SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Gersan Elektrik Hisse Senedi | GEREL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,42 6,42 4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,0 352,6 347,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gersan Elektrik
Kuruluş 20.08.1985
Faal Alanı Barajlardan evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir.
Telefon (0216)5930050
Faks (0216)5930047
Adres Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar117,4114,3
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr0,9-35,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 12,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,3 / 7,3
Piyasa Değeri 499,2 mnTL
Net Borç 87,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,48 10,05 56,00 95,61
USD -0,33 10,05 54,64 69,90
Göreceli 0,52 9,03 45,69 93,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEREL0,000,00000,000,00 0 A/D
GEREL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar181.852.688162.734.984167.781.171180.447.825
Nakit ve Nakit Benzerleri26.642.18613.080.84921.715.80312.154.503
Finansal Yatırımlar783.133520.9812.953.0444.515.880
Ticari Alacaklar79.433.14970.265.44671.724.65190.036.557
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.7803.780703.5851.504.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar6.808.8548.216.47700
Stoklar51.969.74257.082.52654.423.74554.844.559
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.211.84413.564.92516.260.34317.391.459
(Ara Toplam)181.852.688162.734.984167.781.171180.447.825
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.018.166101.104.09386.638.57888.555.325
Ticari Alacaklar0048.9040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.90248.904048.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.399.5443.101.02100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar81.044.44477.810.45577.956.80579.664.960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar239.109223.199254.594245.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı13.660.29814.066.4708.355.0988.573.047
Diğer Duran Varlıklar5.630.8695.854.04423.17722.593
TOPLAM VARLIKLAR285.870.854263.839.077254.419.749269.003.150
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler130.607.122115.245.57082.222.38292.758.419
Finansal Borçlar72.049.18665.528.20343.220.35449.400.892
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.987.56030.301.23623.095.09826.753.921
Diğer Borçlar453.357620.662453.115459.374
Müşteri Söz. Doğan Yük.13.416.4808.592.84500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.268.8847.027.79612.482.5429.632.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü138.649000
Borç Karşılıkları1.420.1111.529.595447.1933.429.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.872.8951.645.2332.524.0803.082.741
(Ara Toplam)130.607.122115.245.57082.222.38292.758.419
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.451.86939.462.78450.810.38743.052.524
Finansal Borçlar42.628.76338.731.25950.324.02742.577.441
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar823.106731.525486.360475.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar111.811.863109.130.723121.386.980133.192.207
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.366.965114.345.645126.013.606137.907.894
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00080.000.00080.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri47.496.75047.496.75000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-27.850.623-29.877.332-18.933.170-18.160.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.5342.664.5342.664.5342.664.534
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.557.44132.223.05132.223.05132.223.051
Dönem Net Kar/Zararı940.669-35.780.492-34.646.322-22.914.506
Diğer Özsermaye Kalemleri17.673.07617.619.13464.705.51364.095.001
Azınlık Payları-5.555.102-5.214.922-4.626.626-4.715.687
TOPLAM KAYNAKLAR285.870.854263.839.077254.419.749269.003.150
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.899.263217.556.094144.393.89992.947.903
Satışların Maliyeti (-)-50.627.701-182.835.014-118.506.158-75.887.598
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.271.56234.721.08025.887.74117.060.305
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.271.56234.721.08025.887.74117.060.305
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.452.286-30.077.600-25.338.330-17.971.814
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.277.102-11.801.986-9.578.897-7.287.276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.133.97344.903.57528.671.35325.689.793
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.404.276-65.108.928-44.890.133-32.807.473
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.271.871-27.363.859-25.248.266-15.316.465
Net Faaliyet Kar/Zararı3.542.174-7.158.506-9.029.486-8.198.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.701.472545.1438.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-175.17300
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-6.439-6.439
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.271.871-25.837.560-24.709.562-15.314.904
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.294.8403.880.0973.595.1291.857.214
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.173.132-21.274.630-15.217.909-11.297.697
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.526.299545.1438.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.393.579-43.232.093-36.332.342-24.755.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-529.6077.303.9861.605.5421.821.546
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-138.649-2.96600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-390.9587.306.9521.605.5421.821.546
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI863.972-35.928.107-34.726.800-22.933.841
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)863.972-35.928.107-34.726.800-22.933.841
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-76.697-147.615-80.478-19.335
Ana Ortaklık Payları940.669-35.780.492-34.646.322-22.914.506
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.388.5673.661.6403.559.7041.206.796
Kıdem Tazminatı346.314316.47380.207106.888
Finansman Giderleri-9.173.132-21.274.630-15.217.909-11.297.697
Yurtiçi Satışlar8.263.37938.960.74828.045.08016.335.120
Yurtdışı Satışlar56.169.242178.866.760116.527.01876.760.301
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.522.001-17.683.48054.725.66359.512.511
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.522.001-17.505.23254.725.66360.257.484
Net YPP (Hedge Dahil)-10.522.001-17.683.48054.725.66359.512.511

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEREL 6,2 A/D A/D 2,4 4,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEREL 6,24 12,83 12,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi