SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Gedik Yatırım Holding Hisse Senedi | GYHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,69 30,36 22,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 20,7 20,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar147,7118,3
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr83,845,1

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,3
Piyasa Değeri 556,2 mnTL
Net Borç 18,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,21 38,57 -22,75 141,09
USD -4,92 39,65 -26,58 122,41
Göreceli -1,55 34,91 0,25 213,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00 152.460 43
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00 693.000 53
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00 184.800 53
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00 192.500 27
GYHOL31.05.20121,680,02002,002,00152.46043
GYHOL17.03.200812,660,100010,0010,00693.00053
GYHOL13.03.20073,880,04004,004,00184.80053
GYHOL30.05.20063,680,100010,0010,00192.50027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.055.5392.771.06879.906156.096
Nakit ve Nakit Benzerleri30.125935.58760
Finansal Yatırımlar2.174.9050056.482
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.779.0991.777.19918.00067.984
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar71.41058.28261.90031.630
(Ara Toplam)4.055.5392.771.06879.906156.096
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar201.591.866165.725.717132.981.173134.211.587
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar200.774.010165.725.515132.978.834134.210.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları783.422000
Maddi Duran Varlıklar28.708000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.7262022.339722
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR205.647.405168.496.785133.061.079134.367.683
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.111.68750.233.42843.376.63137.615.635
Finansal Borçlar19.474.21040.193.90133.341.56927.594.309
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.25130.62720.2913.406
Diğer Borçlar10.002.92610.003.28610.003.86510.002.730
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.551.033000
Borç Karşılıkları003.61411.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.2675.6147.2923.460
(Ara Toplam)31.111.68750.233.42843.376.63137.615.635
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.829.59891610.63310.003.265
Finansal Borçlar720.792000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00010.000.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.98891610.6333.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.106.818000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar147.706.120118.262.44189.673.81586.748.783
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar147.706.120118.262.44189.673.81586.748.783
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.479.6122.479.6122.479.612840.707
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları30.514.52339.716.93239.724.28241.371.736
Dönem Net Kar/Zararı83.763.53245.130.52516.528.48913.587.003
Diğer Özsermaye Kalemleri948.453935.372941.432949.337
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR205.647.405168.496.785133.061.079134.367.683
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.657.59658.458.41326.304.06015.443.341
Satışların Maliyeti (-)-10.270.502-7.540.411-6.288.617-251.532
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.387.09450.918.00220.015.44315.191.809
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.387.09450.918.00220.015.44315.191.809
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-33.902-21.204-8.979-1.928
Genel Yönetim Giderleri (-)-689.922-461.158-260.012-68.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri84.580.27133.6678.5350
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-420.618000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)108.822.92350.469.30719.754.98715.121.206
Net Faaliyet Kar/Zararı24.663.27050.435.64019.746.45215.121.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı108.822.92350.469.30719.754.98715.121.599
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.604.067-5.335.471-3.227.033-1.534.334
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.218.85645.133.83616.527.95413.587.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-18.455.324-3.311535-262
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.563.767000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-16.891.557-3.311535-262
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI83.763.53245.130.52516.528.48913.587.003
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)83.763.53245.130.52516.528.48913.587.003
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları83.763.53245.130.52516.528.48913.587.003
Hisse Başına Kazanç0210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç3210
Amortisman Giderleri42.455143143142
Kıdem Tazminatı2.0952.2184.563865
Finansman Giderleri-6.604.067-5.335.471-3.227.033-1.534.334
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GYHOL 18,5 6,6 A/D A/D 3,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GYHOL 18,54 0,22 0,22 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi