SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Gedik Yatırım Holding Hisse Senedi | GYHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,91 4,49 1,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 11,0 11,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar89,786,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr16,513,6

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 129,0 mnTL
Net Borç 33,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,70 -2,93 12,27 82,98
USD 2,62 -1,75 10,52 67,47
Göreceli -2,90 -2,32 16,28 69,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00 152.460 43
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00 693.000 53
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00 184.800 53
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00 192.500 27
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00152.46043
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00693.00053
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00184.80053
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00192.50027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar79.906156.096177.4433.581.839
Nakit ve Nakit Benzerleri607.2470
Finansal Yatırımlar056.482103.2603.508.359
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.00067.98417.98417.984
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.90031.63048.95255.496
(Ara Toplam)79.906156.096177.4433.581.839
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar132.981.173134.211.587118.457.794102.413.822
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar132.978.834134.210.865118.455.769102.060.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0056149
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0087348
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.3397221.882352.609
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR133.061.079134.367.683118.635.237105.995.661
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.376.63137.615.63535.470.32634.200.816
Finansal Borçlar33.341.56927.594.30925.413.53124.143.815
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.2913.40617.00613.960
Diğer Borçlar10.003.86510.002.73010.023.63410.027.972
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.61411.73011.4509.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.2923.4604.7055.099
(Ara Toplam)43.376.63137.615.63535.470.32634.200.816
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.63310.003.26510.006.20310.001.612
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar010.000.00010.000.0000
Diğer Borçlar00010.000.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.6333.2656.1721.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0031109
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar89.673.81586.748.78373.158.70861.793.233
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.673.81586.748.78373.158.70861.793.233
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.479.612840.707840.707840.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları39.724.28241.371.7369.348.8999.348.899
Dönem Net Kar/Zararı16.528.48913.587.00332.022.83720.657.169
Diğer Özsermaye Kalemleri941.432949.337946.265946.458
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR133.061.079134.367.683118.635.237105.995.661
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.304.06015.443.34173.269.29155.951.425
Satışların Maliyeti (-)-6.288.617-251.532-36.685.618-32.896.323
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.015.44315.191.80936.583.67323.055.102
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.015.44315.191.80936.583.67323.055.102
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.979-1.928-19.157-8.972
Genel Yönetim Giderleri (-)-260.012-68.675-663.811-475.529
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.5350184.3242.836
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-246.6930
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.754.98715.121.20635.838.33622.573.437
Net Faaliyet Kar/Zararı19.746.45215.121.20635.900.70522.570.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler039300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.754.98715.121.59935.838.3360
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler003.2743.274
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.227.033-1.534.334-3.468.229-1.919.702
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler039300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.527.95413.587.26532.373.38120.657.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)535-262-350.544160
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)535-262-350.544160
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.528.48913.587.00332.022.83720.657.169
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.528.48913.587.00332.022.83720.657.169
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.528.48913.587.00332.022.83720.657.169
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Amortisman Giderleri1431421.6221.268
Kıdem Tazminatı4.5638653.6390
Finansman Giderleri-3.227.033-1.534.334-3.468.229-1.919.702
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GYHOL 4,3 2,8 A/D A/D 1,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GYHOL 4,30 0,30 0,30 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi