SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKS 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 GYHOL | Gedik Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,3 1,38 0,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Yatırım Holding
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve değerli madenler portföyü işletme.
Telefon (0216)3777790
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37.785.45337.388.268
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.000
Net Kâr3.451.3153.054.130

Cari Oranlar

F/K 7,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 4,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 1,47 25,45 -10,08
USD 1,00 5,62 1,52 -1,68
Göreceli -0,81 -5,12 3,72 2,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GYHOL31.05.20121,680,020043
GYHOL18.03.200812,660,100053
GYHOL14.03.20073,880,040053
GYHOL31.05.20063,680,100027
GYHOL31.05.20121,680,020043
GYHOL18.03.200812,660,100053
GYHOL14.03.20073,880,040053
GYHOL31.05.20063,680,100027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar790.508797.18629.743.3896.813.087
Nakit ve Nakit Benzerleri50114.081.919
Finansal Yatırımlar0028.946.1542.642.518
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar750.000750.000750.0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.45847.18547.23488.650
(Ara Toplam)790.508797.18629.743.3896.813.087
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.743.81937.992.8628.381.66527.596.258
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar38.729.31437.973.6301.800.00027.567.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar006.557.4810
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar10.90713.89316.87819.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.5985.3397.0788.819
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı00228460
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR39.534.32738.790.04838.125.05434.409.345
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.748.4831.400.9182.293.75971.562
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.716.3191.378.9782.260.5195.328
Diğer Borçlar19.0009.2752.9362.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0020.54451.315
Borç Karşılıkları7.5767.5767.9608.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.5885.0891.8004.315
(Ara Toplam)1.748.4831.400.9182.293.75971.562
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3918622.4002.727
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları001.144962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3918621.2561.765
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.785.45337.388.26835.828.89534.335.056
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.785.45337.388.26835.828.89534.335.056
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri26.10726.107026.107
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler484.055484.055314.739314.739
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.823.9763.823.9763.993.292276.746
Dönem Net Kar/Zararı3.451.3153.054.1301.493.7673.716.546
Diğer Özsermaye Kalemleri0027.097918
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR39.534.32738.790.04838.125.05434.409.345
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.143.7778.546.6156.739.02017.696.933
Satışların Maliyeti (-)-5.275.900-5.253.154-5.159.952-13.644.219
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.867.8773.293.4611.579.0684.052.714
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.867.8773.293.4611.579.0684.052.714
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.264-5.779-5.114-18.653
Genel Yönetim Giderleri (-)-263.749-148.150-44.919-214.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3843847051.494
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.598.2483.139.9161.529.7403.821.459
Net Faaliyet Kar/Zararı3.597.8643.139.5321.529.0353.819.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-145.301-86.229-15.724-21.233
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.452.9473.053.6871.514.0163.800.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.632443-20.249-83.680
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.5460-20.544-84.017
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)914443295337
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.451.3153.054.1301.493.7673.716.546
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.451.3153.054.1301.493.7673.716.546
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.451.3153.054.1301.493.7673.716.546
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri14.1769.4504.72618.901
Kıdem Tazminatı00272363
Finansman Giderleri-145.301-86.229-15.724-21.233
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GYHOL 1,4 7,2 A/D A/D 1,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GYHOL 1,38 4,87 4,87 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GYHOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.