SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 GENYH | Gen Yatirim Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,41 0,52 0,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Gen Yatirim Holding
Kuruluş 05.08.1994
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0312)6413222
Faks (0312)6413223
Adres Turan Güneş Bulvarı No: 112/5 Kat 3 Çankaya - ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-218.972.668-231.458.726
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.000
Net Kâr-53.146.931-65.633.634

Cari Oranlar

F/K -0,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,0
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,35 0,00 -38,89 -17,65
USD -4,09 4,09 -50,55 -9,95
Göreceli -5,81 -6,49 -49,47 -6,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
GENYH17.03.20085,560,04000
GENYH25.02.200010,960,20000
GENYH16.03.199812,820,25000
GENYH30.04.199716,950,25000
GENYH17.03.20085,560,04000
GENYH25.02.200010,960,20000
GENYH16.03.199812,820,25000
GENYH30.04.199716,950,25000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar165.894.249206.183.234597.860.561213.094.377
Nakit ve Nakit Benzerleri560.130584.776513.851586.847
Finansal Yatırımlar0090
Ticari Alacaklar94.758.238138.327.241230.819.477128.352.467
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.005.0825.980.329870.78613.257.558
Stoklar15.664.48213.219.392328.609.67018.671.258
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.906.31748.071.49637.046.76852.226.247
(Ara Toplam)165.894.249206.183.234597.860.561213.094.377
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.506.67263.390.895108.757.80284.404.872
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar004.899.0820
Finansal Yatırımlar00108.8960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar61.506.67263.390.89582.869.73984.401.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar004.0063.770
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı005.601.7550
Diğer Duran Varlıklar0015.274.3240
TOPLAM VARLIKLAR227.400.921269.574.129706.618.363297.499.249
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler283.389.845339.251.377261.531.484327.756.322
Finansal Borçlar46.639.07747.394.23140.763.54243.185.373
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar86.183.177120.561.528162.394.627112.575.499
Diğer Borçlar135.596.522139.943.165863.963140.775.478
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.453.8856.453.8855.619.3656.109.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.517.18424.898.56851.889.98725.110.923
(Ara Toplam)283.389.845339.251.377261.531.484327.756.322
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler171.601.068171.443.772242.877.826139.032.579
Finansal Borçlar142.626.032141.965.058110.691.240109.914.132
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00131.452.5440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları95.10490.228734.04265.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28.879.93229.388.486029.052.801
Özkaynaklar-227.589.992-241.121.020202.209.053-169.289.652
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-218.972.668-231.458.726186.365.553-165.815.264
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0101010
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler110.912110.9121.859.879110.912
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-175.675.710-175.675.709231.810.420-109.191.140
Dönem Net Kar/Zararı-53.146.931-65.633.634-57.129.069-66.484.569
Diğer Özsermaye Kalemleri-260.939-260.305-175.687-250.477
Azınlık Payları-8.617.324-9.662.29415.843.500-3.474.388
TOPLAM KAYNAKLAR227.400.921269.574.129706.618.363297.499.249
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.329.31218.718.41810.402.44021.879.965
Satışların Maliyeti (-)-23.265.529-15.892.313-9.274.512-25.516.818
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.063.7832.826.1051.127.928-3.636.853
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.063.7832.826.1051.127.928-3.636.853
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.616.751-1.297.616-551.499-9.364.239
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.639.348-1.416.297-928.030-3.579.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-28.333
Diğer Faaliyet Gelirleri23.102.3363.671.55573.90666.384.788
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-31.216.904-31.403.993-8.059.122-75.829.961
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.306.884-27.620.246-8.336.817-26.053.636
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.192.316112.192-351.601-16.608.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26.954.67318.073.9618.948.6750
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.936.710-62.274.368-23.962.545-11.332.253
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-58.288.921-71.820.653-23.350.687-37.385.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00-222.4252.865.765
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00-222.4252.865.765
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-58.288.921-71.820.653-23.573.112-34.520.124
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-58.288.921-71.820.653-23.573.112-34.520.124
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.141.990-6.187.019-5.171.367-2.810.228
Ana Ortaklık Payları-53.146.931-65.633.634-18.401.745-31.709.896
Hisse Başına Kazanç-500-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-500-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-3
Amortisman Giderleri4.466.9302.582.7076.666.3937.136.551
Kıdem Tazminatı07.302185.55765.789
Finansman Giderleri-75.936.710-62.274.368-23.962.545-11.332.253
Yurtiçi Satışlar09.542.10010.588.49421.909.171
Yurtdışı Satışlar09.209.1041.067754.865
Net Yabancı Para Pozisyonu0-56.607.992166.927.929170.728.351
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-99.037.741166.927.929170.728.351
Net YPP (Hedge Dahil)0-56.607.992166.927.929170.728.351
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GENYH 0,4 A/D A/D A/D A/D 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
GENYH 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.