SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Gedik Yatırım Hisse Senedi | GEDIK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,76 19,09 13,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 64,5 64,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gedik Yatırım
Kuruluş 02.05.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören hisse, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarını ve portföylerindeki varlıkların riskten korunması amacı ile yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlarını da dahil edebilir.
Telefon (0216)4530000
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık,Kartal - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar170,4144,2
Ödenmiş Sermaye67,467,4
Net Kâr65,339,9

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK 24,3
PD/DD 6,8
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 1,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 0,5
Piyasa Değeri 1.161,8 mnTL
Net Borç -170,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,42 9,18 21,92 207,86
USD 4,11 5,10 11,00 173,39
Göreceli 4,37 7,44 50,84 293,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDIK28.05.20195,180,178117,8116,52 11.999.995 42
GEDIK31.05.20164,440,100010,008,50 6.739.200 37
GEDIK30.04.20154,260,100010,008,50 5.616.000 52
GEDIK09.06.20145,680,150015,0012,75 7.020.000 63
GEDIK31.05.20125,000,100010,008,82 4.680.000 37
GEDIK28.05.20195,180,178117,8116,5211.999.99542
GEDIK31.05.20164,440,100010,008,506.739.20037
GEDIK30.04.20154,260,100010,008,505.616.00052
GEDIK09.06.20145,680,150015,0012,757.020.00063
GEDIK31.05.20125,000,100010,008,824.680.00037

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.056.391.404950.109.500896.520.030949.260.939
Nakit ve Nakit Benzerleri267.510.517309.474.151358.617.963347.588.288
Finansal Yatırımlar149.093.91359.215.50268.259.34665.855.456
Ticari Alacaklar546.792.961462.054.345393.212.185489.375.920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar85.066.468115.778.26772.223.16043.061.520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.228.2883.587.2354.207.3763.379.755
(Ara Toplam)1.049.692.147950.109.500896.520.030949.260.939
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar6.699.257000
Duran Varlıklar58.011.27528.182.87027.603.99925.065.514
Ticari Alacaklar804.500806.000808.500810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.843.8507.331.0257.020.3016.523.053
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar858.118858.118858.1182.003.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları22.363.6652.317.2522.379.8660
Maddi Duran Varlıklar19.629.54910.432.90410.647.0739.783.765
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.295.2284.327.2504.264.0074.447.385
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.094.2552.110.3211.617.6891.498.030
Diğer Duran Varlıklar122.11008.44598
TOPLAM VARLIKLAR1.114.402.679978.292.370924.124.029974.326.453
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler923.434.508825.537.969783.689.330842.954.996
Finansal Borçlar231.643.461222.827.498143.113.074284.935.806
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar663.785.653587.445.699627.181.303537.274.254
Diğer Borçlar6.050.8363.345.0864.041.3844.967.631
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.354.5921.556.320266.1516.305.356
Borç Karşılıkları14.100.9138.194.5246.485.4947.128.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.450.5342.168.8422.601.9242.343.627
(Ara Toplam)922.385.989825.537.969783.689.330842.954.996
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler1.048.519000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.394.7938.399.7468.520.1686.169.415
Finansal Borçlar14.554.334956.8401.013.7470
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000157
Diğer Borçlar441631590
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.433.4156.244.0626.568.8665.315.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.407.0001.198.681937.396853.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar170.573.378144.354.655131.914.531125.202.042
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.399.035144.180.274131.740.168125.027.731
Ödenmiş Sermaye67.392.00067.392.00067.392.00067.392.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.662.39410.662.39410.662.3949.066.371
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.846.94327.846.94327.846.94341.442.966
Dönem Net Kar/Zararı65.338.41739.887.40426.784.3327.517.870
Diğer Özsermaye Kalemleri-840.719-1.608.467-945.501-391.476
Azınlık Payları174.343174.381174.363174.311
TOPLAM KAYNAKLAR1.114.402.679978.292.370924.124.029974.326.453
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.290.068.5124.249.097.1443.230.401.1141.264.763.349
Satışların Maliyeti (-)-5.133.162.754-4.140.309.679-3.161.255.764-1.216.135.039
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)156.905.758108.787.46569.145.35048.628.310
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)156.905.758108.787.46569.145.35048.628.310
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.167.906-11.721.567-8.370.973-4.460.620
Genel Yönetim Giderleri (-)-108.604.429-73.427.043-45.905.308-21.922.707
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri69.417.73743.777.36233.633.80013.604.330
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.556.117-21.888.633-19.930.502-19.564.457
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)78.995.04345.527.58428.572.36716.284.856
Net Faaliyet Kar/Zararı33.133.42323.638.85514.869.06922.244.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler219.30816.28200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-135.947-19.0790-30.341
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı79.078.40445.524.78728.572.36716.254.515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26.609.10625.337.84219.557.5615.435.129
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.105.990-22.846.682-15.915.168-8.056.008
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler83.361-2.7970-30.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.581.52048.015.94732.214.76013.633.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.271.759-8.128.404-5.430.314-6.115.704
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.556.313-8.268.322-5.644.664-6.356.552
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)284.554139.918214.350240.848
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI64.309.76139.887.54326.784.4467.517.932
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)1.028.760000
DÖNEM KARI (ZARARI)65.338.52139.887.54326.784.4467.517.932
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları10413911462
Ana Ortaklık Payları65.338.41739.887.40426.784.3327.517.870
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Dipnot
Amortisman Giderleri7.663.1514.201.1702.635.8721.283.578
Kıdem Tazminatı2.710.920963.834925.4521.522.750
Finansman Giderleri-30.105.990-22.846.682-15.915.168-8.056.008
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu30.631.24236.362.44925.408.52142.380.528
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu30.631.24236.362.44825.408.52141.803.577
Net YPP (Hedge Dahil)20.717.05615.745.3386.312.75428.737.256

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDIK 17,2 17,8 24,3 0,2 6,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDIK 17,24 1,87 1,86 -0,46 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi