SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9487 5,9428 0,10
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.580,90 1.571,81 0,58
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş Hisse Senedi | GSDDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,88 3,43 1,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 23,8 23,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş
Kuruluş 28.08.1992
Faal Alanı Denizcilik, Insaat.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899785
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk. GSD Binası No:14 34854 Küçükyalı,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar133,8136,5
Ödenmiş Sermaye52,252,2
Net Kâr-4,9-4,5

Cari Değerler

F/K 3,7
FD/FAVÖK 15,1
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%) 3,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,3
Piyasa Değeri 177,4 mnTL
Net Borç 99,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,89 1,19 36,00 32,81
USD 0,72 0,00 36,23 33,04
Göreceli 1,22 0,64 26,00 24,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GSDDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.516.00036.046.00047.729.00082.102.000
Nakit ve Nakit Benzerleri27.213.00028.546.00040.359.00077.624.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.838.0004.821.0005.054.0002.420.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar10.00011.00011.00026.000
Diğer Alacaklar4.000188.000195.000181.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar510.000682.000388.000513.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.865.0001.722.0001.646.0001.262.000
(Ara Toplam)33.440.00035.970.00047.653.00082.026.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar230.628.000234.801.000226.984.000214.897.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar962.000962.000962.000962.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.039.0001.036.000806.0000
Maddi Duran Varlıklar227.579.000231.776.000224.217.000212.216.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar215.000216.000188.000165.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı833.000811.000811.0001.554.000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR264.144.000270.847.000274.713.000296.999.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler78.474.00080.780.00054.295.00086.548.000
Finansal Borçlar75.622.00078.074.00052.501.00084.964.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar514.0001.599.000471.000141.000
Diğer Borçlar152.000146.00099.000114.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar39.00047.00046.00057.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.978.000802.000954.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları169.000112.000224.000179.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0001.093.000
(Ara Toplam)78.474.00080.780.00054.295.00086.548.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.825.00053.566.00084.037.00079.900.000
Finansal Borçlar50.971.00052.718.00083.320.00079.228.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar854.000848.000717.000672.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar133.845.000136.501.000136.381.000130.551.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.845.000136.501.000136.381.000130.551.000
Ödenmiş Sermaye52.181.00052.181.00052.181.00052.181.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0-140.000-140.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.158.00019.158.00019.158.00019.158.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.139.000-32.139.000-32.139.000-67.675.000
Dönem Net Kar/Zararı-4.912.000-4.509.000-2.160.00035.543.000
Diğer Özsermaye Kalemleri99.557.000101.950.00099.481.00091.344.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR264.144.000270.847.000274.713.000296.999.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.873.00017.243.0008.173.00076.000.000
Satışların Maliyeti (-)-25.912.000-16.820.000-7.936.000-58.237.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.961.000423.000237.00017.763.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.0001.0001.00058.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-110.000-233.000-145.000-684.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)-109.000-232.000-144.000-626.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.852.000191.00093.00017.137.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.716.000-2.701.000-1.064.000-4.926.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.501.0006.399.0003.628.00011.062.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.721.000-1.030.000-148.000-4.742.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.916.0002.859.0002.509.00018.531.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-864.000-2.510.000-971.00012.211.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00064.842.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.916.0002.859.0002.509.00083.373.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.893.000-7.666.000-4.752.000-46.074.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00064.842.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.977.000-4.807.000-2.243.00037.299.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)65.000298.00083.000-1.756.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)795.0001.048.000828.0001.111.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-730.000-750.000-745.000-2.867.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.912.000-4.509.000-2.160.00035.543.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.912.000-4.509.000-2.160.00035.543.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.912.000-4.509.000-2.160.00035.543.000
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.337.0006.928.0003.247.00021.270.000
Kıdem Tazminatı24.00017.00011.00029.000
Finansman Giderleri-8.893.000-7.666.000-4.752.000-46.074.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu131.525.000134.037.000133.834.000127.545.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-95.119.000-97.820.000-90.102.000-84.219.000
Net YPP (Hedge Dahil)131.525.000134.037.000133.834.000127.545.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDDE 3,4 3,7 15,1 5,9 1,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDDE 3,40 3,00 3,22 21,75 0,70
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi