SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.837 102.715 -0,86
VIOP 128.329 129.612 -0,99
USD/TRY 5,3033 5,2791 0,46
BIST BANKS 133.080 135.211 -1,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.325,64 1.321,02 0,35
BRENT 66,29 66,25 0,06

 GOZDE Hisse Senedi | Gözde Girisim Sermayesi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,51 3,55 1,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 35,8 33,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.402,81.531,9
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-1.538,5-1.409,5

Cari Değerler

F/K 2,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 2,4
Piyasa Değeri 1.336,0 mnTL
Net Borç 435,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,25 4,52 17,23 29,96
USD -1,69 4,12 19,02 30,46
Göreceli -2,80 4,25 12,36 15,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.845.64398.148.866107.254.382101.736.578
Nakit ve Nakit Benzerleri228.068291.506262.6602.419.785
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar02.5963.2451.947
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar88.903.86985.919.63298.710.19594.029.912
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.713.70611.935.1328.278.2825.284.934
(Ara Toplam)107.845.64398.148.866107.254.382101.736.578
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.763.839.4582.743.060.2063.993.074.5124.000.391.481
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar2.763.816.7092.743.035.6133.993.047.9784.000.364.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar22.74924.59326.53427.212
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR2.871.685.1012.841.209.0724.100.328.8944.102.128.059
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler973.763.130883.052.3881.089.354.554749.219.921
Finansal Borçlar435.497.307403.081.671576.575.129414.829.666
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.790.6567.621.46010.924.6776.753.489
Diğer Borçlar524.381.168470.733.542499.777.818326.022.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları88.08391.52489.375199.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.005.9161.524.1911.987.5551.414.713
(Ara Toplam)973.763.130883.052.3881.089.354.554749.219.921
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler495.144.449426.305.366146.264.663411.583.702
Finansal Borçlar00117.000.000364.345.140
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar495.074.823426.243.76829.203.80047.161.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar69.62661.59860.86376.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.402.777.5221.531.851.3182.864.709.6772.941.324.436
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.402.777.5221.531.851.3182.864.709.6772.941.324.436
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00197.944.862197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.354.021.8802.354.021.8802.354.021.880363.950.007
Dönem Net Kar/Zararı-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873
Diğer Özsermaye Kalemleri197.944.862197.944.86200
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.871.685.1012.841.209.0724.100.328.8944.102.128.059
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.130.3248.259.1757.379.29615.661.744
Satışların Maliyeti (-)-7.486.169-6.000.714-5.645.217-8.516.630
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.644.1552.258.4611.734.0797.145.114
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.644.1552.258.4611.734.0797.145.114
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-25.286.608-19.680.141-11.467.377-11.192.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.262.4071.609.070223.2162.262.861.786
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.229.071.868-1.251.327.942-1.545.419-121.532.925
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.245.451.914-1.267.140.552-11.055.5012.137.280.995
Net Faaliyet Kar/Zararı-22.642.453-17.421.680-9.733.298-4.047.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler107.090.39214.503.5237.938.89850.192.831
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-400.185.392-156.836.089-73.498.156-197.401.953
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873
Hisse Başına Kazanç-4-405
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.9254.0812.1409.025
Kıdem Tazminatı21.90013.87213.13712.162
Finansman Giderleri-400.185.392-156.836.089-73.498.156-197.401.953
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-368.762.108-281.349.036-593.468.586-551.354.473
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-368.762.108-281.349.036-593.468.586-551.354.473
Net YPP (Hedge Dahil)-368.762.108-281.349.036-593.468.586-551.354.473
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 3,5 2,6 A/D A/D 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 3,47 7,85 7,95 9,58 0,33
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi