SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.893 120.150 0,62
VIOP 145.271 144.461 0,56
USD/TRY 5,9397 5,9442 -0,08
BIST BANKA 176.528 175.112 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.577,45 1.582,72 -0,33
BRENT 58,45 58,58 -0,22

 Gedik Yatırım Holding Hisse Senedi | GYHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,69 24 18,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 13,5 13,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar118,389,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr45,116,5

Cari Değerler

F/K 12,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 720,0 mnTL
Net Borç 39,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,56 37,93 206,91 212,09
USD 2,39 37,00 206,91 212,09
Göreceli 4,26 40,76 190,39 197,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00 152.460 43
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00 693.000 53
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00 184.800 53
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00 192.500 27
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00152.46043
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00693.00053
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00184.80053
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00192.50027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.771.06879.906156.096177.443
Nakit ve Nakit Benzerleri935.587607.247
Finansal Yatırımlar0056.482103.260
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.777.19918.00067.98417.984
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar58.28261.90031.63048.952
(Ara Toplam)2.771.06879.906156.096177.443
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar165.725.717132.981.173134.211.587118.457.794
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar165.725.515132.978.834134.210.865118.455.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar00056
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00087
Ertelenmiş Vergi Varlığı2022.3397221.882
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR168.496.785133.061.079134.367.683118.635.237
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.233.42843.376.63137.615.63535.470.326
Finansal Borçlar40.193.90133.341.56927.594.30925.413.531
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.62720.2913.40617.006
Diğer Borçlar10.003.28610.003.86510.002.73010.023.634
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları03.61411.73011.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.6147.2923.4604.705
(Ara Toplam)50.233.42843.376.63137.615.63535.470.326
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler91610.63310.003.26510.006.203
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0010.000.00010.000.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar91610.6333.2656.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00031
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar118.262.44189.673.81586.748.78373.158.708
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.262.44189.673.81586.748.78373.158.708
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.479.6122.479.612840.707840.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları39.716.93239.724.28241.371.7369.348.899
Dönem Net Kar/Zararı45.130.52516.528.48913.587.00332.022.837
Diğer Özsermaye Kalemleri935.372941.432949.337946.265
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR168.496.785133.061.079134.367.683118.635.237
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri58.458.41326.304.06015.443.34173.269.291
Satışların Maliyeti (-)-7.540.411-6.288.617-251.532-36.685.618
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)50.918.00220.015.44315.191.80936.583.673
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)50.918.00220.015.44315.191.80936.583.673
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.204-8.979-1.928-19.157
Genel Yönetim Giderleri (-)-461.158-260.012-68.675-663.811
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.6678.5350184.324
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-246.693
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.469.30719.754.98715.121.20635.838.336
Net Faaliyet Kar/Zararı50.435.64019.746.45215.121.20635.900.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler003930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı50.469.30719.754.98715.121.59935.838.336
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0003.274
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.335.471-3.227.033-1.534.334-3.468.229
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler003930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.133.83616.527.95413.587.26532.373.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.311535-262-350.544
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.311535-262-350.544
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.130.52516.528.48913.587.00332.022.837
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.130.52516.528.48913.587.00332.022.837
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları45.130.52516.528.48913.587.00332.022.837
Hisse Başına Kazanç2101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2101
Amortisman Giderleri1431431421.622
Kıdem Tazminatı2.2184.5638653.639
Finansman Giderleri-5.335.471-3.227.033-1.534.334-3.468.229
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GYHOL 24,0 12,7 A/D A/D 6,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GYHOL 24,00 0,72 0,72 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi