SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş Hisse Senedi | GSDDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4 3,56 2,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 23,8 23,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş
Kuruluş 28.08.1992
Faal Alanı Denizcilik, Insaat.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899785
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk. GSD Binası No:14 34854 Küçükyalı,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar140,5133,8
Ödenmiş Sermaye52,252,2
Net Kâr-5,7-4,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 87,7 mnTL
Net Borç 100,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,45 11,26 -38,24 -34,38
USD -3,15 12,12 -41,30 -39,46
Göreceli 0,28 8,32 -19,85 -14,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GSDDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.829.00033.516.00036.046.00047.729.000
Nakit ve Nakit Benzerleri5.063.00027.213.00028.546.00040.359.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.248.0003.838.0004.821.0005.054.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11.00010.00011.00011.000
Diğer Alacaklar232.0004.000188.000195.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar664.000510.000682.000388.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.535.0001.865.0001.722.0001.646.000
(Ara Toplam)9.753.00033.440.00035.970.00047.653.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar239.102.000230.628.000234.801.000226.984.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0962.000962.000962.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları926.0001.039.0001.036.000806.000
Maddi Duran Varlıklar235.620.000227.579.000231.776.000224.217.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar203.000215.000216.000188.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı896.000833.000811.000811.000
Diğer Duran Varlıklar1.457.000000
TOPLAM VARLIKLAR248.931.000264.144.000270.847.000274.713.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.095.00078.474.00080.780.00054.295.000
Finansal Borçlar52.704.00075.622.00078.074.00052.501.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar165.000514.0001.599.000471.000
Diğer Borçlar131.000152.000146.00099.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar41.00039.00047.00046.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)820.0001.978.000802.000954.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.009.000000
Borç Karşılıkları225.000169.000112.000224.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)55.095.00078.474.00080.780.00054.295.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.374.00051.825.00053.566.00084.037.000
Finansal Borçlar52.465.00050.971.00052.718.00083.320.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar909.000854.000848.000717.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar140.462.000133.845.000136.501.000136.381.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.462.000133.845.000136.501.000136.381.000
Ödenmiş Sermaye52.181.00052.181.00052.181.00052.181.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri-140.0000-140.000-140.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları98.537.000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.158.00019.158.00019.158.00019.158.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-32.139.000-32.139.000-32.139.000-32.139.000
Dönem Net Kar/Zararı-5.745.000-4.912.000-4.509.000-2.160.000
Diğer Özsermaye Kalemleri8.610.00099.557.000101.950.00099.481.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR248.931.000264.144.000270.847.000274.713.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri41.285.00028.873.00017.243.0008.173.000
Satışların Maliyeti (-)-35.382.000-25.912.000-16.820.000-7.936.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.903.0002.961.000423.000237.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler10.0001.0001.0001.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-292.000-110.000-233.000-145.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)-282.000-109.000-232.000-144.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.621.0002.852.000191.00093.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.399.000-3.716.000-2.701.000-1.064.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.456.0007.501.0006.399.0003.628.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.753.000-2.721.000-1.030.000-148.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.925.0003.916.0002.859.0002.509.000
Net Faaliyet Kar/Zararı222.000-864.000-2.510.000-971.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler495.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.420.0003.916.0002.859.0002.509.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.158.000-8.893.000-7.666.000-4.752.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler495.000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.738.000-4.977.000-4.807.000-2.243.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.00065.000298.00083.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)669.000795.0001.048.000828.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-676.000-730.000-750.000-745.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.745.000-4.912.000-4.509.000-2.160.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.745.000-4.912.000-4.509.000-2.160.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.745.000-4.912.000-4.509.000-2.160.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.167.00010.337.0006.928.0003.247.000
Kıdem Tazminatı36.00024.00017.00011.000
Finansman Giderleri-12.158.000-8.893.000-7.666.000-4.752.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu138.536.000131.525.000134.037.000133.834.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-96.915.000-95.119.000-97.820.000-90.102.000
Net YPP (Hedge Dahil)138.536.000131.525.000134.037.000133.834.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDDE 1,7 A/D 12,2 4,5 0,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDDE 1,68 0,19 0,17 -1,96 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi