SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Global Menkul Değerler Hisse Senedi | GLBMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,2 3,16 1,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 27,3 27,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Global Menkul Değerler
Kuruluş 01.10.2004
Faal Alanı Global Menkul Değerler yerli ve yabancı yatırımcılara, borsa aracılığı, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri ve fon yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Telefon (0212)2445566
Faks (0212)2445567
Adres Rıhtım Cad.No: 51 Karaköy 34425 İstanbul - Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48,147,8
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr1,81,3

Cari Değerler

F/K 36,2
FD/FAVÖK 10,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 65,6 mnTL
Net Borç 7,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 30,16 -32,51 -12,77
USD -0,30 31,17 -35,86 -19,53
Göreceli 3,23 26,73 -12,42 13,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,04 1.903.371 81
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,01 1.502.398 59
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,041.903.37181
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,011.502.39859

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar292.915.386240.343.171311.094.015294.313.629
Nakit ve Nakit Benzerleri25.156.59422.465.68221.583.87819.412.102
Finansal Yatırımlar144.430801.476158.454636.305
Ticari Alacaklar259.482.236209.227.855275.785.622229.912.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.346.0775.613.88312.283.23042.611.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.786.0492.234.2751.282.8311.741.415
(Ara Toplam)292.915.386240.343.171311.094.015294.313.629
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.182.20612.833.93213.049.93813.320.234
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar80.10180.29382.22382.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.034.5083.034.5083.034.5083.034.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.168.5071.426.2081.721.6011.983.198
Maddi Duran Varlıklar1.400.6261.513.1391.622.8051.715.788
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.540.7361.517.0831.095.2971.042.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.957.7285.262.7015.493.5045.462.332
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR305.097.592253.177.103324.143.953307.633.863
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler254.059.683202.466.000273.640.064256.752.944
Finansal Borçlar32.283.12926.235.21022.159.55557.838.534
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar217.191.113173.294.504248.220.250195.313.899
Diğer Borçlar1.323.0331.018.5801.137.1601.308.464
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.504.3561.238.9841.188.5241.354.892
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.758.052678.722934.575937.155
(Ara Toplam)254.059.683202.466.000273.640.064256.752.944
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.902.5512.935.2023.245.6023.407.607
Finansal Borçlar282.350391.447779.7801.048.035
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.962.4621.843.5351.770.4771.698.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler657.739700.220695.345661.000
Özkaynaklar48.135.35847.775.90147.258.28747.473.312
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.135.35847.775.90147.258.28747.473.312
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.233.1766.233.17606.233.176
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.2198.050.2198.050.2198.050.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.827.885-7.827.885-7.827.885-7.827.885
Dönem Net Kar/Zararı1.811.4811.335.263600.735779.208
Diğer Özsermaye Kalemleri-131.633-14.8726.435.218238.594
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR305.097.592253.177.103324.143.953307.633.863
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.424.014.1094.253.553.0222.921.781.0331.781.308.797
Satışların Maliyeti (-)-7.377.325.723-4.219.961.734-2.900.106.967-1.769.203.210
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.688.38633.591.28821.674.06612.105.587
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.688.38633.591.28821.674.06612.105.587
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.297.794-3.774.428-2.529.287-1.315.625
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.704.892-26.296.647-17.397.542-9.202.332
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri773.728682.389513.988198.169
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-78.592-239.792-45.121-10.834
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.380.8363.962.8102.216.1041.774.965
Net Faaliyet Kar/Zararı4.685.7003.520.2131.747.2371.587.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler138.757138.757138.7570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-7.607-50.088-45.213-10.868
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.511.9864.051.4792.309.6481.764.097
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.071.8232.408.7471.616.176746.686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.790.762-4.476.459-2.961.616-1.346.067
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler138.757138.757138.7570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.793.0471.983.767964.2081.164.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-981.566-648.504-363.473-385.508
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-981.566-648.504-363.473-385.508
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.811.4811.335.263600.735779.208
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.811.4811.335.263600.735779.208
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.811.4811.335.263600.735779.208
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.024.8551.481.750951.494492.253
Kıdem Tazminatı193.766183.018172.858166.132
Finansman Giderleri-5.790.762-4.476.459-2.961.616-1.346.067
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLBMD 1,6 36,2 10,9 0,0 1,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi