SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKS 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 Global Menkul Değerler Hisse Senedi | GLBMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,41 1,05 0,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,9 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Global Menkul Değerler
Kuruluş 01.10.2004
Faal Alanı Global Menkul Değerler yerli ve yabancı yatırımcılara, borsa aracılığı, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri ve fon yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Telefon (0212)2445566
Faks (0212)2445567
Adres Rıhtım Cad.No: 51 Karaköy 34425 İstanbul - Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,546,9
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr0,83,8

Cari Değerler

F/K 12,4
FD/FAVÖK 10,2
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 40,4 mnTL
Net Borç 38,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,81 -3,81 83,64 114,89
USD -3,29 -4,85 88,93 104,83
Göreceli -2,97 -0,12 88,04 104,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,04 1.903.371 81
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,01 1.502.398 59
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,041.903.37181
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,011.502.39859

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar294.313.629166.658.072140.431.276127.352.212
Nakit ve Nakit Benzerleri19.412.10218.185.47219.140.77818.035.334
Finansal Yatırımlar636.305308.010623.859574.429
Ticari Alacaklar229.912.146142.460.421107.661.218106.540.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.611.6614.229.86911.371.543758.479
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.741.4151.474.3001.633.8781.443.010
(Ara Toplam)294.313.629166.658.072140.431.276127.352.212
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar13.320.23410.960.32311.773.61414.861.766
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar82.224169.5641.046.6243.730.844
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.034.5083.034.5083.034.5083.034.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.983.198000
Maddi Duran Varlıklar1.715.7881.244.652843.489882.137
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.042.184728.685713.175671.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.462.3325.782.9146.133.7946.541.125
Diğer Duran Varlıklar002.0242.023
TOPLAM VARLIKLAR307.633.863177.618.395152.204.890142.213.978
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler256.752.944128.394.449104.117.26595.278.004
Finansal Borçlar57.838.5346.800.00031.000.00015.800.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar195.313.899118.242.60268.953.06975.377.312
Diğer Borçlar1.308.4641.192.4711.026.9431.244.885
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.354.8921.250.3992.122.5881.832.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler937.155908.9771.014.6651.023.393
(Ara Toplam)256.752.944128.394.449104.117.26595.278.004
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.407.6072.280.8032.382.3352.156.220
Finansal Borçlar1.048.035000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.698.5721.630.6711.740.7081.537.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler661.000650.132641.627618.764
Özkaynaklar47.473.31246.943.14345.705.29044.779.754
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.473.31246.943.14345.705.29044.779.754
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.233.1766.233.1766.233.1760
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.2198.050.2198.050.2198.050.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.827.885-11.544.471-11.544.471-11.544.472
Dönem Net Kar/Zararı779.2083.799.7782.516.6881.591.152
Diğer Özsermaye Kalemleri238.594404.441449.6786.682.855
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR307.633.863177.618.395152.204.890142.213.978
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.781.308.7977.722.182.7585.765.318.2073.980.083.083
Satışların Maliyeti (-)-1.769.203.210-7.676.778.773-5.738.904.138-3.962.979.985
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.105.58745.403.98526.414.06917.103.098
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.105.58745.403.98526.414.06917.103.098
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.315.625-4.375.700-3.075.652-1.999.847
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.202.332-32.952.557-25.021.507-16.144.554
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri198.169605.4188.647.8695.638.497
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.834-1.160.308-1.243.766-697.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.774.9657.520.8385.721.0133.899.340
Net Faaliyet Kar/Zararı1.587.6308.075.728-1.683.090-1.041.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0312.08210.1969.949
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-10.868-53.026-44.521-21.658
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.764.0977.779.89400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler746.6862.261.7501.476.868845.593
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.346.067-4.777.418-3.545.082-2.447.617
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0312.08210.1969.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.164.7165.264.2263.618.4742.285.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-385.508-1.464.448-1.101.786-694.455
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-385.508-1.464.448-1.101.786-694.455
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI779.2083.799.7782.516.6881.591.152
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)779.2083.799.7782.516.6881.591.152
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları779.2083.799.7782.516.6881.591.152
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri492.253584.819697.813453.411
Kıdem Tazminatı166.132196.468290.720181.436
Finansman Giderleri-1.346.067-4.777.418-3.545.082-2.447.617
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLBMD 1,0 12,4 10,2 0,0 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi