SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8246 5,8096 0,26
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,01 1.275,80 -0,06
BRENT 74,14 71,95 3,04

 GLRYH Hisse Senedi | Güler Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,01 1,2 0,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 5,9 5,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,654,9
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr10,910,4

Cari Değerler

F/K 3,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,88
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,5
Piyasa Değeri 32,4 mnTL
Net Borç 47,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,92 0,00 -5,26 0,93
USD -1,60 -0,69 -10,13 -8,58
Göreceli 0,02 -0,79 -1,43 -4,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYH0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYH0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.057.333160.634.402114.818.626108.721.073
Nakit ve Nakit Benzerleri19.762.51825.162.46411.072.71310.523.492
Finansal Yatırımlar5.834.13510.689.6186.820.9716.853.621
Ticari Alacaklar8.373.2677.878.45200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar90.448.37497.748.62795.322.42590.601.338
Diğer Alacaklar807.8359.136.53578.0621.270
Stoklar3.870.8595.455.68400
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.960.3454.563.0221.524.455741.352
(Ara Toplam)136.057.333160.634.402114.818.626108.721.073
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.371.74943.061.16610.219.6995.909.414
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.690.5061.901.1391.269.7801.230.644
Finansal Yatırımlar6.085.2166.085.2164.567.962488.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.993.85812.669.6752.274.9302.274.930
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar12.351.01511.273.7661.045.6271.175.732
Şerefiye5.626.1846.497.80500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar930.6022.669.514262.044287.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.694.3681.964.051799.356452.491
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR185.429.082203.695.568125.038.325114.630.487
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler83.569.335103.823.06172.119.59365.701.366
Finansal Borçlar19.654.79811.045.37924.021.75625.002.298
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.287.3456.439.630994.3431.097.905
Diğer Borçlar1.574.92720.641.433714.473574.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar53.826.73861.009.74843.328.07037.025.509
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü490.0522.647.5881.872.416843.970
Borç Karşılıkları1.024.347823.923747.248713.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler711.1281.215.360441.287442.744
(Ara Toplam)83.569.335103.823.06172.119.59365.701.366
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler995.753924.671472.736455.319
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar995.753924.671472.736455.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar100.863.99498.947.83652.445.99648.473.802
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.614.33554.923.99250.261.59946.349.729
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-1.962.3170-77.0790
Hisse Senedi İhraç Primleri3.363.361003.406.553
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.113.346151.029228.108151.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.399.1887.248.7517.128.4807.205.559
Dönem Net Kar/Zararı10.897.33610.356.3425.757.7685.523.260
Diğer Özsermaye Kalemleri3.803.4217.167.8707.224.32263.328
Azınlık Payları47.249.65944.023.8442.184.3972.124.073
TOPLAM KAYNAKLAR185.429.082203.695.568125.038.325114.630.487
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.642.821000
Satışların Maliyeti (-)-5.308.004000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.334.817000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.171.882.5901.118.949.0731.063.060.523556.595.225
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-1.132.308.904-1.087.353.749-1.041.525.840-544.801.140
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)39.573.68631.595.32421.534.68311.794.085
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)40.908.50331.595.32421.534.68311.794.085
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.806.661-9.563.345-6.407.371-3.322.889
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.548.527-15.760.026-11.138.469-4.720.911
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-892.616000
Diğer Faaliyet Gelirleri26.443.33317.303.3757.270.1592.660.525
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.830.363-9.202.387-3.083.211-281.093
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.273.66914.372.9418.175.7916.129.717
Net Faaliyet Kar/Zararı3.660.6996.271.9533.988.8433.750.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.492.7832.222.444588.918433.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.288.310-3.396.897-1.654.764-177.567
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.854.4921.361.190907.657405.467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.595.622-1.791.392-1.110.518-516.527
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2.795.527-1.174.453-1.065.846256.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.737.01212.768.2866.907.0846.274.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)363.619-2.186.333-1.038.380-584.974
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-267.884-2.616.817-1.872.416-843.970
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)631.503430.484834.036258.996
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.100.63110.581.9535.868.7045.690.006
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.100.63110.581.9535.868.7045.690.006
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-796.705225.611110.936166.746
Ana Ortaklık Payları10.897.33610.356.3425.757.7685.523.260
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri821.164449.413304.581157.223
Kıdem Tazminatı263.849-11.74668.92137.130
Finansman Giderleri-3.595.622-1.791.392-1.110.518-516.527
Yurtiçi Satışlar6.550.482000
Yurtdışı Satışlar472.854000
Net Yabancı Para Pozisyonu8.316.60610.437.4854.162.3943.589.685
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.557.04410.437.3604.162.3943.589.685
Net YPP (Hedge Dahil)8.316.60610.437.4854.162.3943.589.685
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 1,1 3,0 A/D A/D 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 1,08 2,88 2,88 0,54 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi