SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8334 5,8737 -0,69
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,31 1.339,66 0,50
BRENT 62,27 60,94 2,18

 GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş Hisse Senedi | GSDDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,3 1,52 0,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,0 1,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş
Kuruluş 28.08.1992
Faal Alanı Denizcilik, Insaat.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899785
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk. GSD Binası No:14 34854 Küçükyalı,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar136,4130,6
Ödenmiş Sermaye52,252,2
Net Kâr-2,235,5

Cari Değerler

F/K 2,1
FD/FAVÖK 5,9
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 76,7 mnTL
Net Borç 95,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,68 10,53 27,83
USD 0,51 -1,70 14,50 15,59
Göreceli -2,09 -2,15 1,82 23,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GSDDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.729.00082.102.00036.142.00047.122.000
Nakit ve Nakit Benzerleri40.359.00077.624.00025.568.00035.486.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.054.0002.420.0004.494.0004.590.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11.00026.00032.00023.000
Diğer Alacaklar195.000181.000158.0004.217.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar388.000513.0003.043.000777.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.646.0001.262.0002.771.0001.953.000
(Ara Toplam)47.653.00082.026.00036.066.00047.046.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar226.984.000214.897.000413.676.000318.768.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar962.000962.00000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları806.000000
Maddi Duran Varlıklar224.217.000212.216.000411.886.000316.000.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.000165.00000
Ertelenmiş Vergi Varlığı811.0001.554.000828.0001.806.000
Diğer Duran Varlıklar00962.000962.000
TOPLAM VARLIKLAR274.713.000296.999.000449.818.000365.890.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.295.00086.548.000102.459.00072.805.000
Finansal Borçlar52.501.00084.964.00098.689.00070.313.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar471.000141.0001.849.0001.272.000
Diğer Borçlar99.000114.000108.000132.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar46.00057.00054.00047.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)954.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları224.000179.000134.00090.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler01.093.0001.625.000951.000
(Ara Toplam)54.295.00086.548.000102.459.00072.805.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler84.037.00079.900.000206.024.000185.168.000
Finansal Borçlar83.320.00079.228.000205.345.000184.556.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar717.000672.000679.000612.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar136.381.000130.551.000141.335.000107.917.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.381.000130.551.000141.335.000107.917.000
Ödenmiş Sermaye52.181.00052.181.00052.181.00052.181.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri-140.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00146.085.00096.704.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.158.00019.158.00018.536.00018.536.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.139.000-67.675.000-67.053.000-67.053.000
Dönem Net Kar/Zararı-2.160.00035.543.000-17.556.000-1.612.000
Diğer Özsermaye Kalemleri99.481.00091.344.0009.142.0009.161.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR274.713.000296.999.000449.818.000365.890.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.173.00076.000.00057.653.00035.388.000
Satışların Maliyeti (-)-7.936.000-58.237.000-47.069.000-28.673.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)237.00017.763.00010.584.0006.715.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.00058.00046.00026.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-145.000-684.000-1.071.000-360.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)-144.000-626.000-1.025.000-334.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)93.00017.137.0009.559.0006.381.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.064.000-4.926.000-3.597.000-2.532.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.628.00011.062.00010.493.000951.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-148.000-4.742.000-1.632.000-455.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.509.00018.531.00014.823.0004.345.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-971.00012.211.0005.962.0003.849.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler064.842.00015.054.00015.028.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-726.000-726.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.509.00083.373.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.752.000-46.074.000-54.339.000-23.799.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler064.842.00014.328.00014.302.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.243.00037.299.000-25.188.000-5.152.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)83.000-1.756.0007.632.0003.540.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)828.0001.111.0007.989.0002.914.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-745.000-2.867.000-357.000626.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.160.00035.543.000-17.556.000-1.612.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.160.00035.543.000-17.556.000-1.612.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.160.00035.543.000-17.556.000-1.612.000
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.247.00021.270.00018.636.00010.238.000
Kıdem Tazminatı11.00029.00022.00026.000
Finansman Giderleri-4.752.000-46.074.000-54.339.000-23.799.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu133.834.000127.545.000138.931.000128.718.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-90.102.000-84.219.000-275.761.000-187.758.000
Net YPP (Hedge Dahil)133.834.000127.545.000138.931.000128.718.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDDE 1,5 2,0 5,9 2,6 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDDE 1,47 0,27 0,27 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi