SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9184 5,8838 0,59
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.493,35 1.488,71 0,31
BRENT 59,26 60,51 -2,07

 Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,48 3,64 1,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 26,1 24,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.894,61.918,2
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-363,8-340,2

Cari Değerler

F/K 3,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,5
Piyasa Değeri 1.243,5 mnTL
Net Borç 137,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,50 -7,98 -2,12 20,97
USD -9,58 -10,78 -6,09 8,10
Göreceli -3,58 0,84 7,35 17,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.245.746129.376.292101.429.509107.845.643
Nakit ve Nakit Benzerleri273.724672.7793.009.682228.068
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar003.258.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar90.955.869100.545.18995.025.77288.903.869
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.15328.158.324136.05518.713.706
(Ara Toplam)91.245.746129.376.292101.429.509107.845.643
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.499.510.9593.401.515.8853.673.860.6552.763.839.458
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.469.992.9073.401.496.4923.646.779.4732.763.816.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.88419.39320.90222.749
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar29.500.168027.060.2800
TOPLAM VARLIKLAR3.590.756.7053.530.892.1773.775.290.1642.871.685.101
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.043.973.147977.352.281918.992.169973.763.130
Finansal Borçlar7.408.247127.473.238302.862.583435.497.307
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.432.1916.770.8118.953.91412.790.656
Diğer Borçlar1.025.931.769841.751.467606.083.497524.381.168
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları105.497110.96092.48288.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.095.4431.245.805999.6931.005.916
(Ara Toplam)1.043.973.147977.352.281918.992.169973.763.130
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler652.187.540635.351.337597.885.097495.144.449
Finansal Borçlar130.698.314124.129.573116.612.8370
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar521.412.888511.146.887481.204.825495.074.823
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar76.33874.87767.43569.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.894.596.0181.918.188.5592.258.412.8981.402.777.522
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.894.596.0181.918.188.5592.258.412.8981.402.777.522
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.862197.944.862197.944.8620
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.671.110.3421.671.110.3422.354.021.8802.354.021.880
Dönem Net Kar/Zararı-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914
Diğer Özsermaye Kalemleri000197.944.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.590.756.7053.530.892.1773.775.290.1642.871.685.101
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.273.078648.86820.134.27110.130.324
Satışların Maliyeti (-)-1.463.049-508.682-11.955.838-7.486.169
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)810.029140.1868.178.4332.644.155
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)810.029140.1868.178.4332.644.155
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.772.370-7.180.700-34.477.702-25.286.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.846.1783.895.109642.853.0266.262.407
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-175.323.519-244.774.299-974.790.403-1.229.071.868
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-180.439.682-247.919.704-358.236.646-1.245.451.914
Net Faaliyet Kar/Zararı-12.962.341-7.040.514-26.299.269-22.642.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-180.439.682-247.919.704-358.236.6460
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.117.6589.232.278168.114.839107.090.392
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-207.494.856-101.536.913-492.789.731-400.185.392
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914
Hisse Başına Kazanç-1-1-2-4
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.0181.5097.7725.925
Kıdem Tazminatı19.5544.93719.42421.900
Finansman Giderleri-207.494.856-101.536.913-492.789.731-400.185.392
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-373.323.209-348.722.257-324.883.158-368.762.108
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-373.323.209-348.722.257-324.883.158-368.762.108
Net YPP (Hedge Dahil)-373.323.209-348.722.257-324.883.158-368.762.108
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 3,2 3,4 A/D A/D 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 3,23 7,29 7,22 -6,96 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi