SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.341 102.715 -0,36
VIOP 128.977 129.612 -0,49
USD/TRY 5,3067 5,2791 0,52
BIST BANKA 134.279 135.211 -0,69
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.327,59 1.321,02 0,50
BRENT 66,43 66,25 0,27

 GLRYH Hisse Senedi | Güler Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,36 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 24,4 24,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,950,3
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr10,45,8

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,7
Piyasa Değeri 31,2 mnTL
Net Borç 36,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,89 0,97 -0,95 -2,80
USD -1,33 0,59 0,56 -2,43
Göreceli -2,45 0,71 -5,06 -13,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYH0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYH0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar160.634.402114.818.626108.721.07387.243.689
Nakit ve Nakit Benzerleri25.162.46411.072.71310.523.49210.695.936
Finansal Yatırımlar10.689.6186.820.9716.853.621622.762
Ticari Alacaklar7.878.452000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar97.748.62795.322.42590.601.33874.652.857
Diğer Alacaklar9.136.53578.0621.27097.953
Stoklar5.455.684000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.563.0221.524.455741.3521.174.181
(Ara Toplam)160.634.402114.818.626108.721.07387.243.689
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar43.061.16610.219.6995.909.4144.358.568
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.901.1391.269.7801.230.644974.604
Finansal Yatırımlar6.085.2164.567.962488.133488.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.669.6752.274.9302.274.9301.274.930
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar11.273.7661.045.6271.175.7321.141.772
Şerefiye6.497.805000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.669.514262.044287.484284.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.964.051799.356452.491194.817
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR203.695.568125.038.325114.630.48791.602.257
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler103.823.06172.119.59365.701.36649.589.515
Finansal Borçlar11.045.37924.021.75625.002.29812.020.532
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.439.630994.3431.097.905938.152
Diğer Borçlar20.641.433714.473574.992346.613
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar61.009.74843.328.07037.025.50934.691.784
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.647.5881.872.416843.9701.123.573
Borç Karşılıkları823.923747.248713.948297.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.215.360441.287442.744171.801
(Ara Toplam)103.823.06172.119.59365.701.36649.589.515
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler924.671472.736455.319420.303
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar924.671472.736455.319420.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar98.947.83652.445.99648.473.80241.592.439
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.923.99250.261.59946.349.72940.634.812
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-77.0790-186.069
Hisse Senedi İhraç Primleri003.406.5533.393.256
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler151.029228.108151.029337.098
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.248.7517.128.4807.205.5597.058.824
Dönem Net Kar/Zararı10.356.3425.757.7685.523.260-39.765
Diğer Özsermaye Kalemleri7.167.8707.224.32263.32814.071.468
Azınlık Payları44.023.8442.184.3972.124.073957.627
TOPLAM KAYNAKLAR203.695.568125.038.325114.630.48791.602.257
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.118.949.0731.063.060.523556.595.225675.643.118
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-1.087.353.749-1.041.525.840-544.801.140-655.656.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)31.595.32421.534.68311.794.08519.987.031
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.595.32421.534.68311.794.08519.987.031
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.563.345-6.407.371-3.322.889-8.858.919
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.760.026-11.138.469-4.720.911-16.527.445
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.303.3757.270.1592.660.52511.060.273
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.202.387-3.083.211-281.093-4.913.170
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.372.9418.175.7916.129.717747.770
Net Faaliyet Kar/Zararı6.271.9533.988.8433.750.285-5.399.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.222.444588.918433.890290.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.396.897-1.654.764-177.567-96.973
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.361.190907.657405.4671.665.087
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.791.392-1.110.518-516.527-2.416.475
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.174.453-1.065.846256.323193.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.768.2866.907.0846.274.980189.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.186.333-1.038.380-584.974-225.394
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.616.817-1.872.416-843.970-1.123.573
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)430.484834.036258.996898.179
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.581.9535.868.7045.690.006-35.918
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.581.9535.868.7045.690.006-35.918
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları225.611110.936166.7463.847
Ana Ortaklık Payları10.356.3425.757.7685.523.260-39.765
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri449.413304.581157.223647.763
Kıdem Tazminatı-11.74668.92137.130-262.806
Finansman Giderleri-1.791.392-1.110.518-516.527-2.416.475
Yurtiçi Satışlar00019.406.378
Yurtdışı Satışlar0003.445
Net Yabancı Para Pozisyonu10.437.4854.162.3943.589.6851.909.245
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.437.3604.162.3943.589.6851.909.245
Net YPP (Hedge Dahil)10.437.4854.162.3943.589.6851.909.245
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 1,0 2,8 A/D A/D 0,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 1,04 4,83 4,96 13,29 0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi