SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6614 5,5795 1,47
BIST BANKS 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.502,18 1.513,47 -0,75
BRENT 59,35 58,64 1,21

 Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,03 1,37 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,6 3,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,253,6
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-1,310,9

Cari Değerler

F/K 9,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 40,2 mnTL
Net Borç 66,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,75 0,75 0,00 25,23
USD 0,03 -1,05 0,90 18,51
Göreceli 1,23 5,10 6,88 19,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYH0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYH0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar150.358.125136.057.333160.634.402114.818.626
Nakit ve Nakit Benzerleri16.372.91219.762.51825.162.46411.072.713
Finansal Yatırımlar9.917.8075.834.13510.689.6186.820.971
Ticari Alacaklar8.713.4658.373.2677.878.4520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar103.045.95690.448.37497.748.62795.322.425
Diğer Alacaklar2.816.322807.8359.136.53578.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.730.5703.870.8595.455.6840
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.761.0936.960.3454.563.0221.524.455
(Ara Toplam)150.358.125136.057.333160.634.402114.818.626
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar54.444.83049.371.74943.061.16610.219.699
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.917.7191.690.5061.901.1391.269.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar6.085.2166.085.2166.085.2164.567.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.930.81920.993.85812.669.6752.274.930
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.326.71912.351.01511.273.7661.045.627
Şerefiye5.626.1845.626.1846.497.8050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar912.344930.6022.669.514262.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.956.3501.694.3681.964.051799.356
Diğer Duran Varlıklar689.479000
TOPLAM VARLIKLAR204.802.955185.429.082203.695.568125.038.325
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler100.359.13883.569.335103.823.06172.119.593
Finansal Borçlar24.150.70519.654.79811.045.37924.021.756
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.156.0086.287.3456.439.630994.343
Diğer Borçlar1.378.1671.574.92720.641.433714.473
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar66.090.21653.826.73861.009.74843.328.070
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)67.425000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.226.691490.0522.647.5881.872.416
Borç Karşılıkları1.251.6371.024.347823.923747.248
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.038.289711.1281.215.360441.287
(Ara Toplam)100.359.13883.569.335103.823.06172.119.593
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.530.173995.753924.671472.736
Finansal Borçlar2.508.694000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.021.479995.753924.671472.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar100.913.644100.863.99498.947.83652.445.996
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.170.19553.614.33554.923.99250.261.599
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-2.163.724-1.962.3170-77.079
Hisse Senedi İhraç Primleri03.363.36100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler02.113.346151.029228.108
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.095.1175.399.1887.248.7517.128.480
Dönem Net Kar/Zararı-1.311.46810.897.33610.356.3425.757.768
Diğer Özsermaye Kalemleri9.550.2703.803.4217.167.8707.224.322
Azınlık Payları48.743.44947.249.65944.023.8442.184.397
TOPLAM KAYNAKLAR204.802.955185.429.082203.695.568125.038.325
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.582.5576.642.82100
Satışların Maliyeti (-)-3.746.511-5.308.00400
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.836.0461.334.81700
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler65.235.3301.171.882.5901.118.949.0731.063.060.523
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-56.029.921-1.132.308.904-1.087.353.749-1.041.525.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)9.205.40939.573.68631.595.32421.534.683
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.041.45540.908.50331.595.32421.534.683
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.188.428-13.806.661-9.563.345-6.407.371
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.390.251-22.548.527-15.760.026-11.138.469
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-732.349-892.61600
Diğer Faaliyet Gelirleri10.249.25926.443.33317.303.3757.270.159
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.080.306-16.830.363-9.202.387-3.083.211
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)899.38013.273.66914.372.9418.175.791
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.269.5733.660.6996.271.9533.988.843
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.539.4663.492.7832.222.444588.918
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.240.791-6.288.310-3.396.897-1.654.764
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.198.05510.478.14200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler299.7782.854.4921.361.190907.657
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.397.512-3.595.622-1.791.392-1.110.518
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler298.675-2.795.527-1.174.453-1.065.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.3219.737.01212.768.2866.907.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)52.388363.619-2.186.333-1.038.380
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.226.691-267.884-2.616.817-1.872.416
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.279.079631.503430.484834.036
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI152.70910.100.63110.581.9535.868.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)152.70910.100.63110.581.9535.868.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.464.177-796.705225.611110.936
Ana Ortaklık Payları-1.311.46810.897.33610.356.3425.757.768
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri691.111821.164449.413304.581
Kıdem Tazminatı119.643263.849-11.74668.921
Finansman Giderleri-1.397.512-3.595.622-1.791.392-1.110.518
Yurtiçi Satışlar06.550.48200
Yurtdışı Satışlar0472.85400
Net Yabancı Para Pozisyonu8.274.3358.316.60610.437.4854.162.394
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.274.3357.557.04410.437.3604.162.394
Net YPP (Hedge Dahil)8.274.3358.316.60610.437.4854.162.394
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 1,3 9,9 A/D A/D 0,8 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 1,34 2,84 2,86 1,50 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi