominal) Sermaye 280.000.000280.000.000187.000.000129.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 98.95295.15295.15295.152
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 98.95295.15295.15295.152
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri0000
C- Kar Yedekleri 22.054.24521.872.23519.830.95317.340.479
1- Yasal Yedekler 14.756.17614.756.17612.988.78810.612.987
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler1.266.3521.266.352685.989267.113
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi2.4052.4052.4052.405
6- Diğer Kar Yedekleri 6.029.3125.847.3026.153.7716.457.974
D- Geçmiş Yıllar Karları 00060.794.677
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 72.924.85030.932.72935.347.7512.167.821
1- Dönem Net Karı72.924.85030.932.72935.347.7512.167.821
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı375.078.047332.900.116242.273.856209.398.129
PASİF TOPLAMI2.325.554.7742.069.514.0421.665.224.0761.526.887.726
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.174.643.965510.797.760952.627.089427.358.985
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.032.117.565462.037.979880.951.912400.335.459
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.154.518.623588.584.573986.478.003607.740.527
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)1.756.187.309890.877.9671.480.370.603776.952.923
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-515.200.543-256.671.553-418.557.978-128.846.674
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-86.468.143-45.621.841-75.334.622-40.365.722
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -114.811.246-91.279.947-102.288.950-203.068.490
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-167.313.621-134.853.108-270.379.325-251.922.577
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.035.55636.442.352155.031.95835.784.965
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)5.466.8197.130.80913.058.41713.069.122
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.-7.589.812-35.266.647-3.237.141-4.336.578
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-25.278.166-47.215.215-11.372.324-6.479.911
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.688.35411.948.5688.135.1832.143.333
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri121.203.50544.694.68859.155.12321.895.405
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)00206.292206.292
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)00206.292206.292
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)21.322.8954.065.09312.313.7624.921.829
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-1.194.217.585-512.547.534-966.178.874-442.350.201
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-982.166.493-408.150.038-752.414.275-338.159.152
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-648.697.453-301.963.799-510.057.388-233.391.153
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-813.651.943-383.779.388-591.705.859-264.297.844
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)164.954.49081.815.58981.648.47130.906.691
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-333.469.040-106.186.239-242.356.887-104.767.999
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-675.516.227-233.553.864-397.909.939-109.318.174
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)342.047.187127.367.625155.553.0524.550.175
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -3.648.6663.378-3.095.602-1.774.412
4- Faaliyet Giderleri (-)-181.076.493-89.119.073-187.311.989-91.452.247
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-27.325.933-15.281.801-23.357.008-10.964.390
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-27.325.933-15.281.801-23.357.008-10.964.390
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)-19.573.620-1.749.774-13.551.785-14.991.216
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı-19.573.620-1.749.774-13.551.785-14.991.216
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi-19.573.620-1.749.774-13.551.785-14.991.216
K- Yatırım Gelirleri296.251.972104.704.054142.738.12254.846.107
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler203.327.26475.668.826111.635.11842.586.580
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar28.634.24910.713.38414.033.1944.837.559
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi9.200.5513.147.8974.879.3022.984.941
4- Kambiyo Karları54.935.64915.058.91012.083.8594.375.464
5- iştiraklerden Gelirler66.62066.620140.533140.511
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler28.00726.44022.1403.400
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler59.63221.977-56.024-82.348
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-161.998.689-52.088.476-70.248.716-27.802.984
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-178.208-84.866-156.566-75.405
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-8.270-8.270-109.645-101.097
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-121.203.505-44.694.689-59.155.123-21.895.405
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
6- Kambiyo Zararları (-) -38.302.560-6.066.803-8.030.326-4.268.292
7- Amortisman Giderleri (-)-2.306.146-1.233.848-2.797.056-1.462.785
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-19.351.000-4.219.840-12.864.857-8.474.443
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-20.951.467-11.086.455-10.733.830-8.018.424
2- Reeskont Hesabı (+/-)-1.831.665-647.752-4.410.713-1.167.653
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)3.303.5687.437.7052.051.313714.046
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar207.662113.362382.65293.726
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-79.098-36.700-154.279-96.138
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı72.924.85030.932.72935.347.7512.167.821
1- Dönem Karı Ve Zararı95.328.66346.645.96446.072.7643.577.464
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-22.403.813-15.713.235-10.725.013-1.409.643
3- Dönem Net Kar veya Zararı72.924.85030.932.72935.347.7512.167.821
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKS 0,9 4,4 A/D A/D 0,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi