SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,76 2,44 0,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 39,2 37,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48,548,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,31,2

Cari Değerler

F/K 35,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 5,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,6
Piyasa Değeri 66,0 mnTL
Net Borç 74,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,76 10,00 17,65 8,37
USD 4,58 8,71 17,85 8,55
Göreceli 5,11 9,40 9,00 1,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYH0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYH0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar159.095.546126.876.949150.358.125136.057.333
Nakit ve Nakit Benzerleri15.325.17818.550.84916.372.91219.762.518
Finansal Yatırımlar5.053.7164.220.1959.917.8075.834.135
Ticari Alacaklar6.804.8187.469.8108.713.4658.373.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar115.628.12880.188.233103.045.95690.448.374
Diğer Alacaklar5.923.9457.405.9812.816.322807.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.686.9323.809.2731.730.5703.870.859
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.672.8295.232.6087.761.0936.960.345
(Ara Toplam)159.095.546126.876.949150.358.125136.057.333
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar54.229.95953.210.73654.444.83049.371.749
Ticari Alacaklar373.880364.06800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.099.6901.417.5281.917.7191.690.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar6.085.2166.085.2166.085.2166.085.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.226.83721.289.55820.930.81920.993.858
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.463.43315.447.82415.326.71912.351.015
Şerefiye4.595.4854.595.4855.626.1845.626.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar739.345832.084912.344930.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.646.0731.253.4972.956.3501.694.368
Diğer Duran Varlıklar01.925.476689.4790
TOPLAM VARLIKLAR213.325.505180.087.685204.802.955185.429.082
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler98.203.20272.700.899100.359.13883.569.335
Finansal Borçlar32.504.99914.908.59124.150.70519.654.798
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.171.6212.128.5715.156.0086.287.345
Diğer Borçlar890.330810.0311.378.1671.574.927
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar60.182.20151.775.89066.090.21653.826.738
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)30.785103.00267.4250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.637.5921.651.2291.226.691490.052
Borç Karşılıkları410.570490.6401.251.6371.024.347
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler375.104832.9451.038.289711.128
(Ara Toplam)98.203.20272.700.899100.359.13883.569.335
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.800.4863.061.8093.530.173995.753
Finansal Borçlar2.189.8652.300.3832.508.6940
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar610.621761.4261.021.479995.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar112.321.817104.324.977100.913.644100.863.994
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.454.05848.037.69852.170.19553.614.335
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.258.021-3.258.021-2.163.724-1.962.317
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.363.361
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.414.2333.409.10102.113.346
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.151.12710.865.18916.095.1175.399.188
Dönem Net Kar/Zararı1.295.8361.192.820-1.311.46810.897.336
Diğer Özsermaye Kalemleri5.850.8835.828.6099.550.2703.803.421
Azınlık Payları63.867.75956.287.27948.743.44947.249.659
TOPLAM KAYNAKLAR213.325.505180.087.685204.802.955185.429.082
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.604.9649.098.4465.582.5576.642.821
Satışların Maliyeti (-)-9.254.239-6.659.439-3.746.511-5.308.004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.350.7252.439.0071.836.0461.334.817
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler236.792.916168.509.87165.235.3301.171.882.590
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-206.837.618-149.188.981-56.029.921-1.132.308.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)29.955.29819.320.8909.205.40939.573.686
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.306.02321.759.89711.041.45540.908.503
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.881.492-7.333.438-4.188.428-13.806.661
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.998.559-13.464.655-10.390.251-22.548.527
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.095.073-1.874.784-732.349-892.616
Diğer Faaliyet Gelirleri27.557.87722.953.35710.249.25926.443.333
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.790.162-16.099.316-5.080.306-16.830.363
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.098.6145.941.061899.38013.273.669
Net Faaliyet Kar/Zararı-669.101-912.980-4.269.5733.660.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.991.7263.723.8741.539.4663.492.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.966.330-2.852.846-1.240.791-6.288.310
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.124.0106.812.0891.198.05510.478.142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.359.2111.079.555299.7782.854.492
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.131.034-2.958.900-1.397.512-3.595.622
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.025.396871.028298.675-2.795.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.352.1874.932.744100.3219.737.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.382.242-796.25852.388363.619
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.637.592-1.651.229-1.226.691-267.884
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.255.350854.9711.279.079631.503
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.969.9454.136.486152.70910.100.631
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.969.9454.136.486152.70910.100.631
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.674.1092.943.6661.464.177-796.705
Ana Ortaklık Payları1.295.8361.192.820-1.311.46810.897.336
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.030.6941.374.243691.111821.164
Kıdem Tazminatı238.01733.708119.643263.849
Finansman Giderleri-5.131.034-2.958.900-1.397.512-3.595.622
Yurtiçi Satışlar11.893.2228.520.78606.550.482
Yurtdışı Satışlar477.910447.3950472.854
Net Yabancı Para Pozisyonu2.828.9006.734.2578.274.3358.316.606
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.659.3384.816.7278.274.3357.557.044
Net YPP (Hedge Dahil)2.828.9006.734.2578.274.3358.316.606
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 2,2 35,9 A/D A/D 1,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 2,20 5,28 5,06 -22,50 -0,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi