SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 GSDHO | GSD Holding A.Ş.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,52 0,64 0,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 17 17

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar758.313.000748.036.000
Ödenmiş Sermaye250.000.000250.000.000
Net Kâr17.631.000-9.464.000

Cari Oranlar

F/K -32,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,00 1,61 46,51 0,77
USD 5,28 5,77 18,56 10,18
Göreceli 3,40 -4,98 21,13 14,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GSDHO24.06.201620,170,240027
GSDHO29.07.201516,000,24002.731
GSDHO31.05.20051,340,014513
GSDHO24.06.201620,170,240027
GSDHO29.07.201516,000,24002.731
GSDHO31.05.20051,340,014513

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.004.347.0001.073.379.0001.026.072.0001.048.976.000
Nakit ve Nakit Benzerleri127.711.000149.013.000109.452.00092.201.000
Finansal Yatırımlar404.311.000393.619.000379.577.000383.797.000
Ticari Alacaklar3.608.0002.090.00029.941.00031.558.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar396.320.000467.183.000454.304.000491.000.000
Diğer Alacaklar8.570.00049.726.00045.906.00043.611.000
Stoklar1.707.0001.687.0001.512.0001.716.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.619.0009.325.0004.644.0004.152.000
(Ara Toplam)944.846.0001.072.643.0001.025.336.0001.048.035.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar59.501.000736.000736.000941.000
Duran Varlıklar299.086.000274.228.000272.852.000283.621.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar4.721.0006.667.0007.565.0008.217.000
Diğer Alacaklar2.000789.0002.0002.000
Finansal Yatırımlar00663.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar292.260.000264.252.000262.415.000272.611.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar163.000182.000200.000222.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.275.0001.657.0002.003.0001.905.000
Diğer Duran Varlıklar665.000681.0004.000664.000
TOPLAM VARLIKLAR1.303.433.0001.347.607.0001.298.924.0001.332.597.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler341.191.000427.303.000323.014.000321.707.000
Finansal Borçlar79.704.000110.313.00035.465.00052.874.000
Diğer Finansal Yükümlülükler002.344.0000
Ticari Borçlar812.000393.000584.000428.000
Diğer Borçlar9.575.00021.573.00011.015.0007.122.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar245.449.000291.147.000270.695.000255.658.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.354.0001.306.0001.320.0002.520.000
Borç Karşılıkları1.376.000868.0001.168.0001.231.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler921.0001.703.000423.0001.874.000
(Ara Toplam)341.191.000427.303.000323.014.000321.707.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler181.128.000149.521.000161.017.000179.482.000
Finansal Borçlar177.630.000144.996.000157.767.000174.225.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları2.720.0002.692.0002.747.0002.855.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü778.0001.833.000503.0002.401.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.000
Özkaynaklar781.114.000770.783.000814.893.000831.408.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar758.313.000748.036.000792.087.000806.850.000
Ödenmiş Sermaye250.000.000250.000.000250.000.000250.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-7.015.000-7.015.000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.944.0002.014.0001.980.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları33.826.00030.274.00028.261.00030.852.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler273.670.000242.953.00028.415.00028.415.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları134.082.000164.799.000433.337.000212.763.000
Dönem Net Kar/Zararı17.631.000-9.464.000-14.858.000220.606.000
Diğer Özsermaye Kalemleri49.104.00064.530.00071.933.00069.249.000
Azınlık Payları22.801.00022.747.00022.806.00024.558.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.303.433.0001.347.607.0001.298.924.0001.332.597.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.303.00012.503.0005.722.0000
Satışların Maliyeti (-)-27.330.000-17.736.000-9.328.0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)000-2.677.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-6.027.000-5.233.000-3.606.000-2.677.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler96.977.00061.743.00032.057.00059.926.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-55.306.000-39.494.000-24.142.000-24.349.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)000-5.100.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)41.671.00022.249.0007.915.00030.477.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.644.00017.016.0004.309.00027.800.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.408.000-20.993.000-7.320.000-32.962.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.714.00011.901.0003.831.00062.626.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.540.000-10.773.000-6.503.000-40.120.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.410.000-2.849.000-5.683.00017.344.000
Net Faaliyet Kar/Zararı8.236.000-3.977.000-3.011.000-5.162.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0296.0001.476.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.587.000-4.947.000-2.318.000-20.749.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler18.295.000-1.360.000-9.496.00032.583.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.118.000-8.860.000-16.021.00029.178.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.039.000-2.206.000365.000-6.247.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.920.000-2.603.000-1.635.000-3.262.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-119.000397.0002.000.000-2.985.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.079.000-11.066.000-15.656.00022.931.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-409.000-409.000-202.000191.552.000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.670.000-11.475.000-15.858.000214.483.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.961.000-2.011.000-1.000.000-6.123.000
Ana Ortaklık Payları17.631.000-9.464.000-14.858.000220.606.000
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.900.0007.575.0003.648.00014.641.000
Kıdem Tazminatı269.000251.000156.000191.000
Finansman Giderleri-10.587.000-4.947.000-2.318.000-20.749.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu566.683.000592.434.000557.694.000577.603.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-108.169.000-48.976.000-66.023.000-63.800.000
Net YPP (Hedge Dahil)665.847.000704.416.000692.422.000714.696.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 0,6 A/D A/D A/D 0,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 0,63 3,31 3,24 -6,49 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GSDHO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.