SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 GLRYH | Güler Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,84 0,97 0,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 3 3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26.352.05125.728.646
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.000
Net Kâr2.740.597820.688

Cari Oranlar

F/K 3,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,13 -10,58 -9,10
USD 0,27 0,83 -27,64 -0,62
Göreceli -1,53 -9,42 -26,07 3,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.075.12837.607.34831.181.14233.375.791
Nakit ve Nakit Benzerleri14.590.01115.250.99711.247.1969.268.495
Finansal Yatırımlar3.224.453441.377139.2561.874.447
Ticari Alacaklar0019.219.3110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24.686.76821.319.144021.320.377
Diğer Alacaklar196.091170.783125.954106.629
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar377.805425.047449.425805.843
(Ara Toplam)43.075.12837.607.34831.181.14233.375.791
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.241.0245.939.0486.351.5505.220.209
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar243.664189.703151.487182.621
Finansal Yatırımlar487.633757.253757.2531.445.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.171.0042.171.0142.171.0042.171.004
Maddi Duran Varlıklar859.025978.452933.212933.207
Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.081393.478425.671476.541
Şerefiye01.285.0131.285.0130
Ertelenmiş Vergi Varlığı129.617164.135627.91011.121
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR47.316.15243.546.39637.532.69238.596.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.370.49115.236.86011.279.06017.523.902
Finansal Borçlar15.298.71010.003.1945.701.7475.533.632
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.015.8753.393.8111.600.3391.976.095
Diğer Borçlar249.200190.5672.162.8588.515.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar1.074.2701.074.270898.705960.737
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları432.347329.431701.283266.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler300.089245.587214.128271.827
(Ara Toplam)18.370.49115.236.86011.279.06017.523.902
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler779.842847.394715.377818.375
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar480.143559.417563.107682.776
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları299.699287.977152.270135.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.165.81927.462.14225.538.25520.253.723
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.352.05125.728.64624.014.68318.631.259
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.00016.000.0009.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri03.393.25600
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler151.029151.029151.029151.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.056.6725.345.5125.345.5101.441.159
Dönem Net Kar/Zararı2.740.597820.688-945.0623.904.353
Diğer Özsermaye Kalemleri3.403.75318.1613.463.2064.134.718
Azınlık Payları1.813.7681.733.4961.523.5721.622.464
TOPLAM KAYNAKLAR47.316.15243.546.39637.532.69238.596.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler53.801.62539.187.22317.326.03034.557.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-38.164.468-28.848.889-12.715.227-14.860.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)15.637.15710.338.3344.610.80319.697.501
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.637.15710.338.3344.610.80319.697.501
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.098.580-2.946.661-1.559.226-5.046.211
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.379.255-8.231.845-4.513.667-14.855.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.178.4805.624.5123.000.7565.212.047
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.546.915-4.069.072-3.199.918-42.009
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.790.887715.268-1.661.2524.965.472
Net Faaliyet Kar/Zararı-840.678-840.172-1.462.090-204.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler809.923566.338253.95835.431
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-845.718-546.934-301.277-369.705
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler67.74650.59441.441-253.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.822.838785.266-1.667.1304.377.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)109.063146.454623.17619.817
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)109.063146.454623.17619.817
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.931.901931.720-1.043.9544.397.221
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.931.901931.720-1.043.9544.397.221
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları191.304111.032-98.892492.868
Ana Ortaklık Payları2.740.597820.688-945.0623.904.353
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri449.623304.051145.261558.723
Kıdem Tazminatı154.211119.52031.485-9.014
Finansman Giderleri-845.718-546.934-301.277-369.705
Yurtiçi Satışlar7.861.256000
Yurtdışı Satışlar921000
Net Yabancı Para Pozisyonu11.081.7476.707.2985.031.107319.810
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.081.7476.707.2981.475.950319.810
Net YPP (Hedge Dahil)11.081.7476.707.2985.031.107319.810
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 0,9 3,5 A/D A/D 0,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GLRYH 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.