SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.472 94.022 1,54
VIOP 119.702 117.767 1,64
USD/TRY 5,8087 5,8224 -0,24
BIST BANKS 134.146 128.956 4,02
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
GOLD 1.406,72 1.399,50 0,52
BRENT 64,33 64,45 -0,19

 Gersan Elektrik Hisse Senedi | GEREL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,71 2,31 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 76,8 75,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,0 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gersan Elektrik
Kuruluş 20.08.1985
Faal Alanı Barajlardan evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir.
Telefon (0216)5930050
Faks (0216)5930047
Adres Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar159,5159,2
Ödenmiş Sermaye80,055,3
Net Kâr-7,44,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 4,0
Piyasa Değeri 144,8 mnTL
Net Borç 74,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,09 1,12 4,62 -25,82
USD -2,12 2,69 9,85 -32,34
Göreceli -0,95 -2,36 -6,90 -27,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEREL0,000,00000,000,00 0 A/D
GEREL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar195.012.992185.172.648220.387.309187.735.911
Nakit ve Nakit Benzerleri7.746.5146.391.3539.917.49419.446.225
Finansal Yatırımlar2.940.0152.750.9893.153.0272.403.040
Ticari Alacaklar117.850.936111.472.802124.120.14483.371.817
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.7324.6811.399.3535.162.443
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar50.094.58545.613.95855.160.25755.799.804
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.376.21018.938.86526.637.03421.552.582
(Ara Toplam)195.012.992185.172.648220.387.309187.735.911
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar86.011.96486.010.81187.363.88081.014.961
Ticari Alacaklar48.904000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar048.90448.90448.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar78.635.75278.854.83581.142.63074.584.555
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar325.076340.742257.584278.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.979.6396.751.9224.167.7474.926.436
Diğer Duran Varlıklar22.59314.4081.747.0151.176.397
TOPLAM VARLIKLAR281.024.956271.183.459307.751.189268.750.872
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler88.882.38560.412.08589.822.95576.614.432
Finansal Borçlar48.208.82727.380.97851.534.34541.412.322
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.368.64923.277.08025.723.25124.176.094
Diğer Borçlar372.315345.624543.292436.037
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.895.167000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.644.638367.563
Borç Karşılıkları1.253.9811.216.227360.561563.487
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.783.4468.192.1769.016.8689.658.929
(Ara Toplam)88.882.38560.412.08589.822.95576.614.432
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.100.66955.321.58980.432.23975.103.357
Finansal Borçlar36.656.17254.848.06045.052.31439.753.574
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0034.659.6000
Diğer Borçlar00034.659.600
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar444.497473.529720.325690.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar155.041.902155.449.785137.495.995117.033.083
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar159.469.990159.164.647141.526.639120.157.092
Ödenmiş Sermaye80.000.00055.304.94750.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri47.496.750000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-12.093.835-19.816.252-12.928.772-25.432.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.015.6562.015.6562.015.6562.015.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları32.871.92951.208.35450.979.66650.979.666
Dönem Net Kar/Zararı-7.378.5914.492.71915.071.5936.215.577
Diğer Özsermaye Kalemleri16.558.08165.959.22336.388.49636.378.905
Azınlık Payları-4.428.088-3.714.862-4.030.644-3.124.009
TOPLAM KAYNAKLAR281.024.956271.183.459307.751.189268.750.872
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.043.182241.646.416175.500.982101.236.223
Satışların Maliyeti (-)-38.026.880-198.768.358-143.648.150-89.115.966
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.016.30242.878.05831.852.83212.120.257
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.016.30242.878.05831.852.83212.120.257
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.456.739-25.906.430-14.997.305-7.808.555
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.370.029-10.650.158-8.066.384-5.146.667
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.840.48374.654.86766.162.81329.070.097
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.037.490-56.988.124-28.706.265-11.770.097
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-14.007.47323.988.21346.245.69116.465.035
Net Faaliyet Kar/Zararı-8.810.4666.321.4708.789.143-834.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.46119.70011.8007.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-6.439-2.88500
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-13.988.45124.005.02800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.230.53922.343.6908.813.6983.675.963
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.770.754-39.933.718-33.631.078-10.696.661
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler25.46119.70011.8007.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.528.6666.415.00021.440.1119.452.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)218.097-2.653.903-6.619.037-3.176.292
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.032.291-3.458.048-771.600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)218.097-621.612-3.160.989-2.404.692
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.310.5693.761.09714.821.0746.275.845
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.310.5693.761.09714.821.0746.275.845
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları68.022-731.622-250.51960.268
Ana Ortaklık Payları-7.378.5914.492.71915.071.5936.215.577
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri600.1182.503.3802.361.4951.695.438
Kıdem Tazminatı-22.9435.401183.169136.999
Finansman Giderleri-4.770.754-39.933.718-33.631.078-10.696.661
Yurtiçi Satışlar8.097.47982.151.26165.136.68442.643.694
Yurtdışı Satışlar34.009.831162.151.176111.795.67559.034.500
Net Yabancı Para Pozisyonu66.022.34572.979.42130.314.91224.087.947
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu70.932.23975.885.84629.319.06825.314.737
Net YPP (Hedge Dahil)66.022.34572.979.42130.314.91224.087.947
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEREL 1,8 A/D A/D 0,9 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEREL 1,81 0,37 0,40 2,76 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi