SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7362 6,7342 0,03
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.614,08 1.618,28 -0,26
BRENT 31,91 34,83 -8,38

 Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,25 5,49 3,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,7 80,8 77,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.249,52.056,1
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-8,9-202,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 35,7
Yabancı Oranı (%) 7,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 2,2
Piyasa Değeri 1.105,0 mnTL
Net Borç 135,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,41 14,34 -24,47 -44,16
USD 1,11 10,07 -31,24 -50,41
Göreceli 1,36 12,52 -6,56 -28,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.278.97497.218.51491.245.746129.376.292
Nakit ve Nakit Benzerleri1.846.632669.955273.724672.779
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.392.52396.523.05390.955.869100.545.189
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar39.81925.50616.15328.158.324
(Ara Toplam)102.278.97497.218.51491.245.746129.376.292
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.030.533.3293.755.775.5353.499.510.9593.401.515.885
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.998.488.9693.725.028.4533.469.992.9073.401.496.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.61518.09117.88419.393
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar32.027.74530.728.99129.500.1680
TOPLAM VARLIKLAR4.132.812.3033.852.994.0493.590.756.7053.530.892.177
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler974.136.9531.175.869.3641.043.973.147977.352.281
Finansal Borçlar44.885.89841.084.1967.408.247127.473.238
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.256.7836.005.6529.432.1916.770.811
Diğer Borçlar919.390.7001.127.633.5871.025.931.769841.751.467
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları111.773100.780105.497110.960
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.491.7991.045.1491.095.4431.245.805
(Ara Toplam)974.136.9531.175.869.3641.043.973.147977.352.281
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler909.168.369621.010.948652.187.540635.351.337
Finansal Borçlar92.036.50984.241.283130.698.314124.129.573
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar816.987.332536.690.767521.412.888511.146.887
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar144.52878.89876.33874.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.249.506.9812.056.113.7371.894.596.0181.918.188.559
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.249.506.9812.056.113.7371.894.596.0181.918.188.559
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00197.944.862197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.671.110.3421.671.110.3421.671.110.3421.671.110.342
Dönem Net Kar/Zararı-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339
Diğer Özsermaye Kalemleri197.944.862197.944.86200
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.132.812.3033.852.994.0493.590.756.7053.530.892.177
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.728.51626.203.5152.273.078648.868
Satışların Maliyeti (-)-8.678.076-3.327.444-1.463.049-508.682
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26.050.44022.876.071810.029140.186
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)26.050.44022.876.071810.029140.186
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-28.874.822-20.088.233-13.772.370-7.180.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri394.053.34546.935.3427.846.1783.895.109
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-67.519.861-3.223.658-175.323.519-244.774.299
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)323.709.10246.499.522-180.439.682-247.919.704
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.824.3822.787.838-12.962.341-7.040.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı323.709.10246.499.522-180.439.682-247.919.704
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.729.11755.715.88324.117.6589.232.278
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-393.344.136-304.514.566-207.494.856-101.536.913
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339
Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.3074.8313.0181.509
Kıdem Tazminatı68.59821.25319.5544.937
Finansman Giderleri-393.344.136-304.514.566-207.494.856-101.536.913
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-395.951.713-367.884.993-373.323.209-348.722.257
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-395.951.713-367.884.993-373.323.209-348.722.257
Net YPP (Hedge Dahil)-395.951.713-367.884.993-373.323.209-348.722.257

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 2,9 A/D A/D 35,7 0,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 2,87 7,28 7,19 -9,27 -0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi