SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.673 114.809 2,49
VIOP 133.905 131.285 2,00
USD/TRY 6,8651 6,8612 0,06
BIST BANKS 127.586 124.982 2,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.809,30 1.798,58 0,60
BRENT 42,51 43,24 -1,69

 Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,63 5,14 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,5 254,4 239,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.939,22.249,5
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-310,4-8,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,5 / 4,3
Piyasa Değeri 1.809,5 mnTL
Net Borç 150,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,88 -5,62 4,91 -8,56
USD -1,73 -5,76 3,99 -20,69
Göreceli -1,04 -4,85 -0,18 -8,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDE0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.245.360102.278.97497.218.51491.245.746
Nakit ve Nakit Benzerleri667.2651.846.632669.955273.724
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar556.107100.392.52396.523.05390.955.869
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.98839.81925.50616.153
(Ara Toplam)1.245.360102.278.97497.218.51491.245.746
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.809.906.1154.030.533.3293.755.775.5353.499.510.959
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.776.967.0263.998.488.9693.725.028.4533.469.992.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.79316.61518.09117.884
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar32.923.29632.027.74530.728.99129.500.168
TOPLAM VARLIKLAR3.811.151.4754.132.812.3033.852.994.0493.590.756.705
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler913.567.929974.136.9531.175.869.3641.043.973.147
Finansal Borçlar49.456.91544.885.89841.084.1967.408.247
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.563.0188.256.7836.005.6529.432.191
Diğer Borçlar851.864.088919.390.7001.127.633.5871.025.931.769
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları129.461111.773100.780105.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.554.4471.491.7991.045.1491.095.443
(Ara Toplam)913.567.929974.136.9531.175.869.3641.043.973.147
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler958.428.002909.168.369621.010.948652.187.540
Finansal Borçlar101.409.18592.036.50984.241.283130.698.314
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar856.864.918816.987.332536.690.767521.412.888
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar153.899144.52878.89876.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.939.155.5442.249.506.9812.056.113.7371.894.596.018
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.939.155.5442.249.506.9812.056.113.7371.894.596.018
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.86200197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.662.204.4251.671.110.3421.671.110.3421.671.110.342
Dönem Net Kar/Zararı-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880
Diğer Özsermaye Kalemleri0197.944.862197.944.8620
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.811.151.4754.132.812.3033.852.994.0493.590.756.705
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.598.72434.728.51626.203.5152.273.078
Satışların Maliyeti (-)-9.808.959-8.678.076-3.327.444-1.463.049
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-210.23526.050.44022.876.071810.029
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-210.23526.050.44022.876.071810.029
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.068.738-28.874.822-20.088.233-13.772.370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.963.440394.053.34546.935.3427.846.178
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-211.712.984-67.519.861-3.223.658-175.323.519
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-217.028.517323.709.10246.499.522-180.439.682
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.278.973-2.824.3822.787.838-12.962.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-217.028.517323.709.10246.499.522-180.439.682
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.058.68460.729.11755.715.88324.117.658
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-96.381.604-393.344.136-304.514.566-207.494.856
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880
Hisse Başına Kazanç-10-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8226.3074.8313.018
Kıdem Tazminatı7.45568.59821.25319.554
Finansman Giderleri-96.381.604-393.344.136-304.514.566-207.494.856
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-439.796.037-395.951.713-367.884.993-373.323.209
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-439.796.037-395.951.713-367.884.993-373.323.209
Net YPP (Hedge Dahil)-439.796.037-395.951.713-367.884.993-373.323.209

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 4,7 A/D A/D A/D 0,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 4,70 6,34 6,36 1,34 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi