SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.664 95.421 -0,79
VIOP 118.429 119.469 -0,87
USD/TRY 5,7685 5,7939 -0,44
BIST BANKA 132.316 134.120 -1,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.405,60 1.423,61 -1,27
BRENT 65,31 64,28 1,60

 Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,65 3,63 0,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 25,7 25,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.918,22.258,4
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-340,2-682,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,4
Piyasa Değeri 1.051,0 mnTL
Net Borç 250,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,37 -0,73 0,74 2,25
USD -0,50 0,12 5,61 -6,74
Göreceli 0,12 -1,98 -9,13 -2,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar129.376.292128.489.789107.845.64398.148.866
Nakit ve Nakit Benzerleri672.7793.009.682228.068291.506
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar03.258.00002.596
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.545.18995.025.77288.903.86985.919.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.158.32427.196.33518.713.70611.935.132
(Ara Toplam)129.376.292128.489.789107.845.64398.148.866
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.401.515.8853.646.800.3752.763.839.4582.743.060.206
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.401.496.4923.646.779.4732.763.816.7092.743.035.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.39320.90222.74924.593
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.530.892.1773.775.290.1642.871.685.1012.841.209.072
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler977.352.281918.992.169973.763.130883.052.388
Finansal Borçlar127.473.238302.862.583435.497.307403.081.671
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.770.8118.953.91412.790.6567.621.460
Diğer Borçlar841.751.467606.083.497524.381.168470.733.542
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları110.96092.48288.08391.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.245.805999.6931.005.9161.524.191
(Ara Toplam)977.352.281918.992.169973.763.130883.052.388
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler635.351.337597.885.097495.144.449426.305.366
Finansal Borçlar124.129.573116.612.83700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar511.146.887481.204.825495.074.823426.243.768
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar74.87767.43569.62661.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.918.188.5592.258.412.8981.402.777.5221.531.851.318
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.918.188.5592.258.412.8981.402.777.5221.531.851.318
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.862197.944.86200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.671.110.3422.354.021.8802.354.021.8802.354.021.880
Dönem Net Kar/Zararı-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118
Diğer Özsermaye Kalemleri00197.944.862197.944.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.530.892.1773.775.290.1642.871.685.1012.841.209.072
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri648.86820.134.27110.130.3248.259.175
Satışların Maliyeti (-)-508.682-11.955.838-7.486.169-6.000.714
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)140.1868.178.4332.644.1552.258.461
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)140.1868.178.4332.644.1552.258.461
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.180.700-34.477.702-25.286.608-19.680.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.895.109642.853.0266.262.4071.609.070
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-244.774.299-974.790.403-1.229.071.868-1.251.327.942
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-247.919.704-358.236.646-1.245.451.914-1.267.140.552
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.040.514-26.299.269-22.642.453-17.421.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-247.919.704-358.236.64600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.232.278168.114.839107.090.39214.503.523
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-101.536.913-492.789.731-400.185.392-156.836.089
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118
Hisse Başına Kazanç-1-2-4-4
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.5097.7725.9254.081
Kıdem Tazminatı4.93719.42421.90013.872
Finansman Giderleri-101.536.913-492.789.731-400.185.392-156.836.089
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-348.722.257-324.883.158-368.762.108-281.349.036
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-348.722.257-324.883.158-368.762.108-281.349.036
Net YPP (Hedge Dahil)-348.722.257-324.883.158-368.762.108-281.349.036
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 2,7 A/D A/D A/D 0,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 2,73 7,56 7,57 0,44 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi