SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,53 5,49 1,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,7 59,0 56,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.056,11.894,6
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-202,3-363,8

Cari Değerler

F/K 3,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,4 / 2,0
Piyasa Değeri 2.029,0 mnTL
Net Borç 124,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,74 1,93 8,21 2,53
USD 3,56 0,73 8,39 2,70
Göreceli 4,08 1,37 0,25 -3,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.218.51491.245.746129.376.292101.429.509
Nakit ve Nakit Benzerleri669.955273.724672.7793.009.682
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0003.258.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar96.523.05390.955.869100.545.18995.025.772
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.50616.15328.158.324136.055
(Ara Toplam)97.218.51491.245.746129.376.292101.429.509
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.755.775.5353.499.510.9593.401.515.8853.673.860.655
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.725.028.4533.469.992.9073.401.496.4923.646.779.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.09117.88419.39320.902
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.728.99129.500.168027.060.280
TOPLAM VARLIKLAR3.852.994.0493.590.756.7053.530.892.1773.775.290.164
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.175.869.3641.043.973.147977.352.281918.992.169
Finansal Borçlar41.084.1967.408.247127.473.238302.862.583
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.005.6529.432.1916.770.8118.953.914
Diğer Borçlar1.127.633.5871.025.931.769841.751.467606.083.497
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları100.780105.497110.96092.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.045.1491.095.4431.245.805999.693
(Ara Toplam)1.175.869.3641.043.973.147977.352.281918.992.169
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler621.010.948652.187.540635.351.337597.885.097
Finansal Borçlar84.241.283130.698.314124.129.573116.612.837
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar536.690.767521.412.888511.146.887481.204.825
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar78.89876.33874.87767.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.056.113.7371.894.596.0181.918.188.5592.258.412.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.056.113.7371.894.596.0181.918.188.5592.258.412.898
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0197.944.862197.944.862197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.671.110.3421.671.110.3421.671.110.3422.354.021.880
Dönem Net Kar/Zararı-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538
Diğer Özsermaye Kalemleri197.944.862000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.852.994.0493.590.756.7053.530.892.1773.775.290.164
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.203.5152.273.078648.86820.134.271
Satışların Maliyeti (-)-3.327.444-1.463.049-508.682-11.955.838
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.876.071810.029140.1868.178.433
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.876.071810.029140.1868.178.433
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.088.233-13.772.370-7.180.700-34.477.702
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri46.935.3427.846.1783.895.109642.853.026
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.223.658-175.323.519-244.774.299-974.790.403
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)46.499.522-180.439.682-247.919.704-358.236.646
Net Faaliyet Kar/Zararı2.787.838-12.962.341-7.040.514-26.299.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı46.499.522-180.439.682-247.919.704-358.236.646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.715.88324.117.6589.232.278168.114.839
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-304.514.566-207.494.856-101.536.913-492.789.731
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538
Hisse Başına Kazanç-1-1-1-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.8313.0181.5097.772
Kıdem Tazminatı21.25319.5544.93719.424
Finansman Giderleri-304.514.566-207.494.856-101.536.913-492.789.731
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-367.884.993-373.323.209-348.722.257-324.883.158
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-367.884.993-373.323.209-348.722.257-324.883.158
Net YPP (Hedge Dahil)-367.884.993-373.323.209-348.722.257-324.883.158
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 5,3 3,1 A/D A/D 1,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 5,27 8,84 8,77 -6,47 -0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi