SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.428 122.040 -1,32
USD/TRY 5,8324 5,7922 0,69
BIST BANKA 136.891 140.323 -2,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.491,11 1.490,58 0,04
BRENT 58,55 59,42 -1,46

 Güneş Sigorta Hisse Senedi | GUSGR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,8 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,4 137,7 133,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güneş Sigorta
Kuruluş 17.09.1957
Faal Alanı Kaza, yangın, nakliyat, mühendislik, tarım, hukuksal koruma ile hayat sigortaları branşlarında faaliyet göstermek.
Telefon (0212)4441957
Faks (0212)3556464
Adres Güneş Plaza Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar839,1775,7
Net Kâr41,8-21,1

Cari Değerler

F/K 27,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 5,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,3 / 2,3
Piyasa Değeri 907,2 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,07 -3,45 5,00 20,00
USD 5,03 -2,28 3,37 9,83
Göreceli -0,62 -2,85 8,75 11,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GUSGR30.05.20080,340,01001,000,85 1.500.000 21
GUSGR30.05.20062,100,05335,334,80 3.741.397 61
GUSGR29.05.20054,890,07337,336,60 5.500.000 81
GUSGR06.05.20038,160,127312,7311,70 5.500.000 49
GUSGR29.05.19974,300,400040,0040,00 400.000 A/D
GUSGR30.05.20080,340,01001,000,851.500.00021
GUSGR30.05.20062,100,05335,334,803.741.39761
GUSGR29.05.20054,890,07337,336,605.500.00081
GUSGR06.05.20038,160,127312,7311,705.500.00049
GUSGR29.05.19974,300,400040,0040,00400.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1.209.269.476982.422.4831.071.969.7681.023.322.263
1- Kasa3.1801.0191.7444.970
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar1.063.359.920850.117.815920.893.658877.680.188
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0000
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları145.906.376132.303.649151.074.366145.625.488
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar00011.617
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar45.131.509138.259.78422.241.8490
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0000
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0000
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 45.131.509138.259.78422.241.8490
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0000
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar396.989.040492.177.774531.686.102361.189.449
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 396.831.983492.509.543535.712.640365.450.410
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)-2.389.941-2.879.235-6.568.180-6.814.072
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar219.359.491207.363.684194.276.881183.719.546
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)-216.812.493-204.816.218-191.735.239-181.166.435
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar2.075.0401.513.5451.937.4981.548.771
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar0000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar2.075.0401.513.5451.937.4981.548.771
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar421.964421.964421.964421.964
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-421.964-421.964-421.964-421.964
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 138.809.844131.888.597122.294.652114.606.876
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 123.867.674118.376.135108.218.487100.808.513
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları0000
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 14.942.17013.512.46214.076.16513.798.363
G- Diğer Cari Varlıklar15.340.40325.106.54617.034.95614.255.382
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 14.496.56923.108.91916.140.82813.114.890
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 0000
5- Personele Verilen Avanslar 133.327196.84096.337199.988
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 710.5071.800.787797.791940.504
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı1.807.615.3121.771.368.7291.767.164.8251.514.922.741
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0000
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar77.116159.566153.399153.399
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar77.116159.566153.399153.399
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 607.194.082606.228.608612.901.553490.725.127
1- Bağlı Menkul Kıymetler 627.173.761626.097.030632.102.438510.849.571
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 0000
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -19.979.679-19.868.422-19.200.885-20.124.444
E- Maddi Varlıklar225.837.173224.003.876223.734.594205.466.092
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller17.012.00017.162.00017.162.00014.866.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller204.120.000204.120.000204.120.000188.775.000
4- Makine Ve Teçhizatlar 9.543.4146.408.0296.426.6096.426.609
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.398.3226.368.7846.335.3046.308.520
6- Motorlu Taşıtlar 239.631239.631414.561414.561
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)1.535.6351.535.6351.535.6351.535.635
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar9.975.2969.993.7948.819.4878.824.772
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-22.987.125-21.823.997-21.079.002-21.685.005
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)0000
F- Maddi Olmayan Varlıklar5.660.8835.867.0776.504.9977.170.398
1- Haklar 11.161.13910.713.90610.713.90610.713.906
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 16.507.65316.507.65316.507.65316.507.653
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -22.104.375-21.450.948-20.813.028-20.147.627
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 96.46696.46696.46696.466
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0000
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar02.078.964012.758.821
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları02.078.964012.758.821
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı838.769.254838.338.091843.294.543716.273.837
AKTİF TOPLAMI2.646.384.5662.609.706.8202.610.459.3682.231.196.578
A- Finansal Borçlar 351.435431.95400
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar487.124582.48700
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-135.689-150.53300
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 143.010.529238.328.552288.616.76694.034.641
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 143.010.529238.328.552288.616.76694.034.641
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 156.908117.54567.16185.066
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar156.908117.54567.16185.066
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
D- Diğer Borçlar 21.708.96220.473.51427.328.49925.232.822
1- Alınan Depozito ve Teminatlar0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar7.655.1545.350.2367.496.5888.087.180
3- Diğer Çeşitli Borçlar14.317.91015.325.83120.097.29117.443.088
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-264.102-202.553-265.380-297.446
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.496.393.2801.434.064.6701.334.195.8721.280.108.947
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 572.723.644548.886.292514.508.898508.044.431
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 14.423.22127.012.76017.999.6261.768.916
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 864.692.131812.962.263757.657.673738.299.885
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net44.554.28445.203.35544.029.67531.995.715
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 16.117.43816.147.86231.148.20916.927.225
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 11.887.93911.475.95028.951.04213.308.869
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.229.4994.671.9122.197.1673.618.356
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0000
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)0000
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar4.519.1424.601.1983.676.6063.699.616
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı4.519.1424.601.1983.676.6063.699.616
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 68.395.20866.213.17670.519.55859.755.703
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 68.395.20866.213.17670.519.55859.755.703
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0000
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı1.750.652.9021.780.378.4711.755.552.6711.479.844.020
A- Finansal Borçlar 588.630697.10200
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.048.3691.187.98800
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-459.739-490.88600
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0000
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0000
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 3.549.4943.433.9443.419.4213.199.373
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 3.549.4943.433.9443.419.4213.199.373
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 36.457.09435.184.38333.855.63432.218.125
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0000
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net36.457.09435.184.38333.855.63432.218.125
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0000
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0000
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 15.262.22414.295.24314.225.73513.996.658
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı15.262.22414.295.24314.225.73513.996.658
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler764.51101.121.5470
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü764.51101.121.5470
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı56.621.95353.610.67252.622.33749.414.156
A- Ödenmiş Sermaye 270.000.000270.000.000270.000.000270.000.000
1- (Nominal) Sermaye 270.000.000270.000.000270.000.000270.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 80.733.69980.733.70079.411.29479.411.294
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 654.992654.992654.992654.992
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri80.078.70780.078.70878.756.30278.756.302
C- Kar Yedekleri 692.733.114692.331.220697.873.570572.843.201
1- Yasal Yedekler 4.949.4414.949.4414.949.4414.949.441
2- Statü Yedekleri0000
3- Olağanüstü Yedekler0000
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi525.126.553524.103.659529.808.797414.519.102
6- Diğer Kar Yedekleri 162.657.120163.278.120163.115.332153.374.658
D- Geçmiş Yıllar Karları 0000
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)-246.120.413-246.221.660-255.871.878-256.049.802
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 41.763.311-21.125.58310.871.37435.733.709
1- Dönem Net Karı41.718.651-21.125.5839.548.96935.733.709
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar44.66001.322.4050
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı839.109.711775.717.677802.284.360701.938.402
PASİF TOPLAMI2.646.384.5662.609.706.8202.610.459.3682.231.196.578
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 650.348.990282.658.7221.092.999.720802.831.459
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)519.808.229235.295.804918.955.103684.690.518
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)574.446.570278.686.3321.002.816.122745.856.360
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)897.120.574439.321.5131.907.406.5831.235.942.027
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-309.668.614-155.284.945-870.151.643-463.143.437
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)-13.005.390-5.350.236-34.438.818-26.942.230
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -58.214.746-34.377.394-67.046.053-60.581.586
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)52.484.99923.812.058-177.808.36449.958.760
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)-108.037.466-55.327.207106.687.146-115.689.752
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)-2.662.279-2.862.2454.075.1655.149.406
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.3.576.405-9.013.134-16.814.966-584.256
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)6.806.410-25.759.117-36.256.672-7.721.194
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-3.230.00516.745.98319.441.7067.136.938
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri113.903.24240.708.381140.777.40798.507.653
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.047.511428.2452.011.51916.581
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)1.047.511428.2452.011.51916.581
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)15.590.0086.226.29231.255.69119.616.707
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-603.197.322-304.004.516-1.067.280.649-779.695.507
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-460.476.379-240.747.860-806.511.133-590.038.507
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-353.441.921-185.443.270-678.768.212-481.653.374
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-586.493.107-320.281.719-1.091.341.380-770.173.460
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)233.051.186134.838.449412.573.168288.520.086
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-107.034.458-55.304.590-127.742.921-108.385.133
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-93.764.214-31.471.176-455.290.208-309.570.858
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-13.270.244-23.833.414327.547.287201.185.725
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -2.601.460-1.328.749-5.774.106-4.136.597
4- Faaliyet Giderleri (-)-140.119.483-61.927.907-254.995.410-185.520.403
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)0000
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0000
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)47.151.668-21.345.79425.719.07123.135.952
D- Hayat Teknik Gelir 0000
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)0000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)0000
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0000
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 0000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0000
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0000
E- Hayat Teknik Gider 0000
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0000
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0000
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 0000
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0000
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
3.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)0000
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0000
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)0000
5- Faaliyet Giderleri (-) 0000
6- Yatırım Giderler (-)0000
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)0000
G- Emeklilik Teknik Gelir0000
1- Fon İşletim Gelirleri 0000
2- Yönetim Gideri Kesintisi 0000
3- Giriş Aidatı Gelirleri 0000
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0000
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0000
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri0000
1- Fon İşletim Giderleri (-) 0000
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)0000
3- Faaliyet Giderleri (-)0000
4- Diğer Teknik Giderler (-) 0000
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı47.151.668-21.345.79425.719.07123.135.952
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 0000
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik0000
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi47.151.668-21.345.79425.719.07123.135.952
K- Yatırım Gelirleri190.416.15079.826.148361.695.776271.314.910
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler98.140.19149.829.371144.919.63788.149.701
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0000
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi5.911.426-1.297.2465.150.9606.367.096
4- Kambiyo Karları56.243.06331.025.168184.655.484155.496.397
5- iştiraklerden Gelirler29.515.753020.569.36720.569.367
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler605.717268.8556.400.328732.349
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0000
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
L- Yatırım Giderleri (-)-172.714.547-69.840.790-325.504.667-231.939.407
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-2.575.870-1.340.041-5.635.884-4.083.228
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)-778.794-667.538-717.603-1.496.396
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-113.903.242-40.708.381-140.777.407-98.507.653
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)00-2.647.500-2.647.500
6- Kambiyo Zararları (-) -45.728.640-22.455.228-158.725.233-113.133.020
7- Amortisman Giderleri (-)-3.432.278-1.595.466-6.861.268-5.156.751
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) -6.295.723-3.074.136-10.139.772-6.914.859
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)-23.089.960-9.765.147-51.038.806-26.777.746
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-23.057.452-11.967.103-50.679.556-28.195.360
2- Reeskont Hesabı (+/-)752.257149.371-3.108.264-2.593.405
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21.2092.953.5181.512.8402.259.049
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar446.674325.4581.593.1291.923.658
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.252.648-1.226.391-356.955-171.688
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları0000
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)0000
N- Dönem Net Karı veya Zararı41.763.311-21.125.58310.871.37435.733.709
1- Dönem Karı Ve Zararı41.763.311-21.125.58310.871.37435.733.709
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)0000
3- Dönem Net Kar veya Zararı41.763.311-21.125.58310.871.37435.733.709
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GUSGR 1,7 27,7 A/D A/D 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GUSGR 1,68 5,94 5,79 -14,79 -0,33
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi