SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7364 6,7342 0,03
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.613,77 1.618,28 -0,28
BRENT 32,20 34,83 -7,55

 GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,89 1,92 1,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,7 161,1 151,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.504,91.432,9
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr163,8109,6

Cari Değerler

F/K 3,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,0 / 3,2
Piyasa Değeri 531,0 mnTL
Net Borç -421,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,48 1,00 -22,88 -20,81
USD -2,77 -2,77 -29,79 -29,68
Göreceli -2,53 -0,61 -4,59 1,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHO30.06.20208,470,100010,008,50 45.000.000 27
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913
GSDHO30.06.20208,470,100010,008,5045.000.00027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.439.421.0001.371.866.0001.408.800.0001.434.452.000
Nakit ve Nakit Benzerleri136.348.000122.179.000110.782.000173.370.000
Finansal Yatırımlar804.424.000791.546.000800.847.000777.688.000
Ticari Alacaklar11.382.00012.134.00012.560.0008.679.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar472.426.000422.361.000468.091.000460.963.000
Diğer Alacaklar6.935.00013.857.0004.076.0001.798.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.034.0003.623.0003.485.0003.219.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.560.0005.854.0008.883.0008.659.000
(Ara Toplam)1.439.109.0001.371.554.0001.408.724.0001.434.376.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar312.000312.00076.00076.000
Duran Varlıklar671.816.000635.839.000652.302.000632.902.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar13.067.0004.712.0006.272.000248.000
Diğer Alacaklar4.0004.0004.0004.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.528.00010.216.00010.563.00010.459.000
Maddi Duran Varlıklar646.957.000618.034.000632.860.000619.681.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar500.000473.000491.000472.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.382.0002.021.0001.732.0001.659.000
Diğer Duran Varlıklar378.000379.000380.000379.000
TOPLAM VARLIKLAR2.111.237.0002.007.705.0002.061.102.0002.067.354.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler299.089.000306.665.000347.360.000364.554.000
Finansal Borçlar73.605.000153.327.000156.978.000129.746.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.230.0001.530.0002.517.0001.359.000
Diğer Borçlar9.075.00016.558.0007.220.0003.966.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar199.914.000117.001.000168.335.000217.318.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.847.0003.397.0003.207.0002.729.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.368.0009.311.0005.268.0005.664.000
Borç Karşılıkları7.026.0005.516.0003.814.0003.755.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.00025.00021.00017.000
(Ara Toplam)299.089.000306.665.000347.360.000364.554.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler277.199.000239.441.000254.986.000285.697.000
Finansal Borçlar245.750.000211.780.000223.079.000256.510.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.358.0003.845.0003.778.0003.234.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.091.00023.816.00028.129.00025.953.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.534.949.0001.461.599.0001.458.756.0001.417.103.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.504.925.0001.432.920.0001.430.017.0001.388.713.000
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.945.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları208.806.000190.275.00000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler125.171.000125.171.000125.171.000112.521.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları557.909.000557.909.000557.909.000570.559.000
Dönem Net Kar/Zararı163.789.000109.585.000100.912.00066.721.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-750.000-4.965.000196.025.000188.912.000
Azınlık Payları30.024.00028.679.00028.739.00028.390.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.111.237.0002.007.705.0002.061.102.0002.067.354.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri116.549.00085.092.00054.709.00026.123.000
Satışların Maliyeti (-)-97.640.000-71.304.000-46.952.000-22.168.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.909.00013.788.0007.757.0003.955.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler178.559.000134.895.00084.635.00039.849.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-59.873.000-46.592.000-26.703.000-11.374.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)118.686.00088.303.00057.932.00028.475.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)137.595.000102.091.00065.689.00032.430.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.762.000-32.112.000-21.929.000-9.946.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.358.00022.135.00017.267.0009.881.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.450.000-7.364.000-2.542.000-165.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)112.741.00084.750.00058.485.00032.200.000
Net Faaliyet Kar/Zararı92.833.00069.979.00043.760.00022.484.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler110.144.00088.021.00074.948.00052.831.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-22.000-19.746.000-15.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı222.863.000153.025.000133.418.00085.031.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.918.000-21.096.000-15.901.000-8.661.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler110.122.00068.275.00074.933.00052.831.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)194.945.000131.929.000117.517.00076.370.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-30.691.000-22.003.000-16.580.000-9.566.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-25.527.000-19.885.000-9.872.000-4.984.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.164.000-2.118.000-6.708.000-4.582.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI164.254.000109.926.000100.937.00066.804.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)164.254.000109.926.000100.937.00066.804.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları465.000341.00025.00083.000
Ana Ortaklık Payları163.789.000109.585.000100.912.00066.721.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri36.277.00025.495.00016.988.0008.222.000
Kıdem Tazminatı397.000322.000220.000155.000
Finansman Giderleri-27.918.000-21.096.000-15.901.000-8.661.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.235.215.0001.193.451.0001.191.441.0001.153.849.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-175.729.000-147.049.000-192.512.000-196.326.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.235.215.0001.193.451.0001.191.441.0001.153.849.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 1,2 3,2 A/D A/D 0,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 1,18 2,64 2,77 13,44 0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi