SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 GUSGR | Güneş Sigorta

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,94 1,28 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 17 16

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Güneş Sigorta
Kuruluş 17.09.1957
Faal Alanı Kaza, yangın, nakliyat, mühendislik, tarım, hukuksal koruma ile hayat sigortaları branşlarında faaliyet göstermek.
Telefon (0212)4441957
Faks (0212)3556464
Adres Güneş Plaza Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar433.195.061278.223.636
Net Kâr-50.762.448-68.856.772

Cari Oranlar

F/K -6,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 5,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,61 13,51 -5,26 6,24
USD 4,16 23,02 -22,46 18,32
Göreceli 2,26 7,81 -19,27 20,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GUSGR30.05.20080,340,010021
GUSGR31.05.20062,100,053361
GUSGR30.05.20054,890,073381
GUSGR07.05.20038,160,127349
GUSGR30.05.19974,300,40000
GUSGR30.05.20080,340,010021
GUSGR31.05.20062,100,053361
GUSGR30.05.20054,890,073381
GUSGR07.05.20038,160,127349
GUSGR30.05.19974,300,40000

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR665.210.904544.878.611503.854.590461.658.739
Kasa1.1862.4392.0642.453
Alınan Çekler0000
Bankalar556.902.445432.876.109385.899.693361.071.234
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)0000
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.7.7757.0407.7864.627
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.0000
Satılmaya Hazır Fin. Var.0000
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.0000
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.0000
Krediler0000
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.0000
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)0000
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR395.166.808286.304.802325.245.219367.974.796
Sigortacılık Faal. Alac.399.041.568284.055.689323.210.380365.454.295
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)-8.062.991-2.159.084-2.373.076-2.181.334
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.0000
Sig. Kred. (İkrazlar)0000
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.135.285.580124.539.366116.311.633105.604.956
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)-131.097.349-120.131.169-111.903.718-100.903.121
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR00124.01599.633
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.00124.01599.633
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR3.708.7455.489.5194.937.4154.859.763
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Alac.3.708.7455.489.5194.937.4154.859.763
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.403.151403.151403.151403.151
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)-403.151-403.151-403.151-403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.99.188.35393.513.07694.853.52691.969.630
Gelecek Aylara Ait Gid.91.138.39885.196.42486.775.47883.576.430
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.0000
Gelir Tahakkukları0000
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.8.049.9558.316.6528.078.0488.393.200
DİĞER CARİ VARLIKLAR8.631.8935.862.5783.735.5677.703.510
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar7.209.3855.170.2823.489.9697.195.294
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları02.00000
Personele Verilen Avanslar58.822131.321104.674129.667
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.1.363.686558.975140.924378.549
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.171.906.703936.048.586932.750.332934.266.071
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0000
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR166.047166.317151.066151.066
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.166.047166.317151.066151.066
Diğer Çeşitli Alac.0000
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR356.886.871351.574.779308.786.551314.573.522
Bağlı Menkul Kıymetler374.603.82772.210.12465.214.55971.001.530
İştirakler0297.081.611261.851.800261.851.800
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar01.076.7131.076.7131.076.713
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.0000
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)-17.716.956-18.793.669-19.356.521-19.356.521
MADDİ VARLIKLAR198.655.368183.734.656182.944.631184.206.300
Yatırım Amaçlı Gay.15.205.00013.718.00014.098.00014.814.000
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.176.095.000164.680.000164.680.000164.680.000
Makine Ve Teçhizatlar7.299.6356.208.4618.962.1399.532.061
Demirbaş Ve Tesisatlar5.776.7965.775.1515.775.1515.749.462
Motorlu Taşıtlar418.444594.667594.667594.667
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)1.535.6351.525.1921.525.1921.528.427
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.8.840.6278.142.1836.092.1416.092.141
Birikmiş Amortismanlar (-)-16.515.769-16.908.998-18.782.659-18.784.458
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)0000
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR9.707.66910.499.05311.135.20811.838.308
Haklar8.530.8128.500.1848.309.4638.200.252
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.16.507.65316.507.65316.507.65316.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-15.427.262-14.605.250-13.778.374-12.966.063
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar96.46696.46696.46696.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0000
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.0000
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR18.713.70225.827.23229.539.71324.416.912
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları18.713.70225.827.23229.539.71324.416.912
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI584.129.657571.802.037532.557.169535.186.108
TOPLAM AKTİFLER1.756.036.3601.507.850.6231.465.307.5011.469.452.179
FİNANSAL BORÇLAR1.658.4203.819.3182.199.4192.543.634
Kredi Kuruluşlarına Borçlar01.048.8111.006.486973.090
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar1.739.7142.927.7761.251.4401.672.553
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)-81.294-157.269-58.507-102.009
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR176.526.36675.469.108109.880.916143.720.107
Sigortacılık Faal. Borçlar176.526.36675.469.108109.880.916143.720.107
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.105793.690725.367751.074
Ortaklara Borçlar000725.367
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0725.367725.3670
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar12.10568.323025.707
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR20.339.83722.538.14622.429.64921.897.183
Alınan Depozito ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar15.633.86317.291.54114.229.49515.976.966
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)-84.648-69.582-106.414-101.738
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI1.005.752.4751.035.104.7781.006.145.315912.368.295
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net377.625.836383.191.629379.150.570342.667.048
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net1.778.28257.587.60866.128.84444.489.063
Hay. Mat. Karşılığı - Net0000
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net604.851.235592.239.686558.780.046523.126.329
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net21.497.1222.085.8552.085.8552.085.855
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.22.672.38810.377.17910.276.8819.269.176
Ödenecek Vergi Ve Fonlar21.071.3968.774.9048.699.5497.779.709
Ödenecek Sos. Güv. Kes.1.600.9921.602.2751.577.3321.489.467
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.0000
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.0000
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)0000
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR3.763.8794.270.4824.639.6284.563.147
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı3.763.8794.270.4824.639.6284.563.147
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.55.594.53543.029.13949.090.54353.131.572
Gelecek Aylara Ait Gelirler55.594.53543.029.13949.090.54353.131.572
Gider Tahakkukları0000
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.0000
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.0000
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.286.320.0051.195.401.8401.205.387.7181.148.244.188
FİNANSAL BORÇLAR00081.085
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar00083.113
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)000-2.028
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0000
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar0000
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR3.050.6962.791.4252.431.8032.392.101
Alınan Depozito Ve Tem.3.050.6962.791.4252.431.8032.392.101
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI22.917.75521.559.45720.607.11019.466.110
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net0000
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net0000
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net22.917.75521.559.45720.607.11019.466.110
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0000
Ödenecek Diğer Yük.0000
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.0000
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR10.552.8439.874.2659.654.8408.623.769
Kıdem Tazminatı Kar.10.552.8439.874.2659.654.8408.623.769
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.0000
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.0000
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.521.29434.225.14732.693.75330.563.065
ÖDENMİŞ SERMAYE270.000.000150.000.000150.000.000150.000.000
(Nominal) Sermaye270.000.000150.000.000150.000.000150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ78.403.32277.748.32877.748.32877.748.330
Hisse Senedi İhraç Prim.654.992000
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri77.748.33077.748.32877.748.32877.748.330
KAR YEDEKLERİ433.790.832417.679.994376.931.517382.990.359
Yasal Yedekler4.949.4414.949.4414.949.4414.949.441
Statü Yedekleri0000
Olağanüstü Yedekler0000
Özel Fonlar (Yedekler)0000
Finansal Varlıkların Değerlemesi286.146.708281.100.221240.326.247245.817.254
Diğer Kar Yedekleri142.694.683131.630.332131.655.829132.223.664
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0000
Geçmiş Yıllar Karları0000
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-298.236.645-298.347.914-298.459.183-298.570.451
Geçmiş Yıllar Zararları000-298.570.451
DÖNEM NET KARI-50.762.448-68.856.772-78.994.632-21.523.312
Dönem Net Karı0000
Dönem Net Zararı (-)-51.418.200-69.352.199-79.348.508-21.610.041
ÖZSERMAYE TOPLAMI433.195.061278.223.636227.226.030290.644.926
TOPLAM PASİFLER1.756.036.3601.507.850.6231.465.307.5011.469.452.179
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR841.704.113572.508.486368.461.275199.346.801
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)769.888.495523.420.625337.236.521184.471.059
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)750.809.359565.716.608384.032.681173.143.916
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-27.652.038-33.217.831-29.176.7727.306.750
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)46.731.174-9.078.152-17.619.3884.020.393
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.40.918.81132.563.54920.442.45610.470.917
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)3.100.841813.179121.94315.020
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-823.782.558-610.022.579-425.705.457-207.043.954
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-613.787.149-461.182.369-324.326.003-157.431.643
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-527.528.439-387.535.208-284.138.482-152.897.839
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-86.258.710-73.647.161-40.187.521-4.533.804
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-4.438.471-3.080.174-2.127.827-986.827
Faaliyet Gid. (-)-205.556.938-145.760.036-99.251.627-48.625.484
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI17.921.555-37.514.093-57.244.182-7.697.153
HAYAT TEKNİK GELİR0000
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)0000
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri0000
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)0000
HAYAT TEKNİK GİDER (-)0000
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)0000
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Yatırım Gid. (-)0000
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0000
Fon İşletim Gel.0000
Yönetim Gideri Kes.0000
Giriş Aidatı Gel.0000
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.0000
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.0000
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)0000
Fon İşletim Gid. (-)0000
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)0000
Diğer Teknik Gid. (-)0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI17.921.555-37.514.093-57.244.182-7.697.153
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT0000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK0000
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ17.921.555-37.514.093-57.244.182-7.697.153
YATIRIM GELİRLERİ82.849.99547.688.35529.029.84014.439.204
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.47.253.27433.659.55722.467.26312.886.664
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar0000
Fin. Yat. Değ.-1.470.343-532.756-324.931-1.281.075
Kambiyo Karları33.102.06613.348.7215.898.1402.594.207
iştiraklerden Gelirler491.575491.575491.5750
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.561.013000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.2.904.823721.258497.793239.408
Türev Ürün. Elde Ed Gel.0000
Diğer Yatırımlar7.587000
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.0000
YATIRIM GİDERLERİ (-)-89.647.014-60.429.877-41.087.973-25.581.120
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)-3.771.294-3.123.788-2.027.932-893.328
Yat. Değ. Azalışları (-)0000
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)-222-222-2220
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)-40.918.811-32.563.549-20.442.456-10.470.917
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-33.211.246-16.670.218-13.062.928-11.396.483
Amortisman Gid. (-)-7.057.503-5.064.204-3.331.809-1.675.597
Diğer Yatırım Gid. (-)-4.687.938-3.007.896-2.222.626-1.144.795
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR-61.886.984-18.601.157-9.692.317-2.684.243
Karşılıklar Hesabı (+/-)-59.543.634-22.640.111-14.502.897-2.675.863
Reeskont Hesabı (+/-)-109.3181.140.473477.999625.962
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)0000
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)-2.951.4582.724.1454.419.895-273.834
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
Diğer Gelir ve Karlar2.563.6151.638.8781.192.464799.268
Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.846.189-1.464.542-1.279.778-1.159.776
Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-50.762.448-68.856.772-78.994.632-21.523.312
Dönem Karı Ve Zararı-50.762.448-68.856.772-78.994.632-21.523.312
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)0000
Dönem Net Kar veya Zararı-50.762.448-68.856.772-78.994.632-21.523.312
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GUSGR 1,3 A/D A/D A/D 0,8 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GUSGR 1,26 5,04 5,04 -0,10 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GUSGR A/D 0,8 -54,87
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.