SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9161 5,8838 0,55
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,34 1.488,71 0,31
BRENT 59,26 60,51 -2,07

 GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,8 0,96 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 43,9 43,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.430,01.388,7
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr100,966,7

Cari Değerler

F/K 1,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 9,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,0
Piyasa Değeri 382,5 mnTL
Net Borç -363,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,30 -7,61 -10,53 6,25
USD -3,46 -10,42 -14,16 -5,06
Göreceli 2,95 1,25 -1,88 3,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.408.800.0001.434.452.0001.316.790.0001.509.730.000
Nakit ve Nakit Benzerleri110.782.000173.370.000249.497.000333.731.000
Finansal Yatırımlar800.847.000777.688.000721.845.000767.094.000
Ticari Alacaklar12.560.0008.679.0006.310.0006.721.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar468.091.000460.963.000315.897.000378.609.000
Diğer Alacaklar4.076.0001.798.00012.807.00013.809.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.485.0003.219.0003.764.0004.666.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.883.0008.659.0006.594.0005.024.000
(Ara Toplam)1.408.724.0001.434.376.0001.316.714.0001.509.654.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar652.302.000632.902.000589.674.000690.778.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar6.272.000248.000241.000228.000
Diğer Alacaklar4.0004.0004.0004.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00012.364.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.563.00010.459.00000
Maddi Duran Varlıklar632.860.000619.681.000586.324.000675.414.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar491.000472.000407.000259.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.732.0001.659.0002.318.0002.128.000
Diğer Duran Varlıklar380.000379.000380.000381.000
TOPLAM VARLIKLAR2.061.102.0002.067.354.0001.906.464.0002.200.508.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler347.360.000364.554.000312.742.000353.059.000
Finansal Borçlar156.978.000129.746.000159.211.00091.915.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.517.0001.359.000241.0002.615.000
Diğer Borçlar7.220.0003.966.00014.832.0005.594.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar168.335.000217.318.000127.006.000228.583.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.207.0002.729.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.268.0005.664.0004.342.00016.411.000
Borç Karşılıkları3.814.0003.755.0004.002.0001.896.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.00017.0003.108.0006.045.000
(Ara Toplam)347.360.000364.554.000312.742.000353.059.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler254.986.000285.697.000266.569.000402.712.000
Finansal Borçlar223.079.000256.510.000241.506.000373.071.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.778.0003.234.0003.028.0003.217.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28.129.00025.953.00022.035.00026.424.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.458.756.0001.417.103.0001.327.153.0001.444.737.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.017.0001.388.713.0001.300.171.0001.414.780.000
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0004.945.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00167.178.000203.173.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler125.171.000112.521.000112.521.000112.521.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları557.909.000570.559.000277.813.000277.813.000
Dönem Net Kar/Zararı100.912.00066.721.000293.188.000371.450.000
Diğer Özsermaye Kalemleri196.025.000188.912.000-529.000-5.122.000
Azınlık Payları28.739.00028.390.00026.982.00029.957.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.061.102.0002.067.354.0001.906.464.0002.200.508.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri54.709.00026.123.000104.258.00071.622.000
Satışların Maliyeti (-)-46.952.000-22.168.000-74.995.000-55.777.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.757.0003.955.00029.263.00015.845.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler84.635.00039.849.000206.749.000158.642.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-26.703.000-11.374.000-100.501.000-82.981.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)57.932.00028.475.000106.248.00075.661.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)65.689.00032.430.000135.511.00091.506.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.929.000-9.946.000-42.203.000-32.388.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.267.0009.881.00055.362.00052.191.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.542.000-165.000-26.323.000-11.154.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)58.485.00032.200.000122.347.000100.155.000
Net Faaliyet Kar/Zararı43.760.00022.484.00093.308.00059.118.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.948.00052.831.000268.656.000356.696.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.0000-2.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı133.418.00085.031.000391.001.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.901.000-8.661.000-40.609.000-44.662.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler74.933.00052.831.000268.654.000356.696.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)117.517.00076.370.000350.392.000412.189.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.580.000-9.566.000-50.217.000-42.977.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.872.000-4.984.000-32.867.000-24.278.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.708.000-4.582.000-17.350.000-18.699.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI100.937.00066.804.000300.175.000369.212.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)100.937.00066.804.000300.175.000369.212.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları25.00083.0006.987.000-2.238.000
Ana Ortaklık Payları100.912.00066.721.000293.188.000371.450.000
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Amortisman Giderleri16.988.0008.222.00028.849.00023.443.000
Kıdem Tazminatı220.000155.000267.000250.000
Finansman Giderleri-15.901.000-8.661.000-40.609.000-44.662.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.191.441.0001.153.849.0001.087.722.0001.207.564.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-192.512.000-196.326.000-174.882.000-233.744.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.191.441.0001.153.849.0001.087.722.0001.232.927.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 0,9 1,5 A/D A/D 0,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 0,85 9,60 9,25 -35,62 -0,71
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi