SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,73 2,16 0,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 27 26

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar802.648.751823.652.334
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000
Net Kâr-31.779.771-10.776.188

Cari Oranlar

F/K 4,6
FD/FAVÖK 213,7
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 23,0
Yabancı Oranı (%) 1,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,9
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,47 12,17 7,07 4,86
USD 2,99 21,57 -12,37 16,78
Göreceli 1,12 6,53 -8,77 18,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar297.892.833301.718.480325.766.706399.960.403
Nakit ve Nakit Benzerleri424.36116.332.1581.096.016227.901
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar73.29493.354018.389
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar295.489.463283.501.091321.187.708395.948.097
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.905.7151.791.8773.482.9823.766.016
(Ara Toplam)297.892.833301.718.480325.766.706399.960.403
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.337.729.3471.334.431.0011.328.949.5271.234.337.447
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1.337.717.1331.334.399.9561.328.864.5021.234.198.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar12.21431.04585.025138.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.635.622.1801.636.149.4811.654.716.2331.634.297.850
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler832.942.849740.120.488819.885.125799.848.626
Finansal Borçlar808.908.687739.408.179780.526.795796.912.007
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar106.45287.090202.59562.192
Diğer Borçlar23.432.68726.15238.689.1512.575.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları193.101171.459140.763217.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler301.922427.608325.82181.879
(Ara Toplam)832.942.849740.120.488819.885.125799.848.626
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.58072.376.65924.20020.702
Finansal Borçlar072.348.55500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları30.58028.10424.20020.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar802.648.751823.652.334834.806.908834.428.522
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar802.648.751823.652.334834.806.908834.428.522
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0197.944.86200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları247.125.966247.125.966247.125.966166.747.231
Dönem Net Kar/Zararı-31.779.771-10.776.188378.38680.378.735
Diğer Özsermaye Kalemleri197.944.8620197.944.862197.944.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.635.622.1801.636.149.4811.654.716.2331.634.297.850
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri70.728.74870.728.74851.00128.353.186
Satışların Maliyeti (-)-58.813.360-58.813.360-51.001-26.081.841
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.915.38811.915.38802.271.345
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.915.38811.915.38802.271.345
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.756.189-2.773.800-1.260.762-6.020.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.098.353-2.045.529-2.389.976223.124.671
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.888.251-6.866.712-486.778-34.511.698
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.369.301229.347-4.137.516184.863.395
Net Faaliyet Kar/Zararı8.159.1999.141.588-1.260.762-3.749.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler80.992.61963.006.23035.156.991105.172.977
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-115.611.864-74.481.938-30.641.089-209.771.959
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler470.173470.1730114.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.779.771-10.776.188378.38680.378.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-31.779.771-10.776.188378.38680.378.735
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-31.779.771-10.776.188378.38680.378.735
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-31.779.771-10.776.188378.38680.378.735
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri137.204118.37359.402232.430
Kıdem Tazminatı9.0506.5742.6708.359
Finansman Giderleri-115.611.864-74.481.938-30.641.089-209.771.959
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-389.747.459-380.611.154-393.991.540-299.733.078
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-389.747.459-380.611.154-393.991.540-299.733.078
Net YPP (Hedge Dahil)-389.747.459-380.611.154-393.991.540-299.733.078
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 2,1 4,5 A/D 23,0 1,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 2,12 1,44 1,43 -0,19 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GOZDE 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.