SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.244 89.553 1,89
VIOP 108.229 106.467 1,66
USD/TRY 6,7825 6,7342 0,72
BIST BANKA 114.204 112.308 1,69
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.636,38 1.618,28 1,12
BRENT 33,23 34,11 -2,58

 Gersan Elektrik Hisse Senedi | GEREL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,72 3,73 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 224,3 217,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gersan Elektrik
Kuruluş 20.08.1985
Faal Alanı Barajlardan evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir.
Telefon (0216)5930050
Faks (0216)5930047
Adres Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar114,3126,0
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr-35,8-34,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 0,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,1 / 5,7
Piyasa Değeri 180,8 mnTL
Net Borç 90,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,89 11,33 -28,93 -29,15
USD 0,59 7,17 -35,30 -37,08
Göreceli 0,84 9,56 -12,07 -9,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEREL0,000,00000,000,00 0 A/D
GEREL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar162.734.984167.781.171180.447.825195.012.992
Nakit ve Nakit Benzerleri13.080.84921.715.80312.154.5037.746.514
Finansal Yatırımlar520.9812.953.0444.515.8802.940.015
Ticari Alacaklar70.265.44671.724.65190.036.557117.850.936
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.780703.5851.504.8674.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8.216.477000
Stoklar57.082.52654.423.74554.844.55950.094.585
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.564.92516.260.34317.391.45916.376.210
(Ara Toplam)162.734.984167.781.171180.447.825195.012.992
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar101.104.09386.638.57888.555.32586.011.964
Ticari Alacaklar048.904048.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar48.904048.9040
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.101.021000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar77.810.45577.956.80579.664.96078.635.752
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar223.199254.594245.821325.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı14.066.4708.355.0988.573.0476.979.639
Diğer Duran Varlıklar5.854.04423.17722.59322.593
TOPLAM VARLIKLAR263.839.077254.419.749269.003.150281.024.956
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler115.245.57082.222.38292.758.41988.882.385
Finansal Borçlar65.528.20343.220.35449.400.89248.208.827
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.301.23623.095.09826.753.92128.368.649
Diğer Borçlar620.662453.115459.374372.315
Müşteri Söz. Doğan Yük.8.592.845000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.027.79612.482.5429.632.3518.895.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.529.595447.1933.429.1401.253.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.645.2332.524.0803.082.7411.783.446
(Ara Toplam)115.245.57082.222.38292.758.41988.882.385
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.462.78450.810.38743.052.52437.100.669
Finansal Borçlar38.731.25950.324.02742.577.44136.656.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar731.525486.360475.083444.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar109.130.723121.386.980133.192.207155.041.902
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.345.645126.013.606137.907.894159.469.990
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri47.496.7500047.496.750
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-29.877.332-18.933.170-18.160.186-12.093.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.5342.664.5342.664.5342.015.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları32.223.05132.223.05132.223.05132.871.929
Dönem Net Kar/Zararı-35.780.492-34.646.322-22.914.506-7.378.591
Diğer Özsermaye Kalemleri17.619.13464.705.51364.095.00116.558.081
Azınlık Payları-5.214.922-4.626.626-4.715.687-4.428.088
TOPLAM KAYNAKLAR263.839.077254.419.749269.003.150281.024.956
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri217.556.094144.393.89992.947.90342.046.125
Satışların Maliyeti (-)-182.835.014-118.506.158-75.887.598-38.026.880
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)34.721.08025.887.74117.060.3054.019.245
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)34.721.08025.887.74117.060.3054.019.245
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-30.077.600-25.338.330-17.971.814-10.456.739
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.801.986-9.578.897-7.287.276-2.370.029
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.903.57528.671.35325.689.7933.837.540
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-65.108.928-44.890.133-32.807.473-9.037.490
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-27.363.859-25.248.266-15.316.465-14.007.473
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.158.506-9.029.486-8.198.785-8.807.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.701.472545.1438.00025.461
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-175.173000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-6.439-6.439-6.439
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-25.837.560-24.709.562-15.314.904-13.988.451
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.880.0973.595.1291.857.21411.230.539
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.274.630-15.217.909-11.297.697-4.770.754
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.526.299545.1438.00025.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.232.093-36.332.342-24.755.387-7.528.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.303.9861.605.5421.821.546218.097
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.966000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.306.9521.605.5421.821.546218.097
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-35.928.107-34.726.800-22.933.841-7.310.569
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-35.928.107-34.726.800-22.933.841-7.310.569
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-147.615-80.478-19.33568.022
Ana Ortaklık Payları-35.780.492-34.646.322-22.914.506-7.378.591
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.661.6403.559.7041.206.796600.118
Kıdem Tazminatı316.47380.207106.888-22.943
Finansman Giderleri-21.274.630-15.217.909-11.297.697-4.770.754
Yurtiçi Satışlar38.960.74828.045.08016.335.1208.097.479
Yurtdışı Satışlar178.866.760116.527.01876.760.30134.009.831
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.683.48054.725.66359.512.51166.022.345
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.505.23254.725.66360.257.48470.932.239
Net YPP (Hedge Dahil)-17.683.48054.725.66359.512.51166.022.345

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEREL 2,3 A/D A/D 1,2 1,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEREL 2,26 0,29 0,21 -7,81 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi